logotyp
Login

Důležité termíny

Den otevřených dveří

 • listopad: středa 30. 11. 2022 - pro ZZ žáků 1.ročníku
 • březen: středa 22. 3. 2023 od 8:00 do 15:20 hod.


Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. ročníku proběhne na naší škole 12. a 13. dubna 2023 od 14:00 hod. do 17:30 hod.

Organizace školního roku 2022/2023


Zahájení školního roku
vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. 9. 2022

Podzimní prázdniny
26. 10. - 28. 10. 2022

čtvrtek 17. 11. 2022 státní svátek
pátek 18. 11. 2022 ředitelské volno

Vánoční prázdniny
pátek 23. 12. 2022 až pondělí 2. 1. 2023
(vyučování pokračuje v úterý 3. 1. 2023)

Pololetní prázdniny
pátek 3. 2. 2023 (vysvědčení za 1. pololetí se vydává 31. 1. 2023)

Jarní prázdniny
6. 2. 2023 - 12. 2. 2023

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 6. 4. 2023

pátek 7. 4. 2023 státní svátek
pondělí 10. 4. 2023 státní svátek

Hlavní prázdniny
sobota 1. 7. 2023 až neděle 3. 9. 2023

vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. 9. 2023Plánovaná setkávání se zákonnými zástupci žáků


třídní schůzka se ZZ žáků 1.ročníku

 • 1. 9. 2022 (viz režim prvního dne školního roku)

třídní schůzky ZZ žáků 2. – 9. roč.
 • organizační 7. 9. 2022 od 18:00 hod.
 • tripartitní 23. 11. 2022 (po domluvě s pedagogy mohou probíhat v průběhu týdne od 21. 11. – 25. 11. 2022)
 • tripartitní 26. 4. 2023 (po domluvě s pedagogy mohou probíhat v průběhu týdne od 24. 4. – 28. 4. 2023)
třídní schůzka ZZ žáků 9. roč.
 • 9. 1. 2023 od 17:00 hod. téma schůzky – formality k přijímacímu řízení

schůzka zástupců Školské rady
 • září a květen
schůzka zástupců Spolku rodičů a přátel školy ZSNPR
 • informační - 7. 9. 2022 od 17:30 hod.
harmonogram dalších setkání určí zástupci Spolku rodičů a přátel školy ZSNPRPlánované akce

 • Škola UNESCO – plnění cílů, Týden UNESCO, účast na shromáždění škol UNESCO
 • Celoroční program Trenéři ve škole
 • Projektový den školy na Den dětí – 1. 6. 2023
 • Sběrové akce –podzimní a jarní sběr papíru
 • Adventní podvečer: středa 30. 11. 2022
 • Adopce zvířete ze ZOO
 • Český den proti rakovině – zapojení do celorepublikové akce
 • Cyklus dějepisných exkurzí
 • Akce Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Nad Přehradou
 • Dopravní výchova žáků 1. stupně
 • Ekologické aktivity ke Dni Země
 • Noc s Andersenem
 • Práce žákovské rady a participace žáků na činnosti školy
 • Pokračování v mezinárodním programu proti šikaně KiVa
 • 30. výročí otevření školy – celoroční projekty a oslava výročí v měsíci červnu

Rozšiřující program jazykové výuky:
 • Hodiny anglického jazyka s rodilými mluvčími ve třídách 2. stupně
 • Kroužek anglického jazyka pro žáky 1. a 2. ročníku
 • Výuka češtiny jako druhého cizího jazyka

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy