logotyp
Login

5.A, třídní učitelka: Věra Zářecká

Vážení rodiče, milé děti,

dovolte mi Vám připomenout: 21. a 22. prosince jsou dny volna.
Vánoční prázdniny jsou ve dnech 23. 12. - 3. 1 . 2021.
Doufám, že se všichni 4. ledna sejdeme ve školních lavicích.
Odpočívejte, užívejte vánoční pohody.

Věra Zářecká

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás prostřednictvím školních e-mailů Vašich dětí
(Učebna, Kurz Třídní schůzky 18. 11. 17,00) pozvala dne 18.11. 
v 17,00 na online třídní schůzky.

Na setkání s Vámi v přímém přenosu se těší
Věra Zářecká

Distanční výuka matematiky 16.11. - 30.11..

V první polovině listopadu jsme se věnovali procvičování násobení dvojciferným číslem, řešení slovních úloh, jejich praktické využití. V geometrii jsme se učili o vlastnostech trojúhelníků, sestrojovali jsme  trojúhelníky.
Ve druhé polovině se naučíme násobení trojciferným číslem, víceciferným činitelem, nadále budeme procvičovat početní výkony s přiozenými čísly. 
V geometrii probereme téma Kružnice, kruh - důraz na přesnost rýsování.
Souřadnice bodů - příprava na sestavení grafů, diagramů
Děti jsou v hodinách aktivní, některé úkoly hodnotíme slovně nebo bodovým systémem.
Společně jsme zhodnotili práci v matematice  za 1. čtvrtletí
                                                       Mgr. Anna Běhunková

Distanční výuka matematiky 2.11. - 13.11.

V období 2.11. - 13.11.  budeme probírat Písemné násobení jednociferným a dvojciferným čísle, procvičovat slovní úlohy se znázorněním na číselné ose.
V geometrii  : Trojúhelníky - vlastnosti trojúhelníka , postup při rýsování trojúhelníka
Vážení rodiče, milé děti, 

nejprve chci Vám všem poděkovat za Vaši práci.
Dále připomínám, že děti mají od 26. 10. prázdniny.
Nástup do výuky bude 2. 11.. Zda se bude jednat
o přímou výuku ve škole, či bude pokračovat
distanční forma, se zřejmě dozvíme až koncem
příštího týdne. Prosím Vás, abyste bedlivě sledovali
stránky školy, kam bude tato informace vložena
okamžitě poté, co ji škola obdrží od MŠMT.

Děkuji za pochopení. Přeji všem hodně zdraví 
a pevné nervy.
S pozdravem
Věra Zářecká

Distanční výuka matematiky 14.10. - 23.10.

Probírané učivo v období 14.10.- 23.10.
Procvičování násobení a dělení přirozených čísel,  vlastnosti násobení , jednotky délky a hmotnosti .
V geometrii čtverec, obdélník - sestrojení obrazců, vlastnosti stran a úhlopříček, obvody obrazců.

Doučování - matematika 5.A,B

Doučování z matematiky proběhne  online v úterý 20.10. od 7:15 h
Distanční výuka

  Vážení rodiče, milé děti,

od středy 14. října 2020 přecházíme na distanční výuku. Děti se budou 
přihlašovat do jednotlivých kurzů dle svého rozvrhu, včetně tělesné vý-
chovy.

S pozdravem
Věra Zářecká

Opakování a procvičování učiva matematiky v 5.A,5.B

Během měsíce září jsme opakovali a procvičovali učivo 4. ročníku - početní výkony, zaokrouhlování, slovní úlohy, jednotky délky. Nadále procvičujeme počítání zpaměti.
V geometrii se věnujeme rýsování: přímka, rovnoběžky, kolmice, čtverec, obdélník , úhel

Vlastivěda ( uč. Roman Nožička )

cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Evropa    
hledej informace na: cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Česko
najdeš řeky, hory, města, kraje? www.umimefakta.cz/slepe-mapy 
100 největších měst ČR, naučíš se 10 nej? 
www.youtube.com/watch?v=21384aoGKQE

MAPY.CZ(myší posouvat, kolečkem přibližovat-zvětšovat) 
mapy.cz/turisticka?x=14.5545873&y=50.0429001&z=15&l=0
mapy.cz/turisticka?x=14.5522361&y=50.0409538&z=18&l=0&base=ophoto
mapy.cz/turisticka?x=14.5553749&y=50.0427619&z=15&pano=1zajímavosti
  


Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy