logotyp
Login

3.A, třídní učitelka: Mgr. Hana Tyranová

Vážení rodiče,

přeji vašim dětem krásné jarní prázdniny, ale prosím buďte opatrní. Nechte děti, ať si s kamarády raději zavolají než vzájemný osobní kontakt.  Nevoďte děti do nových větších kolektivů – méně je více. Mějte na paměti, že čím větší je koncentrace lidí, tím větší je riziko nákazy.

 

Přeji pevné nervy a pevné zdraví.

Hana Tyranová, třídní učitelka


Výuka od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci

dovolte mi, abych Vás prostřednictvím školních e-mailů Vašich dětí (Učebna a příslušný Kurz) informovala o povinném distančním vzdělávání. Žáci budou informování o úkolech vypracovaných na známky a termínu a jejich odevzdání.

Od 4. 1. 2021 bude probíhat on-line výuka:

Pondělí: 8,15 hod. český jazyk; 10,00 hod. matematika; 10,55 hod. angličtina

Úterý: 8,15 hod. český jazyk; 10,00 hod. matematika; 10,55 hod. prvouka

Středa: 8,00 hod. anglický jazyk; 8,55 hod. český jazyk

Čtvrtek: 8,15 hod. český jazyk; 10,00 hod. matematika; 10,55 hod. prvouka

Pátek: 8,15 hod. český jazyk; 8,55 hod. anglický jazyk; 10,45 individuální doučování

Úkoly z ostatních předmětů najdete na stránkách příslušných předmětů.

 

Do nového roku přeji pevné zdraví a pevné nervy s učením.

S chutí do toho, a půl je hotovo.

Hana Tyranová, třídní učitelka

 

Vážení rodiče, milé děti,


vánoční prázdniny začínání 23. prosince, ale volné dny jsou již od pondělí 21. prosince.
Těším se na setkání ve škole.
Výuka začíná 4. 1. 2021. 


Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků  a hodně zdraví a štěstí do nového roku. 

S pozdravem

Hana Tyranová

Změna výuky od 16. listopadu

Vážení rodiče, milé děti

 

dne 16. listopadu neprobíhá synchronní vstup do hodin, žáci budou opakovat, doplňovat učivo zameškané z důvodu nemoci.

Od 18. listopadu budu společně s žáky naší třídy pokračovat v on-line výuce. Společná on-line výuka hlavních předmětů bude s ohledem na výklad nového učiva prodloužena.


Ve středu 19. listopadu začínáme v 9,15 hod. český jazyk a dále v 11,15 hod. PRVOUKA.

Ve čtvrtek začínáme v 8,15 hod. český jazyk a dále v 10,15 hod. matematika.


V pátek v 8,15 hod. český jazyk a v 11,15 hod. PRACOVNÍ ČINNOSTI.

Úkoly z výtvarné výchovy a tělesné výchovy najdete na stránkách příslušných předmětů (lze je připomenout i v pátek v rámci pracovních činností - on-line vstup do kurzu).

Nezapomeňte na hodinu angličtiny, která je ve středu a také v pátek podle rozvrhu.

Prosím sledujte pravidelně (nejlépe na začátku týdne) stránky třídy 3.A.

 

Přeji pevné zdraví.

S pozdravem

 

Mgr. Hana Tyranová, třídní učitelka

Od 9. 11. 2020 výuku Aj převezme nový pan učitel Martin Benda. Přihlášení na kurz zůstává stejné. 

Pomoc při práci s počítačem

Každý čtvrtek od 12.45-13.30 hodin je zřízen kurz na pomoc při práci s počítačem.
Tyto konzultační hodiny nabízí pan učitel Horčík.


Chráníme se navzájem

Chráníme se navzájem

 


Pravidla on-line distanční výuky

 • Připoj se alespoň 2 min. před plánovanou hodinou, abys měl čas si vše připravit (přihlášení, sluchátka, učebnici, sešit, pracovní sešit, psací potřeby atd.).
 • Pokud můžeš, vezmi si sluchátka. Mluv do mikrofonu zřetelně, seď blízko u počítače.
 • Zapnutá kamera není podmínka, ale tvoje volba. Pokud máš puštěnou kameru, vyučující zřetelně vidí, že se hlásíš o slovo, a může Tě vyvolat. Na začátku hodiny je vhodné se navzájem pozdravit (vidět se vzájemně) a ujistit se, že se slyšíme.
 • Mluv, pouze pokud tě pan učitel/paní učitelka vyvolá/vyzve ke komunikaci.
 • V průběhu hodiny piš do chatu, pouze pokud jsi k tomu vyzván, nebo máš-li nějaký problém/otázku, že se slyšíme.
 • Je zakázáno nahrávat průběh on-line výuky bez povolení pana učitele/paní učitelky.
 • Je zakázáno vypínat zvuk, odpojovat apod. ostatním účastníkům probíhající on-line vyučovací hodiny.
 • Google Classroom lze používat pouze ke vzdělávání, pouze výjimečně dle rozhodnutí třídní učitelky lze Google Classroom použít i pro třídnické hodiny, které mají podpořit dobrou komunikaci mezi žáky a zlepšovat atmosféru ve třídě.
 • Pro tmelení kolektivu, budování pozitivních vztahů mezi dětmi lze využívat i kurzy Čtení se školní družinou, Tvoření pro radost s paní vychovatelkou. Jedná se o dobrovolné aktivity pro všechny děti (bez rozdílu docházky do školní družiny). Více informací třídní učitelka hana Tyranová a paní vychovatelka Jitka Hašplová, kontakt jitka.hasplova@zsnpr.cz.

 

Distanční výuka od 2. listopadu

Vážení rodiče,
  
od 2. listopadu budu společně s žáky naší třídy pokračovat v on-line výuce, ale v jiné podobě. Společná on-line výuka hlavních předmětů bude s ohledem na výklad nového učiva prodloužena.

 

V pondělí začínáme v 8,15 hod. český jazyk a dále v 10,15 hod. matematika. Stejný rozvrh bude i v úterý a ve čtvrtek.


Ve středu začínáme v 9,15 hod. český jazyk a dále v 11,15 hod. PRVOUKA.


V pátek v 8,15 hod. český jazyk a v 11,15 hod. PRACOVNÍ ČINNOSTI.

 

Úkoly z výtvarné výchovy a tělesné výchovy najdete na stránkách příslušných předmětů (lze je připomenout i v pátek v rámci pracovních činností).

 

Všechny informace o probíraném učivu najdete na stránkách Google classroom příslušných předmětů. Žáci budou předem informováni o úkolech vypracovaných na známky a termínu jejich odevzdání.

S pozdravem

 

Hana Tyranová

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Pokyny k výuce

Dle krizového opatření o omezení provozu škol a školských zařízení bude od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 na naší škole probíhat vyučování formou distanční výuky.

Vyučování pro žáky začíná v 8,00 hod.

Společná platforma pro práci je G Suite (Google classroom, Meet, Gmail).

 

Od 19. 10. -  23. 10. on-line výuka bude probíhát:

 

Český jazyk

On-line hodiny budou k dispozici každý školní den mimo středu v 8:15. Ve středu on -line hodina bude začínat až 9:10.

 

Matematika

On-line hodiny budou k dispozici každý školní den mimo pátek a středu v 10:15.
21.10. -krátké opakování z matematiky na začátku hodiny ČJ.

 

Prvouka

on-line hodiny budou k dispozici každé úterý a čtvrtek v 11:10.

 

Pracovní činnosti

Výuka bude probíhat ve středu 11:10 : on–line vstup  cca na 15 minut

 

Výtvarná výchova

Výuka bude probíhat podle rozvrhu ve čtvrtek v 12:00: on–line vstup na 5-15 minut

 

Tělesné výchova

Výuka bude probíhat podle rozvrhu (tj. pondělí, středa). Žáci budou samostatně pracovat na zadaných úkolech. On–line vstup s vyučujícím v pátek 11:10.

 

Dobrovolné aktivity pro děti pro třídu 3. A. Kurz čtení a jiné aktivity se ŠD je každý den v 12:45. Tento kurz je pro všechny děti z třídy 3.A.

 

Ostatní předměty jako je AJ, HV jsou v časech podle rozvrhů od kolegů, pí Lhotové a p Nožičky.

 

Děkuji za vaši vstřícnost, podporu a rozumný přístup 

 

Hana Tyranová, třídní učitelka

ANGLIČTINA, procvičujeme počítání do 10 :-)

ANGLIČTINA, procvičujeme počítání do 10 :-)

Domácí příprava do 26. 6. - závěrečné opakování a procvičování učiva

Milí rodiče, milé děti,
přiblížil se nám konec školního roku a s tím i opakování probraného učiva.

Čj téma: Praktická příprávná cvičení
str. 104 - k článku "Kotě" máme několik cvičení, na která můžete ústně odpovědět
str. 105 - přehled slovních druhů, můžete si je pročíst (s některými druhy jsme se již seznámili)
str. 106 - přečtěte si rozdělení hlásek 
str. 107 - zopakujte si druhy vět
str. 109 - 116 - cvičení na doplňování, můžete si některé cvičení vybrat a napsat

M téma: Opakování z geometrie
str. 44/1, 2, 5, 6 - ústně
str. 44/3, 4, 7 - písemně do sešitu
str. 45 - 46 - příklady k opakování učiva

Pr pracovní sešit
str. 55/8, 9
str. 56/ 1 - 5

Přeji Vám hezké prázdniny
Vaše paní učitelka
Renata Vitošková

Domácí příprava do 19. 6.

Milí rodiče, milé děti,
v českém jazyce budeme procvičovat párové souhlásky, v matematice zakončíme odčítání do 100 a v prvouce se podíváme na proměny přírody v létě. 

Čj téma: Párové souhlásky na konci slov
str. 102/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem.
str. 102/2, 4 - písemně do sešitu
str. 102/ 5 - ústně
str. 103/1 - přečtěte si článek a ústně povězte větu o každém obrázku

Písanka
str. 31, 32

Čítanka
str. 155-159 - článek si několikrát přečtěte
str. 160-161 - přečtěte si básničky

M téma: Odčítání do 100
str. 43/1, 2, 3 - ústně
str. 43/4 - písemně do sešitu
str. 43/5 - dobrovolně

MPS
str. 36/1, 2, 3, 4

Pr učebnice
str. 62, 63

Pr pracovní sešit
str. 53/1, 2, 3
str. 54/4, 5, 6
str. 54/7 - dobrovolně
str. 55/8, 9

Posílám Vám moc pozdravů
Vaše paní učitelka
Renata Vitošková

Domácí příprava do 12. 6.

Milí rodiče, milé děti,
v českém jazyce nás čeká už zakončení párových souhlásek na konci slov, v matematice  budeme procvičovat odčítání do sta a v prvouce probereme téma U vody a ve vodě. 

Čj téma: Párové souhlásky na konci slov
str. 100/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 100/2 - písemně do sešitu, cvičení můžete zkrátit o 3 slova
str. 100/3 - písemně do sešitu
str. 100/4, 5 - ústně
str. 101/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 101/2, 3 - písemně do sešitu
str. 101/4, 5 - ústně

Písanka
str. 16, 29, 30

Čítanka
str. 149-153 - články si několikrát přečtěte a ústně odpovězte na otázky za článkem
str. 154 - přečtěte si básničky

M téma: Odčítání do sta
str. 41/1 - přečtěte si slovní úlohu a napište výpočet do sešitu
str. 41/2, 4, 5 - dobrovolně
str. 41/3 - písemně 1. a 2. sloupeček
str. 42/1 - ústně
str. 42/2 - písemně napište pouze opravy 
str. 42/3 - písemně pouze příklady s výsledkem 80
str. 42/4 - dobrovolně

MPS
str. 34/1, 2
str. 35/1, 2

Pr učebnice
str. 60, 61

Pr pracovní sešit 
str. 50/3-5
str. 51/1-4
str. 52/5-9

Moc Vás pozdravuji
Vaše paní učitelka
Renata Vitošková

Domácí příprava do 5. 6.

Milí rodiče, milé děti,
v českém jazyce budeme pokračovat párovými souhláskami, v matematice budeme procvičovat sčítání do sta, v prvouce začneme tématem Živočichové v lese. 

Čj téma: Párové souhlásky na konci slov
str 98/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 98/2 - písemně do sešitu
str. 98/3 - ústně
str. 99/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 99/2, 3 - písemně do sešitu, cvičení je možné zkrátit o 3 slova
str. 99/4 - ústně

Písanka
str. 27, 28

Čítanka
str. 142 - článek si několikrát přečtěte a ústně odpovězte na otázky za článkem
str. 142 - rébusy ústně
str. 143 - Čím budu? - ústně odpovězte na otázky za článkem
str. 143 - lidová přísloví ústně
str. 144 - 146 - článek si několikrát přečtěte, odpovězte na otázky za článkem
str. 147 - Léto - článek si přečtěte
str. 147 - Co je to? - zkuste odpovědět
str. 148 - povídání o létu, hádanky
četba vlastní knížky

M téma: Sčítání do sta
str. 38 - přečtěte si slovní úlohu, výpočet napište do sešitu
str. 38/2 - písemně do sešitu 1., 2., 3. sloupeček
str. 38/3 - písemně do sešitu
str. 38/4 - písemně do sešitu výpočet
str. 39/1 - písemně do sešitu výpočet
str. 39/2,8- dobrovolně
str. 39/3 - napište pouze chybné příklady, opravte výsledky
str. 40/1 - ústně
str. 40/2, 3 - písemně do sešitu
str. 40/5 - písemně pouze dvojice příkladů se stejným výsledkem
str. 40/4,6 - dobrovolně

MPS
str. 33/1-4 

Pr učebnice
str. 58-60

Pr pracovní sešit
str. 48/10-14
str. 49/1, 2

Posílám Vám moc pozdravů,
Vaše paní učitelka
Renata Vitošková

Domácí připrava do 29.5.

Milí rodiče, milé děti,
online výuka bude probíhat denně od 11:00 do 12:00, dále odpoledne v úterý a ve čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin a ve středu od 16:30 do 17:30 hodin. V českém jazyce nás čeká už poslední téma -  párové souhlásky na konci slov, v matematice budeme sčítat a odčítat do sta a v prvouce poznáme lesní byliny a houby.

ČJ téma: Párové souhlásky na konci slov
str. 96/1 - přečtěte si článek a odpovězde na otázky za článkem
str. 96/2 - písemně do sešitu, cvičení je možné zkrátit o tři slova
str. 96/3, 4, 5, 6 - ústně
str. 96/7 - písemně do sešitu
str. 97/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 97/2 - písemně do sešitu, cvičení je možné zkrátit o pět slov
str. 97/3, 4 - ústně
str. 97/5 - písemně do sešitu, cvičení je možné zkrátit o jednu větu

Písanka
str. 26

Čítanka

str. 137 - článek si několikrát přečtěte
str. 137 - hádanky
str. 138-139 - článek si několikrát přečtěte
str. 139 - přečtěte a říkejte rychle
str. 140-141 - článek si několikrát přečtěte
str. 141 - u básničky zkuste rozluštit slova

M téma: Sčítaní do sta

str. 36/1 - přečtěte si slovní úlohu a výpočet napište do sešitu
str. 36/2 - písemně do sešitu první a druhý sloupeček, znázornění dobrovolně jeden až dva příklady
str. 36/3 - písemně do sešitu první a druhý sloupeček, dobrovolně zaokrouhlení na desítky
str. 36/4 - ústně

M téma: Odčítání do sta

str. 37/1 - přečtěte si slovní úlohu a výpočet napište do sešitu
str. 37/2 - písemně do sešitu první a druhý sloupeček, znázornění dobrovolně jeden až dva příklady
str. 37/3 - písemně do sešitu první a druhý sloupeček, dobrovolně zaokrouhlení na desítky
str. 37/4 - ústně
str. 46/1, 2, 3 - dobrovolně

MPS

str. 32/1, 2, 3, 4

Prvouka

str. 56-57

Prvouka pracovní sešit

str. 47/7, 8, 9

Moc Vás pozdravuji
Vaše paní učitelka Renata Vitošková

Provoz školy a ochrana zdraví v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku

Od 25. 5. je možnost žáků 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit. Účast je dobrovolná. O tuto docházku do školy musí zákonný zástupce vyjádřit zájem do 15. 5. 2020 prostřednictvím emailu s vyplněnou přihláškou třídní učitelce/třídnímu učiteli. O možnosti přijetí žáků do skupiny na základě žádostí rozhoduje ředitelka školy s ohledem na dodržení hygienických, epidemiologických a provozních opatření. Žák přihlášený ke vzdělávacím aktivitám musí také první den před vstupem do školy předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (formulář viz formulář čestného prohlášení).

Organizace provozu a vzdělávacích aktivit – obecné pokyny

 • Při cestě do školy budou žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, ústa i nos budou mít zakryta rouškou.
 • Do školy si žáci každý den přinesou přezůvky, svačinu, školní pomůcky (upřesněno bude 1. den), minimálně jednu náhradní roušku, sáček na uložení použitých roušek.
 • Na nádvoří školy v náležitých odstupech žáci vyčkají příchodu pedagogického pracovníka, který si převezme příslušnou skupinu žáků (harmonogram nástupu bude upřesněn).
 • Podle pokynů proběhne přezouvání a přesun do třídy.
 • Společné prostory školy, třídy i toalety budou vybaveny dezinfekcí, papírovými ručníky, mýdlem.
 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce a vydezinfikují si je.
 • Žáci budou sedět po jednom v lavici. Ve třídě bude skupina 15 žáků. Složení skupin se nebude měnit. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Žáci nemohou být do skupin zařazeni po termínu závazného přihlášení. O zařazení žáků a složení skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Pedagogický pracovník provede evidenci žáků (nemá vliv na celkový počet zameškaných hodin za pololetí). Nepřítomnost přihlášeného žáka musí zákonný zástupce oznámit škole (předem/téhož dne/neprodleně následně).
 • Začátek vzdělávacích aktivit bude stanoven pro jednotlivé skupiny a neměl by se příliš odklánět od začátku běžného vyučování.
 • Vzdělávací a výchovné aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitel, vychovatel, asistent pedagoga). Aktivity budou mít část dopolední a odpolední.
 • Aktivity budou prováděny pouze v budově školy a na pozemku školy. Mimo areál nejsou aktivity možné.
 • Smyslem aktivit není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, bude převažovat hodnocení formativní.
 • Škola nadále zajišťuje vzdělávání na dálku, proto v dopoledních aktivitách vzdělávací obsah bude v souladu s cílem vzdělávání na dálku.
 • Školní stravování bude poskytováno, jeho forma bude rozhodnuta bezprostředně před 25.5. podle množství žáků, personálu a podle možností zajištění pedagogického dohledu za přísných hygienických podmínek.
 • Počet pedagogů u skupin je nutné ze zdravotního hlediska minimalizovat. Po dopoledních aktivitách jeden pedagogický pracovník předá skupinu druhému pedagogickému pracovníkovi, jenž povede odpolední aktivity. Odchod žáků v různých časech by narušil bezpečnostní  hygienická pravidla ve škole, proto bude možný pouze po dopoledním bloku, po obědě a po skončení celodenních aktivit v 16,00 hodin.
 • Pedagogičtí pracovníci doprovodí odcházející žáky v příslušných odstupech na nádvoří školy, kde si je mohou převzít osoby uvedené v dotazníku, nebo žák bude odcházet sám.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické a personální možnosti školy v době odpoledního bloku upřednostní ředitelka školy kritérium věku dítěte.

 

Konzultační hodiny a online výuka

Dobrý den,
pro komunikaci se mnou, prosím, nadále využívejte e-mail. Dále přípomínám možnost konzultace přes program Skype a to každou středu od 13:00 do 14:00 a nově online výuku pro celou třídu v pátek od 11:00 do 12:00. Více informací se dozvíte ve Vašem e-mailu.

S přáním hezkého dne
Vitošková

Informace k domácí přípravě do pátku 20. 3.

Vážení rodiče, milé děti,
nyní se budeme nějakou dobu kontaktovat přes internet. Zatím vám posílám úkoly do pátku 20. 3. Na vypracované úkoly se společně podíváme, až se zase sejdeme. Bude následovat procvičování, případně ještě vysvětlení nějakého učiva a také proběhne hodnocení. V případě potřeby mě kontaktujte školním e-mailem od 8:00 – 16:00 od pondělí do pátku.

Čítanka
str. 94 – 96
str. 100 – 101 – ústně odpovědět na otázky za článkem
Písanka
str. 11
str. 12 – pro děti s pomalejším tempem ve psaní je možné napsat hádanku zkráceně
str. 13
Čj téma: Souhlásky obojetné
str. 71/1
str. 71/3 – vypsat slova do školního nebo zavedeného sešitu
str. 71/4 – přečíst a vypsat slova do sešitu po slovo „krájí.“
přečíst si růžové rámečky
str. 72 Slohová cvičení - ústně

M téma: Násobilka čísla 4, učebnice
str. 15/1,2,3 – ústně
str. 15/4 – písemně, opsat jen příklady a vypočítat do zavedeného sešitu
str. 16 – ústně
M téma: Záměna činitelů, učebnice
str. 17/1 – ústně
str. 17/2 – písemně do sešitu
str. 45/3 – písemně do sešitu
Kdo bude s úkoly brzy hotov, může se už podívat na násobilku čísla 5.
M procvičovací sešit
str. 12, 13, 14

Pr učebnice
str. 42
str. 43 – vybrat si 16 otázek a umět na ně odpovědět, pro koho to bude lehké, může přibrat ještě zbývající otázky
Pr pracovní sešit
str. 31 – 32

Úkoly si rozvrhněte na každý den, aby toho najednou nebylo moc. Prosím, dohlédněte na jejich plnění a kontrolujte vypracování.
Přeji vám pevné zdraví a zdárné plnění úkolů.
S pozdravem
Vitošková

Doporučené webové stránky:
Školákov
On-line cvičení
Matika.in 
Gramar.in

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy