logotyp
Login

distanční výuka 2019/2020

M+ČJ ke kontrole

Obrázků: 1-3 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Pracovní listy ČJ

Studijní materiály 15.-19.6. 2020

Milí žáci a vážení rodiče,

posílám studijní materiály na tento týden, prosím o zaslání části studijních materiálů ke zpětné kontrole. Tento týden se budeme on-line učit v úterý od 14:00

Nechte si dařit.

V případě konzultací jsem k dispozici na školním mailu.

M. Ullmanová, tř. uč.

martina.ullmanova@zsnpr.cz

Studijní materiály 15.-19. 6. 2020

ČJ

PONDĚLÍ – zopakuj si pravidla shody podmětu s přísudkem (podmět rodu ženského a středního)

ČJ – UČ str 122/růžový rámeček – zapamatuj si ho!

ČJ – UČ str 122/1b – ústně

ČJ – PS str 43/1,2

ČJ – PS str 75/9,10

ČJ – PS str 72/1,2,3

ÚTERÝ

ČJ – UČ str 123/1b,c – ústně

ČJ – UČ str 123/2 + PS str 45/4

ČJ – PS str 44/1,2,3

STŘEDA 

ČJ – UČ str 123/5 - diktát

ČJ – UČ str 124/8b, c – ústně

ČJ – PS str 46/6,7

ČJ – pracovní list (shoda podmětu s přísudkem)vložen v galerii třídy pošli ke kontrole do 19.6.

ČTVRTEK

ČJ – UČ str 125/růžový rámeček

ČJ – PS str 47/8,9,10

ČJ – PS str 73/5,6

PÁTEK

ČJ – pracovní list (vzory pod. jmen) vložen v galerii třídy

ČJ – PS str 48/celá strana

V pátek 19. 6. budou na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

 

M

PONDĚLÍ  

M – Uč str147/1,2,3 – ústně  

M – UČ str148/4,5,6 – ústně 

M – PS str33/1,2,3

ÚTERÝ

M – UČ str149/1,6 – školní sešit

M – UČ str149/3,4 – ústně 

M – PS str 33/4,5,6,7,8 pošli ke kontrole do 19.6.

STŘEDA

M – UČ str 150/7,9,14 – školní sešit

M – PS str 34/1,2,3

ČTVRTEK

M – UČ str 150/12 - školní sešit

M – UČ str 151/16,17 – školní sešit

M – PS str 34/4,5,6

PÁTEK

M – UČ str 151/20,21,24 – školní sešit

M – PS str 35/1,2,3

V pátek 19. 6. bude na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

 

AJ

ÚTERÝ

AJ – PS str 79/1 přečti si přepis poslechu a je-li věta pravdivá, zakroužkuj yes

Přepis poslechu:1.There was a ghost in the mirror. 2.There was a ghost on the bed. 3. There was a ghost on the wardrobe. 4. There was a ghost on the chair. 5. There was a ghost on the bookcase. 6. There was a ghost under the table

AJ – PS str 79/2 přečti si Jackův diář a doplň slova z nabídky do vět

AJ – PS str 80/1 On-line výuka

AJ – PS str 80/2 Na obrázku je Lady Lucinda o které vytvoříš příběh, když spojíš začátky a konce vět

AJ – PS str 81/doplň Quizzyho a Ziggyho rozhovor

STŘEDA

AJ – UČ str 66/přečti si a přelož text písně + Talk about dreams – podívej se na sny, které mají Polly, Jack a Greg. Zkus popsat, kdo byl kým a odpověz na otázky. Např. Polly was an astronaut. She went to the moon.

AJ – PS str 82/přečti si o Quizzym a nakresli jeho trasu

AJ – PS str 83/2,3 On-line výuka

AJ – UČ str 67/ On-line výuka

ČTVRTEK

AJ – UČ str68/přečti a přelož On-line výuka

AJ – PS str84/přečti a přelož On-line výuka

V pátek 19. 6. bude na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

  

Vla – CHRAŇME PŘÍRODU

uč. str.39-40, PS str.23

Vla – CESTUJEME PO NAŠÍ VLASTI

uč. str.41-46, PS str.24

Pří – ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

PS str. 33-35,37

 

M+ČJ+AJ ke kontrole, M-PS str 30-32, ČJ-PS str 39-42 AJ-PS str 77,78

Obrázků: 1-3 z celkem: 11    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Pracovní listy ČJ+ AJ

Studijní materiály 8.-12.6. 2020

Milí žáci a vážení rodiče,

posílám studijní materiály na tento týden, prosím o zaslání části studijních materiálů ke zpětné kontrole. Tento týden se budeme on-line učit v úterý od 14:00

Nechte si dařit.

V případě konzultací jsem k dispozici na školním mailu.

M. Ullmanová, tř. uč.

martina.ullmanova@zsnpr.cz

 

Studijní materiály 8.-12. 6. 2020

ČJ

PONDĚLÍ – zopakuj si co je základní skladební dvojice, jak se na ni ptám?

Zhlédni video shoda podmětu s přísudkem

https://www.youtube.com/watch?v=c2YtK53lipo

ČJ – UČ str 118/růžový rámeček – zapamatuj si ho! Přečti článek Tři kamarádi-ústně cv b,c,d

ČJ – PS str 39/1

ČJ – UČ str 118/2 + PS str39/2

ČJ – PS str 39/3

ÚTERÝ

ČJ – pracovní list (vzory pod. jmen) vložen v galerii třídy

ČJ – UČ str 119/1b,c – ústně + růžový rámeček

ČJ – PS str 40/1,2,3

ČJ – PS str 41/4

STŘEDA 

ČJ – UČ str 120/Jaro1b,c,3 – ústně + růžový rámeček

ČJ – PS str 41/1

ČJ – UČ str 126/přečti a projdi si jednotlivá cvičení ústně

ČTVRTEK

ČJ – UČ str 121/4 - ústně

ČJ – PS str 41/2

ČJ – PS str 42/3 pošli ke kontrole do 12.6.

PÁTEK

ČJ – pracovní list (shoda podmětu s přísudkem) vložen v galerii třídy

ČJ – PS str 42/4

V pátek 12. 6. budou na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

 

M

PONDĚLÍ  

M – Uč str142/14,12 – školní sešit  

M – UČ str143/15 – školní sešit 

M – PS str30/9,10

ÚTERÝ

M – UČ str143/17,19,20 – školní sešit

M – PS str 30/11,12

M – PS str 31/1,2

STŘEDA

M – UČ str 144/25,26,29 – školní sešit

M – PS str 31/3,4,5 pošli ke kontrole do 12.6.

ČTVRTEK

M – UČ str 145/pročti si a ústně odpověz na cv3

M – UČ str 146/7,9,11 – školní sešit

M – PS str 31/6 + PS str32/7

PÁTEK

M – PS str 32/8,9,10,11,12

V pátek 12. 6. bude na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

 

AJ

ÚTERÝ

AJ – PS str 77/1 přečti a přelož slovíčka v šedém rámečku

Slova, která mají dvě „oo“ mají v angličtině různé výslovnosti GOOD (jako krátké u / ʊ /)  X ZOO (jako dlouhé u / u: /)

AJ – PS str 77/2 přečti a přelož

AJ – PS str 92/opakuj slovní zásobu U8

STŘEDA

AJ – PS str 78/Can you talk – napiš pod obrázky jaké počasí /Can you colour – vybarvi obrázky chlapce a dívky a anglicky popiš, co mají oblečené /Can you write – napiš, co osoby na obrázcích právě teď dělají. Celou stranu 78 pošli ke kontrole do 12.6.

AJ – pracovní list- vložen v galerii třídy

ČTVRTEK

AJ – UČ str64/přečti a přelož POZOR – minulý čas slovesa být (napiš do školního sešitu)

I was, You were, He/She/It was – jed. číslo

We were, You were, They were – mn. Číslo

There was a man (Tady byl muž) X There were two men. (Tady byli dva muži)

AJ – PS str 92/ U9 slovíčka

V pátek 12. 6. bude na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

  

VLASTIVĚDA

Út – Počasí a podnebí. Půda a zemědělství.

        uč. str.29–31

Čt – Nerostné bohatství, těžba nerostných surovin, průmysl

        uč. str. 32–35, PS str.19, 20/6,7,11

PŘÍRODOVĚDA

 – Ekosystém rybník a řeka

          PS str. 28–29 a učebnice str. 66–68

 

M+ČJ+AJ ke kontrole, M-PS str 28,29 ČJ-PS str 34,35,36,37,38,80 AJ-PS str 76

Obrázků: 1-3 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Pracovní list ČJ - středa

Studijní materiály 1.-5.6. 2020

Milí žáci a vážení rodiče,

posílám studijní materiály na tento týden, prosím o zaslání části studijních materiálů ke zpětné kontrole. Tento týden se budeme on-line učit v úterý od 14:00

Nechte si dařit.

V případě konzultací jsem k dispozici na školním mailu.

M. Ullmanová, tř. uč.

martina.ullmanova@zsnpr.cz

 

Studijní materiály 1.-5. 6. 2020

ČJ

PONDĚLÍ – zopakuj si ohebné a neohebné slovní druhy

ČJ – PS str 34/a,b, c

Zhlédni video Základní skladební dvojice

http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/363cs_3.mp4&original=VID_20200426_162214.mp4

ČJ – UČ str 115/přečíst Radostné shledání, růžový rámeček – zapamatuj si! Ústně urči podmět a přísudek v textu Radostné shledání

ČJ – PS str 35/1,2,3

ÚTERÝ

ČJ – PS str 34/c,d

ČJ – UČ str 116 + PS str 36/4 a, b, c, d

ČJ

STŘEDA 

ČJ – UČ str 116-117 – přečti si růžové rámečky a zapamatuj si je!

ČJ – UČ str 117/6 – ústně

ČJ – pracovní list vložen v galerii třídy

ČTVRTEK

ČJ – PS str 37/5,6

ČJ – PS str 38/7 pošli ke kontrole do 5.6.

ČJ – PS str 80/10,11(POZOR – barvy zasychaly)

PÁTEK

ČJ – PS str 38/8,9

ČJ – PS str 71/7,8,9,10,11,12,13,14

V pátek 5. 6. budou na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

M

PONDĚLÍ-  Uč str 133/7 – školní sešit

-Zhlédni video aritmetický průměr https://www.youtube.com/watch?v=fei07aW1ltA

M – UČ str136/růžový rámeček přepiš do školního sešitu a zapamatuj si ho!

M - UČ str136/1,2,3 ústně

M – UČ str 137/4,5,8,9 – školní sešit pošli ke kontrole do 5.6.

ÚTERÝ

M – PS str 28/5,6,7

M – UČ str137/10 – školní sešit (vyber si 6příkladů a ty si propočítej)

M – UČ str 138/růžový rámeček přepiš do školního sešitu a zapamatuj si ho!

 -zhlédni video grafický součet úseček https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE

M – UČ str 138/4 – geometrický sešit

STŘEDA

M – PS str 28/8,9

M – PS str 29/1,2,3

M – UČ str 140/projdi si grafy, řeš pouze ústně

ČTVRTEK

M – UČ str 141/2,3 – ústně

M – UČ str 141/1,4 – školní sešit

M – PS str 29/4,5,6

PÁTEK

M – UČ str 141/6,7 - geometrický sešit

M – UČ str 142/13 – školní sešit (vyber si 6příkladů a ty si propočítej)

M – PS str 29/7,8

V pátek 5.6 bude na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

AJ

ÚTERÝ

AJ – UČ str 61/přečti a přelož text (zaměř se na slovíčka CAMPING, TENT, THUNDER STROM, SCARY, HELICOPTER, TORCH, WAVING, FLASHING HIS LIGHTS)

-          Ústně odpověz na otázky ke každému odstavci WHAT´S DAY IS IT? WHAT TIME IS IT? WHAT´S THE WEATHER LIKE?

AJ – PS str 76/1 přelož slova v šedém rámečku a dopiš do prázdných mezer

AJ – PS str 76/2 nakresli obrázek a popiš ho podobně jako ve cv1, snaž se obměnit co nejvíce detailů (dny, počasí, kde jsi…)

STŘEDA

AJ – UČ str 62/Colin in Computerland – přečti a přelož

AJ – opakuj názvy dnů v týdnu a měsíců

ČTVRTEK

AJ – UČ str63/přečti a přelož si celý text o Anglii, Walesu, S a J Irsku + odpověz na otázky 1.-5. do školního sešitu

AJ – PS str 92/ U8 slovíčka

V pátek 5. 6. bude na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

  

ÚTERÝ

Vla – TYPY KRAJINY A NADMOŘSKÁ VÝŠKA – opakování

PS str.29/3,4,5,6,8, str. 31/12–18

ČTVRTEK

Vla – TYPY KRAJIN – orientace v mapě

uč. str. 22–24 (kdo má jiné vydání uč. bude mít na str. 24–26) vyluštit tajenku a odpovědět na otázky 1-4/str.24

PÁTEK

– ŽIVOČICHOVÉ V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ

Uč. str.56-59 a PS str.26–27/ 1,2,3,6 (cv.4 a 5 jsou dobrovolná – pokud si vytvoříš sbírku stop, pošli prosím foto)

Obrázky domácích mazlíčků jsou vítané.

 

M+ČJ+AJ ke kontrole, M-PS str 26,27, ČJ-PS str 30,31,32,33,79 AJ-PS str 74,75

Obrázků: 1-3 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

ČJ - pondělí Pracovní list

Studijní materiály 25.-29.5.2020

Milí žáci a vážení rodiče,

děkuji všem poctivým žákům, kteří po dobu distančního vzdělávání plnili své povinnosti a posílali svoji práci ke kontrole a spolupracovali při on-line výuce. Posílám studijní materiály na tento týden (do matematiky) a průběžně budu vkládat na následující dny do předmětu český jazyk a angličtina. Prosím o zaslání části studijních materiálů ke zpětné kontrole. Tento týden se budeme on-line učit v úterý a čtvrtek od 14:00

Opatrujte se a zůstávejte ve zdraví.

V případě konzultací jsem k dispozici na školním mailu.

M. Ullmanová, tř. uč.

martina.ullmanova@zsnpr.cz

 

Studijní materiály 25.-29.5. 2020

ČJ

PONDĚLÍ – zopakuj si definici, co jsou podstatná jména, vyjmenuj všechny vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního rodu a připomeň si pravidla určování vzorů

ČJ – UČ str 110/8 a, 11 – ústně, 8 b – písemně do školního sešitu

ČJ – UČ str 110/9 – přepiš do školního sešitu

ČJ – Pracovní list (v galerii třídy) – vytiskni a doplň, přepiš do školního sešitu pošli ke kontrole do 28.5.

ÚTERÝ

ČJ – UČ str 111/1 a, b, c, d, 2, 3 - ústně

ČJ – PS str 30/1,2,3

ČJ – PS str 31/4

STŘEDA  

ČJ – UČ str 112/5 – do školního sešitu

ČJ – UČ str 112/7,8 – ústně

ČJ – PS str 31/5,6

ČTVRTEK - zopakuj si ohebné slovní druhy a jejich definice (viz záložka, např. podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů)

ČJ – UČ str 112/6 – ústně, cv 9- přepiš do školního sešitu

ČJ – PS str 32/7,8, Shrnutí učiva cv1-4

PÁTEK

ČJ – UČ str 113/ústně celá strana

ČJ – PS str 33/celá strana

ČJ – PS str 79/8,9 (POZOR – Lyžaři sjížděli)

V pátek 29.5. budou na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

M

PONDĚLÍ-  Uč str 127/10 – školní sešit

-Zhlédni video obsah čtverce https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ

M – UČ str132/růžový rámeček přepiš do školního sešitu a zapamatuj si ho!

M - UČ str132/1,3,4 školní sešit

M – PS str 24/5,6,7

ÚTERÝ

-Zhlédni video obsah obdélníku https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw&t=44s

M – UČ str130/růžový rámeček přepiš do školního sešitu a zapamatuj si ho!

M – UČ str 130/1,2,3 – ústně

M – UČ str 131/5,6,7 – školní sešit

M – PS str 26/9,10,11,12

STŘEDA

M – UČ str 133/6 – školní sešit

M – UČ str 134/10,13 – školní sešit

M – PS str 26/13,14

ČTVRTEK

M – UČ str 134/8,14 – školní sešit

M – PS str 27/1,2

PÁTEK

M – UČ str 135/1 – ústně +růžový řádek ZAPAMATUJ SI!

M – UČ str 135/4,5 – školní sešit, vypracuj a pošli ke kontrole do 29.5.

M – PS str 27/3,4

V pátek 29. 5. bude na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

AJ

ÚTERÝ– UČ str 58/prohlédni si obrázek „Na ulici“ a zkus ústně anglicky popsat, co nejvíce osob a jejich činností. Např. THERE IS A MAN, HE IS WEARING A BROWN TROUSERS.

AJ –UČ str 59/ obrázky v dolní části strany – popiš anglicky, co osoby na obrázcích dělají + podívej se na rozhovor Ziggyho a Quizyho – přečti a přelož, co si mezi sebou říkají

-        Zahraj si hru ve dvojici – jeden hráč předstírá, že je postava z obrázku, druhý musí otázkami zjistit, kdo to je. Např. ARE YOU WEARING A SKIRT? ARE YOU READIN?

AJ – PS str 74/ Prohlédni si obrázky, přečti si věty a vyber správný obrázek, do rámečku napiš „A“ nebo „B“  

STŘEDA

AJ- UČ str 60/ prohlédni si, co znázorňují grafy? RAINFALL (dešťové srážky-měříme v milimetrech) a TEMPERATURE (teplota-měříme ve stupních Celsia)

- porovnej počasí v Riu a Praze a odpověz na otázky 1.- 4. do sešitu

AJ- UČ str 60/ přečti a přelož pohlednice a rozhodni, která je z Ria a z Prahy

ČTVRTEK
AJ – PS str 75/1 prohlédni si graf a tabulku a přenes údaje o teplotě a srážkách

AJ – PS str 75/2 prohlédni si graf z Londýna a přelož si slovíčka (DRIER, WETTER, HOTTER, COLDER) a zakroužkuj TRUE x FALSE

AJ – PS str 92/slovíčka U8

AJ – opakuj si a procvičuj slovíčka z lekce U6,U7

V pátek 29.5. bude na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

ÚTERÝ - Vlastivěda – dnešní úkol nebude lehký, ale věřím, že s ním nebudete mít problémy

Pečlivě přečtěte v uč. kapitolu POVRCH KRAJINY /str.20 a potom doplňte do PS str.14/1,2,3,4

ČTVRTEK - Vlastivěda – odpověz na otázky z uč. str.21/1,2,3 a v PS vypracuj cv.5/14

PÁTEK - Přírodověda – EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ

Učebnice str. 53-55 ---přečti, nauč se žlutý rámeček a s pomocí textu vypracuj v PS str.25

 

M+ČJ+AJ ke kontrole, M-PS str 23,25 ČJ-PS str 28,29 AJ-PS str 71,72,73

Obrázků: 1-3 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

On-line výuka v úterý 19. 5. 2020 od 8:15 a ve čtvrtek 21.5. od 8:30

Studijní materiály 18.-22.5. 2020

Milí žáci a vážení rodiče,

posílám studijní materiály na tento týden a prosím o zaslání části studijních materiálů ke zpětné kontrole. Chválím všechny, kteří poctivě a pečlivě pracují na zadané práci. Tento týden se budeme on-line učit předběžně v úterý a čtvrtek od 8:15.

Opatrujte se a zůstávejte ve zdraví.

V případě konzultací jsem k dispozici na školním mailu nebo ve středu od 8 - 9hod na Skypu.

M. Ullmanová, tř. uč.

martina.ullmanova@zsnpr.cz

 

Studijní materiály 18.-22.5. 2020

ČJ – vyjmenuj a zopakuj si vzory mužské rodu + pravidla při určování životnosti podstatných jmen rodu mužského

ČJ – zhlédni video – vzor STROJ https://www.youtube.com/watch?v=FDM2cYEfLFg

ČJ – UČ str 109 – přečti si růžový rámeček a zapamatuj si ho

ČJ – UČ str 108/1 b,2,3 - ústně

ČJ – PS str 28/1,2

ČJ – UČ str 109/4 přepiš do školního sešitu a pošli ke kontrole do 22.5.

ČJ – PS str 29/3,4,5,6

ČJ – četba vlastní knihy

V pátek 22.5. budou na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

 

M – Uč str 129/19, 22, 27b – školní sešit

M – PS str 23/3,4

M – UČ str 133/1,2 – ústně, cv 3,4 – školní sešit

M – PS str 25/1,2,3,4,5

M – PS str 25/6,7,8   cv 6,7 vypracuj a pošli ke kontrole do 22.5.

V pátek 22.5. bude na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

       

AJ– Přelož celé věty do angličtiny, přepiš do školního sešitu a pošli ke kontrole do 22.5.

1.Je mlha. 2. Je slunečno. 3. Prší. 4.Je zima. 5. Je větrno. 6. Sněží

Všechno věty začínají vazbou It´s….

AJ – PS str 71/3 Quizzy and Ziggy vedou hovor o tom, jaké je počasí

AJ –UČ str 58/ Sing the song – přečti a přelož si písničku

AJ –UČ str 58/ Find the people – přečti a přelož si text a najdi postavy na obrázku

AJ – PS str 72/1 Prohlédni si obrázek a popiš anglicky, co mají děti na sobě oblečené, přečti si přepis nahrávky a zakroužkuj, zda jede o osobu A, B, C, D?

Přepis nahrávky: 1.Who is wearing a jumper and troussers? 2. Who is wearing a coat and a hat? 3. Who is wearing a skirt and boots? 4. Who is wearing a trousers and boots?

AJ – PS str 72/2 přečti si text a dopiš jména postav, vybarvi oblečení odpovídajícími barvami

AJ – PS str73/3 zakroužkuj názvy oblečení a napiš slova k odpovídajícím obrázkům

AJ – PS str73/4 do každého obrázku nakresli sebe v oblečení, které je vhodné do daného počasí. (slunečno a sněží) Doplň popisy počasí a oblečení, které máš na každém obrázku oblečeny.

V pátek 22.5. bude na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

 

ÚTERÝ

Vlastivěda – zopakuj si pojmy – pramen, levý přítok, pravý přítok, soutok, ústí a vypracuj cv. v PS str.16/4– pracuj s učebnicí str.25 a příruční mapou z přílohy učebnice

Zapamatuj: vodní toky a plochy jsou v mapě vyznačeny modrou barvou.

ČTVRTEK

Vlastivěda – zopakujte si pojmy – pramen, levý přítok, pravý přítok, soutok, ústí a vypracujte úkol v PS str.17/5,7

PÁTEK

Přírodověda – EKOSYSTÉM PARK

- zopakuj pojem ekosystém (UČ. STR.7)

- přečti uč. stranu 50–52 a zapamatuj žlutý rámeček

- vypracuj v PS 24/2

- 24/1 je dobrovolný úkol

 

M+ČJ+AJ ke kontrole, M-PS str 22,23, ČJ-PS str 26,27,75 AJ-PS str 69,70

Obrázků: 1-3 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Provoz školy a ochrana zdraví v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku

Od 25. 5. je možnost žáků 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit. Účast je dobrovolná. O tuto docházku do školy musí zákonný zástupce vyjádřit zájem do 15. 5. 2020 prostřednictvím emailu s vyplněnou přihláškou třídní učitelce/třídnímu učiteli. O možnosti přijetí žáků do skupiny na základě žádostí rozhoduje ředitelka školy s ohledem na dodržení hygienických, epidemiologických a provozních opatření. Žák přihlášený ke vzdělávacím aktivitám musí také první den před vstupem do školy předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (formulář viz formulář čestného prohlášení).

Organizace provozu a vzdělávacích aktivit – obecné pokyny

 • Při cestě do školy budou žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, ústa i nos budou mít zakryta rouškou.
 • Do školy si žáci každý den přinesou přezůvky, svačinu, školní pomůcky (upřesněno bude 1. den), minimálně jednu náhradní roušku, sáček na uložení použitých roušek.
 • Na nádvoří školy v náležitých odstupech žáci vyčkají příchodu pedagogického pracovníka, který si převezme příslušnou skupinu žáků (harmonogram nástupu bude upřesněn).
 • Podle pokynů proběhne přezouvání a přesun do třídy.
 • Společné prostory školy, třídy i toalety budou vybaveny dezinfekcí, papírovými ručníky, mýdlem.
 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce a vydezinfikují si je.
 • Žáci budou sedět po jednom v lavici. Ve třídě bude skupina 15 žáků. Složení skupin se nebude měnit. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Žáci nemohou být do skupin zařazeni po termínu závazného přihlášení. O zařazení žáků a složení skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Pedagogický pracovník provede evidenci žáků (nemá vliv na celkový počet zameškaných hodin za pololetí). Nepřítomnost přihlášeného žáka musí zákonný zástupce oznámit škole (předem/téhož dne/neprodleně následně).
 • Začátek vzdělávacích aktivit bude stanoven pro jednotlivé skupiny a neměl by se příliš odklánět od začátku běžného vyučování.
 • Vzdělávací a výchovné aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitel, vychovatel, asistent pedagoga). Aktivity budou mít část dopolední a odpolední.
 • Aktivity budou prováděny pouze v budově školy a na pozemku školy. Mimo areál nejsou aktivity možné.
 • Smyslem aktivit není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, bude převažovat hodnocení formativní.
 • Škola nadále zajišťuje vzdělávání na dálku, proto v dopoledních aktivitách vzdělávací obsah bude v souladu s cílem vzdělávání na dálku.
 • Školní stravování bude poskytováno, jeho forma bude rozhodnuta bezprostředně před 25.5. podle množství žáků, personálu a podle možností zajištění pedagogického dohledu za přísných hygienických podmínek.
 • Počet pedagogů u skupin je nutné ze zdravotního hlediska minimalizovat. Po dopoledních aktivitách jeden pedagogický pracovník předá skupinu druhému pedagogickému pracovníkovi, jenž povede odpolední aktivity. Odchod žáků v různých časech by narušil bezpečnostní  hygienická pravidla ve škole, proto bude možný pouze po dopoledním bloku, po obědě a po skončení celodenních aktivit v 16,00 hodin.
 • Pedagogičtí pracovníci doprovodí odcházející žáky v příslušných odstupech na nádvoří školy, kde si je mohou převzít osoby uvedené v dotazníku, nebo žák bude odcházet sám.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické a personální možnosti školy v době odpoledního bloku upřednostní ředitelka školy kritérium věku dítěte.

 

On-line výuka v pátek 15. 5. 2020 od 9:00

Studijní materiály 11.-15.5. 2020

Milí žáci a vážení rodiče,

další týden učících povinností je před námi. S chutí do toho a půl je hotovo! :) Všechny pečlivé a poctivé „céčáky“ chválím za výborné plnění zadané práce. Mám z vás velkou radost! Tento týden se budeme on-line učit v úterý a pátek od 9:00. Posílám studijní materiály na tento týden a prosím o zaslání části studijních materiálů ke zpětné kontrole.

Nechte si dařit!

V případě konzultací jsem k dispozici na školním mailu nebo ve středu od 8 - 9hod na Skypu.

M. Ullmanová, tř. uč.

martina.ullmanova@zsnpr.cz

Studijní materiály 11.-15.5. 2020

ČJ –zopakuj si ústně pravidla určování vzorů rodu mužského (určení rodu, životnost, vzory)

ČJ – UČ str 97,101,105 – přečti si růžové rámečky a zopakuj si vzory mužského rodu

ČJ – UČ str 107/11,14 - ústně

ČJ – PS str 26/6,7,8,9

ČJ –. PS str 27/10,11,12 cv. 12 vypracuj a pošli ke kontrole do 15.5.

ČJ –. PS str 75/7,8

ČJ – četba vlastní knihy

V pátek 15.5. budou na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

 

M – Uč str 128/13,14 – školní sešit

M – UČ str 128/18 + UČ str 129/23,29 – školní sešit

M – PS str 22/8,9,10,11 vypracuj a pošli ke kontrole do 15.5

M – PS str 22/12,13

M – PS str 23/1,2

V pátek 15.5. bude na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

       

AJ–   UČ str 56 – přečti a přelož článek What´s the weather like? Vyznač si slovíčka v PS str 92 - U8 (zaměř se, co znamenají výrazy: Bussy, Guess what? Go away, Oh dear, Finished)

AJ – přepiš si do školního sešitu – PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ – vyjadřuje, že děj probíhá právě teď

např. čtu si – I am reading. On sedí – He is sitting. My plaveme – We are swimming. Oni mluví – Thery are talking.) (zaměříme se na to při on-line výuce)

AJ – PS str 69/1 přečti si o Gregovi, který říká, co právě dělá. Pokud jeho činnost souhlasí s obrázkem, kroužkuješ YES, pokud nesouhlasí kroužkuješ NO

Přepis nahrávky: 1. I´m playing football. Goal!!! 2. In this picture I´m playing basketball.   3. Oh,look!Here I´m making a cheese sandwich. I´m hungry. 4. In this picture I´m listening to music. 5. Oh, look! I´m reading a book in this picture. 6. In this picture I´m talking to Polly.

AJ – PS str 69/2

AJ – UČ str 57/3 přečti a přelož si obrázky 1-8 a přepiš si do sešitu i s českým překladem (It´s raining – prší. It´s snowing – sněží. ….)

AJ – UČ str 57 Quizzy and Ziggy jsou v 5 městech a ptají se, jaké je, v kterém městě počasí

AJ – PS str70/1 přečti si text a očísluj obrázky

Přepis nahrávky :1. It´s raining and windy. 2. It´s hot and sunny. 3. It´s hot and cloudy.  4. It´s cold and snowing. 5. It´s cold and sunny. 6. It´s cold and foggy.

AJ – PS str70/2 přiřaď věty k obrázkům

V pátek 15.5. bude na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

  

ÚTERÝ

Vlastivěda – zopakujte si pojmy – pramen, levý přítok, pravý přítok, soutok, ústí a vypracujte úkoly v PS str..16/1,2 – pracujte s učebnicí str.25 a příruční mapou z přílohy učebnice

Zapamatuj: vodní toky a plochy jsou v mapě vyznačeny modrou barvou.

Pokud mapu nemáš, mohu ji poslat emailem nebo předat na domluveném místě.

Pokud si s něčím nevíš rady, stačí napsat na můj školní email.

ČTVRTEK

Vlastivěda – zopakujte si pojmy – pramen, levý přítok, pravý přítok, soutok, ústí a vypracujte úkol v PS str.16/3

PÁTEK

Přírodověda – přečti v učebnici str. 48–49, žlutý rámeček si zapamatuj a v PS vyplň str.23

 

M+ČJ+AJ ke kontrole, M-PS str 21, ČJ-PS str 24,25,78,79 AJ-PS str 67,68

Obrázků: 1-3 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Studijní materiály 4.-7.5. 2020

Milí žáci a vážení rodiče,

první květnový týden je opět kratší díky pátečnímu státnímu svátku (8.5.) a ve čtvrtek 7.5. nás čeká v 9:00 on-line učení. Posílám studijní materiály na tento týden a prosím o zaslání části studijních materiálů ke zpětné kontrole.

Ať se vám daří a vydržte!

V případě konzultací jsem k dispozici na školním mailu nebo ve středu od 8 - 9hod na Skypu.

M. Ullmanová, tř. uč.

martina.ullmanova@zsnpr.cz

 

Studijní materiály 4.-7.5. 2020

ČJ –zopakuj si pravidla při určování vzorů rodu mužského

 1. Určíš rod – pomocí ukazovacích zájmen TEN, TA, TO
 2. Určíš životnost (pomocí 1. a 4. pádu) – jen u mužského rodu!!!
 3. Určíš vzor – řídíš se koncovkou ve 2.p.č. jed.

Pokud je podstatné jméno životné – PÁN, MUŽ, PŘEDSEDA, SOUDCE

Pokud je podstatné jméno neživotné – HRAD, STROJ

ČJ – zhlédni video UčíTelka vzor MUŽ https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000029/video/764462

Popřípadě https://www.youtube.com/watch?v=3TAlsf_ayAY, https://www.youtube.com/watch?v=pvKUNNydDu8 a projdi si UČ str 105/růžový rámeček

ČJ – UČ str 104/1 a, b,2 - ústně

ČJ – PS str 24/1,2

ČJ – UČ str 105/a – ústně, cvičení b – přepiš do školního sešitu a pošli ke kontrole do 7.5.

ČJ – PS str 25/3,4,5

ČJ – PS str 78,79/6,7

ČJ – četba vlastní knihy

Ve čtvrtek 7.5. budou na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

 

M – Uč str 126/2,3 – školní sešit (u slovního úkolu stačí pouze výpočet a odpověď)

M – PS str 21/1,2,3

M – UČ str 126/4,5 – školní sešit

M – PS str 21/4,5,6,7

M – UČ str 127/9,11 – školní sešit, cv 11 překresli do sešitu a pošli jako přílohu ke kontrole do 7.5.

Ve čtvrtek 7.5. bude na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

       

AJ–   zopakuj si slovíčka názvů měsíců v roce, můžeš použít své vlastní již dříve vyrobené kartičky

AJ –přelož a napiš do školního sešitu – únor, říjen, srpen, leden, prosinec, září, červen, duben, listopad (zkontrolujeme při on-line výuce)

AJ – PS str 67/1 přečti a přelož slovíčka a zaměř se na jejich výslovnost

GO /goʊ/ X DOG /o:/

AJ – PS str 67/2 přečti a přelož

AJ – PS str68/ celá strana, poslední cvičení CAN YOU MAKE SENTENCES – přepiš do školního sešitu a pošli ke kontrole do 7.5.

Ve čtvrtek 7.5. bude na stránkách třídy správné řešení PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

  

VLASTIVĚDA

Úterý

Zopakujeme učivo minulého škol. roku – ŘEKY

PS str. 37 příloha 9 - pracujte s uč. str. 25 a naučte se odpovědět na otázku č.1/25 nebo zapište do sešitu. (Nezapomeňte na datum a téma)

Čtvrtek

Pro zájemce nabízím video o tradicích

https://www.youtube.com/watch?v=F0i1sLkqhN4

https://edu.ceskatelevize.cz/tradice-paleni-carodejnic-5e441f2ed76ace2c451de1ed

Všichni si připomeneme, proč slavíme 8. května DEN VÍTĚZSTVÍ

Na 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie nejen ČR ale i Evropy. 8. května roku 1945 byla ukončena 2. světové válka. Stalo se tak díky kapitulaci Německa.

Pro zájemce nabízím video

https://edu.ceskatelevize.cz/osvobozeni-ceskoslovenska-5e441a95f2ae77328d0a6e24

30.4. + 1.5.

Milí žáci,
dnes je den, který je známý tím, že se v jeho podvečer schází lidé a dělají velké ohně. Proč to tak je? Proč se říká, že se pálí čarodějnice? Účastnili jste se někdy této tradice?
Byla bych ráda, abyste se o tomto zvyku dozvěděli něco, co ještě nevíte. Abyste také zjistili, pro koho je důležitý první květen, tedy první máj.
Přidávám videa, kde se můžete dovědět odpovědi na položené otázky.
  https://www.youtube.com/watch?v=F0i1sLkqhN4
 https://www.youtube.com/watch?v=Kr0g4TwmU4E

M+ČJ+AJ ke kontrole, M-PS str 19,20, ČJ-PS str 23,78, AJ-PS str 66

Obrázků: 1-3 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Pracovní list ČJ - přepiš a odešli ke kontrole, zlomkové počítadlo

Studijní materiály 27.-30.4. 2020

Milí žáci a vážení rodiče,

poslední dubnový týden je před námi. Děkuji všem pilným žákům i vašim rodičům za spolupráci během učení doma. Dobré zprávy tohoto týdne jsou: tento týden má jen 4 pracovní dny (1. května – stání svátek) a ve čtvrtek v 9:00 se uvidíme při on-line učení. Posílám studijní materiály na tento týden a žádám o zaslání části studijních materiálů ke zpětné kontrole.

Ať se vám daří!

Pro dobrovolníky odkaz na procvičování dopravní výchovy www.dopravnivychova.cz.

V případě konzultací jsem k dispozici na školním mailu nebo ve středu od 8 - 9hod na Skypu.

M. Ullmanová, tř. uč.

martina.ullmanova@zsnpr.cz

 

Studijní materiály 27.-30.4. 2020

ČJ – vyjmenuj a zopakuj si vzory mužského rodu + pravidla při jejich určování

ČJ – PS str 23/5 a, b, 6

ČJ – UČ str 102/8 a, b ústně

ČJ – Pracovní list – vzory HRAD, PÁN v galerii třídy – přepiš do školního sešitu a pošli ke kontrole do 30.4.

ČJ – PS str 78/4,5

ČJ – pracovní list o Karlu Čapkovi – pošlu na mail

ČJ – četba vlastní knihy

Ve čtvrtek 30.4. budou na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

 

M – Uč str 122/18,20,25 - vypracuj a pošli jako přílohu ke kontrole do 30. 4. 2020 (stačí jen výpočty)

M – PS str 19/1,2,3,4

M – UČ str 124/2,3 – školní sešit

M – Uč str 125/7   - školní sešit

M – PS str 19/5,6,7 + PS str 20/8,9

M – PS str 20/10,11,12

Ve čtvrtek 30.4. bude na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

       

AJ–   přelož hodiny do školního sešitu 1. půl deváté 2. tři čtvrtě na jedenáct 3. šest hodin 4. čtvrt na pět 5.tři čtvrtě na tři 6. půl sedmé 7.tři čtvrtě na dvě – vypracuj a pošli ke kontrole do 30. 4. 2020

AJ – UČ str 54 Colin in Computer Land – přečti a přelož

AJ – Jaké povolání znáš? Umíš je říct anglicky? Udělej si pexeso se slovíčky povolání, můžeš vymyslet i jiná povolání, než jsou v PS a UČ – procvičování slovíček

AJ – UČ str 55 – seznámení s dalšími povoláními, přečti a přelož

AJ – PS str 66/1 doplň text, přelož článek o Gregovi,

        PS str66/2 přečti si text o Polly a doplň vhodná slova (nezapomeň 3.os. č. jed. používá tvar has, does, goes)

Ve čtvrtek 30.4. bude na stránkách třídy správné řešení PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

Milí céčáci,

moc Vás chválím za obrázky do přírodovědy, udělali jste mně velkou radost. Kdo ještě neposlal, může se inspirovat ve fotogalerii školy.

Víš, který den slavíme v pátek 1. května? A víš, který zvyk se váže k 30.dubnu? To je dobrovolná výzva, když se Ti ji podaří jakýmkoliv způsobem zpracovat – pošli.

Všechny žáky zdraví Marie Tučková

ÚTERÝ

VLASTIVĚDA – orientace v mapě – cestování prstem po mapě. Práci z minulého týdne najdete ve fotogalerii třídy.

Představ si, že se nacházíš ve městě Brně. Vydej se na jednotlivé světové strany a podle nápovědy urči cíl cesty. Pracuj s příruční vlastivědnou mapou mapou a mapovými značkami – pravá strana mapy. Výsledky zapiš do sešitu (nezapomeň na téma a datum) a pošli.

největší propast u nás

místo bitvy tří císařů

nížina (úval, zelená barva)

hrad v Čechách, kde přišel Jan Žižka o druhé oko(R...)

SV památné místo (F….)

JZ národní park (P…..)

SZ technická památka

JV město na hranicích se Slovenskem s

rozvinutým potravinářským průmyslem (H…...)

ČTVRTEK

VLASTIVĚDA – orientace v mapě – cestování prstem po mapě.

Tentokrát se zaměříš na česká pohoří, opět budeš pracovat s příruční vlastivědnou mapou.

PS str.35/příloha 8

PŘIPOMEŇ SI, ŽE:

Dne 1.května slavíme Svátek práce.

PROČ SLAVÍME SVÁTEK PRÁCE?

Na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v r.1886, kteří stávkovali za osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty mzdy. Je to mezinárodní svátek. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.

 

M+ČJ+AJ ke kontrole, M-PS str 17,18 ČJ-PS str 20-22, AJ-PS str 64-65

Obrázků: 1-3 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

On-line výuka

Vážení rodiče a milí žáci,

čas, který učením trávíte doma je už pro všechny dlouhý, a proto zkusíme spojení přes moderní komunikační technologie pro celou třídu. Ve středu 22.4. v 17:30 přes odkaz, který Vám byl zaslán na mail. V případě, že jste odkaz neobdrželi, kontaktujte mě na školní mail.
Prosím o trpělivost a pomoc při úvodním seznámením se se Skypem a jeho možnostmi. Věřím, že se vám podaří připojit a naše společná snaha bude ku prospěchu věci.

Těším se ve středu na slyšenou. :)

S pozdravem

M.Ullmanová, tř. uč.

Studijní materiály 20.-24.4. 2020

Milí žáci a vážení rodiče,

jaro už se opravdu probudilo, a přestože my musíme mít roušky, doufám, že i vám počasí vykouzlilo úsměv na tváři. :) Děkuji všem, kteří pracují poctivě a zadanou práci posílají ke kontrole. Opět přikládám k domácí přípravě do českého jazyka video a prosím o pečlivé zhlédnutí, jedná se o kvalitní studijní materiál. Posílám studijní materiály na tento týden a žádám o zaslání části studijních materiálů ke zpětné kontrole.

Ať se vám daří!

V případě konzultací jsem k dispozici na školním mailu nebo ve středu od 8-9hod na Skypu.

M. Ullmanová, tř. uč.

martina.ullmanova@zsnpr.cz

 

Studijní materiály 20.-24.4. 2020

ČJ – zopakuj si pádové otázky a určování pádů

ČJ – PS str 20/13,14

ČJ – UČ str 101/ růžový rámeček – vzor HRAD, video – vzory podstatných jmen (dříve uvedeno na našich stránkách- https://uloz.to/file/TbBlAvW0tKyF/vzory-podstatnych-jmen-rodu-muzskeho-mp4 + UČ str 100 video https://www.youtube.com/watch?v=s0JOtiYdK6M + doporučuji v pondělí 20.4. sledovat UčíTelka - 4. třída téma:učíme se používat vzory podstatných jmen rodu mužského

ČJ – UČ str 100/1 a-d, 2 – ústně

ČJ – PS str 21/1,2

ČJ – UČ str 101/3 + PS str 22/3

ČJ – UČ str 101/4,5 – ústně, cv 6 přepiš do školního sešitu a pošli ke kontrole do 24.4.

ČJ – PS str 22/4

ČJ – PS str 77/2,3 (slovní spojení – neplýtvej penězi (i), lysky plavaly (y))

ČJ – četba vlastní knihy

V pátek 24.4. budou na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

 

M – Učivo – zlomky opakování

-  Uč str 116/1,2,3 ústně, přečti a zopakuj si učivo o zlomcích

-  Uč str 117/6,7 – školní sešit

-  PS str17/6,7

-  Uč str 121/13   vypracuj a pošli jako přílohu ke kontrole do 24. 4. 2020

-  Uč str 121/14,15 – školní sešit

-  PS str 18/8,9,10,11,12,13,14 v pátek bude na stránkách třídy správné řešení, prosím o vaši zpětnou kontrolu

       

AJ–   PS str 64/1 – prohlédni si obrázky místností A a B a podle textu zakroužkuj, zda se jedná o obrázek A x B

Text: 1. He plays tennis and basketball. 2. He has got a computer. 3. He works in a sport center. 4. He likes apples and bananas. 5. He likes playing the quitar. 6. He drives a car. 7. He likes chocolate. 8. He works with animals.

- PS str 64/2 přečti si popisy tří dětí a přelož, rozhodni, komu patří taška?

- UČ str 52/2 – přečti a přelož, cv Complete the sentences – věty dokonči a přepiš do školního sešitu

- PS str 65/1 vypracuj a pošli jako přílohu ke kontrole do 24. 4. 2020

- UČ str 53/ přečti a přelož

- zaznač a nauč se nová slovíčka v PS str 92 U7

- v pátek bude na stránkách třídy správné řešení PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu 

Vla – zaměříme se na orientaci v mapě

Představ si, že se nacházíš v Praze. Vydej se na světovou stranu podle nápovědy a urči cíl cesty. Název místa zapiš do sešitu. Pracuj s příruční vlastivědnou mapou. Pokud je to pro někoho příliš náročné, můžeme pracovat společně přes telefon nebo Skype. (středa 11–12 hod)

město, u něhož se vlévá Vltava do Labe, JZ hrad postavený Karlem IV.

město perníku, SV město, kde byl zavražděn svatý Václav

J přehrada na Vltavě při hranicích s Rakouskem, SZ vrch nedaleko Liberce s televizním vysílačem

mezinárodní filmový festival, JV přehradní nádrž zásobující Prahu pitnou vodou

– každoročně slavíme 22.4. DEN ZEMĚ – připravila jsem několik kreativních úkolů – vyber si jeden nebo

více a vytvořený projekt pošli.

1.Badatel – spočítej, kolik druhů bylin/živočichů nalezneš na libovolném kusu zahrady/louky (např. V obdélníku 2 m krát 3 m – sepiš krátkou zprávu 

s nákresem nebo obrázky bylin

2. Umělec – vytvoř výtvarné dílo z recyklovaného materiálu nebo přírodnin, pošli obrázek

3.Spisovatel/ka – co bys daroval/a Zemi, kdybys měl/a neomezenou moc, napiš a pošli

4.Aktivista/ka – co bys udělal/la pro Zemi, napiš nebo nakresli a pošli

 

M+ČJ+AJ ke kontrole, M-PS str 17, ČJ-PS str 18,19,20, AJ-PS str 62,63

Obrázků: 1-4 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Matematika - zlomky

Studijní materiály 14.-17.4. 2020

Milí žáci a vážení rodiče,

srdečně vás zdravím a věřím, že jste si náležitě odpočinuli a v rámci možností si užili klidné a pohodové Velikonoce, které byly pro nás všechny v mnoha ohledech netradiční. Alespoň budeme mít na co vzpomínat. :) Děkuji všem, kteří pracují poctivě a zadanou práci posílají ke kontrole. Máte moji velkou pochvalu a jsem ráda, že to společnými silami s vašimi rodiči zvládáte. Tento týden je zkrácen o Velikonoční pondělí a v matematice obohacen a výuková videa týkající se zlomků. Prosím o pečlivé zhlédnutí, jedná se o kvalitní studijní materiál. Posílám studijní materiály na tento týden a žádám o zaslání části studijních materiálů ke zpětné kontrole.

P.S.: Připomínám výzvu tohoto týdne, některé velikonoční fotografie jsou již v galerii třídy.

V případě dovysvětlení jsem k dispozici na školním mailu.

M. Ullmanová, tř. uč.

martina.ullmanova@zsnpr.cz

 

Studijní materiály 14.-17.4. 2020

ČJ –PS str 18/6,7,8,9a + UČ str 98/5 -ústně

ČJ – PS str 19/9b,10,11 + pro dobrovolníky UČ str 99/12

ČJ – PS str 20/12

ČJ – UČ str 114 přečíst, ústně odpovědět na otázky 1-5

V pátek 17.4. bude na stránkách třídy správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

ČJ – četba vlastní knihy

 

M – Učivo – zlomky

- Zhlédni výukové video https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA

-  Zlomek se skládá z čísla nahoře (ČITATEL), ZLOMKOVÉ ČÁRY (která představuje operaci dělení) a z čísla dole (JMENOVATEL) – viz obrázek v galerii třídy – obrázek si opiš do školního sešitu

- Uč str 119/1,2,4,5,6 – školní sešit, cv 3 pouze ústně

-  Výpočet části z celku – zhlédni výukové video https://www.youtube.com/watch?v=h6S-BAVX4DY – ze kterého je patrné, že když počítám ½ z 10, tak dané číslo vydělím 2, když počítám jednu čtvrtinu z daného čísla, vydělím ho čtyřmi.

- Uč str 120/9,10 – školní sešit

- Uč str 121/12 vypracuj a pošli jako přílohu ke kontrole do 17. 4. 2020

- PS str 17/1,2,3,4 v pátek 17.4. bude na stránkách třídy 4.C správné řešení, prosím o vaši zpětnou kontrolu

       

AJ– zopakuj si slovíčka U7 a slovní zásobu týkající se určování času, využij k tomu online procvičování na https://www.helpforenglish.cz/article/2008030202-cviceni-cteni-casovych-udaju-2 (procvič pomocí prvních devíti ciferníků)

- UČ str 50/cv – READ AND ANSWER  – přečti si a odpověz na otázky do školního sešitu (odpovídej celými větami a věty očísluj. Např. 1. Who plays the violin? Tessa plays the violin. Vypracuj a pošli jako přílohu ke kontrole do 17. 4. 2020

- PS str 62/1 přelož si níže uvedený přepis poslechu a očísluj osoby na obrázku               
1. She works in a shop. 2.She wears jeans and drives a lorry. 3. He brings letters and cards. He drives a van. 4. She works in a sport center. 5. He brings you food and drinks. He works in a cafe. 6. He drives a taxi.

- PS str 63/3

- UČ str 51/2 přečti, přelož a podle vzoru Quizzyho a Ziggyho utvoř ústně věty o tom, co Amy dělá, o jejich oblíbených činnostech a věcech, které má v pokoji.

- zaznač a nauč se nová slovíčka v PS str 92 U7

- v pátek bude na stránkách třídy 4.C správné řešení všech cvičení z PS, prosím o vaši zpětnou kontrolu

Vla – zkontroluj str. 13 podle vzoru ve fotogalerii

        -  pečlivě přečti v uč. str. 15 – MAPY a str. 17 – PLÁNY, potom doplň informace do PS cv.1/11

        -  nakresli plánek cesty ze školy domů – jako vzor Ti poslouží plánek v uč. str. 17, kresli do sešitu – nezapomeň napsat datum a téma

        -  vyplň v PS na str.28/1,2,3,4,5,8,10, pomůže Ti učebnice str. 15–18

 Pří – Ve fotogalerii najdete ke kontrole vyplněnou str. 21/PS. Připravuje některý badatel/ka dobrovolný úkol 4/21?

        -   Zopakujeme si lesní a polní ekosystém – PS str.36/B, do dolní části stránky napište, co je to ekosystém (uč. str.7)

        -  Seznámíme se s ekosystémem louky – uč. str. 44–47 a PS str. 22/1,2

 

Velikonoce v roušce :)

Obrázků: 1-3 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

ČJ + M ke kontrole ČJ-PS str 17/4,5 M-PS str16

Klidné prožití Velikonoc a radost z přicházejícího jara, prožitého ve zdraví a s dobrou náladou Vám přeje M.Ullmanová,tř. uč.

Klidné prožití Velikonoc a radost z přicházejícího jara, prožitého ve zdraví a s dobrou náladou Vám přeje M.Ullmanová,tř. uč.

Velikonoční luštění - dobrovolný úkol

Velikonoční inspirace pro děti
Chaloupka na vršku https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc
Pat a Mat Velikonoční vajíčko https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A

Pracovní list ČJ - přepiš a odešli ke kontrole

Studijní materiály 6.-8.4. 2020

Milí žáci a vážení rodiče,
doufám, že se vám všem podařilo úspěšně vypracovat zadanou práci minulého týdne a zpětná kontrola je z mé strany dostatečná. Děkuji vám všem za spolupráci a fotky s knihami, které zdobí naše stránky třídy. Máte velkou pochvalu a je úžasné, jak na dálku pracujete. Tento týden bude kratší, protože je před Velikonocemi a čekají vás opravdové prázdniny! :)Užijte si je to té míry, pokud je to možné a dávejte na sebe pozor. Než ale začnou, posílám studijní materiály na tento týden a žádám o zaslání části studijních materiálů ke zpětné kontrole.
P.S.: Připomínám úkol na tento měsíc na stránkách školy v sekci Žákovská rada.

V případě dovysvětlení jsem k dispozici na školním mailu.
M. Ullmanová, tř. uč.
martina.ullmanova@zsnpr.cz

Studijní materiály 6.-8.4. 2020

ČJ –Zopakuj si pravidla určování vzoru podstatných jmen rodu mužské, určování životnosti (viz videa minulého týdne)
ČJ – procvičování vzoru PÁN – pracovní list, přepiš do školního sešitu a pošli ke kontrole do 10.4.2020 (pracovní list je umístěn v galerii třídy)
ČJ – UČ str 97/ cv 3,4 – ústně
ČJ – PS str 17/ cv 4,5 ve čtvrtek bude na stránkách třídy správné řešení, prosím o vaši zpětnou kontrolu
ČJ – četba vlastní knihy

M – Uč str 119/7 – školní sešit vypracuj a pošli jako přílohu ke kontrole do 10. 4. 2020
Uč str 120/11 – školní sešit vypracuj a pošli jako přílohu ke kontrole do 10. 4. 2020
PS str 15/8,9
PS str 16/1,2,3,4,5 ve čtvrtek bude na stránkách třídy správné řešení, prosím o vaši zpětnou kontrolu
pozn. Učivo o zlomcích str. 119-121 záměrně přeskakujeme

AJ – zopakuj si názvy měsíců v roce a již osvojená slovíčka
- Zopakuj si hodiny – celá X půl X čtvrt X tři čtvrtě
- Přelož časy a cvičení napiš do AJ školní – půl desáté, čtvrt na pět, osm hodin, tři čtvrtě na jedenáct, půl třetí, tři čtvrtě na sedm, čtvrt na šest) vypracuj a pošli jako přílohu ke kontrole do 10. 4. 2020
- PS str 61/3
- UČ str 50/2 – přečíst a přeložit píseň o pošťákovi
- zaznač a nauč se slovíčka v PS str 92 U7
- procvičuj na https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/months

VLASTIVĚDA 6.4. - 8.4. p. uč. Tučková
Děkuji za zaslané obrázky a rodičům za pomoc s odesíláním.
PS str.13 – procvičíme si učivo z předcházejících ročníků s pomocí učebnice na str. 18 a 19.
Ve fotogalerii 4.B je vložen ke kontrole úkol z minulého týdne.

ČJ - PS ke kontrole str 16/2,3

Škola v přírodě 20. - 27. 4. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k nastalé situaci se ŠVPř   20. - 27. 4. 2020 třídy IV. C neuskuteční. Vybrané zálohy budou vráceny v plné výši po návratu žáků do školy. V případě, že požadujete vrátit zálohu ihned, kontaktujte mě na pracovní mail.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Martina Ullmanová

Čas na knihu čtvrťáků březen 2020 aneb četli jsme, čteme a budeme číst!

Obrázků: 1-3 z celkem: 17    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Studijní materiály 30.-3.4. 2020

Milí žáci a vážení rodiče,

děkuji vám všem za spolupráci. Máte velkou pochvalu a je úžasné, jak na dálku pracujete. Tento týden zkusíme nový typ zprostředkování učiva pomocí videa v rámci českého jazyka. Prosím, věnujte videu dostatečnou pozornost, jedná se o kvalitní výukové video! S chutí do toho a půl je hotovo. :) Opět žádám o zaslání části studijních materiálů ke zpětné kontrole

P. S.: Připomínám výzvu tohoto týdne!

Jsem vám k dispozici na školním mailu.

M. Ullmanová, tř. uč.

martina.ullmanova@zsnpr.cz

Studijní materiály 30. -3.4. 2020

ČJ – zopakuj si určování životnosti u podstatných jmen rodu mužského – pomocí odkazu a stažení videa https://uloz.to/file/9M6whAHQ8Afb/podstatna-jmena-rodu-muzskeho-zivotneho-a-nerivotneho-trim-zkracena-verze-mp4

ČJ – UČ str 95/ cv 1b,c, 2, 3 – do školního sešitu

ČJ – rody podstatných jmen rodu mužského – pomocí odkazu a stažení videa https://uloz.to/file/TbBlAvW0tKyF/vzory-podstatnych-jmen-rodu-muzskeho-mp4

ČJ – PS str 15 (celá)

ČJ – PS str 76/ D

ČJ – PS str 16/ 2,3 v pátek pošlu správné řešení a prosím o vaši zpětnou kontrolu

 

M – Uč str 113/16,17,19 – školní sešit

        Uč str 114/1,2,3 - ústně

        PS str 14/8,9,10 (cv 8 vypracuj a pošli jako přílohu ke kontrole do 3. 4. 2020)

        PS str 15/1,2,3,4,5,6,7

       

AJ– zopakuj si názvy dnů v týdnu + měsíce (použij k tomu vyrobené kartičky)

-          Zopakuj si hodiny – celá X půl viz UČ str 18/1

-          NOVÉ UČIVO – zapiš do sešitu – čtvrt na QUARTER PAST (čtvrt „po“)

                                                        tři čtvrtě na QUARTER TO (čtvrt „do“)

     -   UČ – str 48 – přečíst a přeložit text

     - PS str 59/1,2 – vypracuj a pošli celou stranu jako přílohu ke kontrole do 3. 4. 2020

     - UČ str 49/ celá – přečíst a přeložit text

     - PS str 60/ 1,2 (ve cv 1 napiš názvy povolání pod obrázky)

    - zaznač a nauč se slovíčka v PS str 92 U7

    - procvičuj čas  : https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/time

 

VZKAZ OD p. uč. TUČKOVÉ - 30.3. - 3.4.

Dobrý den, milí, céčáci“, věřím, že úkoly z minulých dnů máte hotové a zkontrolované. Pokud by vám něco dělalo potíže, ráda vám prostřednictvím e-mailu pomůžu. V takovém případě neváhejte a pište.

Šarlotka nakreslila, co dělá s babičkou a dědou (galerie školy nebo 4.B) a její obrázek mě inspiroval k výzvě – posílejte podobné obrázky a já je budu vkládat do galerie školy. Snad nám čas a situace umožní udělat i vyhodnocení.

Vaše úča vlastivědy, přírodovědy a Vv.

Vlastivěda

1)Nejdříve zkontroluj práci z minulého týdne podle vzoru ve fotogalerii 4.B

2)Vypracuj V PS na str.31/ 1,2,3,4,5,6,8,9 a vypracuj na str.33 přílohu č.1,2,3

3)Znáš svoji obec? Určitě ano. A některá místa máš možná raději než jiná. Pokud jsi malíř/ka, tak maluj, pokud jsi spisovatel/ka, tak spisuj, pokud jsi fotograf/ka, tak fotografuj, pokud jsi sochař/ka, tak modeluj – vyber si, co je ti příjemné a výsledek mně předáš po návratu do školy. Pokud chceš poslat, klidně pošli. (marie.tuckova@zsnpr.cz)

 

Přírodověda

1) Nejdříve zkontroluješ podle vzoru ve fotogalerii práci z minulého týdne a potom

vypracuješ PS str. 21/1,2,3, pracuj s učebnicí na str. 40 - 42

2) Cvičení 4 je dobrovolné,

3) Nauč se žlutý rámeček na str. 42 a nakresli obrázek ekosystému pole

Pracovní list ČJ - přepiš a odešli ke kontrole

Studijní materiály 23.-27.3.2020

Milí žáci,

děkuji všem pilným čtvrťákům ale i vašim rodičům za spolupráci. Máte velkou pochvalu a jsem ráda, že mnozí z vás si udělali doma svoji malou, soukromou 4. C :) a odeslali ke kontrole práci z minulého týdne. I tento týden bude zapotřebí se s chutí pustit do školní přípravy a část studijních materiálů zaslat ke zpětné kontrole.

Doporučuji sledovat a procvičovat i pomocí níže uvedených odkazů.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

https://junior.rozhlas.cz/skoro-skolni-vysilani-z-pokojicku-vendy-frani-8164243

https://www.mujrozhlas.cz/deti

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-4-trida

Dotazy týkající se studijních materiálů nebo zadání, ráda vysvětlím prostředictvím školního mailu.

M. Ullmanová, tř. uč.

martina.ullmanova@zsnpr.cz

Studijní materiály 23.-27.3. 2020

ČJ – PS str 76/cv B, C

ČJ – PS str 77/1

ČJ – PS str 74/ 1 (pravopis slov, která neumíte – psi, děti obědvaly), 2, 3, 4, 5

ČJ – Pracovní list – viz galerie přepiš celou stranu do školní sešitu a pošli ke kontrole do 27.3. 2020

Platí stále četba vlastní knihy zapisování do čtenářského deníku

M – Uč str 111/3,6 – školní sešit

        Uč str 112/ přečti a zopakuj si růžovou tabulku + Uč str 112/7,8,10- školní sešit

        Uč str 112/11,12,13 – školní sešit

        PS str 13/4,5,6,7

        PS str 14/11 vypracuj a narýsuj, pošli jako přílohu ke kontrole do 27. 3. 2020

AJ– Zopakuj si slovíčka U6

        UČ – str 47 – přečíst a přeložit text o oblíbených svátečních dnech (+odpovědět na otázky 1-4 na  konci stránky)

      -Udělej si 12 kartiček – napiš na ně názvy měsíců v roce

                                    - nauč se je postupně vyjmenovat, jak jdou za sebou

                                    - zaznač si slovíčka v PS str 91

     - PS str 57/2, 1 – jak se vyslovuje písmeno „c“  (c) cake  X  (s) cereal

     - PS str 58/ cv Dokážeš pohovořit o těchto dětech? Napiš podle tabulky do školního sešitu a pošli ke kontrole do 27.3.  Např. He doesen´t like shoping. She likes shoping.

     - PS dokonči celou stranu 58

    - zaznač a nauč se všechna slovíčka v PS str 91 U6

Vla – nejdříve proveďte kontrolu práce z minulého týdne dle obrázku v galerii 4.B 

PS str. 27/1,2,34 – pracujte s uč. str.4-6

PS str.27/5, 6 9 – pokud si nemůžete vzpomenout, hledejte v uč. na str.6,7 a 14

Pří – PS str.20/1, 2,3 - děti pracujte s uč. str.37 a 38, pečlivě přečtěte celou stranu –vím, že učivo je nové, ale jsem si jistá, že to zvládnete. Vybírat informace z textu už umíme. A ještě malá nápověda k úkolu 3 – lilek.

 

Studijní materiál 16.-20. 3. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,

věřím, že studijní materiály minulého týdne máte poctivě dokončené. Připomínám, že pečlivé a správné vypracování zadaného studijního materiálu bude po vašem návratu do školy společně zkontrolováno a odměněno. Doporučuji pravidelné a postupné učení a vypracovávání zadaných úkolů.

V případě, že si nebudete vědět se studijními materiály a učením rady, jsem vám k dispozici na školním mailu.

Martina Ullmanová, třídní učitelka

martina.ullmanova@zsnpr.cz

Studijní materiály od 16.-20.3. 2020

ČJ – UČ str 90 – přečti si a zopakuj formální náležitosti dopisu. Napiš dopis své třídní učitelce o tom, jak trávíš aktuálně svůj čas v době, kdy nechodíš do školy. Dopis napiš ve Wordu, musí obsahovat min 10 vět a odešli na můj pracovní mail do 19. 3. 2020

ČJ - UČ – zopakuj si Zásobník informací v učebnici (růžové rámečky) pravidla skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského (od str 67)

ČJ- PS str 14

ČJ- PS str 70/ cv 1,2,3,4,6

ČJ- str 76/ sloupec A (ve spojení tři dopisy – píšeme po s Y)

ČJ – číst knihu dle vlastního výběru, minimálně 30 minut denně (zapsat do čtenářského deníku)

AJ – zopakovat si dny v týdnu (jak se vyslovují i píší)

         UČ str 45 – televizní program – odpověz na otázky do školního sešitu AJ – How many Channels  are there? What´s on Channel 3 at four o´clock? Which animal sis it about? What time is It´s cool on? How many sports programmes are on Monday? What´s Charlie´s TV choice?

         Neznámá slovíčka vyhledat na www.slovnik.cz

         PS str 56

         UČ str 46 – přečíst a přeložit

         zaznačení probraných slovíček na straně 91, možné procvičení na

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs 

M – UČ str 109/ cv 16,18,21 – do školního sešitu

       UČ str 110/cv 1,4 – do sešitu geometrie

       UČ str 111/cv 1,2,4 – do školního sešitu

       PS str 12, PS str 13/cv 1,2,3

VLA – pečlivě přečteme str.14 a z textu budeme vybírat odpovědi pro cv. 4 - 8 v PS/9

PŘÍ -  v uč. na str. 34 přečteme odstavec s nadpisem HMOTNOST a doplníme v PS cv.1,2,3 na str.17, úkoly 4-7 jsou dobrovolné

 

Informační a komunikační technologie

V grafickém programu Malování nakresli propracovaný obrázek na téma: Co dělám v době uzavírky školy. Svoji práci (obrázek) pošlete na email: jan.nosek@zsnpr.cz do 22. 3. 2020.

Informace pro žáky a rodiče

Milí žáci, vážení rodiče,

v následujících dnech budeme k naší komunikaci využívat stránky naší třídy, abyste doma nezaháleli, ale zůstali v kondici učícího se čtvrťáka/čtvrťačky. :)

Pečlivé a správné vypracování zadaného studijního materiálu bude po vašem návratu do školy společně zkontrolováno a odměněno. Doporučuji pravidelné a postupné učení a vypracovávání zadaných úkolů (snažte se učit podle rozvrhu třídy nebo si vyrobte vlastní rozvrh).

V případě, že si nebudete vědět se studijními materiály a učením rady, jsem vám k dispozici na školním mailu, popřípadě na tel. školy v pracovní dny v době od 8:00-12:00.

Martina Ullmanová, třídní učitelka

martina.ullmanova@zsnpr.cz

Noc s Andersenem je zrušena a prozatím se překládá na květen. Představení v ND jsou zrušeny a peníze za vstupenky na Mozarta (18. 3.) by nám měly být vráceny do měsíce. Dětem, které měly zaplaceno, vrátím částku po návratu do školy.

Studijní materiály do pátku 13. 3. 2020

ČJ – UČ str 93/ cv 2 a,b- doplnit ústně

                        cv 2 c,d přepsat do školního sešitu

                        cv 3/c +PS str 12/cv 4

        PS str 12/3

ČJ - PS str 13/cv 5,6

       UČ str 94/cv 4 b, 5,6,7,8- ústně doplnit

       PS str 13/cv 7,8

ČJ – číst knihu dle vlastního výběru, minimálně 30 minut denně (přečtenou zapsat do čtenářského deníku)

 

AJ – UČ str 43,44

         PS str 54/cv 2 – doplň slovíčka z učebnice ze strany 43

         PS str 55/cv 1,2 

        zaznačení probraných slovíček na straně 91

M – UČ str 106/ cv 1,3, 5 do školního sešitu

       UČ str 107/cv 1,2,3 do školního sešitu

       UČ str 108/cv 7,12 do školního sešitu

       PS str 11

VLA – pečlivě přečíst str. 6(Kraje a kraská města - Praha), někdo to má na str. 7, na dalších stránkách přečíst odstaveček     Karlovy Vary a Pardubice a podle přečteného textu doplnit v PS str. 7/cv.3,5. Na str. 6 v PS vyplnit cvičení 2.

PŘÍ – pečlivě přečíst str. 34 a s pomocí textu z této strany vypracovat v PS str. 16 cv. 1,3,4

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy