logotyp
Login

9.A, třídní učitel: Mgr. Ivan Tomeš

Informace k výuce v týdnu od 12.10. do 16.10.2020

V souladu s krizovým opatřením vlády bude v tomto týdnu v naší třídě probíhat výuka na dálku (distanční výuka).

Komunikace mezi učitelem a žákem bude probíhat přes platformu G Suite - Google Classroom a Google Meet.

Začátky vyučovacích hodin budou shodné s dosavadním školním rozvrhem. Výuka bude probíhat ve všech předmětech kromě předmětu Tělesná výchova a volitelných předmětů. Časy těchto hodin budou určeny k samostudiu.

Pro omlouvání z distanční výuky, platí pro zákonné zástupce stejná pravidla jako u prezenční výuky.

Pro žáky na distanční výuce se budou obědy vydávat ve školní jídelně od 13:30 hod.

Aktuální informace sledujte na stránce aktualit na školním webu.

Ivan Tomeš, třídní učitel

Dobrovolný elektronický dotazník

Prosíme o vyplnění krátkého anonymního dotazníku žáky posledních ročníků (9. tříd). Jedná se o zcela dobrovolnou aktivitu. Vyplněním dotazníku budou získány informace o profesní orientaci žáků, volbě povolání a studia, efektivitě kariérového poradenství atd. Zároveň hl. m. Praze dopomůže efektivněji nastavovat vzdělávací nabídku.

Šetření může přinést údaje, které mohou pomoci při formátování vzdělávací nabídky středních škol. Dotazník nevyžaduje přihlášení, lze jej vyplnit na jakémkoliv zařízení připojeném k internetu ve škole, doma, na volně přístupné „wifi“ apod.

Elektronický dotazník je umístěn na webových stránkách:

https://dotaznik.dotaznikovecentrum.cz/vvpozspraha2020

O vyplnění dotazníku nás požádal Mgr. Pavel Dvořák z MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Oddělení regionálního školství, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1, tel.: +420 236 005 219, Pavel.Dvorak@praha.eu

Ivan Tomeš, třídná učitel

Informace PPP – profitesty

Informace PhDr. Křečanové z PPP Prahy 10 k možnosti provedení testů k volbě povolání

V současné době nám nefunguje na stránkách objednávací formulář, je to tam i napsané. Takže, prosím, svůj zájem o provedení profi testování dávejte vědět na můj email: krecanova@ppp10.eu. Odpovím zpátky, že s vámi počítám, či podám jinou informaci. Od 8. 10. v omezeném režimu – maximálně do 10ti osob – tj. 9 žáků a já - změna oproti původní informaci.

PhDr. Křečanová

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy