logotyp

Aktuálně ze ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy

Školní jídelna - od 17. 5. 2022 výběr ze dvou jídel

Od úterý 17. 5. 2022 budeme opět vařit 2 hlavní chody.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 si mohou zákonní zástupci vyzvednou u hospodářky školy (Jana Zápotocká) denně od 8:00 hod. do 15:00 hod. Pokud si někteří zákonní zástupci rozhodnutí nestihnou vyzvednout, bude jim předáno 15. června na informativní schůzce.


vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Školní participativní rozpočet

Školní participativní rozpočet

Vaše děti se letos poprvé mohou zapojit do školního participativního rozpočtu. Žáci navrhují malé projekty ke zpříjemnění pobytu ve škole a následně o nich hlasují. Nejlépe hodnocené projekty do celkové částky 10 000 Kč škola realizuje. Navrhování projektů začne již v květnu a do letních prázdnin budeme znát vítězné projekty.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023 si mohou zákonní zástupci vyzvednou u hospodářky školy (Jana Zápotocká) denně od 8:00 hod. do 15:00 hod. do 13. 5. 2022.

Registrační čísla: X875B, N6T35, U3AT4, KEQ9N, TWN6A, 5K8VI, 0HHRQ, SVL7R, KAFLQ, EFNVH


vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro zákonné zástupce přijatých žáků

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu byli v uplynulých dnech zákonní zástupci žadatele vyzváni k možnosti nahlížet do spisu účastníka řízení a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dne 2. 5. 2022 vydala Základní škola Nad Přehradou 469 prostřednictvím svého ředitele rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.

Seznam registračních čísel přijatých žadatelů je vyvěšen na úřední desce školy
a na webových stránkách školy.

Pokud se žadatel rozhodl nastoupit na naši školu, potvrďte tuto skutečnost na email zástupkyně školy (katerina.drazanova@zsnpr.cz).

Ve školním roce 2022/2023 Základní škola Nad Přehradou plánuje otevřít tři třídy 1. ročníku.

Motivační odpoledne pro přijaté děti a informativní schůzka pro jejich rodiče se bude konat dne 15. června 2022 od 17,00 hodin.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Zvláštní zápis - zápis do prvních tříd pro cizince

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaných invazí vojsk Ruské federace §2 odst.5), určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu do 1. ročníku pro děti – cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 2. 6. 2022 od 15:30 do 17:30 hodin.
Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu. Ve druhém termínu naopak může podat přihlášku pouze zmíněný typ cizince.

Зарахування до першого класу для біженців з України 2 червня 2022 р.

Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням російських військ §2 п. 2.6.2022 р. з 15:30 до 17:30
Іноземець відповідно до пункту 6 розділу 2 не може своєчасно подати заяву. З іншого боку, лише згаданий тип іноземця може претендувати на другий термін.

vedení školy

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podpora ukrajinských žáků

Vedení Spolku přátel děkuje za finanční prostředky, které rodiče našich žáků posílají na účet.
Hospodářka školy připravuje balíček školních potřeb, jež budou ze zaslaných peněz hrazeny a žákům v tíživé situaci předány.


Škola přijala první uprchlé ukrajinské děti. Některé děti nemají na obědy ani na školní pomůcky.

Na účet Spolku přátel školy č.ú. 2601604124 / 2010 s var. symbolem 11111 můžete zasílat finanční pomoc.

Finanční prostředky budou použity na uhrazení obědů a potřeb spojených se školním vzděláváním.

Finanční pomoc můžete zasílat zatím do konce května. 


Děkujeme.

Spolek přátel školy

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elektronické přihlašování ke školnímu stravování

Upozorňujeme na možnost elektronického přihlášení žáka ke školnímu stravování na adrese: zsnpr.chcistravovat.cz/

Martina Kadelová, DiS.
vedoucí ŠJ
--------------------------------------------------------------------------------------------

Omlouvání nepřítomnosti žáka

Vážení zákonní zástupci žáků,
prosíme, abyste informaci o nepřítomnosti žáka sdělovali telefonicky, nebo e-mailem:
 • telefonicky na: 226 806 000 (kancelář školy)
 • e-mailem na školní emailovou adresu TU (třídní učitel po přečtení potvrzuje přijetí omluvenky)
Po návratu žáka do školy předkládá žák omluvenou nepřítomnost v ŽK třídnímu učiteli.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------


Úprava cen obědů školního stravování od 1. února 2022

Ceny stravného ve školní jídelně ZŠ Nad Přehradou platné od 1. února 2022

V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a vzhledem ke zdražení cen potravin (surovin) jsme přistoupili od 1. února 2022 k navýšení cen normativu na nákup potravin a tím i k navýšení cen stravného v jednotlivých kategoriích strávníků.
Ceny stravného jsou upraveny takto:

 • obědy 6 - 10 let
  • záloha Kč 704,- Kč / měsíc
  • 1 oběd Kč 32,- Kč
 • obědy 11 - 14 let
  • záloha Kč 726,- Kč / měsíc
  • 1 oběd Kč 33,- Kč
 • obědy 15 a více let
  • záloha Kč 748,- Kč / měsíc
  • 1 oběd Kč 34,- Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------

KiVa na ZŠ Nad Přehradou

KiVa je inovativní program pro prevenci a řešení šikany, který vznikl kombinací bohatých zkušeností z předchozích intervenčních programů a špičkového výzkumu na více než 1000 školách ve Finsku a jinde po světě. 
Více o programu KiVa naleznete zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ocenění našich žáků

Ocenění našich žákůV době, kdy je omezeno mnoho vědomostních i sportovních soutěží mezi žáky, nás obzvlášť potěšily následující úspěchy:
Apolena Fráňová a Bára Bělohlávková dosáhly celostátního ocenění ve výtvarné soutěži pořádané Fondem ohrožených dětí. Výkresy našich žákyň jsou otištěny v kalendáři na rok 2022, který fond vydává.
Umístění Natálie Kašparové v krajském kole Logické olympiády znamená velký úspěch pro tuto nadanou žákyni a příslib jejích dobrých studijních výsledků v budoucích letech.

Oceněné žákyně naší školyVybrané výtvarné práceOceněné žákyně naší školyVybrané výtvarné práce

--------------------------------------------------------------------------------------------

Žákovská rada 2021 -2022

Průběžné informace o činnosti žákovské rady v letošním školním roce najdete v samostatné záložce Žákovská rada.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Program Trenéři ve škole

Naše škola se spolu s dalšími školami na Praze 15 zapojila díky finanční a organizační podpoře MČ Praha 15 do projektu Trenéři ve škole. Program spočívá v tom, že od října povedou v 1. a 2. třídách jednu hodinu týdně s paní učitelkami tělesnou výchovu trenéři nejrůznějších sportů. Cílem je  vytvářet u dětí pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšit vzdělanosti společně s mentálním a fyzickým zdravím.

Jak vidí své cíle trenéři: „Jedním ze základních principů programu je zákaz náborů. Netlačíme děti do konkrétního sportu, ale chceme, aby si později samy vybraly. V hodinách tělesné výchovy je naším cílem rozpohybovat všechny děti, ne jen ty nadané. Klademe důraz na spolupráci s učitelkami a zapojujeme je co nejvíc do samotných cvičení a her. K tomu slouží i pravidelné interní vzdělávání, které je klíčem k udržení kvality a náboje v práci s dětmi.“

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka Vám umožní projít si naši školu, aniž byste museli udělat jediný krok. Podívejte se, jak to u nás vypadá!--------------------------------------------------------------------------------------------


Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy