logotyp
Login

5.B, třídní učitelka: Marie Tučková

PREZENČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče a milé děti,
od 12. 4. 2021 nastupujeme na týden prezenční výuky. Do školy budeme vstupovat v 7:45 hod. s rouškou.

JARNÍ PRÁZDNINYBlíží se jarní prázdniny, veškeré informace najdete na webu školy.  Ať se Vám nic zlého během prázdnin nestane a hezky si je užijte!

Děkuji všem za spolupráci.

Vaše tř. uč. Marie Tučková

Distanční výuka matematiky 16.11. - 30.11..

V první polovině listopadu jsme se věnovali procvičování násobení dvojciferným číslem, řešení slovních úloh, jejich praktické využití. V geometrii jsme se učili o vlastnostech trojúhelníků, sestrojovali jsme  trojúhelníky.
Ve druhé polovině se naučíme násobení trojciferným číslem, víceciferným činitelem, nadále budeme procvičovat početní výkony s přiozenými čísly. 
V geometrii probereme téma Kružnice, kruh - důraz na přesnost rýsování.
Souřadnice bodů - příprava na sestavení grafů, diagramů
Děti jsou v hodinách aktivní, některé úkoly hodnotíme slovně nebo bodovým systémem.
Společně jsme zhodnotili práci v matematice  za 1. čtvrtletí
                                                       Mgr. Anna Běhunková

Informatika - konzultační hodiny

Vážení rodiče, milé děti , 
každý čtvrtek od 12.45-13.30 hodin je zřízen kurz na pomoc při práci s počítačem. Tyto konzultační hodiny nabízí pan učitel Horčík.

 

DISTANČNÍ VÝUKA OD 2.11. 2020

Vážení rodiče,

výuka bude i nadále probíhat podle stávajícího rozvrhu, délka jednotlivých vyučovacích hodin je uvedena na stránkách školy.

Žáci budou předem informováni o úkolech k odevzdání, o úkolech vypracovávaných na známky, také o ústním zkoušení. Informace budu vkládat do příslušných kurzů.

Dotazy zodpovím v kurzu konzultací vždy v pondělí od 14,00 do15,00 a ve čtvrtek od 13,00 do 14,00 hod. Tento kurz je určen i pro doučování.

S pozdravem

Vaše třídní učitelka Marie Tučková

Distanční výuka matematiky 2.11. - 13.11.

V období 2.11. - 13.11.  budeme probírat Písemné násobení jednociferným a dvojciferným čísle, procvičovat slovní úlohy se znázorněním na číselné ose.
V geometrii  : Trojúhelníky - vlastnosti trojúhelníka , postup při rýsování trojúhelníka

Distanční výuka matematiky 14.10. - 23.10.

Probírané učivo matematiky 14.10.-23.10.
Procvičování násobení a dělení přirozených čísel, vlastnosti násobení, jednotky délky a hmotnosti.
V geometrii: čtverec, obdélník, sestrojení obrazců, vlastnosti stran a úhlopříček, obvody obrazců

Doučování - matematika 5.A,B

Doučování z matematiky proběhne  online v úterý 20.10. od 7:15 h

Předprázdninové aktivity

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy