logotyp
Login

9.A, třídní učitel: Mgr. Ivan Tomeš

Vážení rodiče, milá třído,

ve druhém pololetí stále pokračujeme ve výuce distanční formou. Výuka bude probíhat stejně jako na konci prvního pololetí, tedy opět opět podle standardního rozvrhu v prostředí Google Classroom.

Pro zájemce o doučování z matematiky budou pokračovat online kurzy v úterý a ve středu od 7:25 do 8:00 hodin také v prostředí Google Classroom.

Informace k provozu školy sledujte průběžně v Aktuálně z naší školy a nezapomeňte sledovat také informace k provozu školní jídelny, pokud ji využíváte.

Občas se také podívejte do kurzu Informace k dalšímu studiu, který doplňujeme informacemi k přijímacímu řízení.

Přeji Vám pěkné dny.

třídní učitel Ivan Tomeš

Vážení rodiče

před posledním týdnem letošní školní docházky byste v žákovských knížkách dětí měli najít hodnocení výuky za uplynulé období tohoto školního roku. Pokud byste potřebovali více informací k danému předmětu, tak se prosím obraťte co nejdříve emailem nebo telefonicky na příslušné vyučující.

Přeji Vám klidné adventní dny.
Ivan Tomeš

Pozvánka ke zhlédnutí seriálu

Vážení rodiče, milí žáci,
dovoluji si vám nabídnout odkaz na seriál #martyisdead. Tento osmidílný thriller režiséra Pavla Soukupa, inspirovaný skutečnými případy kyberšikany, je historicky prvním českým seriálem, který získal 23. listopadu 2020 prestižní mezinárodní cenu EMMY.

Od 30.11. probíhá pro žáky devátých ročníků výuka prezenční formou. Aktuální informace a pokyny sledujte na stránce Aktuálně.

Informace k hodnocení za první čtvrtletí

Vážení rodiče a žáci,
v době od 11.11. vás budu emailem informovat o průběhu, výsledcích a hodnocení v jednotlivých předmětech za první čtvrtletí. Hodnocení budu posílat na školní email žáka a kopie na emaily zákonných zástupců.

Pokud byste měli zájem o individuální online setkání, tak mi sdělte požadavek emailem. Na setkání bych vás, po vzájemné dohodě, pozval pomocí odkazu na google meet.

Děkuji Vám a těším se na další spolupráci.

Ivan Tomeš, třídní učitel


Výuka od 9.11.2020

Na základě usnesení vlády budeme i v následujících dnech vyučovat distančně. Výuka bude, podobně jako tomu bylo dosud, probíhat podle školního rozvrhu s posílením synchronní výuky (online výuky) v hlavních předmětech M, Čj, Aj. Podrobnější informace jsou uvedeny na tomto webu v Aktualitách.

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na SŠ by měly být ze strany MŠMT zveřejněny na konci listopadu.

Výuka i nadále probíhá v příslušných kurzech v prostředí Google Classroom a je povinná. Případné absence je potřeba vždy řádně omluvit.

Nezapomeňte občas také navštívit kurz Informace k dalšímu studiu, kam budeme pro vaši potřebu umisťovat nabídky škol, informační letáky a informace výchovné poradkyně pro pomoc při rozhodování o dalším studiu.

Buďte aktívní a zdravě optimističtí, společně vše zvládneme.

Ivan Tomeš, třídní učitel


Dobrovolný elektronický dotazník

Prosíme o vyplnění krátkého anonymního dotazníku žáky posledních ročníků (9. tříd). Jedná se o zcela dobrovolnou aktivitu. Vyplněním dotazníku budou získány informace o profesní orientaci žáků, volbě povolání a studia, efektivitě kariérového poradenství atd. Zároveň hl. m. Praze dopomůže efektivněji nastavovat vzdělávací nabídku.

Šetření může přinést údaje, které mohou pomoci při formátování vzdělávací nabídky středních škol. Dotazník nevyžaduje přihlášení, lze jej vyplnit na jakémkoliv zařízení připojeném k internetu ve škole, doma, na volně přístupné „wifi“ apod.

Elektronický dotazník je umístěn na webových stránkách:

https://dotaznik.dotaznikovecentrum.cz/vvpozspraha2020

O vyplnění dotazníku nás požádal Mgr. Pavel Dvořák z MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Oddělení regionálního školství, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1, tel.: +420 236 005 219, Pavel.Dvorak@praha.eu

Ivan Tomeš, třídná učitel

Informace PPP – profitesty

Informace PhDr. Křečanové z PPP Prahy 10 k možnosti provedení testů k volbě povolání

Dle informací z PPP je konání profi testování až do odvolání zrušeno!

V současné době nám nefunguje na stránkách objednávací formulář, je to tam i napsané. Takže, prosím, svůj zájem o provedení profi testování dávejte vědět na můj email: krecanova@ppp10.eu. Odpovím zpátky, že s vámi počítám, či podám jinou informaci. Od 8. 10. v omezeném režimu – maximálně do 10ti osob – tj. 9 žáků a já - změna oproti původní informaci.

PhDr. Křečanová

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy