logotyp
Login

9.A, třídní učitel: Mgr. Ivan Tomeš

Informace k hodnocení za první čtvrtletí

Vážení rodiče a žáci,
v době od 11.11. do 20.11. vás budu emailem informovat o průběhu, výsledcích a hodnocení v jednotlivých předmětech za první čtvrtletí. Hodnocení budu posílat na školní email žáka a kopie na emaily zákonných zástupců.

Pokud byste měli zájem o individuální online setkání, tak mi sdělte požadavek emailem. Na setkání bych vás, po vzájemné dohodě, pozval pomocí odkazu na google meet.

Děkuji Vám a těším se na další spolupráci.

Ivan Tomeš, třídní učitel


Výuka od 9.11.2020

Na základě usnesení vlády budeme i v následujících dnech vyučovat distančně. Výuka bude, podobně jako tomu bylo dosud, probíhat podle školního rozvrhu s posílením synchronní výuky (online výuky) v hlavních předmětech M, Čj, Aj. Podrobnější informace jsou uvedeny na tomto webu v Aktualitách.

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na SŠ by měly být ze strany MŠMT zveřejněny na konci listopadu.

Výuka i nadále probíhá v příslušných kurzech v prostředí Google Classroom a je povinná. Případné absence je potřeba vždy řádně omluvit.

Nezapomeňte občas také navštívit kurz Informace k dalšímu studiu, kam budeme pro vaši potřebu umisťovat nabídky škol, informační letáky a informace výchovné poradkyně pro pomoc při rozhodování o dalším studiu.

Buďte aktívní a zdravě optimističtí, společně vše zvládneme.

Ivan Tomeš, třídní učitel


Dobrovolný elektronický dotazník

Prosíme o vyplnění krátkého anonymního dotazníku žáky posledních ročníků (9. tříd). Jedná se o zcela dobrovolnou aktivitu. Vyplněním dotazníku budou získány informace o profesní orientaci žáků, volbě povolání a studia, efektivitě kariérového poradenství atd. Zároveň hl. m. Praze dopomůže efektivněji nastavovat vzdělávací nabídku.

Šetření může přinést údaje, které mohou pomoci při formátování vzdělávací nabídky středních škol. Dotazník nevyžaduje přihlášení, lze jej vyplnit na jakémkoliv zařízení připojeném k internetu ve škole, doma, na volně přístupné „wifi“ apod.

Elektronický dotazník je umístěn na webových stránkách:

https://dotaznik.dotaznikovecentrum.cz/vvpozspraha2020

O vyplnění dotazníku nás požádal Mgr. Pavel Dvořák z MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Oddělení regionálního školství, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1, tel.: +420 236 005 219, Pavel.Dvorak@praha.eu

Ivan Tomeš, třídná učitel

Informace PPP – profitesty

Informace PhDr. Křečanové z PPP Prahy 10 k možnosti provedení testů k volbě povolání

Dle informací z PPP je konání profi testování až do odvolání zrušeno!

V současné době nám nefunguje na stránkách objednávací formulář, je to tam i napsané. Takže, prosím, svůj zájem o provedení profi testování dávejte vědět na můj email: krecanova@ppp10.eu. Odpovím zpátky, že s vámi počítám, či podám jinou informaci. Od 8. 10. v omezeném režimu – maximálně do 10ti osob – tj. 9 žáků a já - změna oproti původní informaci.

PhDr. Křečanová

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy