logotyp
Login

7.A, třídní učitelka: Mgr. Miroslava Pašková

Informace k distanční výuce ve školním roce 2020/21

Vážení rodiče, milí žáci,

z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19 se opět učíme distančně. Veškerá výuka nyní probíhá prostředníctvím učitelských a žákovských účtů Google, což naše třída již částečně natrénovala na jaře. Opět platí, že se na mě vy a žáci můžete obracet e-mailem i telefonicky.

Výuka předmětů probíhá nyní podle rozvrhu. Začíná Meetem, v hlavních předmětech může trvat déle (výklad), resp. je kombinována se samostatnou prací, jejíž vyhodnocení může probíhat opět na Meetu na konci hodiny. V případě výchov (kromě vyučované Ov) jsou dětem poskytovány rady, tipy a inspirace. Probíhají také doučování.

Pokud se žák neúčastní většinu vyučovací hodiny/celý den, omluvte jej e-mailem do 72 hodin a omluvenku zapište do ŽK. Je vhodné, aby se dodatečně seznámil s obsahem výuky.

Děkuji za dosavadní výbornou spolupráci a žáky velice chválím za aktivní a zodpovědný přístup. Pro aktuality sledujte pravidelně úvodní webovou stránku školy.

Mgr. et Mgr. Miroslava Pašková, třídní učitelka

Proměny třídní výzdoby

nástěnka s technikou kolem násHalloweenská výzdoba zmizela a než ji zcela nahradí ta vánoční, máme ve třídě i na chodbě docela pestrou směsku... Ve výtvarné výchově vznikla postupně akvária plná barevných rybiček, posléze obrázky techniky kolem nás, jak ji vidí čtvrťáci (pro některé pračka nebo mobil, pro jiné dva zamilovaní roboti :-D ).

Teď již děti s paní učitelkou Pozníčkovou tvoří obligátní vánoční přáníčka.
V geometrii jsme také přešli na vánoční téma - v rámci nácviku osové souměrnosti, rýsování trojúhelníků a kružnic se vlastně vánoční stromky a sněhuláci vyloženě nabízeli. Asi i proto nepřekvapuje, že děti navrhují věnovat se během hodin matematiky výlučně geometrii ;-)

Nejen zimní výzdoba

Halloweenská videa - animace s dětmi ze 4.A

Halloweenská videa - animace s dětmi ze 4.A
Na Halloween jsme si o přestávkách s dětmi přehrávali speciální videa z aplikace JibJab. Obličeje žáků a žákyň dostala nová těla - upíry, mumie, kostlivce... - a rozproudila se v rytmu známých songů ;-)

Pozn.: Zdá se, že přehrávání videí někdy zlobí (např. ve starém prohlížeči Explorer, možná v závislosti na instalovaných kodecích v PC), takže v případě potíží zkuste jiné zařízení.
 

Podzimní a halloweenská výzdoba

halloweenská nástěnkaDo naší třídy i na nástěnky na chodbě jsme připravili bohatou podzimní a halloweenskou výzdobu. Dráčky děti vytvořily v hodině geometrie, pavučiny a řetězy v hodině čtení za poslechu strašidelných balad ze sbírky Kytice, informační texty o Halloweenu v angličtině, další samozřejmě v hodinách výtvarné výchovy.

Děti poznaly jiné kultury v programu Edison

V rámci mezinárodního programu Edison hostila ZŠ Nad Přehradou zahraniční studenty pedagogiky z Evropy a Asie. Ti se jednak chodili celý týden dívat, jak probíhá naše výuka, jednak každý z nich připravil hodinu s přednáškou a aktivitami, které přiblížily dětem jeho rodnou zemi. Nakonec v pátek tito stážisté uvařili i tradiční pokrmy, a tak se prostřednictvím rozmanitých vůní a chutí mohl každý přenést třeba až do Indie.

Protože do představování kultur jiných zemí patří i tanec, můžete se podívat na krátké video, jak křepčila 4.A na jedné z přednášek: https://youtu.be/qIX-QVhgW7k

Volby do třídních funkcí

ukázka volebního plakátu do třídní funkceV prvních týdnech školního roku jsme potřebovali ustanovit do tradičních funkcí (předseda třídy, nástěnkář...) i poněkud netypických (např. manažer domácí přípravy) ty nejlepší a nejpovolanější. Místo nuceného přidělení funkcí a jejich rotace po týdnu se žáci a žákyně mohli ucházet o to, co je zajímá, a sice na celé pololetí.

To ale znamenalo, že si v zájmu o jednotlivé posty konkurovali. Museli si tedy připravit předvolební plakáty, pronést proslovy, a tak získat podporu většiny třídy v tajné volbě. Velký dík patří volební komisi, která několikrát po obědech pečlivě počítala volební lístky ;-)

Návštěva bezpečnostně preventivního programu

Jeden z žáků v hasičské přilběHned první týden letošního školního roku jsme tak jako většina tříd prvního stupně základních škol v Praze 15 navštívili bezpečnostně preventivní program, který nabízel bohaté statické a dynamické ukázky složek Integrovaného záchranného systému a také projekt POKOS naší armády.

Žáci a žákyně trénovali poskytování první pomoci, obdivovali koně jízdní policie a služební kynology, vyzkoušeli vojenskou výstroj, dokonce vytáhli do vzduchu vojenský padák, otestovali své znalosti dopravních předpisů... Teď už se můžeme ve třídě cítit bezpečně a připraveni na jakoukoli nesnáz ;-)

Video s padákem: https://youtu.be/41VRUHGnbKU

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy