logotyp
Login

5.A, třídní učitelka: Věra Zářecká

Vážení rodiče, milé děti, 

nejprve chci Vám všem poděkovat za Vaši práci.
Dále připomínám, že děti mají od 26. 10. prázdniny.
Nástup do výuky bude 2. 11.. Zda se bude jednat
o přímou výuku ve škole, či bude pokračovat
distanční forma, se zřejmě dozvíme až koncem
příštího týdne. Prosím Vás, abyste bedlivě sledovali
stránky školy, kam bude tato informace vložena
okamžitě poté, co ji škola obdrží od MŠMT.

Děkuji za pochopení. Přeji všem hodně zdraví 
a pevné nervy.
S pozdravem
Věra Zářecká

Distanční výuka matematiky 14.10. - 23.10.

Probírané učivo v období 14.10.- 23.10.
Procvičování násobení a dělení přirozených čísel,  vlastnosti násobení , jednotky délky a hmotnosti .
V geometrii čtverec, obdélník - sestrojení obrazců, vlastnosti stran a úhlopříček, obvody obrazců.

Doučování - matematika 5.A,B

Doučování z matematiky proběhne  online v úterý 20.10. od 7:15 h
Distanční výuka

  Vážení rodiče, milé děti,

od středy 14. října 2020 přecházíme na distanční výuku. Děti se budou 
přihlašovat do jednotlivých kurzů dle svého rozvrhu, včetně tělesné vý-
chovy.

S pozdravem
Věra Zářecká

Opakování a procvičování učiva matematiky v 5.A,5.B

Během měsíce září jsme opakovali a procvičovali učivo 4. ročníku - početní výkony, zaokrouhlování, slovní úlohy, jednotky délky. Nadále procvičujeme počítání zpaměti.
V geometrii se věnujeme rýsování: přímka, rovnoběžky, kolmice, čtverec, obdélník , úhel

Vlastivěda ( uč. Roman Nožička )

cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Evropa    
hledej informace na: cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Česko
najdeš řeky, hory, města, kraje? www.umimefakta.cz/slepe-mapy 
100 největších měst ČR, naučíš se 10 nej? 
www.youtube.com/watch?v=21384aoGKQE

MAPY.CZ(myší posouvat, kolečkem přibližovat-zvětšovat) 
mapy.cz/turisticka?x=14.5545873&y=50.0429001&z=15&l=0
mapy.cz/turisticka?x=14.5522361&y=50.0409538&z=18&l=0&base=ophoto
mapy.cz/turisticka?x=14.5553749&y=50.0427619&z=15&pano=1zajímavosti
  


Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy