logotyp
Login

9.B, třídní učitelka: Mgr. Kateřina Dražanová

Školní rok 2020 - 21

Informace k provozu od 4.1.2021 do 10.1.2021
Podle pokynů MŠMT bude v tomto období probíhat výuka třídy distanční formou a zavedeným způsobem.
Platí systém a délka přímé výuky on-line jako v předchozích obdobích.
Vážení rodiče,
pokud budete mít dotazy k výuce a hodnocení Vašeho dítěte v konkrétním předmětu, obracejte se, prosím, přes školní email přímo na daného vyučujícího. O možnostech konzultací a termínu třídních schůzek budeme průběžně informovat.
Žáci,
řiďte se rozvrhem hodin a dalšími pokyny vyučujících. V době volitelných předmětů pracujte na projektech. Doučování - šablony budou probíhat ve stejném čase  jako při minulém období ditanční výuky.


Informace k provozu od 30.11.2020 a přijímacímu řízení na SŠ

Změna rozvrhu

Úterý – volitelné předměty neprobíhají prezenčně, práce formou projektu

Čtvrtek – výuka souvislých 6 vyučovacích hodin (6. vyuč.hod. předmět Dějepis, snížena dotace Tv)

Přijímací řízení

Sledujte informace na webových stránkách MŠMT a Cermat

Podle posledních informací k 30.11. podmínky PZ určí na SŠ s maturitou ředitel SŠ, bude nutné sledovat webové stránky konkrétní školy, na kterou se bude žák hlásit.

Informace k distanční výuce ve třídě 9.B od 14.10.2020

Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu s některými změnami.

Ve většině hodin bude na začátku on-line vstup (Meet), pak bude následovat samostatná práce podle zadání, je možná i individuální práce pedagoga s žákem/skupinou žáků.

Práce bude zadávána na GClassroom s datem vyhotovení a odevzdání práce.

Vyučující žáky seznámí s hodnocením práce.

Volitelné předměty se nevyučují podle rozvrhu, ale jejich výstupy se plní v jiných předmětech. Práce do Vv je zadána bez on-line vstupu, Hv s on-line vstupem, Tv také.

Šablony („ranní doučování“) se přesouvá na čas od 14,15 hod. ve čtvrtek (v čase Tv) – při krátkém vstupu do kurzu (budete pozváni 14.10.) bude vysvětleno zadání práce určené k důkladnému samostudiu teorie i praktické práce.

Konzultační čas třídní učitelky je v úterý od 8,30 hod. – 9,40 hod. (krátké dotazy). Jinak na základě domluvy předem projednané přes email. Platí pro žáky i zákonné zástupce.

  1.pololetí školního roku 2020-21

Třída zahájila práci ve stejném počtu žáků jako v minulém školním roce.

V prvních dnech školního roku: noví pedagogové, rozvrh, místnost kmenové třídy, školní řád, volitelné předměty, druhý cizí jazyk, zavedení sešitů, pravidla práce, volba třídních zástupců do žákovské rady, určeny žákovské služby.

Výuka začala s určitými omezeními. Ještě během měsíce září se staly povinné roušky (nejprve ve společných prostorech školy, následně i ve třídě při výuce).

Proběhly třídní schůzky zákonných zástupců žáků – tentokrát „třídní schůzky v přírodě“.

V druhé polovině září do třídy přibyla nová spolužačka.

Mnoho plánovaných akcí asi kvůli epidemiologické situaci nebudeme moci uskutečnit.

Je před námi volba střední školy, proto se chystáme na akce s tím spojené (IPS, PPP).

Snažíme se doplnit učivo z konce minulého školního roku. Někdo sice zlenivěl, ale mnozí jsme se naučili větší samostatnosti při studiu.
_________________________________________________________

Školní rok 2019 - 20 Konzultace a socializační setkání žáků 2. stupně naší školy (VIII.B)

Dne 15. 6. od 10,00 do 11,30 hodin.

Sraz u bočního vchodu školy (parkoviště aut, vstup do kanceláře ŠJ, školní pozemek)

Žák si s sebou přinese: žákovskou knížku, roušku, vyplněné čestné prohlášení (lze stáhnout z webu školy), psací potřeby, notýsek, materiály pro pedagogy jednotlivých předmětů, přezůvky.

Pokud by někdo přestupoval na jinou školu, vrátí kompletní sadu zapůjčených učebnic a klíček od šatní skříňky.

V případě dobrého počasí proběhne schůzka mimo budovu školy. Do budovy školy vstoupí jen ti žáci, kteří si ze třídy a šatních skříněk potřebují vyzvednout své osobní věci.

_________________________________________________________

Jak spolu komunikujeme

konzultační čas přes Skype ve čtvrtek od 10,00 hodin (napište si o odkaz přes mail)
emailová komunikace
G.Classroom
Skype
_________________________________________________________

Škola v přírodě 27. 4. - 30. 4. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva Vás prosíme o vstřícný přístup k vracení záloh na ŠvP. Zálohy budou, jak jsme již dříve uvedli, vráceny v plné výši po návratu žáků do škol. Pokud však někdo peníze požadujete vrátit neodkladně, obraťte se v této záležitosti na třídní učitele (emailové adresy jsou na webu školy). Nekontaktujte sami paní hospodářku.

Děkujeme za pochopení.
K. Dražanová, zástupkyně školy
_________________________________________________________

Škola v přírodě 27. 4. - 30. 4. 2020

Vzhledem k nastalé situaci se škola v přírodě ve dnech 22. 4. - 30. 4. 2020 (VI.B, VII.B, VIII.A, VIII.B) neuskuteční. Vybrané zálohy budou vráceny v plné výši.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Jan Nosek
_________________________________________________________
Info k 22.3.

Ahoj třído,

moc Vás zdravím, doufám, že jste všichni v pořádku. Jak se Vám daří distanční studium? Přes mail mi napište zpětnou vazbu, abych měla ucelenou představu. Práce přes classroom se nám daří. Snažím se opravovat rychle, jen úvahy hromadím, abych mohla pak sdělit souhrnné výsledky. Zvládáte si učivo plánovat? Máte nastavený režim? Napište mi. Držím palce v dalších dnech.

 Třídní
_________________________________________________________

info k 19.3.

Třído,

moc díky za vaši práci. Opravuji a posílám zpět. Jste skvělí. Nový kurz se věnuje literatuře. Heslo je: hqnvyje . Maily nám také fungují, tak každý se může poradit, pokud si neví rady.

Třídní
_________________________________________________________

Vážení rodiče,

učivo matematiky pro VIII.B dávám na Google Classroom, velice dobře se tak s dětmi komunikuje, zhruba polovinu jich tam již vidím. Budu moc ráda, pokud vaše děti použijí Gmail a přihlásí se do online výuky. Stačí jít na https://classroom.google.com, vpravo nahoře kliknout na + a zvolit zápis do kurzu, který má kód dp4png7. Pokud z nějakého důvodu nemůžete či nechcete přistupovat přes Gmail, sledujte odkazy na učivo na stránce vaší třídy na webu školy. Pokud jste, resp. dítě je offline, spojte se se mnou a připravíme jiný způsob komunikace. V případě potíží, dotazů, potřeby konzultace mi pište (miroslava.paskova@zsnpr.cz)

S pozdravem Miroslava Pašková, učitelka matematiky
_________________________________________________________

Zdravím všechny,
do kurzu "Mluvnice" jsem přidala první hodnocený úkol a vytvořila nový kurz s názvem "Dějeprava". Heslo pro vstup zní: vzxct5m. Prosím o zapsání, budu tam vkládat další práci, vše fuguje stejně. 
Mějte se hezky. :-) Třídní.
_________________________________________________________

Třído, zkouším další způsob komunikace. Pro všechny, kteří již mají účet/email od googlu, nebo si jej mohou založit. Po registraci se Vám v pravém horním rohu zobrazí několik ikon k Vašemu účtu (gmail, disk, fotky, CLASSROOM - toto zvolíte). Následně by se mělo objevit dialogové okno požadující přístupové heslo do kurzu. Heslo zní: ywbw2s6 . Po zadání hesla byste měli být vpuštěni dovnitř. Nyní jsem tam umístila první cvičný materiál. Prosím, zapište se do kurzu nejpozději do 19.3. Věřím, že to zvládnete Mlčící Třídní.
_________________________________________________________

Už máte za sebou první dny samostudia. Jak to jde? Podívejte se i na odkaz můjRozhlas.cz v sekci Studijní materiály přímo pod stránkami tříd. Plánujte si práci, pracujte pravidelně a systematicky, dokažte sami sobě, že už jste prolomili dovednost "umět se učit".

Moc vás všechny zdravím. Třídní

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy