logotyp
Login

3.B, třídní učitelka: Mgr. Ludmila Nedělková

Karanténa od 20. 5.

Dobrý den, 
od dnešního dne 20.5. je naše třída 3.B. v karanténě, díky positivnímu testu PCR na Covid u jednoho z žáků naší třídy. O ukončení karantény vás budu osobně informovat, jedná se o 14 dní, včetně víkendu.  Od zítřejšího dne 21.5. bude probíhat opět distanční výuka.  Přeji všem pevné nervy a zdraví  L. Nedělkova

Velikonoční prázdniny

Milé děti a rodiče,
přeji vám krásné prožití velikonočních svátků ve zdraví , v klidu a pohodě.
Těším se na vás po svátcích L. Nedělkova

Jarní prázdniny

Milé děti, 
od 1. března začínají jarní prázdniny. Užijte si je, odpočívejte a buďte na sebe opatrní. 
S pozdravem
Ludmila Nedělkova

Třídní schůzky

Vážení rodiče, 
dne 13. 1. 2021 budou probíhat opět online formou třídní schůzky od 18 hodin. 
S pozdravem
L. Nedělkova

Distanční výuka

Vážení rodiče, milé děti,
od 4.1. 2021 bude opět distanční výuka, která začne v 8 hod. dle rozvrhu.
Přeji Vám do nového roku hlavně hodně zdraví a nám všem lepší časy.
S pozdravem
Ludmila Nedělkova

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče, 
vánoční prázdniny začínají 23. prosince a děti mají volné dny již od pondělí 21. prosince. Výuka začíná 4. 1. 2021. 
Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků  a hodně zdraví do nového roku. 
S pozdravem
Ludmila Nedělkova

Prezenční výuka od 30. listopadu

Vážení rodiče, milé děti, 
od pondělí 30. 11. 2020 začíná prezenční výuka, sraz před školou v 7, 50 hod, odchod na obědy bude v 12,55 hod. V úterý ráno se sejdeme ve stejný čas a odchod na obědy bude již v 12,30 hod. 
Žáci musí nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky. Vzhledem k nařízenému pravidelnému intenzivnímu větrání školních prostor doporučuji vhodné teplé oblečení a domácí obuv.
Veškeré dotazy ohledně provozu školní družiny najdete na jejich stránkách. 
Těším se na děti!
S pozdravem
Ludmila Nedělkova

Třídní schůzky

Vážení rodiče, 
třídní schůzky budou probíhat ve středu dne 18.11. od 17:00 hodin online formou prostřednictvím aplikace Google Meet. 
Prosím potvrďte svoji účast/neúčast přes žákovský účet Vašeho dítěte do úterý 17. listopadu. 
Předem děkuji za vaši spolupráci a potvrzení účasti. 
S pozdravem
Ludmila Nedělkova


Informatika - konzultace

Vážení rodiče, milé děti, 
ve čtvrtek budou pro Vás zřízeny p. uč. Horčíkem konzultační hodiny v době 6. vyučovací hodiny ( 12,45 - 13, 30) se zaměřením na pomoc při práci s počítačem 
Vážení rodiče

žáky naší třídy jsem poučila o způsobu a formě využití Google Classroom v době distanční výuky. Tuto platformu mají používat pouze ke vzdělávání. O čase připojení jsou průběžně informováni, zároveň vždy jasným pokynem společnou výuku ukončíme, zadám samostatnou práci a upozorním na společné odpojení.

Přeji Vám i dětem příjemné prožití podzimních prázdnin, které by děti měly využít především k pobytu v přírodě, nikoliv u počítače.

Aktuální informace k 2. listopadu najdete na stránkách školy. 

Distanční výuka

Vážení rodiče,

distanční výuka naší třídy probíhá na Google Classroom. Veškeré informace o probraném učivu a zadaných domácích úkolech najdete v jednotlivých učebnách. Těším se na vzájemnou spolupráci.

S pozdravem

Ludmila Nedělkova

Čtvrtek 24. 9.

Vyučovací hodiny online budou trvat 30 minut a jejich začátek bude vždy o deset minut později než začátek hodiny školního rozvrhu (tedy 8:10/9:05/10:10/11:05/12:00 hod.)

1. hodina - Skype, Čj - Věra Zářecká
2. hodina - Skype, M - Roman Nožička
3. hodina - Skype, Čj - Iveta Pitelová
4. hodina - Skype, Vv - Iva Ouběchová
5. hodina - Skype, Hv - Roman Nožička
--------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 23. 9.

Vyučovací hodiny online budou trvat 30 minut a jejich začátek bude vždy o deset minut později než začátek hodiny školního rozvrhu (tedy 8:10/9:05/10:10/11:05/12:00 hod.)

1. hodina - Skype, Aj - Hana Tyranová
2. hodina - Skype, Čj - Anna Běhunková
3. hodina - Tv - domácí příprava
4. hodina - Skype, M - Miroslava Pašková
5. hodina - Skype, Čj - Jaromíra Herzigová
--------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro žáky tříd, které byly v karanténě

Pokud žák, kterému byla nařízena karanténa, obdržel negativní test a neprojevuje známky onemocnění, předloží výsledek testu škole a vrací se zpět do prezenční výuky.

Návrat žáků nemusí nastat ve shodném čase, proto je možné, že bude souběžně probíhat prezenční i distanční výuka.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 22. 9.

Vyučovací hodiny online budou trvat 30 minut a jejich začátek bude vždy o deset minut později než začátek hodiny školního rozvrhu (tedy 8:10/9:05/10:10/11:05/12:00 hod.)

1. hodina - Skype, Čj - Kateřina Dražanová
2. hodina - Skype, M - Ivan Tomeš
3. hodina - Skype, Pr - Štěpán Kanov
4. hodina - Skype, Čj - Věra Zářecká
5. hodina - Pč - odpadá/domácí příprava
--------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace k výuce od 21.9.2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,
v souvislosti s rozhodnutím a pokyny Hygienické stanice hl.m. Praha, přechází výuka ve třídě 3.B na formu distanční výuky po nezbytně nutnou dobu.
V karanténě je také třídní učitelka, proto budou online výuku ze školy zajišťovat další pedagogové sboru. Kromě výuky online sledujte webové stránky vaší třídy, kde budou další pokyny a zadání práce.

Doufáme, že bude možné se brzy vrátit k prezenční formě vyučování.

Pondělí 21.9.


Odkaz k přihlášení do online hodiny je stejný jako v loňském školním roce s paní učitelkou Herzigovou. Vyučovací hodiny online budou trvat 30 minut a jejich začátek bude vždy o deset minut později než začátek hodiny školního rozvrhu (tedy 8,10/9,05/10,10/11,05/12,00 hod.)

Pokud se žák nemůže výuky zúčastnit, sdělte emailem do kanceláře školy důvod a délku absence na distanční výuce (zsnpr@zsnpr.cz, důvod např. zdravotní obtíže, návštěva lékaře, žák nemá internetové připojení aj.), v předmětu emailu uveďte třídu a příjmení žáka.

Distanční výuka je povinná, formy zapojení mohou být různé (nejen online), proto nezapojení musí být zákonným zástupcem omlouváno stejně, jako výuka prezenční.

1.hodina – Skype, pí Dražanová – Český jazyk a třídnické záležitosti
2.hodina – v době Tv si žáci vypracují práci z Čj
3.hodina – Skype, p Nosek – Matematika
4.hodina – Skype, vyučující Aj (určí se v pondělí podle rozsahu karantény pedagogů)
5.hodina – Skype, pí Herzigová – Český jazyk/čtení


---------------------------------------------

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy