logotyp

Fyzika

Výuka v červnu

Výuka v červnuV červnu probíhá výuka pravidelně v dohodnutých časech on-line na Skype.

IT


Přesunutí hodiny 2.6. na jiný termín

Důležitá informace
v úterý 2.6. musím zrušit hodinu fyziky od 13h, na náhradním termínu se dohodneme na dopolední hodině hodině matematiky. Předběžně navrhuji náhradní hodinu fyziky ve středu 3.6. od 9h.


Zadání do 29.5.

Zadání do 29.5.Hustota látky

Významnou fyzikální vlastností látky je její hustota. Hustota látky je definována jako poměr hmotnosti látky a jejího objemu. Z toho vyplývá, že chceme-li určit hustotu látky, ze které je vytvořeno nějaké těleso, tak potřebujeme znát hmotnost tohoto tělesa a také jeho objem. Obě tyto veličiny již umíme zjistit.

Hustota se značí řeckým písmenem ρ [ró] a vypočítá se podle vztahu ρ=m:V
Jednotkou hustoty je kilogram na metr krychlový kg/m3 (kg.m-3), nebo dílčí jednotka gram na centimetr krychlový g/cm3

Tabulky hustot vybraných látek jsou uvedeny na poslední stránce učebnice fyziky. Rozsáhlejší tabulky najdete také na mnoha stránkách na internetu, např. na wikipedii, nebo na stránkách converter.

Výpočet hustoty pevných těles nastudujte v učebnici na stranách 86-91 a prostřednictvím Youtube na video1 (18min) a video2 (30min)

Pro ověření znalostí vypracujte do šs cvičení 92/3,4,5,6,7,8 a vypracované úlohy mi pošlete ke kontrole. Na stránkách virtualni-skola.cz vypracuj do 29.5. test Hustota 1

Výuka fyziky online probíhá na Skype každé úterý v době od 13h. Link do skupiny F6B je: https://join.skype.com/ay6TNTRiLbzX
Studijní materiály od 14.4.

Studijní materiály od 14.4.

Měření hmotnosti, jednotky hmotnosti

Prostudujte si krátký text v učebnici na straně 80 a opište si do školního sešitu základní převody jednotek hmotnosti ze žlutého obdélníku.

Písemně si do šs vypracujte úlohy 1, 2, 3 ze strany 80 a 81

S pomocí rodičů vypracuj úlohu 80/5

Přihlaste se na stránky virtualni-škola.cz a vypracujte přiložený dotazník-test z fyziky.

Postup přihlášení:

Login: dohromady první písmeno vašeho jména a celé příjmení bez diakritiky (jako přihlášení na počítačích ve škole)

Heslo: 6A a pořadové číslo ve třídě (např. třetí žák ve třídě má heslo 6B003, dvanáctý žák má heslo 6B012).

Příklad: Jíří Malý, který má číslo ve třídě 13 se přihlásí loginem jmaly a heslem 6B013. Po přihlášení můžete hned pracovat na prvním testu.


Práce od 12.3.2020

Převody jednotek objemu

Základní jednotky objemu si zopakujte pomocí následujících dvou materiálů

Převádění jednotek objemu si připomeňte touto prezentací na youtube

Nyní jste připraveni vypracovat následující úkoly:

Vypracované úkoly můžete poslat ke kontrole a ohodnocení jako soubor nebo fotopřílohu emailu, na adresu tomes@zsnpr.cz
Nemáte-li možnost poslat soubory na email, tak si je vypracujte do školního sešitu k pozdější kontrole (platí i pro ty, kteří soubory pošlou emailem).

učitel IT, tomes@zsnpr.cz

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy