logotyp
Login

4.A, třídní učitelka: Mgr. Pavla Foitlová

Prezenční výuka od 3.-7.5.

Vážení rodiče, milé děti,

od pondělí 3.5. máme opět prezenční výuku ve škole.
Sraz bude vždy v 7.40 h na nádvoří školy, konec vyučování ve 12.40 h.
Po testování se učíme podle rozvrhu.

Vaše uč. Foitlová

Prezenční výuka od 19.4.

Vážení rodiče, milé děti,

od pondělí 19.4. zahajujeme rotační výuku.Tento týden prezenční formou ve škole.
Sraz na nádvoří školy vždy v 7.40 h, konec vyučování bude vždy v 12.40 h.
Těším se na viděnou.
Vaše uč. FoitlováTřídní schůzky

Vážení rodiče,

třídní schůzky proběhnou ve středu 13.1. opět online formou prostřednictvím aplikace Google Meet.
Začátek bude v 18: 00 hodin.
Odkaz obdrží Vaše dcera/ syn na školní email.

S pozdravem
Pavla Foitlová


Distanční výuka od 4.1.2021

Vážení rodiče, milé děti,

od 4.1. bude opět distanční výuka, která začne v 8 hodin podle stálého rozvrhu.

Do nového roku Vám přeji hlavně hodně zdraví, studijních úspěchů, radosti a optimismu.
S pozdravem
Pavla Foitlová


4.12. Mikuláš, andělé a čerti v naší třídě

4.12. Mikuláš, andělé a čerti v naší tříděPrezenční výuka od 30. listopadu

Vážení rodiče, milé děti,
 
od pondělí 30.11.2020 začíná prezenční výuka ve škole podle stálého rozvrhu.
Sraz v 8.00 hodin před školou, odchod na obědy v 12.35 h.
Žáci musí nosit celou dobu pobytu ve škole roušky. Vzhledem k nařízenému pravidelnému intenzivnímu větrání školních prostor doporučuji vhodné teplé oblečení a domácí obuv.
Školní družina je pro 4. ročník z personálních důvodů do odvolání zrušena.

Těším se na Vás
S pozdravem
Pavla Foitlová

Anglický jazyk- změna vyučujícího

Od 9.11.2020 vyučuje AJ v naší třídě pan učitel Martin Benda.
Připojení na kurz zůstává stejné.


Pomoc při práci s počítačem

Každý čtvrtek od 12.45-13.30 hodin je zřízen kurz na pomoc při práci s počítačem.
Tyto konzultační hodiny nabízí pan učitel Horčík.


Distanční výuka od 2.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k současné situaci se od pondělí 2.11.2020 budeme opět setkávat na on-line.
Všechny informace o probíraném učivu najdete na stránkách příslušných předmětů.
Žáci budou předem informováni o úkolech vypracovaných na známky a termínu jejich odevzdání.

Těším se na Vás v 8.00 h na Google Classroom.

S pozdravem
Vaše paní učitelka
Pavla Foitlová

Distanční výuka od 14. do 23.10.2020

Milí žáci,

od 14. do 23. října budete mít společnou distanční výuku, která začíná každý den v 8 hodin (úterý od 8.25 h).
Výuka bude probíhat podle rozvrhu, na začátku každé vyuč. hodiny:  on -line vstup na 15 minut s vyučujícím a ve zbytku budete pracovat samostatně na zadaných úkolech.

Anglický jazyk bude po dobu distanční výchovy vyučovat paní učitelka Lhotová. Vždy 25 minut po začátku vyuč. hodiny  (v pátek od 10.25 h,v pondělí od 10.25 h, v úterý od 8.25 hodin). On-line vstup na 15 minut.
Kod kurzu na přihlášení:  yavg2em

Společně to zvládneme, držme si palce.
Zahájili jsme 4.ročník v počtu 23 žáků.
Mnoho plánovaných akcí zřejmě kvůli epidemiologické situaci nebudeme moci navštívit.
5.října jsme si užili bádání v mokřadu v Toulcově dvoře.

Domácí příprava do 26. června

 

Vážení rodiče, milé děti,

máme před sebou poslední dny tohoto školního roku.

Přestože se ještě uvidíme při on-line výukách, je čas na zhodnocení uplynulého období.

Všechny děti moc chválím za pilné učení, vytrvalost a pracovitost.

Velké poděkování posílám i rodičům- bez Vaší pomoci bychom to nezvládli.

Uvidíme se v úterý 30.6. na nádvoří školy při předávání vysvědčení.

Přeji všem příjemné prožití letních měsíců.

 

Vaše paní učitelka

Pavla Foitlová

 

Pracovní sešity nevyhazujte, využijeme je ještě v září ve 4. třídě.

 

Český jazyk

závěrečné procvičování a opakování probraného učiva:

přehled slovních druhů

učebnice- str.126, 127

 

PS- opakovací dvojlist uprostřed sešitu

PS- str.37/ 1,2,3 , str.42/11

 

Písanka- str.30, 31- letní prázdninové aktivity, dopis

 

Četba z vlastní knížky

 

Matematika

Dělení se zbytkem

učebnice- str.38, 39

PS- str.24/1-7 , str.26/ 1-7

 

procvičování malé násobilky, řady násobků, sčítání a odčítání s přechodem desítky, sčítání a odčítání do tisíce, zaokrouhlování na desítky a stovky

 

Prvouka

opakování probraného učiva

učebnice- str.76-78 – přehledné tabulky učiva

 

 

Domácí příprava do 19. června


Milé děti,

opět Vás moc pozdravuji a posílám učivo na další týden.

Těším se na Vás i při každodenní on- line výuce.

 

Vaše paní učitelka

Pavla Foitlová

 

Český jazyk

Slovní druhy – spojky

- slova, která spojují slova nebo věty

- čárka se obvykle nepíše před spojkami a, i, ani, nebo

- čárka se píše vždy před ostatními spojkami – aby, ale, že, protože, když...

- slova neohebná (nemůžeme je skloňovat ani časovat)

 

učebnice str. 122/ 1, 2

PS str.34/1,4 (pošlete prosím ke kontrole do 19.6.)

 

Slovní druhy – částice

- slova, která vyjadřují přání, radost, obavy

- např.:  ať, nechť, kéž,což, ano, ne

- často stojí na začátku věty, mohou však být i uvnitř věty – prý

- slova neohebná

 

učebnice str.123/ 1,2

PS str.35/ 1

sešit- str. 123/ 2

 

Slovní druhy – citoslovce

- slova, která vyjadřují city, nálady, výzvy, napodobují zvuky a hlasy

- např.: mňau, bác, ouvej, cink, hurá, pst, …

- slova neohebná

 

učebnice str.124/1

PS str. 36/ 1, 2

 

PS str.56/ 20,21,22 – procvičování měkkých a tvrdých souhlásek, ů,ú,ě, párových souhlásek

Ke kontrole pošlete prosím cvičení z PS str.56/ 20-22 do 19. června.

 

Písanka str.26 – opiš slova nahoře. Nejdříve si pečlivě zopakuj vyjmenovaná slova (b- z ) a

pak vyber pouze názvy zvířat

 

Čítanka- str.159-  červen, pranostiky, hádanky

 

 

Matematika

Opakování jednotek délky

1  km= 1000 m

1 m= 10 dm = 100 cm= 1000 mm

1 dm= 10 cm= 100 mm

1 cm= 10 mm

 

Dělení se zbytkem

14:3= 4  zbytek 2 , kontrola (4.3) +2 = 14

učebnice str. 37

sešit – napsat z učebnice str. 37/ 5 b, d

PS str. 22/ 1,2,3,4, str. 23/ 1,2,3

PS str. 19/ 4a - pošlete prosím ke kontrole do 19.6.

 

opakování a procvičování malé násobilky,sčítání a odčítání s přechodem desítky, sčítání a odčítání do tisíce

 

Prvouka

Člověk

Mimořádné události

učebnice str.75

PS str. 58/ 8,11

 

závěrečný test : PS str.63, 64/ 1-27

 

Anglický jazyk

ústní procvičování základních slovíček z lekcí 6- 8

Domácí příprava do 12. června


Milé děti!

Připravila jsem pro Vás přehled učiva na další týden.

 

Český jazyk

Slovní druhy – příslovce

- slova, která určují způsob, odpovídají na otázku: jak?

- slova, která určují čas, odpovídají na otázku: kdy?

- slova, která určují místo, odpovídají na otázku: kde? kam ?

- např: vesele, špatně, včera, loni, daleko, tady

- slova neohebná (nemůžeme je skloňovat ani časovat)

učebnice str. 120/ 1, 2, 3

PS str. 32/ 1, 2

 

Slovní druhy - předložky

- slova, která se vyskytují ve spojení s podstatnými jmény, zájmeny, číslovkami

- neslabičné (k, s, v, z)

- jednoslabičné, víceslabičné

- např: v, před, po, nad, do, s, z, u

- slova neohebná

učebnice str. 121/ 1, 2

PS str. 33/ 1, 2

 

procvičování – měkké, tvrdé a obojetné souhlásky

PS str. 56/ 17, 18, 19

Ke kontrole do 12. června pošlete cvičení (56/ 17 - 19) z pracovního sešitu.

 

písanka str. 25

Jak se chováme v restauraci. (správné pořadí vět)

Seřaď jednotlivé chody správně po sobě.

 

četba z vlastní knížky

 

Matematika

Opakování

učebnice str. 32

sešit str. 32/ 3, 4

PS str. 17/ 1, 2, 3, 4a, b

bonusové cvičení -  Ferdova hádanka

 

Opakování jednotek délky

1 km = 1000 m

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

1 dm = 10cm = 100 mm

1 cm = 10 mm

učebnice str. 33

sešitstr. 33/ 3, 4

PS str. 18/ 1, 2, 3, 4

bonusové cvičení – Ferdova hádanka

Ke kontrole do 12. června pošlete cvičení (18/ 3 a, b) z pracovního sešitu.  

opakování a procvičování: pamětné procvičování malé násobilky, sčítání a odčítání s přechodem desítky, násobení a dělení 80, sčítání a odčítání do tisíce

  

Prvouka

Člověk

Tísňové volání

učebnice str. 73

PS str. 57/ 4, 5, 6, 7

 

závěrečné opakování: PS str. 62/ 11 - 22

 

Anglický jazyk
Unit 8 – In the playground (Na hřišti)

 

učebnice str. 63/ Families

grandpa – dědeček, grandma – babička, dad – tatínek, mum – maminka,

uncle – strýc, aunt – teta, brother- bratr, me ( Matt) – já, sister – sestra,

cousin – sestřenice, bratranec

Who´s number 1? Kdo je číslo 1?

 

procvičování – PS 100/ 1

(Pošlete ke kontrole do 12. června.)

  

Jana Lhotová


Domácí příprava do 5.6.

Mezinárodní den dětí

Milé děti!

Připravila jsem pro Vás přehled učiva na další týden.

Děkuji za připojení a Vaši účast při on-line výuce.

Přeji Vám krásný a radosti plný Den dětí!

 

Český jazyk

Slovní druhy – zájmena

-       zastupují podstatná nebo přídavná jména

-       některé druhy zájmen: osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, záporná

učebnice str. 117/ 1, 2

PS str. 28/ 1, 31/ 11

Slovní druhy - číslovky        

-       vyjadřují počet, pořadí

-       rozlišujeme určité, neurčité

-       základní (kolik?), řadové (kolikátý?),

druhové (kolikerý?), násobné (kolikrát?)

učebnice str. 118/ 1, 2

PS str. 29/ 1, 31/ 10

Ke kontrole do 5. června pošlete cvičení (31/ 10, 11) z pracovního sešitu.

 

procvičování – párové souhlásky na konci/ uvnitř slov,

měkké, tvrdé a obojetné souhlásky, vlastní jména

PS str. 29/ 5, 31/ 9a, b

 

písanka str. 24

-       slova protikladná (opačný význam)

-       slova souznačná (stejný nebo podobný význam)

  

četba z vlastní knížky

 

Matematika

Násobení číslem 90

Násobení a dělení číslem 100

učebnice str. 30, 31

A5 sešitstr. 30/ 3, 4, 9d, str. 31/ 8a, b

PS str. 16/ 1a, b, 2, 3a, b

Ke kontrole do 5. června pošlete cvičení (16/ 2) z pracovního sešitu.  

 
pamětné procvičování malé násobilky

opakování a procvičování: násobení a dělení 50 - 70

 

 Prvouka

Člověk

Osobní bezpečí u vody

Nebezpečný cizí člověk

učebnice str. 72

PS str. 56/ 3

 

závěrečné opakování: PS str. 61/ 1 - 10

  

Anglický jazyk
Unit 7 – In the playground (Na hřišti)

PS str. 83/  Quizzy´s Questions

(Pošlete ke kontrole do 5. června. Děkuji.)

 

procvičování – PS 98/ 1

  

Jana Lhotová


Domácí příprava do 29. května

Český jazyk

Slovní druhy – přídavná jména

 • vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí
 • určují, čí osoby, zvířata a věci jsou
 • ptáme se otázkami jaký?, který?, čí?

učebnice str. 116

PS str. 26/ 2, 3, 27/ 4, 6

 

procvičování – vyjmenovaná slova s y/ ý po b, l, m, p

bonusová cvičení: PS str. 55/ 13, 14, 16


písanka str. 23

O Červené karkulce

Pošlete ke kontrole do 29. května pí. Jitce Hašplové (jitka.hasplova@zsnpr.cz).

 

četba z vlastní knížky

 

Matematika

Násobení číslem 80

učebnice str. 29

sešitstr. 29/ 3, 7a, b

Cvičení z učebnice pošlete ke kontrole do 29. května

pí. Jitce Hašplové ( jitka.hasplova@zsnpr.cz).

  

stále pamětné procvičování malé násobilky

opakování a procvičování: násobení a dělení 10 - 40

  

Prvouka

Člověk

Osobní bezpečí v lese, ve městě

učebnice str. 71

PS str. 56/1,2

 

opakování:

 • příroda (rozmanitost, ochrana, rovnováha)
 • člověk (znaky, potřeby, projevy, rodina)

 

 

Anglický jazyk
Unit 7 – In the playground (Na hřišti)

učebnice str. 59

Whose sock is this? Čí je to ponožka?

It´s Jack´s. Jackova.

(jumper, T-shirt, ball, sock, shoe)

 

PS str. 76/ 2 (Pošlete ke kontrole do 29. května pí. uč. Janě Lhotové.)

too small – přiliš malý, too long – příliš dlouhý,

too short – příliš krátký, too big – příliš velký

 

procvičování slovní zásoby

 • U6 (Greg´s flat)
 • U7 (In the street)

Jana Lhotová


Provoz školy a ochrana zdraví v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku

Od 25. 5. je možnost žáků 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit. Účast je dobrovolná. O tuto docházku do školy musí zákonný zástupce vyjádřit zájem do 15. 5. 2020 prostřednictvím emailu s vyplněnou přihláškou třídní učitelce/třídnímu učiteli. O možnosti přijetí žáků do skupiny na základě žádostí rozhoduje ředitelka školy s ohledem na dodržení hygienických, epidemiologických a provozních opatření. Žák přihlášený ke vzdělávacím aktivitám musí také první den před vstupem do školy předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (formulář viz formulář čestného prohlášení).

Organizace provozu a vzdělávacích aktivit – obecné pokyny

 • Při cestě do školy budou žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, ústa i nos budou mít zakryta rouškou.
 • Do školy si žáci každý den přinesou přezůvky, svačinu, školní pomůcky (upřesněno bude 1. den), minimálně jednu náhradní roušku, sáček na uložení použitých roušek.
 • Na nádvoří školy v náležitých odstupech žáci vyčkají příchodu pedagogického pracovníka, který si převezme příslušnou skupinu žáků (harmonogram nástupu bude upřesněn).
 • Podle pokynů proběhne přezouvání a přesun do třídy.
 • Společné prostory školy, třídy i toalety budou vybaveny dezinfekcí, papírovými ručníky, mýdlem.
 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce a vydezinfikují si je.
 • Žáci budou sedět po jednom v lavici. Ve třídě bude skupina 15 žáků. Složení skupin se nebude měnit. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Žáci nemohou být do skupin zařazeni po termínu závazného přihlášení. O zařazení žáků a složení skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Pedagogický pracovník provede evidenci žáků (nemá vliv na celkový počet zameškaných hodin za pololetí). Nepřítomnost přihlášeného žáka musí zákonný zástupce oznámit škole (předem/téhož dne/neprodleně následně).
 • Začátek vzdělávacích aktivit bude stanoven pro jednotlivé skupiny a neměl by se příliš odklánět od začátku běžného vyučování.
 • Vzdělávací a výchovné aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitel, vychovatel, asistent pedagoga). Aktivity budou mít část dopolední a odpolední.
 • Aktivity budou prováděny pouze v budově školy a na pozemku školy. Mimo areál nejsou aktivity možné.
 • Smyslem aktivit není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, bude převažovat hodnocení formativní.
 • Škola nadále zajišťuje vzdělávání na dálku, proto v dopoledních aktivitách vzdělávací obsah bude v souladu s cílem vzdělávání na dálku.
 • Školní stravování bude poskytováno, jeho forma bude rozhodnuta bezprostředně před 25.5. podle množství žáků, personálu a podle možností zajištění pedagogického dohledu za přísných hygienických podmínek.
 • Počet pedagogů u skupin je nutné ze zdravotního hlediska minimalizovat. Po dopoledních aktivitách jeden pedagogický pracovník předá skupinu druhému pedagogickému pracovníkovi, jenž povede odpolední aktivity. Odchod žáků v různých časech by narušil bezpečnostní  hygienická pravidla ve škole, proto bude možný pouze po dopoledním bloku, po obědě a po skončení celodenních aktivit v 16,00 hodin.
 • Pedagogičtí pracovníci doprovodí odcházející žáky v příslušných odstupech na nádvoří školy, kde si je mohou převzít osoby uvedené v dotazníku, nebo žák bude odcházet sám.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické a personální možnosti školy v době odpoledního bloku upřednostní ředitelka školy kritérium věku dítěte.

 

Domácí příprava do 22. května


Milé děti!

Posílám Vám další domácí přípravu a také pochvalu za pilně zvládnutá cvičení.

Český jazyk: vyjmenovaná slova s y/ý po z

brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně
▪učebnice- pročíst str. 115
str.115/7 ! v příponách píšeme po obojetné souhlásce měkké i/í- brzičko
▪ sešit- z učebnice napsat str. 115/8a)
▪ pracovní sešit str. 21/5 a,b, 24/11 a,b,c
▪ pracovní sešit str.22/7 prosím do 22.5. poslat ke kontrole
▪ bonusové cvičení- pracovní sešit str. 22/6

▪ písanka str.23- věty oprav, seřaď a napiš
▪ četba z vlastní knížky

Matematika: násobení a dělení čísly 90, 100

▪ učebnice- pročíst str.30,31
▪ sešit- z učebnice str.30/ 9 a), 31/8b)
▪ pracovní sešit str.16/ 2,3
Ke kontrole prosím pošlete pracovní sešit str. 16/ 3
▪ bonusové cvičení – pracovní sešit str. 16/1
· pamětné procvičování malé násobilky

Prvouka: obranyschopnost organizmu, pohyb a zdraví

nemoc, úraz, první pomoc, lékárnička
▪ učebnice- pročíst str.69, 70
▪ pracovní sešit str. 55/ 4

Vaše paní učitelka
Pavla Foitlová

Anglický jazyk


Unit 7 – In the playground (Na hřišti)

učebnice str. 58

I don´t like this jumper. – Nemám rád tento svetr.(Nelíbí se mi.)
This jumper´s too big. – Tento svetr je příliš veliký.
Then put on another. – Obleč si jiný (další).
This jumper´s too small. – Tento svetr je příliš malý.

PS str. 75/ 3 (pošlete ke kontrole do 22. května)
Where is ...? Kde je...?
jumper – svetr, shoe - bota

Jana Lhotová

--------------------------------------------------------------

Unit 7 – In the playground (Na hřišti)

učebnice str. 57

The hat 

hat – klobouk

cap – čepice, kšiltovka

jumpers – svetry

Polly´s jumper – Pollyin svetr

Greg´s shoe -    Gregova bota

Whose hat is this? Čí je to klobouk?

I don´t known. Nevím.

  

PS str. 74/ 2 (pošlete ke kontrole do 15. května)

předložky: on (na), under (pod), in (v)

table (stůl), chair (židle), book ( knížka), pencil ( tužka), pencil-case ( penál), ruler (pravítko)


Jana Lhotová


Domácí příprava do 15.5.

Milé děti!

Čeká nás další pokračování domácí přípravy. V českém jazyce začneme vyjmenovaná slova po z,

v matematice násobení číslem 80 a v prvouce si uvědomíme zásady zdravého způsobu života.

Připomínám možnost on- line výuky opět ve čtvrtek od 10 do 11 hodin.

V případě konzultací jsem k dispozici na školním emailu nebo ve středu od 12 do 13 hodiny na Skypu.

 

Český jazyk: vyjmenovaná slova s y/ý po z

 

▪učebnice- str. 113 (zvýrazněná 4 slova se naučit zpaměti), str. 114

· pozor :

brzy( vrať se brzy) – brzičko ( přípona -ičko )

nazývá se ( jmenuje se) – nazívá se ( ospale otvírá ústa a vydechuje, zívá únavou)

vyzývat ( soupeře k odvetě)

 

▪ sešit- z učebnice str. 113 dole- napiš 8 příbuzných slov (jazýček,jazykový…)

▪ pracovní sešit- str. 20, 21/ 4

Ke kontrole prosím pošlete do 15.května pracovní sešit str.20/2

▪ bonusové cvičení- str.54/ 7,8

 

▪ písanka str.22- SMS zpráva

▪ četba z vlastní knížky

 

Matematika: násobení číslem 80

 

▪ učebnice – ústně str. 29

▪ sešit- z učebnice str.29/6, 29/7c)

▪ bonusové cvičení- Ferdova hádanka str.29

▪ pracovní sešit- str.15/1, 2, 4b)

Ke kontrole prosím pošlete pracovní sešit str. 15/4b)

· stále pamětné procvičování malé násobilky

 

Prvouka: jídelníček, být zdravý

 

▪ učebnice- pročíst str. 68 (dole), 69 (nahoře)

▪ pracovní sešit- str.54/3, 55/6

 

Vaše paní učitelka

Pavla Foitlová

Anglický jazyk – domácí příprava do 7. května


Milé děti!

Děkuji Vám za plnění domácí přípravy.

 

Unit 7 – In the playground (Na hřišti)

 

učebnice str. 56

 

a T- shirt – tričko

socks – ponožky

shoes – boty

trousers – kalhoty

a jumper – svetr

a skirt – sukně

muddy – bahnitý

my socks – moje ponožky, my shoes – moje boty

 

PS str. 73/ 2 (pošlete ke kontrole do 7. května)

 

Jana Lhotová


Domácí příprava do 7. května


Milé děti,

moc Vás pozdravuji a chválím.

Musím ocenit, jak skvěle zvládáte plnění domácí  přípravy.

Děkuji i za Vaši vysokou účast v on-line výuce. Jste prima!

Nyní máme před sebou další zkrácený týden.

 

Český jazyk: vyjmenovaná slova s y/ý po v

 

slova s předponou vy-/vý-, vyžle, výheň, cavyky

▪ učebnice – pročíst str.111

·všimněte si pravopisu slov s i/í :

vítěz, vítězství, zvítězit, nezvítězit, vítat, viklat, viset, vidět, vinit

▪ sešit- z učebnice str. 111/12- napiš 10 slov s předponou vy-/vý-

pracovní sešit- str.19/ 11 – pošlete prosím do 7.5. ke kontrole

▪  bonusové cvičení navíc- pracovní sešit str. 54/6

 

▪ čítanka- str. 139- květen, pranostiky

 

Matematika: násobení číslem 70

 

▪ učebnice- ústně str.28

sešit- z učebnice str.28/7 d) – prosím poslat ke kontrole

▪ pracovní sešit - str.15/3, 4 a)

▪ bonusové cvičení- z učebnice str. 28/4 do sešitu

· stále pamětné procvičování malé násobilky

 

Prvouka: pečujeme o své zdraví, výživa a zdraví

▪ učebnice- pročíst str.68 ( pouze po obrázek)

▪ pracovní sešit- str.54/1, 2

 

V případě Vašich dotazů Vám jsem k dispozici na školním emailu.

 

Vaše paní učitelka

Pavla Foitlová


Domácí příprava do 30.4.

Domácí příprava do 30.4.

Milé děti,

Moc Vás zdravím a velmi chválím. Děkuji za pečlivé plnění domácí přípravy. Jste prima.

Pro komunikaci se mnou nadále využívejte email.

Dále připomínám možnost konzultace přes Skype a to každou středu od 12- 13 hodin.

Nově i on-line výuku pro naši třídu ve čtvrtek od 10 do 11 hodin.

Více informací se dozvíte ve Vašem emailu.


S přáním pěkného dne

Vaše paní učitelka

Pavla Foitlová

Český jazyk:vyjmenovaná slova s y/ý po v

povyk-- slova s předponou vy/vý

▪ učebnice - pročíst str.109, 110

pozor na správné porozumění významu slov:

vysel (sít semena) -visel(obraz, kabát na věšáku)

vysunutá ( vysunout hlemýždí tykadla) – visutá (visící lanovka na lanech, visí)

viklat (sloupkem, s předponou vy= vyviklat)

předpona vy/ vý

· Pokud odtrhneme od slova skupinu vy a vznikne slovo, které dává smysl,

jedná se o předponu vy, vý a ve slově píšeme tvrdé y/ý.

· Pokud odebereme ze slova výloha předponu vý, vznikne nám slovo loha, které nic neznamená.

Stačí ale zaměnit vy za jinou předponu a vznikne nám například slovo záloha, úloha. Tedy slova, která smysl dávají a která známe.

· Pokud vyměníme ve slově východ předponu vý-, například za předponu u-, vznikne nám slovo uchod, které neexistuje. S jinými předponami ale získáme už slova smysluplná, například příchod, odchod, záchod.

 

▪ pracovní sešit- str. 16/ 7 – (vyber si a doplň jeden barevný sloupek s jedním podstatným jménem, vždy s y/ý)

str. 17/9- celou stranu pošlete prosím do 30.4. ke kontrole. Děkuji.

▪ sešit- str. 109/3(doplň a napiš 10 slov)

▪ bonusové cvičení navíc- pracovní sešit str.16/8

▪ písanka- str.21- Na pouti bývá, opis jmen

▪ četba z vlastní knížky- zápis do čtenářského deníku

 

Matematika: násobení číslem 60

▪ učebnice-str.27- ústně

▪ sešit- z učebnice napsat str.27/8 a,b

pracovní sešit- str.14/2(první sloupek),14/3b- prosím poslat ke kontrole

▪ bonusové cvičení navíc- pracovní sešit str. 14/1

 

Prvouka: člověk- kostra, orgány

▪ učebnice- str.67 pročíst

▪ pracovní sešit- str.52/2 ( svaly, kůže, kostra, mozek, střeva, plíce, srdce, žaludek).

Anglický jazyk – domácí příprava do 30. dubna

Anglický jazyk – domácí příprava do 30. dubna

Milé děti!

Děkuji Vám za pravidelné posílání splněného učiva, pečlivou a pilnou práci.

Děkuji Vašim rodičům za pomoc při vypracování.

Ať se Vám daří!

 

Unit 7 – In the street (V ulici)

opakování a procvičování slovíček, slovních spojení, krátkých vět a otázek

učebnice str. 48, 49, 50, 51

 

PS str. 72/ Quizzy´s Questions

Toto cvičení mi pošlete ke kontrole do 30. dubna. Děkuji.

 

bonusové cvičení PS str. 99/ 1, 3

 

Jana Lhotová

 

 

Domácí příprava do 24.4.

Milí rodiče, milé děti,

moc Vás zdravím a děkuji za Vaše snažení.

Připravila jsem pro Vás další domácí přípravu.

V českém jazyce budeme pokračovat ve vyjmenovaných slovech s y/ý po V,

v matematice v násobení a dělení 50 a v prvouce nás čeká opět téma člověk.

 

Český jazyk: vyjmenovaná slova po V

▪ učebnice- str. 102, 103 (stále ústně procvičovat)

▪ učebnice- pročíst str. 107, 108 – zvykat- žvýkat-  výt- výskat

pozor  na správné porozumění významu slov :

výt (psí táhlý hlas) – vít ( plést věnečky)

výskat (radostí) – víska (vesnička)

vina (provinění) – hodně vína (ovoce- hroznové víno)

vila (dům v zahradě) – víla (pohádková bytost)

vinout (tulit se, had se vinul, vinout vlnu na klubko)

zavinout (dítě do peřinky, květy se zavinuly)

▪ pracovní sešit- str.15/4 (doplň y/ý, k jedné vybrané barevné skupině vymysli jednu větu)

str.15/5 časuj jedno vybrané sloveso ( ve všech tvarech bude y/ý )

str.15/6  doplň vynechaná písmena

▪ nový sešit- z učebnice str.108/5a) (přepiš doplněné cvičení). Prosím zaslat do 24.4. ke kontrole. Děkuji.

▪ dobrovolné bonusové cvičení navíc- pracovní sešit str. 53/4, 5

 

▪ písanka- str.20- kapr ( opiš uvedené věty, vytvoř otázky). Prosím poslat ke kontrole. Děkuji.

 

▪ četba z vlastní knížky

 

Matematika: opakování násobení číslem 40

▪ učebnice- str.25/8 d)- ústně

násobení číslem 50

▪ učebnice- str.26/ 1-5 ústně

▪ nový sešit- z učebnice str.26/6 d). Prosím poslat ke kontrole. Děkuji.

▪ bonusové cvičení - pracovní sešit str.26 - Ferdova hádanka

▪ pracovní sešit str.14/2 (pouze druhý a třetí sloupek), 14/3 a)

 

Prvouka:člověk- stavba těla, smysly

▪ učebnice- str. 66 pročíst

▪ pracovní sešit- str.52/1 (zrak- vidíme, učebnice str.66), str. 53/1 ( čti zezadu)

 

V případě Vašich dotazů Vám jsem k dispozici na školním emailu.

Vaše paní učitelka

Pavla Foitlová

Práce dětí

Anglický jazyk – domácí příprava do 24. dubna

Anglický jazyk – domácí příprava do 24. dubna

Milé děti!

Chválím ty, kteří mi posílají domácí práci ke kontrole.

Děkuji i Vašim rodičům za pomoc při vypracování.

Připravila jsem pro Vás další a těším se na naši vzájemnou spolupráci.

 

Unit 7 – In the street (V ulici)

učebnice str. 50,51

 

tall (vysoký) -  short

fat  (tlustý) -   thin ( hubený)

old  (starý) -  young ( mladý)

He´s tall. – On je vysoký.

He´s got brown hair. – On má hnědé vlasy.

She´s young. – Ona je mladá.

She´s got blond hair. – Ona má blonďaté vlasy.

 

PS str. 65/2

Toto cvičení mi pošlete ke kontrole na můj školní email do 24. dubna. Děkuji.

 

bonusové cvičení PS str. 66/ 2

 

Jana Lhotová

 

Domácí příprava do 17.4.


Milí rodiče, milé děti,

velikonoční svátky jsou už za námi.

Doufám, že jste si je užili ve zdraví, klidu a s dobrou náladou.

Po odpočinku Vám posílám další domácí přípravu do 17.dubna.

Pokud můžete, posílejte mi i nadále splněnou práci na email.

Pošlete mi i zprávičku, pokud se s Vaší rodinou zapojujete do dobrovolnické činnosti.

 

Český jazyk: vyjmenovaná slova po V

■ učebnice - str. 102, 103 ( zvýrazněná slova na str. 103 naučit zpaměti)

■ učebnice-  str. 104, 106, 107/5 pročíst :  vy- vysoký- vydra- výr

pozor:

vy (vykání) -  ví (zná, umí )

výška (vysoko, vyšší) – vížka (malá věžička)

výr (sova) – vír (točivý pohyb větru, vody)

výry (sovy) – viry (koronavir) – víra (vyznání, náboženství)- vítr, vichřice

■ pracovní sešit- str. 14/ 1,2,3 – prosím tuto stránku poslat ke kontrole. Děkuji.

■ bonusové cvičení navíc - pracovní sešit str. 53/3

■ písanka- str. 19- Co víš o čápovi?  (odpověz na otázky celými větami, využij nápovědu)

■ četba z vlastní knížky

 

Matematika:  opakování a procvičování násobení číslem 30

■ učebnice-  str.24/7 - ústně

násobení číslem 40

■ učebnice- str.25/ 1-6 ,8/c -ústně

■ nový sešit- z učebnice str.25/8 a,b – opsat, vypočítat

■ bonusové cvičení- z učebnice str.25/7 (výpočet, odpověď do nového sešitu)

■ pracovní sešit- str.13 – tuto stránku pošlete prosím ke kontrole

 

Prvouka: muž a žena

■ učebnice str.65 pročíst

■ pracovní sešit str.53/3 (živých organizmů, početí, samičí vajíčka a samčí spermie, oplodnění, zárodek, devíti)

Pro komunikaci se mnou využívejte e- mail a nově spolu můžeme být on-line každou středu od 12 do 13 hodin na Skype.
Pro přihlašovací link mi napište předem na e-mail.
Více informací najdete v aktualitách školy.

Posílám moc pozdravů a děkuji za Vaše snažení.

Vaše paní učitelka

Pavla Foitlová

Anglický jazyk - domácí příprava do 17. dubna

Unit 7 – In the street (V ulici)

učebnice str. 49 – Is that Pam?

She ´s got… – Ona má…

He´s got… – On má…

He´s … –  On je…

She´s… – Ona je…

long hair – dlouhé vlasy

short hair – krátké vlasy

brown (hnědé), black (černé), blond (blonďaté) hair (vlasy)

 

PS str. 63/ 2

U obrázku č. 2, 5 domaluj blond/ black hair a poté zakroužkuj správné slovo.

Toto cvičení mi pošlete ke kontrole do 17. dubna. Děkuji.

bonusové cvičení – PS str. 64/3

 

K procvičování můžete využít i tuto webovou stránku:

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida

 

V případě Vašich dotazů Vám budu k dispozici v dopoledních hodinách na školním emailu.

Jana Lhotová


Domácí příprava do středy 8. dubna


Vážení rodiče, milé děti, posílám všem moc pozdravů. Chtěla bych Vám poděkovat za pomoc dětem v plnění domácí přípravy a děti pochválit za pilnou práci, ve které budeme ještě pokračovat.


Domácí příprava do středy 8. dubna:

Český jazyk: komunikační a slohová výchova - Velikonoce

 • učebnice - str. 98 - Koledníci - ústně str. 98/ 1, 2, 3, 4a
 • pracovní sešit - opakování vzadu str. 53/1,2 – tato cvičení pošlete prosím opět ke kontrole. Děkuji.
 • Písanka - str. 17 - Pletení pomlázky (věty ve správném pořadí).
 • Čítanka - str. 120, 121 - Velikonoce


bonusové cvičení navíc do nového sešitu - přepsat z učebnice str. 98/ 4a)

Matematika: opakování a procvičování malé násobilky, sčítání a odčítání do tisíce

 • pracovní sešit str. 8/3, 9/3
 • bonusové cvičení navíc - pracovní sešit str. 8/2, 9/2
 • učebnice - pročíst str. 24/ 1-6 - násobení číslem 30
 • nový sešit - napsat výpočet a odpověď z učebnice str. 24/3 - prosím poslat ke kontrole. Děkuji.

Prvouka: Velikonoce
pokud budete mít čas: napište či nakreslete, jak prožíváte poslední týdny a Velikonoce.

Vaše doposud posílané práce jsou prima. Někdo má pouze malé chybičky. Moc se snažíte. Chválím Vás a těším se na další.

V případě Vašich dotazů jsem Vám k dispozici na školním emailu.

Všem přeji hezké prožití velikonočních svátků.

Vaše paní učitelka
Pavla Foitlová

Anglický jazyk

Vážení rodiče, milí třeťáci, v zastoupení za pí. uč. Walters Vám posílám doporučenou domácí přípravu z angličtiny do 8. dubna.

Unit 7 – In the street (V ulici)
učebnice str. 48 - základní slovíčka - a woman, a dog, a boy, a baby, a man, a girl

PS str. 62/2
Easter (Velikonoce) – učebnice str. 68, Easter eggs – velikonoční vajíčka

PS str. 91/ Make an Easter card. (velikonoční přání – výroba)

K procvičování můžete využít i tuto webovou stránku:
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida

V případě Vašich dotazů Vám budu k dispozici v dopoledních hodinách na školním emailu. Těším se na naši vzájemnou spolupráci.

Jana Lhotová

 

Domácí příprava do pátku 3. dubna

Vážení rodiče, milé děti,
všechny vás moc pozdravuji. Protože se v dalším týdnu opět neuvidíme, posílám domácí přípravu do pátku 3.dubna. Držím palce, ať vše zvládnete.
V případě vašich dotazů vám jsem k dispozici na mém školním emailu.

Český jazyk: opakování a procvičování vyjmenovaných slov, slov protikladných

 • učebnice- po B( str.37), L(str.47), M(67), P(77), S(93)- ústně procvičovat
 • učebnice- str.100, 101- pročíst
 • nový sešit- napsat z učebnice str.100/ 5, 100/6- 6vět
 • pracovní sešit- str. 13/13 – podle vašich možností mi prosím tuto doplněnou stranu pošlete ke kontrole
 • písanka-str.18
 • četba z vlastní knížky

bonusové cvičení navíc - učebnice str.101/3 do nového sešitu

Matematika: opakování násobení a dělení číslem 10, číslem 20

 • učebnice- pročíst str.22, 23
 • nový sešit- napsat z učebnice str. 22/7d, 23/8 c
 • pracovní sešit- str. 12 – doplněnou stránku pošlete prosím podle možností ke kontrole

bonusová cvičení navíc - Ferdovy hádanky ústně, str.22/3 do nového sešitu

Prvouka: opakování

 • učebnice str.76, 77,78- pročítat opakovací tabulky
 • učebnice- pročíst str.63, 64

bonusové cvičení - pracovní sešit str. 53/4

Děkuji vám za vaše snažení. Přeji hodně zdraví, sil a trpělivosti.

S pozdravem
Pavla Foitlová


Domácí příprava do pátku 27.března

Vážení rodiče, milé děti,
uplynul nám týden naší domácí přípravy. Všechny moc pozdravuji a věřím, že jste zadaná cvičení zvládly. Chválím všechny třeťáčky a děkuji i všem rodičům za spolupráci.

Poprosím vás o zavedení sešitu pro písemné vypracování cvičení z českého jazyka a matematiky. Děkuji.

V domácí přípravě budeme pokračovat. Připravila jsem pro vás cvičení do pátku 27.3.

Český jazyk: vyjmenovaná slova po S

učebnice - ústní procvičování str. 92, 93
pročíst str. 96, 97, 99 – sýkora-sysel-sýček, syčet-sypat
nový založený sešit- napsat str.96/4, 97/5 (zelená cvičení)
bonusové cvičení - str.99/3
pracovní sešit - str.10/10, 11/a-d
písanka - str.16
četba z vlastní knížky - vypracování do čtenářského deníku


Matematika: sčítání a odčítání do tisíce


učebnice - pročíst str. 13-15
nový sešit - napsat str. 13/8 c,d, 14/5e, 15/7a
bonusové cvičení- učebnice Ferdova hádanka, stálé procvičování malé násobilky, pamětného sčítání do 100 s přechodem desítky, zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky
procvičovací sešit - str. 6-7

Prvouka: chráníme přírodu
učebnice- pročíst str.60, 61

Doufám, že někdo z vás už se stal pravidelným divákem na ČT 2 v pořadu UčíTelka. Osvědčit a prohloubit znalosti si můžete i na výukových webových stránkách: www.skolakov.eu, onlinecviceni.cz, matika.in, gramar.in, skolasnadhledem.cz
Stále jsem s vámi v kontaktu na mém školním mailu.

Přeji všem pevné zdraví, trpělivost a hodně sil.
S pozdravem Pavla Foitlová


Doporučené učivo do pátku 20. března

Vážení rodiče, milé děti,

všechny moc pozdravuji a zasílám přehled učiva do pátku 20. března.

Věřím, že vše společně v následujícím týdnu zvládneme.

Český jazyk

Slovesa (osoba, číslo, čas) – uč. str. 90/4, PS str. 5/ 13,14, 15

Vyjmenovaná slova s y/ý po s

uč. str. 92, 93 (zpaměti)  , 94 – 95 ( sytý, syn, sýr).

95 – 96 (syrový, sychravý, usychat)

PS str. 7/ 1, 2, 3, 8/ 4, 9/7 , 10/9

bonusové cvičení -  str. 8/5, 9/6, 8

Četba z vlastní knížky

Písanka str. 14,15

Matematika

Sčítání a odčítání do tisíce – uč. str. 8, 9, 10, 11,12,PS str. 3/ 2 – 5, 4/ 1 – 6, 5/1 - 5

bonusová cvičení – Ferdovy hádanky

Procvičování malé násobilky, pamětného sčítání a odčítání do sta s přechodem desítky.

Prvouka

Opakování a procvičování – živá příroda (rostliny, houby, živočichové).

Anglický jazyk

Angličtina na 14 dní:

každý školní den:

1.zapsat a naučit 5 slovíček z pracovního sešitu ( k učebnici ).

Zapisovat slovíčka do vlastního sešitu ( s názvem "Slovníček" ).

2.pokračovat každý den jedním cvičením ( neposlechovým ) z pracovního sešitu. Výhledově maximálně do 6. lekce dle vlastního tempa.

Zkontrolovat pracovní sešit ( k učebnici )od začátku roku, zda cvičení nechybí.

Zpívat a procvičovat tyto 4 písničky: rozložit nácvik do 14 dní

1. Head shoulders knees and toes:

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 • Po návratu do školy provedeme společnou kontrolu vypracovaných úkolů.
 • V případě Vašich dotazů Vám budu k dispozici v dopoledních hodinách na školním emailu.
 • Noc s Andersenem se prozatím překládá na květen.

Přeji Vám hlavně pevné zdraví, hodně sil a trpělivosti.

S pozdravem

Pavla Foitlová

 

10.-17.5.2019 Škola v přírodě Svor

13.2.2019 Beseda s Policií ČR

17.12. Dům UM- vánoční tvoření

12.12. ,,Ježíškova vnoučata"- opět se snažíme dělat radost- vánoční přání pro babičky a dědečky do domovů seniorů

6.12. Adventní čtenářská beseda s knihou,, Jak pejsek s kočičkou pěstovali buřty".

5.12.Mikuláš ve třídě

21.11.Andílci- pro potěšení dětí do dětské hematologie FN Motol

7.9.2018 Dopravně bezpečnostní akce

Obrázků: 1-3 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Začínáme nový školní rok 2018 / 2019. Jsme 2.A a je nás 25.

7.6.2018-Výlet: ZOO Liberec a zámek Sychrov

15.5.2018-Sportovní dopoledne v SK Dolní Měcholupy

22.3.2018-Čokoládovna v Šestajovicích.

Zamlsali jsme si a vyrobili sladké potěšení.Užili jsme si i domácí zvířátka a papoušky.

5.12.2017- Mikuláš přišel i k nám do třídy

30.11.2017-Mikuláš na Housce

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy