logotyp
Login

Aktuálně ze ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy

Časy vstupu tříd do školy - pondělí 17. 5. 2021


 vstup do školy vstup do školy vstup do školy
1.A8:004.A7:506.B7:50
1.B7:554.B7:457.A7:45
2.A8:005.A7:407.B7:50
2.B7:555.B7:408.A7:55
3.A7:505.C7:408.B8:00
3.B7:456.A7:459.A7:55
    9.B8:00

Provoz školy od 17. 5. 2021

Na I. i na II. stupni ukončen systém rotační výuky. Do školy budou na prezenční výuku chodit každý týden všichni žáci. Ruší se i dosavadní nařízení o dodržení homogenity skupin, a proto se obnovuje režim školní družiny v plném rozsahu v původních odděleních a výuka volitelných předmětů i jazyků ve skupinách určených řádným rozvrhem hodin.

Ve vnitřních prostorech nadále platí nošení ochrany nosu a úst (rouška, respirátor), při vycházce nebo ve školním areálu při zachování odstupu 2 metry od jiných osob ji žák nebo zaměstnanec mít nemusí.

Preventivní samotestování
V pondělí 17. 5. 2021 proběhne ještě testování všech žáků (s ohledem na výjimky dané předchozími nařízeními) preventivními AG testy. Dále se naši žáci budou testovat metodou RT-PCR 1x za 14 dní. O podrobnostech k režimu tohoto testování budete zpraveni ihned poté, co škola bude mít kompletní informace.

Školní jídelna
S přechodem na prezenční výuku všech žáků školy budou mít k 17. 5. 2021 přihlášené obědy všechni žáci, kteří mají podepsanou přihlášku a zaplacené obědy. Pokud o obědy zájem z jakéhokoli důvodu nemáte, nezapomeňte si je odhlásit.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o negativním výsledku testu

Na základě rozhodnutí MŠMT nemají školy povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství atd.) nebo pro účely amatérského sportu atd. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami, čestným prohlášením.

Čestné prohlášení o negativním výsledku testu na koronavirus

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do 1. ročníku školního roku 2021/2022

Výsledky zápisu do prvních tříd

Nové informace naleznete v záložce Rodičům budoucích prvňáčků.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 10. 5. 2021

1. stupeň rotační výuka

Prezenčně třídy: 1.B, 2.A., 3.A, 3.B, 4.B, 5.B

Distančně: 1.A, 2.B, 4.A, 5.A, 5.C

2. stupeň rotační výuka

Prezenčně třídy: 6.B, 7.A, 8.B, 9.B

Distančně: 6.A, 7.B, 8.A, 9.A

Časy vstupu tříd do školní budovy (žáky odvádí vyučující)
1.B      7:55
2.A      7:50
3.A      7:55
3.B      7:50
4.B      7:40
5.B      7:45
6.B      7:40
7.A      7:50
8.B      7:45
9.B      7:55
časy vstupu tříd do školní budovy zůstávají stejné pro celý týden


Pondělí 10. 5. - konec výuky
1.B      11:45
2.A      11:40
3.A      12:45
3.B      12:40
4.B      12:35
5.B      12:30
6.B      13:25
7.A      13:35
8.B      13:30
9.B      13:40


Preventivní samotestování tříd I. stupně: Po + individuální samostestování při nástupu do školy v jiný den.

Preventivní samotestování tříd II. stupně: Po a Čt + individuální samostestování při nástupu do školy v jiný den.

ŠD v týdnu od 10. 5. pro žáky 1., 2. a 3. ročníku v homogenních skupinách.

ŠJ režim zohledňující zpřísněná hygienická opatření (příchody a odchody tříd dle rozpisu)

Podrobnější informace sdělí třídní učitelé.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 3. 5. 2021

1. stupeň rotační výuka

Prezenčně třídy: 1.B, 2.A, 3.A, 3.B, 4.B, 5.B

Distančně: 1.A, 2.B, 4.A, 5.A, 5.C

2. stupeň rotační výuka

Prezenčně třídy: 6.B, 7.A, 8.B, 9.B

Distančně: 6.A, 7.B, 8.A, 9.A

Časy vstupu tříd do školní budovy (žáky odvádí vyučující)
1.B      7:55
2.A      7:50
3.A      7:55
3.B      7:50
4.B      7:40
5.B      7:45
6.B      7:40
7.A      7:50
8.B      7:45
9.B      7:55
časy vstupu tříd do školní budovy zůstávají stejné pro celý týden


Pondělí 10. 5. - konec výuky
1.B      11:45
2.A      11:40
3.A      12:45
3.B      12:40
4.B      12:35
5.B      12:30
6.B      13:25
7.A      13:35
8.B      13:30
9.B      13:40


Preventivní samotestování tříd I. stupně: Po + individuální samostestování při nástupu do školy v jiný den.

Preventivní samotestování tříd II. stupně: Po a Čt + individuální samostestování při nástupu do školy v jiný den.

ŠD v týdnu od 10. 5. pro žáky 1., 2. a 3. ročníku v homogenních skupinách.

ŠJ režim zohledňující zpřísněná hygienická opatření (příchody a odchody tříd dle rozpisu)

Podrobnější informace sdělí třídní učitelé.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 26. 4. 2021 do 30. 4. 2021

1.stupeň - rotační výuka
Prezenční výuku mají třídy: 1.B, 2.A, 3.A, 3.B, 4.B, 5.B

Časy vstupu tříd do školní budovy (žáky odvádí vyučující)
1.B   7:55
2.A   7:50
3.A   7:55
3.B   7:50
4.B   7:40
5.B   7:45

časy vstupu tříd do školní budovy zůstávají stejné pro celý týden

Distanční výuka platí pro ostatní třídy 1. stupně.

2.stupeň
Distanční výuka všech tříd.

Preventivní testování žáků, kteří se vzdělávají prezenčně
Probíhá podle stejných pravidel jako v týdnu od 12. 4. Změna je v typu testů, které na školu byly v další dodávce distribuovány. Od 26. 4. se žáci budou samostestovat neinvazivními antigenními testy Singclean.

V tomto týdnu proběhne i testování uchazečů o střední vzdělávání.

Video testování ve škole - Singclean
Návod k použití testu Singclean

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Třídní schůzky ve středu 28. 4. 2021

Vážení rodiče, třídní schůzky budou probíhat ve středu dne 28. 4. online formou prostřednictvím aplikace Google Meet.

 • od 17:00 hodin pro I.stupeň (1. - 5. ročník)
 • od 18:00 hodin pro II.stupeň (6. - 9. ročník)

Třídní učitelé Vás pozvou na třídní schůzku odkazem na Google Meet, kterou obdrží vaše dcera/váš syn na školní email.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 26. 4. 2021

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání (platí i pro uchazeče o studium na víceletých gymnáziích)

Uchazeči o střední vzdělávání (platí i pro uchazeče o studium na víceletých gymnáziích) se umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce (PZ) pouze pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před PZ negativní výsledek preventivního AG testu nebo preventivního PCR testu provedených ve škole v posledních 7 dnech před konáním PZ. Obdrží od základní školy potvrzení (doklad) o výsledku testu.

Tento doklad může nahradit dokladem o prodělané nemoci COVID (potvrzení PCR pozitivního testu nebo POC antigenního testu není starší než 90 dnů a uplynula doba izolace).

Dále dokladem o negativním výsledku testu (POC, PCR) od poskytovatele zdravotních služeb, který není starší než 7 dnů.

Případně certifikátem o očkování.

Potvrzení (doklad) střední škola nebude vybírat, ani nebude vytvářet kopie, pouze ověří, že jde o originál.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu neúčastnil řádného termínu PZ a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli střední školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

V případě, že „školní“ preventivní test by měl pozitivní výsledek, žákovi musí být proveden PCR test od poskytovatele zdravotních služeb a směrodatný je výsledek RT-PCR testu. Byl-li by i tento test pozitivní, přikládá se doklad o pozitivním výsledku k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Testování pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole proběhne na naší škole v těchto termínech:

27. dubna 2021 od 8: 30 hodin třídy IX.A, IX.B – oddělená stanoviště pro testování (časový rozvrh dne bude upřesněn třídními učiteli)

29. dubna 2021 od 8:30 hodin uchazeči o víceletá gymnázia z 5. a 7. ročníku – oddělená stanoviště pro 5. a pro 7. ročník (Časový rozvrh dne bude upřesněn třídními učiteli. Pokud bude zachován dosavadní režim rotační výuky, uchazeči z V.B se testují při pravidelném testování žáků prezenční výuky.)

Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušky (pohovory) v pozdějším termínu (7. května a dále), si s vedením školy včas domluví termín testování individuálně. Při testování vydá škola žákům potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 19. 4. 2021

Prezenční výuku mají třídy 1.A, 2.B, 4.A, 5.A, 5.C. Ostatní třídy pracují v režimu distančního vzdělávání.
Testování žáků AG testy probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek. Samotestování probíhá ve třídách. Žáci 1. – 3. ročníku mohou mít u samotestování asistující osobu (ZZ, osoba prokazatelně pověřená ZZ), tito žáci se pak testují u vstupu do školy.

Školní družina

Ranní družina není z provozních a organizačních důvodů v provozu. Odpolední družina končí v 
17:00 hod. Kolektivy se nebudou slučovat ani prolínat (homogenita tříd musí být zachována).

Školní jídelna
Je v provozu, místnost ŠJ slouží pouze pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně.

Nadále platí zpřísněná epidemická a hygienická opatření.


Podrobné pokyny již v minulých dnech zaslali třídní učitelé zákonným zástupcům. S  dotazy se obracejte na ně. Případné dotazy na vedení školy k nástupu na prezenční výuku zodpovíme v pátek 16. 4. v čase od 9:00 do 9:40 hod.

Časy vstupu tříd do školní budovy (žáky odvádí vyučující)
1.A   7:55
2.B   7:50
4.A   7:40
5.A   7:45
5.C   7:50

časy vstupu tříd do školní budovy zůstávají stejné pro celý týden


Pondělí 19. 4. - konec výuky
1.A   11:40
2.B   12:30
4.A   12:40
5.A   12:45
5.C   12:35


vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Obědy ve školní jídelně

Žádáme všechny strávníky, popř. jejich zákonné zástupce, aby si s předstihem (do 16. 4. 2021 14:00 hod.) přihlásili své obědy, pokud o ně mají zájem, ať už se jedná o prezenční či distanční výuku. Jídelníček je nadefinován až do konce dubna. Především žádáme žáky tříd, kteří nastoupí na prezenční výuku od podělí 19. 4. 2021 (1.A, 2.B, 4.A, 5.A, 5.C).

Děkujeme za spolupráci
--------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobné informace k provozu školy od 12. 4. 2021


Vážení rodiče žáků naší školy,

od 12. dubna 2021 začíná další období letošního náročného školního roku. Začínáme s návratem žáků k prezenční výuce. Epidemická situace zatím úplně dobrá není, proto v režimu školy budou nadále platit všechna opatření, která Vaše děti znají z podzimního období (roušky, homogenní skupiny, rozestupy, dezinfekce, větrání atd.). Po nástupu budou žáci procházet adaptačním obdobím, v němž bude velmi důležitá spolupráce rodičů s pedagogy.

Nástup žáka na výuku ve škole je v současné době podmíněn negativním testem (AG test). Samotestování je věc pro žáky nová a v provozu školy jsme také neměli možnost celý proces testování plně vyzkoušet. Spolu s testováním a rotační prezenční výukou probíhá výuka distanční, bude zahájen elektronický zápis do 1. ročníku, závěrečné ročníky se připravují na přijímací zkoušky na střední školy. V pedagogickém sboru nemůžeme z různých závažných důvodů využít každodenně plný počet zaměstnanců. I počet nepedagogických pracovníků není takový, jaký bychom si přáli. Přesto věříme, že vše společně zvládneme. V příloze tohoto emailu zasíláme „Manuál COVID-19“ k testování a další informační materiály. Prosíme, aby se s ním seznámili především ti rodiče, jejichž děti mají nastoupit od 12. dubna do školy. Další informace budeme průběžně zveřejňovat na webu školy, posílat přes třídní učitele emailem a poskytneme je i na plánovaných třídních schůzkách on-line v posledním týdnu měsíce dubna. Žákům, kteří pracují v režimu distanční výuky, nabízíme možnost individuálních konzultací. Skupinové konzultace se týkají žáků závěrečného ročníku s povinností testování AG testem.

1.stupeň (rotační výuka)
V týdnu od 12. 4. 2021 a následně každý lichý týden nastoupí žáci těchto tříd: 1. B, 2. A, 3. A, 3. B, 4. B, 5. B.
V týdnu od 19. 4. 2021 a následně každý sudý týden nastoupí žáci těchto tříd: 1. A, 2. B, 4. A, 5. A, 5.C.

Žáci 6. – 9. třídpokračují v povinné distanční výuce podle stávajícího rozvrhu. O případných změnách budeme včas informovat.

Výuka
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neprolínají. V hudební a tělesné výchově nadále platí zákaz zpěvu a fyzické aktivity, proto budeme posilovat mezipředmětové vztahy a využívat možnosti relaxačního pobytu venku. 
Je nutné dodržovat hygienická opatření včetně větrání tříd v hodinách i přestávkách, volte tedy svým dětem odpovídající oblečení. Vzdělávací činnost je doporučeno realizovat ve venkovních prostorech. Pohyb žáků po škole je omezen tak, aby nedocházelo ke kontaktům mezi žáky z různých tříd. Žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky (nesmí být látkové nebo jim podobné) nebo respirátory, zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole.

Testování
Na testování neinvazivními AG testy bude dohlížet pedagogický pracovník. Při testování žáků 1. – 3. ročníku je možná přítomnost zákonného zástupce. Jiná třetí osoba (babička, dědeček...) musí mít od zákonného zástupce písemný souhlas, že se tato osoba může testování účastnit. Žák, který bude mít asistující osobu, se otestuje u vstupu do školy. Ostatní žáci společně s třídní učitelkou odcházejí do třídy na samotestování. Testování se neprovádí u osob (žáků), které doloží negativní výsledek PCR testu nebo negativního antigenního testu z odběrového místa, které nejsou starší než 48 hodin nebo u osob, u kterých neuplynulo více než 90 dnů od pozitivního PCR testu. Tato potvrzení je nutné předat před pondělním testováním vyučujícímu dané třídy. Pokud se žák v daný den nezúčastní testování, bude otestován ihned po návratu do školy.
Ředitel školy nemá oprávnění vybírat či měnit způsob testování. Testovací sady byly distribuovány MŠMT a schváleny MZCZ.

Školní družina
Ranní družina není z provozních a organizačních důvodů v provozu. Odpolední družina končí v 17:00 hod. Kolektivy se nebudou slučovat ani prolínat (homogenita tříd musí být zachována).

Školní jídelna
Žádáme všechny strávníky, aby si od 12. 4. 2021 obědy přihlašovali individuálně podle svého zájmu přes e-jídelníček, popř. mailem nebo telefonicky (záznamník). Všichni mají nyní obědy odhlášené. Tento systém bude fungovat na dobu neurčitou. Obědy lze přihlásit / odhlásit podle nastavených pravidel (min. 1 stravný den předem do 14 hod.).
Pro žáky na distanční výuce a cizí strávníky platí výdej obědů s sebou přes okénko v čase 12 - 14 hod., žáci na prezenční výuce mají své přihlášené (a zaplacené) obědy zajištěné v rámci konzumace ve školní jídelně.

Škola nevydává potvrzení pro ošetřovné. Více informací o ošetřovném zde.

Odkazy na informační materiály:
Vše, co jako rodiče potřebujete vědět o testování vašich dětí na COVID-19 ve školách
Video testování ve škole - LEPU testy
Manuál COVID-19 testování ve školách duben 2021
Leták k testování pro rodiče
Leták k testování pro žáky
Jak na to ve škole

Děti zaměstnanců IZS a jejich docházka do školy od 12. 4. 2021

Od 12. 4. mohou děti rodičů IZS, pokud se na ně vztahuje systém rotační výuky, podle mimořádného opatření MZ navštěvovat již svou kmenovou školu. Je jim povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, kdy v jejich třídě probíhá distanční výuka. Na děti IZS se pak vztahuje povinnost testování vždy 2x týdně. Stravování a pobyt v ŠD je již nyní zpoplatněn.
Je třeba, aby rodiče, těchto žáků, pokud požadují pro své děti úpravu režimu, zkontaktovali vedení školy a domluvili se na dalším postupu. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží řediteli školy potvrzením zaměstnavatele.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Povinné testování uchazečů při přijímacích zkouškách na střední školy

MŠMT vydalo na základě mimořádného opatření MZ dodatek, který se týká přijímacího řízení na střední školy, a to pro 5., 7. a 9. ročníky. 

Pro přijímací zkoušky tedy platí:
Osobě, ...
Více informací

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka Vám umožní projít si naši školu, aniž byste museli udělat jediný krok. Podívejte se, jak to u nás vypadá!--------------------------------------------------------------------------------------------


Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Nad Přehradou od školního roku 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Nad Přehradou od školního roku 2021/2022

S ohledem na současnou epidemickou situaci a s přihlédnutím k doporučení MŠMT proběhne zápis k povinné školní docházce do prvního ročníku školního roku 2021/2022 elektronicky.

Registrace bude spuštěna od 1. 4. do 16. 4. 2021 přes webovou aplikaci Zápisy Online. 

V registračním systému je potřebné budoucí prvňáčky zapsat v termínu od 1. 4. do 16. 4. 2021. Po správné registraci Vám bude zaslána na uvedenou e-mailovou adresu potvrzovací zpráva s pokyny pro další potřebný postup.

Zápis bude probíhat od 12. 4. do 30. 4. 2021.

Více informací k zápisu do prvních tříd naleznete zde.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Příprava na návrat žáků do školy od 12. 4. 2021

7. 4. manuál od MŠMT – studium informací, příprava "návratu" ze strany vedení školy, podmínky pro testování žáků

8. 4. provozní porady pedagogických i nepedagogických pracovníků, seznámení se školním manuálem k návratu žáků

9. 4. podrobnější informace zákonným zástupcům (režim návratu, úpravy distanční výuky, provoz ŠJ a ŠD)

Od 12. 4. 2021 na prezenční výuku nastupují žáci tříd: I.B, II.A, III.A, III.B, IV.B, V.B

S případnými dotazy k provozu se od 9.4. obracejte na vedení školy v době od 10:00 do 12:00 hod. na tel. č. 226 806 001.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 6. dubna 2021

Ve dnech 6. 4. – 9. 4. 2021 probíhá nadále výuka distanční formou ve všech ročnících. 
O aktuálních změnách vás budeme na webu Aktuálně z naší školy informovat poté, co od MŠMT obdržíme příslušné pokyny a budeme připraveni je využít na podmínky provozu naší školy.

Děkujeme za pochopení, vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

VESELÉ VELIKONOCE PŘEJE 1.B

VESELÉ VELIKONOCE PŘEJE 1.BPosíláme velikonoční pozdrav a přejeme krásné Velikonoce.
žáci z 1.B s rodiči
--------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 29. března 2021

Ve dnech 29. 3. – 31. 3. probíhá nadále výuka distanční formou ve všech ročnících. V pondělí 29. 3. bude z provozních důvodů v některých hodinách výuka bez obvyklých on-line vstupů. Podrobnější informace od vyučujících najdete v kurzech.
Od 1. 4. do 5. 4. 2021 mají žáci velikonoční prázdniny.

O aktuálních změnách vás budeme na webu Aktuálně z naší školy informovat poté, co od MŠMT obdržíme příslušné pokyny a budeme připraveni je využít na podmínky provozu naší školy.

Děkujeme za pochopení, vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

28. březen

28. březen

Výročí narození Jana Amose Komenského pojďme využít pozitivně! Připojme se k soutěžní kampani „Komenský do tříd!“ NPMK. Doporučujeme zhlédnout i zajímavě zpracovaný spot.
Komenského jako pozitivního hrdinu, který jde příkladem, se podobně jako výtvarník Lukáš Fibrich pokusily nakreslit i naše děti.

Jan Amos doporučuje nosit roušku a těší se na namalované portréty!

A našim pedagogům přejeme v Den učitelů alespoň klidnou neděli bez počítače.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 22. března 2021

Ve dnech 22. 3. - 26. 3. 2021 probíhá distanční výuka ve všech ročnících. V délce a rozvržení on-line vstupů jsme provedli drobné úpravy na základě nových doporučení MŠMT. Distanční výuka je pro žáky povinná. Pozvaní žáci školy mají konzultace v režimu 1:1. Školní družina není v provozu.
Aktuálně se zvýšil počet onemocnění v pedagogickém sboru a současně část pedagogů se účastní povinného vzdělávání ve dnech 25. 3. a 29. 3., proto sledujte pokyny v kurzech Učebny.

Děkujeme za pochopení, vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Velikonoční Kraslicov 2021

Městská část Praha 15 se přihlásila k akci „Velikonoční KRASLICOV 2021“. Pojďme společně tuto akci podpořit. Více informací naleznete zde.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímací řízení na SŠ

Změny termínů přijímacích zkoušek a další důležité informace naleznete zde.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Obnovení provozu školní jídelny

Provoz školní jídelny bude obnoven v pondělí 15. 3. 2021. Výdej obědů bude v časech od 12:00 do 14:00 hodin probíhat u vstupu do ŠJ (rampa). Podrobnější informace naleznete zde.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k výuce předmětů vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA, ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Informace k výuce předmětů vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA
Tato vzdělávací oblast umožňuje žákům i jiné než racionální poznávání světa. Kultura přispívá k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence. Vzhledem k původně neočekávané délce distanční výuky jsme upřednostňovali naukové předměty, avšak nyní cítíme potřebu vyvážit činnost žáků i větším rozvojem aktivit ve vzdělávacích oborech Hudební výchova a Výtvarná výchova.
Konkrétní pokyny pro práci najdou žáci v kurzech Classroom a jsou pro ně závazné. Míra a kvalita plnění je kritériem pro pololetní hodnocení z daných předmětů. Podrobnější informace žákům i jejich zákonným zástupcům poskytne vyučující konkrétního předmětu.

Informace k výuce předmětů vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. V dnešní době je často zdraví dětí z různých důvodů ohroženo. Našim cílem je dávat žákům pozitivní podněty a náměty, které mohou využívat pro svůj rozvoj.
Vyučující předmětu Tělesná výchova a volitelných předmětů se zaměřením na tělesný rozvoj do kurzů Classroom zadávají aktivity s pokyny, z nichž plnění některých je povinné a jiné jsou zpestřující nabídkou činností. Podrobnější informace žákům i jejich zákonným zástupcům poskytne vyučující konkrétního předmětu.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o změně termínů jednotné přijímací zkoušky

MŠMT vyhlásilo opatření, kterým se mění termíny přijímacích zkoušek na střední školy, a to jak pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (tedy pro žáky 9. ročníku), tak pro zájemce o studium na víceletých gymnáziích. Podrobnější informace naleznete zde.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 8. března 2021

Od 8. 3. do 21. 3. 2021 je zakázána osobní přítomnost ve škole žákům 1. až 9. ročníku. Všichni žáci se učí distančně dle rozvrhů. V 1. a 2. ročníku bude výuka probíhat také distančně – ve vlastním režimu. Distanční výuka je pro žáky povinná.
Školní družina není v provozu.
Školní jídelna není v provozu od 8. 3. do 12. 3. 2021.
Úřední hodiny školy v této době v pondělí od 8:00 hod. do 12:00 hod., ve středu od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Karanténa ve školní jídelně

Z důvodu nařízení karantény HSHMP všem zaměstnancům školní jídelny jsme nuceni od 8. 3. 2021 dočasně (nejméně na týden) uzavřít provoz školní jídelny. O termínu obnovení stravování budeme včas informovat. Obědy jsou všem hromadně odhlášeny.

Děkujeme za pochopení, vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka v II. pololetí školního roku 2020/2021

Distanční výuka v II. pololetí školního roku 2020/2021

Našim společným cílem je posun ve vědomostech i dovednostech každého žáka a také udržení sociálního kontaktu mezi žáky navzájem i mezi žáky a pedagogy.

Pokud žák nemá odpovídající technické vybavení pro plnohodnotnou online výuku, může se i nadále jeho zákonný zástupce obrátit na školu s žádostí o zapůjčení. Žádost posílejte emailem na adresu ivan.tomes@zsnpr.cz.

Od 27. 2. 2021 pokračuje distanční výuka 1. – 9. ročníku. O případných úpravách rozvrhu jednotlivých tříd budete informováni třídními učiteli vždy s předstihem.

Vzhledem k pokračování distanční výuky ve všech ročnících připomínáme žákům základní pravidla, která jsou povinni dodržovat:

1) Používáme Google aplikaci MEET a CLASSROOM.

2) Vyučující určí, jaký obsah je možné sdílet a jaká jsou pravidla pro chat.

3) Je zakázáno pořizovat obrazové, zvukové a jiné záznamy výuky bez souhlasu všech zúčastněných.

4) Žáci nesmí sdílet své přihlašovací údaje a také odkazy k připojení do aplikace MEET a CLASSROOM.

5) Při online výuce má žák zapnutou webovou kameru a mikrofon podle pokynů vyučujících. Absence v hodinách distanční výuky omlouvá vždy zákonný zástupce žáka.

6) V době online hodin musí mít žáci zapnuté pouze zařízení, kterým jsou připojeni k hodině (neurčí-li vyučující jinak). Jiná zařízení žák v této době nepoužívá, plně se soustředí na online výuku.

7) Před začátkem online hodiny si žák připraví učební pomůcky, řádně nastaví webovou kameru. V hodinách se žáci chovají jako při běžné prezenční výuce (nesvačí v hodině, neodcházejí z pracovního místa, jsou na hodině vhodně oblečeni atd.).

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Školní kolekce oblečení ZŠ Nad Přehradou

Objednávání prodlouženo do 10. 3. 2021.
Více informací naleznete zde.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Pro zákonné zástupce žáků zveřejňuje ředitel školy mimořádné opatření MZ ČR.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ČTENÁŘSKÝ MOST PRAHA – HAMBURK

ČTENÁŘSKÝ MOST PRAHA – HAMBURKje projekt, který zajímavou a hravou formou vede děti ke čtení. Počet jejich přečtených a zaznamenaných stran se převede na délkové míry. Cílem projektu je tak „doplout" z Prahy do Hamburku. Projektu se účastní žáci tříd prvního až šestého ročníku.

Vyplouváme
číst začínáme už 1. března 2021!


Více informací najdete v sekci
Aktivity a soutěže
--------------------------------------------------------------------------------------------

Jarní prázdniny 2021

Jarní prázdniny proběhnou v týdnu od 1. března do 5. března 2021. V době prázdnin bude škola uzavřena, nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.
Výuka bude zahájena 8. března podle pokynů MŠMT a aktuální epidemiologické situace.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 22. února 2021

Ve dnech 22. 2. – 26. 2. 2021 probíhá vyučování podle rozvrhu. Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně. Žáci 3. – 9. ročníku distančně. Pozvaní žáci školy mají konzultace v režimu 1:1.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

A přece se učí!

A přece se učí!

Další z aktivit naší školy v době distanční výuky

Žáci naší školy svými výtvarnými pracemi (Vv, ŠD) pomohli vytvořit publikum ve Dvořákově síni Rudolfina. Papírové portréty diváků budou umístěny na sedadla a můžete je vidět, pokud dne 20.2. od 20,15 na stanici ČT art budete sledovat koncert A PŘECE SE UČÍ!. https://youtu.be/6TZL4a2uTLI . Celý večer je věnován učitelům, ale i všem žákům, studentům, rodičům, prarodičům, ale také trenérům, sbormistrům, vedoucím zájmových kroužků atakdále, prostě všem, kteří i v dnešní zapeklité době nevzdali boj o hledání toho, co pro nás vzdělání může znamenat a jaké mohou být podoby vzdělání, které nás v životě posouvají někam dál…
--------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 15. února 2021

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR naleznete zde. 
Ve dnech 15. 2. – 19. 2. 2021 probíhá vyučování podle rozvrhu. Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně. Žáci 3. – 9. ročníku distančně. Žáci 9. ročníku mají konzultace v režimu 1:1.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ministr školství Robert Plaga

Školy zůstanou i po zrušení nouzového stavu ve stejném režimu jako doposud.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 8. února 2021

Ve dnech 8. 2. – 12. 2. 2021 probíhá vyučování podle rozvrhu. Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně. Žáci 3. – 9. ročníku distančně. Žáci 9. ročníku mají konzultace v režimu 1:1.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Vydávání vysvědčení

Dne 28. 1. 2021 budou zákonní zástupci informováni o pololetním hodnocení svého dítěte.
Žáci, kteří se tento den budou vzdělávat prezenčně, obdrží originál výpisu vysvědčení.
O pololetním hodnocení žáků, kteří se 28. 1. 2021 budou vzdělávat distančně, budou zákonní zástupci téhož dne seznámeni přes svůj email (užívaný pro komunikaci se školou). Originál výpisu vysvědčení žáci dostanou nejpozději tři dny po nástupu na prezenční výuku.

Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, konkrétně takto: Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních a středních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Škola však vždy sdělí 28. ledna 2021 obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům (například formou zpřístupnění ve školním informačním systému, nebo prostým sdělení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech apod.) a vysvědčení nebo výpis předá žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).
--------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 25.ledna 2021

Ve dnech 25. 1. – 28. 1. 2021 probíhá vyučování podle rozvrhu. Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně. Žáci 3. – 9. ročníku distančně.
Distanční výuka dne 26. 1. bude z provozních a organizačních důvodů probíhat bez online vstupů. V hodinách se žáci budou věnovat procvičování zadané práce, někteří žáci se na základě písemného pozvání ředitele školy dostaví k individuálním konzultacím.
Prvňáčkům a žákům 2. ročníku budou vysvědčení vydávat třídní učitelky během poslední vyučovací hodiny dne 28. 1. Vyučování končí podle rozvrhu třídy.
29. 1. mají všichni žáci pololetní prázdniny. V provozu není ŠJ a ŠD.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia

Předávání potvrzených přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia bude v letošním roce probíhat odlišně od minulých let. Výchovná poradkyně bude informovat zákonné zástupce o termínech i způsobu předání. Totéž platí o vydávání zápisového lístku zákonným zástupcům žáků 9. ročníku.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 25. ledna 2021


--------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školy od 4. ledna 2021

K provozu školy se nadále vztahuje manuál
Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual)

Provoz
Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Ranní nástup do školy (u vstupu do budovy bude žáky očekávat třídní učitelka)

 • 1.A 7,50 hod.
 • 1.B 8,00 hod.
 • 2.A 8,10 hod.
 • 2.B 8,15 hod.
Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole je organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Odchod z výuky do haly školy/oběd
 • 1.A 11,30 hod.
 • 1.B 11,40 hod.
 • 2.A 11,50 hod./12,35 hod. (podle rozvrhu)
 • 2.B 11,55 hod./12,40 hod. (podle rozvrhu)

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Společná platforma pro práci je G Suite (Google classroom, Meet, Gmail). Vyučování pro žáky začíná v 8,00 hod. Nadále platí stejný způsob omlouvání žáka z výuky zákonným zástupcem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY).
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření). V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

Provoz ŠD
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

 • 1.A pí vychovatelka L. Tintěrová
 • 1.B pí vychovatelka M. Pozníčková
 • 2.A pí vychovatelka J. Hašplová
 • 2.B pí učitelka H. Pašková

Ranní družina z provozních a organizačních důvodů není v provozu. Odpolední družina končí v 17,00 hod.

Provoz ŠJ
Zařízení školního stravování jsou v provozu. S částečným návratem dětí k prezenční výuce jsou obědy od 4. 1. 2021 objednané automaticky všem strávníkům 1. a 2. ročníků, kteří jsou přihlášeni ke stravování (na základě podepsané přihlášky) a mají obědy uhrazené. Obědy lze odhlašovat a přihlašovat jako obvykle podle nastavených parametrů. Více informací zde.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky s výjimkou doby konzumace stravy. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby, ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd, ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. 
Nad žáky prezenční formy vyučování je ve školní jídelně konán dohled pedagogickým pracovníkem. 

Přejeme hodně zdraví, sil a optimismu v novém roce.
Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Výuka od 4. ledna 2021

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy,
vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19, na základě usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 a z rozhodnutí MŠMT nastoupí v pondělí 4. ledna 2021 do školy pouze žáci 1. a 2. ročníků.
Žáci 3. až 9. ročníků se budou vzdělávat formou distanční výuky z domova. Návrat žáků do školy se bude řídit podle vývoje epidemiologické situace. 
O dalších podrobnostech Vás budeme informovat, až budou vydána oficiální pravidla pro základní školy.

Děkujeme za pochopení, vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k provozu školy do konce roku 2020

Radostné vánoční svátky a vše dobré v novém roce.Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků a účastníků základních škol ve školách.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.
Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje.

Od 23. prosince 2020 začínají žákům vánoční prázdniny, které končí v neděli 3. ledna 2021. Způsob vyučování od 4. ledna 2021 bude probíhat dle aktuální epidemiologické situace.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k provozu školy od 14.12.2020

V týdnu od 14.12. - 18.12.2020 pokračuje v prezenční výuce
 • I. stupeň
 • 9.A,B
a zároveň na prezenční výuku nastupují třídy 6.A,B a 8.A.

Distančně se v tomto týdnu vzdělávají třídy 7.A,B a 8.B.

Ranní vstup žáků do školní budovy bude probíhat pod dohledem vyučujících v následujících časových rozestupech:
 • 7:40 - 3.A, 5.A, 5.C
 • 7:45 - 1.B, 6.A, 8.A
 • 7:50 - 2.B, 3.B, 5.B, 6.B
 • 7:55 - 1.A, 4.B, 9.A
 • 8:00 - 2.A, 4.A, 9.B
Časy odchodů žáků ze školy po vyučování se mohou z provozních důvodů o několik minut posunout (zpozdit).
Připomínáme, že žáci musí nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky. Vzhledem k nařízenému pravidelnému intenzivnímu větrání školních prostor doporučujeme vhodné teplé oblečení a domácí obuv.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazník k průběhu distanční výuky

Vážení rodiče, děkujeme Vám za kladné a velmi pozitivní ohlasy na dosavadní průběh distanční výuky na naší škole. Vážíme si Vaší podpory a spolupráce, bez které by naše práce nebyla zdaleka tak úspěšná.

Děkujeme vám také za vyplnění dotazníku "Výuka na dálku v Praze 15 - dotazník pro rodiče - 2. vlna" a prosíme ty rodiče, kteří dotazník ještě nevyplnili, zda by tak učinili do 23.11.2020.

Vyplněním dotazníku nám poskytnete potřebnou zpětnou vazbu.

Děkujeme.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tvořivé práce našich žáků během distanční výuky a podzimní tradice

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy,
podívejte se do sekcí Fotogalerie a Žákovská rada. Čekají Vás tam novinky z naší práce.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční vzdělávání - informace z MŠMT k 9.11.2020

Je dovoleno, aby žák nebo zákonný zástupce žáka došel do školy vyzvednout/odevzdat např. pracovní listy, úkoly či ICT techniku nebo naopak, aby zástupce školy tyto prostředky přinesl/vyzvedl v rodině žáka. Intenzivnější kontakt mezi žákem a pedagogickým pracovníkem je, s ohledem na omezení volného pohybu osob, zakázán.

Online výuku je možné nahrávat pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí dle § 81 a násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce).
--------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka - informace k období od 9.11.2020


Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy,
podle aktuálních informací bude distanční výuka v dosavadní podobě pokračovat minimálně i příští týden. Vzhledem k tomu, že stejně jako v době prezenční výuky se i nyní objevují rozdíly v tempu práce jednotlivých žáků i v míře jejich nadšení do studia, vnášíme do dosavadního rozvrhu určité změny.

Učitelé nabízejí možnost dobrovolného zapojení do např. konverzace v angličtině, do zábavných zeměpisných a přírodovědných aktivit, konzultací o práci s počítačem aj. V některých třídách začne vyučovat nový pan učitel anglického jazyka.

Změny pro jednotlivé třídy jsou uvedeny sekcích tříd a vyučující o nich budou žáky informovat včetně způsobu, jak se na tyto dobrovolné aktivity přihlásit.

V letošním školním roce vyhlásila naše ŠD projekt „V zdravém těle zdravý duch" a dne 11.11. vyvěsí do sekce Žákovská rada kvízy pro první i druhý stupeň. Úspěšní řešitelé získají pro třídu body do mezitřídní soutěže.

O hodnocení žáků za první čtvrtletí budou zákonní zástupci informováni přes třídní učitele v týdnu od 16.11.2020.

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na SŠ by měly být ze strany MŠMT zveřejněny na konci listopadu.

Vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Žákovská rada

Rodiče a přátelé naší školy, podívejte se také do sekce Žákovská rada. Stejně jako v jarním období „Covidu“ naši žáci rozvíjejí své schopnosti a dovednosti i mimo řádnou výuku. První příspěvky souvisejí s mezitřídní soutěží. Hravé i poučné dadaistické básně poslaly žákyně z nejstaršího ročníku.

Pokud máte další zajímavé nové výtvory, výtvarné práce nebo postřehy, podělte se o ně s ostatními. Zašlete je na emailové adresy vedení školy.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Žák rodičem?

Žáci naší školy se v den přechodu na distanční výuku stali adoptivními rodiči lamy vikuně, která žije v ZOO Praha. Na péči o lamu získali peníze z výtěžku podzimního sběru papíru.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka od 2. 11. 2020

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19 a na základě usnesení vlády ze dne 30. 10. 2020 se nadále od 2. 11. 2020 omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a pokračuje forma distančního vzdělávání. V provozu je školní jídelna (viz web školy sekce ŠJ). Školní družina i nadále v provozu být nesmí.


Pokyny k výuce

Výuka bude probíhat podle stávajícího rozvrhu s následujícími změnami: V hodinách předmětů Čj, M, Aj se posiluje délka synchronního způsobu výuky s on-line vstupy. V předmětech Vv, Hv, Tv, Pč budou zadány náměty pro práci a plnění výstupů bude minimalizováno. Výuka v předmětu Informatika (4.roč. a 9.roč.) bude probíhat s on-line vstupy. V ostatních předmětech bude i nadále pokračovat přímý vstup pedagoga do výuky v úvodu hodiny (kontrola splněných zadání, domluva individuální konzultace aj.). Na prvním stupni spolupracují s pedagogem vychovatelky, které pomáhají s procvičováním zejména čtenářské gramotnosti. V prvním a druhém ročníku probíhá výuka ve vlastním režimu. V časech vyučování, kdy s žákem vyučující přímo nepracuje, plní žák zadané úkoly formou samostudia podle předem zadaného postupu.


Informace pro zákonné zástupce

Prosíme o pochopení v situacích, kdy výuku musí zajistit jiný pedagog, než je ten, jež daný předmět v dané třídě vyučuje. Učitelé (stejně jako jiní zaměstnanci) mohou onemocnět, být v karanténě, jít k lékaři, čerpat OČR aj. Věřte, že se snažíme ve sboru tyto skutečnosti v zájmu žáků vždy řešit a vzájemně si pomáhat. Zároveň se snažíme rychle odstraňovat nečekaně vzniklé technické problémy (pokud jsou vůbec z naší strany řešitelné).

Pokud budete vyžadovat zapůjčení techniky pro žáka a škola ji ještě bude mít k dispozici, obracejte se na zástupce ředitele školy Mgr. Ivana Tomeše v čase 9,45 – 10,00 hod.

Byli bychom rádi, aby zákonní zástupci pomohli vyučujícím dbát na systematičnost školní práce žáka, na plánování práce na jednotlivé dny a na psychohygienu při práci s počítačem (tabletem, telefonem aj.).

Děkujeme za spolupráci, vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Prodloužené podzimní prázdniny

proběhnou v týdnu od 26. října do 30. října 2020. V době prázdnin bude škola uzavřena, nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

Výuka bude zahájena 2.11. podle pokynů MŠMT a aktuální situace. Informace k provozu školy a ke způsobu a organizaci výuky po prázdninách budou uvedeny na těchto stránkách.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče o nároku na ošetřovné - uzavření školy (aktualizováno 30. 10. 2020)

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy škola nevydává. Stačí čestné prohlášení pojištěnce (zákonného zástupce). Bližší informace naleznete na www.mpsv.cz/osetrovne.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Pokyny k výuce

Dle krizového opatření o omezení provozu škol a školských zařízení bude od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 na naší škole probíhat vyučování formou distanční výuky.

Vyučování pro žáky začíná v 8,00 hod.

Společná platforma pro práci je G Suite (Google classroom, Meet, Gmail).

Dle metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem MŠMT bude distanční výuka probíhat následujícím způsobem:

1.stupeň

Třídní učitelé si mohou upravit průběh vyučování. Musí však dodržet začátky hodiny, do kterých bude on-line vstupovat jiný vyučující. Žáci při synchronní výuce (učitel přímo s třídou přes Meet) nemusí pracovat déle než hodinu denně, tento druh práce bude dělen do kratších bloků. Sledujte pokyny na webu třídy a v jednotlivých kurzech Google Classroomu.


2.stupeň

Výuka probíhá podle rozvrhu. Žáci musí sledovat začátky hodin. Přímé vstupy se synchronní výukou by měly být v rozsahu asi 15 minut a za celý den by neměly překročit v součtu tři plné vyučovací hodiny. Žáci dále budou do kurzů Google Classroom dostávat zadání práce, termíny odevzdání a budou informováni o formě kontroly a hodnocení.

Nadále platí stejný způsob omlouvání žáka z výuky zákonným zástupcem.

V provozu není školní družina.

Úřední hodiny školy v této době v pondělí od 9,00 hod. do 12,00 hod., ve středu od 13,00 hod. do 15,00 hod.


Pokyny ke stravování

 • od 14. 10. 2020 jsou obědy centrálně odhlášeny
 • kdo chce oběd odebírat musí se vždy alespoň jeden den předem k odebrání obědu přihlásit (na 14. 10. se lze přihlásit do 8:00 hodin)
 • výdej obědů bude v časech od 11:00 do 14:00 hodin probíhat u vstupu do ŠJ (rampa)
 • strávníci si připraví čip (samostatně oddělit od ostatního (např. klíčů)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Krizové opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 a úprava provozu školy od 12. 10. 2020

Opatření

Od 12. 10. 2020 0:00 hod do 25. 10. 23:59 hod se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky: omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

Úprava provozu na škole

12.10. – 16.10. 2020 distanční výuka tříd VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A


Ostatní třídy školy mají prezenční výuku.
Distanční výuka: Začátky vyučovacích hodin budou shodné s dosavadním školním rozvrhem.
Proběhne v různých formách výuka ve všech předmětech kromě předmětu Tělesná výchova a volitelných předmětů. Časy těchto hodin budou určeny k samostudiu.
Na první vyučovací hodině bude provedena prezence žáků. Délka on-line výuky synchronní (učitel propojen s dětmi ve stejném čase na stejné komunikační platformě) nebude tvořit většinu času vyučovací hodiny, žáci budou podle pokynů učitele pracovat různými formami.
Komunikace mezi učitelem a žákem bude probíhat přes platformu G Suite - Google Classroom a Google Meet.

Omlouvání

Pro omlouvání z distanční výuky, platí pro zákonné zástupce stejná pravidla jako u prezenční výuky.

Školní družina – její činnost není omezena.

Poskytování zájmových služeb

Krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 je od 9. 10. 2020 0:00 hod do 25. 10. 2020 23:59 hod zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin, ale zákaz se týká „kroužků“ škol.

Školní jídelna
 – provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 8. 10. 2020.
Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stolymaximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby. Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Obědy si mohou odebrat i žáci, kteří mají distanční výuku za podmínky, že nejsou pozitivní na COVID – 19 a nejsou v karanténě.

Pro žáky na distanční výuce se budou obědy vydávat ve školní jídelně od 13:30 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyn ředitele školy

Na základě usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření vydávám pokyn k úpravě podmínek a forem vyučování ve třídách II. stupně v předmětu Hudební výchova a Tělesná výchova. Žáků I. stupně se změny netýkají.

Hudební výchova
V hodinách je z epidemiologických důvodů zakázán zpěv (týká se jednotlivců i sborového zpěvu). Při plnění výstupů se vyučující bude soustředit na témata z teorie hudby a věnovat se prohloubením informací o významných osobnostech hudby.

Tělesná výchova 6. – 9. ročník
V hodinách budou žáci vykonávat pohybové aktivity venku. Nebudou se na výuku převlékat do sportovního oblečení, avšak ve dnech s Tv si žáci vezmou na venkovní pohyb sportovní obutí, vhodný svrchní oděv a v šatní skříňce si po dobu opatření budou nechávat pláštěnku (bundu proti chladu a děšti). Volitelný předmět FOTBAL – v hodinách budou žáci vykonávat pohybové aktivity venku.

Tento pokyn je účinný od 5. 10. 2020

Mgr. Jan Nosek
ředitel školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Karanténa

Nařizování karantény může probíhat odlišně a každý případ se řeší individuálně. Nelze stanovit univerzální postup. Po dobu trvání karantény se infekční onemocnění u osoby v karanténě projeví/potvrdí, nebo neprojeví/nepotvrdí. V případě potvrzení nákazy je možné nařídit karanténu celé třídě, vybraným osobám ve více třídách, oddělení ŠD, pedagogickému pracovníkovi aj. Provoz školy lze omezit či uzavřít. Vždy záleží na pokynech příslušné hygienické stanice.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy ze dne 21. 9. 2020

Osoby vstupující do budovy školy (včetně žáků) si musí dezinfikovat ruce.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR bylo dne 18. 9. 2020 zavedeno povinné zakrývání nosu a úst ve škole i během výuky, tato povinnost platí pro žáky 2. stupně po celou dobu pobytu ve škole, kromě některých vzdělávacích aktivit (tělesná výchova, zpěv). Pro žáky 1. stupně platí předchozí pravidla, mají tedy používat roušku při pohybu ve společných prostorech školy.

Mgr. Jan Nosek
ředitel školy
-------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy