logotyp
Login

3.B, třídní učitelka: Mgr. Ludmila Nedělková

Distanční výuka

Vážení rodiče,

distanční výuka naší třídy probíhá na Google Classroom. Veškeré informace o probraném učivu a zadaných domácích úkolech najdete v jednotlivých učebnách. Těším se na vzájemnou spolupráci.

S pozdravem

Ludmila Nedělkova

Čtvrtek 24. 9.

Vyučovací hodiny online budou trvat 30 minut a jejich začátek bude vždy o deset minut později než začátek hodiny školního rozvrhu (tedy 8:10/9:05/10:10/11:05/12:00 hod.)

1. hodina - Skype, Čj - Věra Zářecká
2. hodina - Skype, M - Roman Nožička
3. hodina - Skype, Čj - Iveta Pitelová
4. hodina - Skype, Vv - Iva Ouběchová
5. hodina - Skype, Hv - Roman Nožička
--------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 23. 9.

Vyučovací hodiny online budou trvat 30 minut a jejich začátek bude vždy o deset minut později než začátek hodiny školního rozvrhu (tedy 8:10/9:05/10:10/11:05/12:00 hod.)

1. hodina - Skype, Aj - Hana Tyranová
2. hodina - Skype, Čj - Anna Běhunková
3. hodina - Tv - domácí příprava
4. hodina - Skype, M - Miroslava Pašková
5. hodina - Skype, Čj - Jaromíra Herzigová
--------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro žáky tříd, které byly v karanténě

Pokud žák, kterému byla nařízena karanténa, obdržel negativní test a neprojevuje známky onemocnění, předloží výsledek testu škole a vrací se zpět do prezenční výuky.

Návrat žáků nemusí nastat ve shodném čase, proto je možné, že bude souběžně probíhat prezenční i distanční výuka.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 22. 9.

Vyučovací hodiny online budou trvat 30 minut a jejich začátek bude vždy o deset minut později než začátek hodiny školního rozvrhu (tedy 8:10/9:05/10:10/11:05/12:00 hod.)

1. hodina - Skype, Čj - Kateřina Dražanová
2. hodina - Skype, M - Ivan Tomeš
3. hodina - Skype, Pr - Štěpán Kanov
4. hodina - Skype, Čj - Věra Zářecká
5. hodina - Pč - odpadá/domácí příprava
--------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace k výuce od 21.9.2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,
v souvislosti s rozhodnutím a pokyny Hygienické stanice hl.m. Praha, přechází výuka ve třídě 3.B na formu distanční výuky po nezbytně nutnou dobu.
V karanténě je také třídní učitelka, proto budou online výuku ze školy zajišťovat další pedagogové sboru. Kromě výuky online sledujte webové stránky vaší třídy, kde budou další pokyny a zadání práce.

Doufáme, že bude možné se brzy vrátit k prezenční formě vyučování.

Pondělí 21.9.


Odkaz k přihlášení do online hodiny je stejný jako v loňském školním roce s paní učitelkou Herzigovou. Vyučovací hodiny online budou trvat 30 minut a jejich začátek bude vždy o deset minut později než začátek hodiny školního rozvrhu (tedy 8,10/9,05/10,10/11,05/12,00 hod.)

Pokud se žák nemůže výuky zúčastnit, sdělte emailem do kanceláře školy důvod a délku absence na distanční výuce (zsnpr@zsnpr.cz, důvod např. zdravotní obtíže, návštěva lékaře, žák nemá internetové připojení aj.), v předmětu emailu uveďte třídu a příjmení žáka.

Distanční výuka je povinná, formy zapojení mohou být různé (nejen online), proto nezapojení musí být zákonným zástupcem omlouváno stejně, jako výuka prezenční.

1.hodina – Skype, pí Dražanová – Český jazyk a třídnické záležitosti
2.hodina – v době Tv si žáci vypracují práci z Čj
3.hodina – Skype, p Nosek – Matematika
4.hodina – Skype, vyučující Aj (určí se v pondělí podle rozsahu karantény pedagogů)
5.hodina – Skype, pí Herzigová – Český jazyk/čtení


---------------------------------------------

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy