logotyp
Login

Český jazyk

Český jazyk a literatura – 9.ročník

Týdně 2 hodiny mluvnice, 1 hodina literatury, 1 hodina slohu

Učebnice Fraus

Mluvnice

Hlásky, samohlásky, souhlásky, druhy hlásek, slabikotvorné souhlásky, slovo, stavba slova, slova nadřazená, homonyma, pravopisná pravidla, tvarosloví , mluvnický a slovní význam, slovní druhy, větné členy, věta, věta jednoduchá, souvětí, věty vedlejší, druhy souvětí,……………………………………

Literatura

Literární pojmy, doporučená a výběrová četba, knihovna a její funkce, elektronické knihy, knižní trh,

literární druhy a žánry, drama, činohra, divadla kolem nás, KMD, vlastní literární tvorba, literární osobnosti, ilustrace ke knižní tvorbě,………………….

Sloh

Stylistické útvary, stylistické úrovně, vypravování události, popis uměleckého díla, úvaha nad současným problémem, umění se vyjádřit jasně a srozumitelně, emailová komunikace,……….

A mnoho dalšího jsme se už naučili a ještě se zdokonalíme!!!!!


___________________________________________________________________________________________________

Školní rok 2019 - 20

Pokyny od 20.5. do 27.5.
Výuka přes skype a materiály s úkoly na classroom. Prověřování teorie o jazycích, staroslověnština v našich  dějinách. Procvičování složitých souvětí, neohebných slovních druhů.
Zájmová četba. Drama v 19.století
____________________________________________________

Pokyny na období od 11.5. do 19.5.
V mluvnici procvičování rozborů složitých souvětí. Nové učivo: Jazyk indoevropský, jazyky slovanské, podobnost slovní zásoby slovanských jazyků.
V literatuře dramatizace textu. Dialogy v dílech Dostojevského a jejich přeměna do podoby scénáře. Ilustrace k dílu, podoba scény.
Ve stylistice stále slohový útvar úvaha.
Výuka přes skype a materiály s úkoly na classroom.
___________________________________________________
Pokyny na období od 29.4. do 7.5.
Na Classroomu je zadána nová práce z mluvnice - procvičování slovesného způsobu, neohebných slovních druhů (hlavně částice) a větných členů. Z literatury odpovězte na otázky, které souvisejí s videoukázkami, které jste zhlédli (viz minulé zadání úkolů). Upozorňuji, že všichni neodevzdali požadované úkoly. Chválím mnoho z vás za rychlou a velmi kvalitní práci, jež jste odevzdali.
_____________________________________________________
Pokyny na období 21.4. - 28.4.
Od 20.4. jsou na Classroomu řešení jazykových rozborů a procvičování vyjmenovaných slov. Úkolem je samohodnocení a zaslání zpětné vazby. Na výuku on-line byly úkoly sděleny na Skypu. Nadále pracujeme nad úvahami, verši básníků i vlastní tvorbou.
_____________________________________________________
Pokyny na období 14.4. - 21.4.
Zadání je opět na classroomu. Opakujeme vyjmenovaná slova a dále Vás čeká komplexní jazykový rozbor. Způsob zpracování a řešení je uvedeno v pokynech. Už je v mém přehledu vidět, kdo pracuje soustavně a vzorně se vzdělává. Ve čtvrtek je skype. Individuálně řeším dotazy na složitější otázky. Chválím ty, co procvičují navíc učivo, ve kterém cítí nejistotu. Z literatury posílejte řešení poslechu a nový úkol je tvořivý, každý bude originální. Skvělé jsou Vaše úvahy na článek, který jsem poslala přes skype. Všichni, kdo se zodpovědně a pravidelně připravujete, máte můj obdiv. Díky i všem Vašim blízkým, kteří v učení pomáhají.
Připomínám heslo do Classroomu zní: ywbw2s6. Jak se přihlásit najdete v starších textech webu naší třídy (mimo dělení po předmětech).
_______________________________________________________
Pokyny na období 6.4. - 14.4.
Zadání je na classroomu. Úkolem je tentokrát poslech s otázkami.
Cesta k audioukázce je následující: webové stránky školy --> třídy --> pod třídami studijní materiál --> můjRozhlas.cz hry a četba -->Doporučujeme -->Toulky českou minulostí--> 1194.díl
______________________________________________________
Pokyny na období 30.3.-5.4.
Vše je v classroomu. Poslala jsem i informační mail o skypu.
Díky, Třídní.
_______________________________________________________
Pokyny k práci na období do 29.3.:
obecné okruhy se studiu zůstávají stejné
je čas dopracovat všechny dokumenty, učit se verše, dopsat úvahu
v dalším období bude práce stanovena na týden (další etapa studia tedy od 30.3.)
pracujete moc pěkně a chápu, že někteří máte s přeposíláním technické obtíže
v classroomu budeme pokračovat
čtěte si knížky (v papírové podobě stále existují)
Zadání procvičovací práce

Český jazyk

Mluvnice

  1. Souvětí
  2. Pravopis
  3. Tvarosloví – slova ohebná i neohebná

Literatura

  1. Romantismus – literární směr a autoři čeští i světoví
  2. Osobnost a dílo K.H. Máchy
  3. Opakování probraných literárních pojmů

Sloh

  1. Slohový útvar úvaha – teorie podle učebnice
  2. Vlastní zpracování úvahy (témata viz poslední hodina slohu)

 

Podrobnosti k zadání

-        Veškeré procvičování, výpisky a další podklady si shromažďujte, pište do školních sešitů, vytvořte si portfolio materiálů

-        Využívejte učebnici, webové stránky nakladatelství FRAUS, elektronický slovník literárních pojmů

Kontakt na vyučující: katerina.drazanova@zsnpr.cz (slouží pro kontakt se zákonným zástupcem i se žákem, pokud má žák problém s pochopením konkrétního učiva, k zaslání vypracovaného úkolu – např. slohové práce)

Zatím je práce zadána na dny do 19.3.2020. Podle aktuální situace budou pokyny další.

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy