logotyp

Matematika

Výuka v červnu

Výuka v červnuV červnu probíhá výuka pravidelně v dohodnutých časech on-line na Skype.

IT


Zadání do 5.6.

Na minulé on-line hodině jsme se věnovali poslední kapitole o trojúhelnících - souměrnosti trojúhelníků a shrnutí našich znalostí o trojúhelnících. Příští hodinu v úterý 2.6. se ještě budeme věnovat úlohám na opakování trojúhelníků.

Do školního sešitu si připravte samostatně shrnutí kapitoly TROJÚHELNÍK z učebnice ze stran 158-182. Připravte si takový "tahák", abyste si znovu připomněli hlavní termíny, jako jsou kružnice opsaná a vepsaná, těžiště, výšky, střední příčky a jejich konstrukce, ale také rozdělení trojúhelníků a výpočet jejich obvodu.

Vypracujte a pošlete mi ke kontrole cvičení 180/4,7 a na stránkách virtualni-skola.cz vypracujte druhý test na trojúhelníky.

Připomínám, že naše pravidelná setkávání na Skype jsou v termínech
 • matematika v úterý a ve čtvrtek od 11h
 • fyzika úterý od 13h
 • třídnická hodina středa od 10h
Důležitá informace
v úterý 2.6. musím zrušit hodinu fyziky od 13h, na náhradním termínu se dohodneme na hodině matematiky, předběžně navrhuji středu 3.6. od 9h, nebo využijeme třídnickou hodinu od 10 hodin, nebo něco mezi tím.

Zadání do 26.5.

Zadání do 26.5.Výšky trojúhelníka

Do našeho dalšího online setkání vypracujte a pošlete mi ke kontrole cvičení 173/2 a 174/3. Další cvičení ze strany 174 doporučuji promyslet s nakreslením obrázku.

Na skypové setkání 26.5. si nastudujte termín střední příčka, který je vysvětlený v následující kapitole str.174-176. Pokuste se vypracovat, nebo si aspoň promyslet úlohy 175/4,5. Do šs vypracujte  úlohy 175/3,6 a 176/7.

Na online setkání si také připravte dva vystřižené trojúhelníky (nejlépe ze čtvrtky, ale stačí i obyčejný papír do tiskárny)
 1. rovnoramenný trojúhelník s délkou ramen 10cm a s délkou základny 4cm
 2. rovnostranný trojúhelník s délkou strany 8cm
Vzhledem k nepřehlednosti v přiložených souborech jsem pro online výuku na Skype založil nově moderované skupiny pro třídnická setkání a pro hodiny matematiky a hodiny fyziky.

Název skupiny, link a den a čas setkání:

M6B https://join.skype.com/fuTmeiJ1MIbY út 11-12 a čt 11-12
F6B
https://join.skype.com/ay6TNTRiLbzX út 13-13,30
6B třídnická hodina
https://join.skype.com/gzk1RHWU61eV stř od 10h

V úterý 26.5. se sejdeme na Skype jako vždy v 10h na
Chatování s IT   https://join.skype.com/tSK9SKmpIlyi, kde se domluvíme na dalších setkáváních a na čase třídnické hodiny

Mějte se dobře, učitel IT

Shrnutí učiva a úkolů do 15.5.

V posledních dvou týdnech jsme se věnovali při on-line výuce konstrukci kružnice trojúhelníku opsané, vepsané a konstrukci těžnic a těžiště trojúhelníka.

Kružnice opsaná trojúhelníku

potřebné dovednosti:
  • konstrukce trojúhelníku
  • konstrukce osy úsečky
  • konstrukce kružnice o daném středu a poloměru
U str. 166, 167/cv. 2,3,4


Kružnice vepsaná trojúhelníku

potřebné dovednosti:
  • konstrukce trojúhelníku
  • konstrukce kolmice k přímce, procházející daným bodem
  • konstrukce osy úhlu
  • konstrukce kružnice o daném středu a poloměru
U str. 168, 169/cv. 6,7


Těžiště trojúhelníku

potřebné dovednosti:
  • konstrukce trojúhelníku
  • konstrukce středu úsečky
U str. 169-171, 170/cv. 2, 171/cv. 3,4,5,6

Zadané úkoly vypracujte do školního sešitu, úlohu 171/3 pošlete zdoukumentovanou ke kontrole

Vypracujte krátký test na virtualni-skola.cz


Trojúhelníky, příprava do 17. dubna

Trojúhelníky, příprava do 17. dubna
Co víme o trojúhelnících?
zopakujte si termíny a popis částí trojúhelníka:
 • vrcholy, strany trojúhelníka
 • srtana protilehlá k vrcholu
 • ramena, základna, odvěsna a přepona trojúhelníku
 • pravoúhlý, ostroúhlý a tupoúhlý trojúhelník
 • rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník
 • součet velikostí vnitřních úhlů v trojúhelníku
 • úhel a velikost úhlu
 • vedlejší a vrcholové úhly
 • strana a délka strany
 • výpočet obvodu trojúhelníku
Při opakování se vraťte na stranu 32-34 a 106-107 v učebnici.

Úhly v trojúhelníku

Prostudujte si a zapište si informace do šs ze stran158 a 159 v učebnici

Do šs vypracujte úlohy 160/4,5 Výsledek úlohy 4 nalepte do sešitu a k úlohám si zapište větu z modrého rámečku na straně 160.

Nakonec si do šs vypracujte cvičení 161/8,11 a počítání ve stupních a v minutách si procvičte na příkladech ze cvičení 6 na straně 160.

Sledujte průběžně stránky virtualni-skola.cz a matika.in

Pro komunikaci se mnou využívejte email a nově spolu můžeme být skupinově online každé úterý od 10 do 11 hodin na Skype. Pro přihlašovací link mi napište na email. Rozpis konzultací vyučujících najdete na záložce třídy a více informací v aktualitách.

Těším se na virtuální setkání s vámi.

učitel IT

Práce od 30.3.


Úlohy na prostorovou představivost


Za práci v posledním týdnu vás musím opravdu pochválit. Mnozí z vás si k domácím úkolům na matika.in přidali i mnoho příkladů navíc, někteří mají napočítáno dokonce více, než 200 úloh! Vynikající. Ale není důležité trhat rekordy, je důležité počítat a přemýšlet pravidelně tak, abyste měli dobrý pocit, že jste se něco nového naučili a měli jste ze své práce radost. Pokud děláte i jinou přípravu z matematiky, tak si nezapomeňte práci schovat a také mi o tom nezapomeňte poslat zprávu.

Na matika.in máte připravený čtvrtý úkol. Jsou to vlastně tři úkoly, které jsou zaměřené téměř výhradně na geometrii a prostorovou představivost. Bude se nám to hodit, protože už brzy začneme velmi důležitou kapitolu: TROJÚHELNÍKY.

Kdo bude mít na matika.in úkoly hotové, tak si může zopakovat a natrénovat probranou látku na úlohách z učebnice str. 154-157.

Mějte se dobře a pracujte na sobě!

učitel ITAktivity pro týden od 23.3.

Na stránkách matika.in máte připravený nový úkol. Všem, kteří jsou na matika.in řádně přihlášeni, budu tento týden posílat krátké souhrnné hodnocení jejich aktivity a odpovídat na jejich případné dotazy. Na stránky se prosím přihlašujte celým jménem. Kód třídy, který potřebujete po registraci je IT3p6B. Máte-li problém s registrací, tak se obraťte emailem na mě, nebo oslovte své spolužáky. Pouze tři žáci se zatím ani jednou nepřihlásili.


Práce od 12.3.2020

 1. pracovní listy s úlohami na počítání nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele (byly rozdány v úterý, a ve čtvrtek budou i na této stránkce)
 2. učebnice - stránky s vysvětlením výpočtu nsn a NSD
 3. registrujte se s rodiči na stránkách matika.in a přihlaste se do naší třídy kódem: IT3p6B
  • děkuji za první registrace, ale abych vás mohl hodnotit, tak se musíte registrovat pod svým jménem!
 4. vypracujte na stránkách matika.in jednu sadu slovních úloh

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy