logotyp
Login

Český jazyk

Pokyny k práci na období 1. 6. – 12. 6. 2020

Zadávání práce – Google Classroom

1/ mluvnice

- souhrnné opakování pravopisu (vlastní jména, koncovky podstatných jmen, přídavná jména)

- slovesný vid

- korektura textu

- složitější souvětí (rozbor)

2/ sloh

- opakování slohových útvarů – výtah

3/ literatura

- J. Hašek – Hodina pravopisu (poslech – povídka)

Přeji Vám hezké dny.

Iveta Pitelová

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny k práci na období 20. 5. – 31. 5. 2020

Zadávání práce – Google Classroom (stále nejsou všichni žáci přihlášeni)

a/ pravopis – procvičování interpunkce, zdvojené souhlásky

b/ skladba – jazykový rozbor (v rámci jazykového rozboru procvičování rozboru složitějšího souvětí, opakování probrané látky)

c/ sloh – moderní lidová slovesnost

d/ opakování literárních pojmů, romantismus

Děkuji za práci v Google Classroom. Chválím žáky, kteří pracují pravidelně a poctivě, již v současné době se mi ukazuje, kdo práce odevzdává. Bohužel někteří žáci stále zadanou práci neplní.

Přeji hezké dny a stále dobrou náladu.

Iveta Pitelová

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny k práci na období 11. 5. – 19. 5. 2020

Zadávání práce – Google Classroom (někteří žáci nejsou přihlášeni ☹)

a/ pravopis – zdvojené souhlásky, interpunkce

b/ skladba – složitější souvětí (souvětí souřadné, podřadné, druhy VV, větné členy, slovní druhy, význam slov)

c/ literatura – Sienská kronika morové rány (práce s textem)

d/ sloh – líčení (Moje minuta ticha)

Děkuji všem, kteří pracují a pravidelně práce posílají práce do Google Classroom. Někteří žáci zadanou práci neplní, doufám, že to v nejbližší době napraví. :-)

Přeji Vám hezký týden.

Iveta Pitelová

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny k práci na období 30. 4. – 10. 5. 2020

Zadávání práce – Google Classroom (přihlášení – viz minulé zadání)

a/ jazykové rozbory (procvičování probraného učiva – skladba, tvarosloví, význam slov)

b/ opakování pravopisu (předpony s-, z-, vz-, vlastní jména, vyjmenovaná slova)

c/ zadání úvahy na aktuální téma

d/ drama (dialog, monolog, scénické poznámky) – K.Čapek (Bílá nemoc) – práce s textem, poslech nahrávky (rozbor)

Děkuji za poslané práce. I když se občas v textech objeví nějaké chyby, velmi oceňuji Vaši snahu. Od některých žáků stále nemám požadované úkoly. Prosím, abyste se také přihlásili do Google Classroom. (někteří žáci nejsou zatím přihlášeni)

Přeji Všem hodně zdraví a optimismu.

Iveta Pitelová

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zadání práce na období (14. 4. – 29. 4.)

Ahoj třído,

děkuji za Vaši práci, kterou pravidelně posíláte. Někteří jsou velmi aktivní a vše plní včas a s velkou pečlivostí. Bohužel od některých žáků nemám do dnešního dne jedinou práci.

Tento týden začneme pracovat přes Google Classroom. Myslím, že s tím již máte zkušenosti z některých předmětů. Vytvořila jsem pro Vás kurz 8.A – český jazyk. Přihlásíte se svým emailem (gmail) a kódem cmcwv6k.Jste šikovné děti, tak to určitě zvládnete. Veškerou práci Vám od tohoto týdne budu zadávat přes Classroom.

Učivo, které budeme opakovat a procvičovat:

Mluvnice

1/ pravopis

2/ tvarosloví

3/ skladba

4/ význam slova a slovní zásoba

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-8-trida

Sloh

1/ procvičování slohových útvarů, funkčních stylů

2/ zadání úvahy na aktuální téma – Koronavirus (podrobné informace budete mít v Classroomu)

Literatura

1/ zpracování vybrané knihy (podle zadání v minulém období)

2/ drama (monolog, dialog)

https://www.mujrozhlas.cz/hry-cetby-povidky

http://www.redmonster.cz/

Přeji Vám hodně zdraví a optimismu.

Iveta Pitelová

---------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučená práce na období (1. 4. – 14. 4. 2020)

Ahoj třído,

děkuji za Vaši práci v uplynulém období. Podtržená cvičení zašlete do 14. 4. 2020 na email iveta.pitelova@gmail.com (jako minule zpracujte ve Wordu, popřípadě opět napište do emailu). Ostatní práci vypracujte do sešitů (mluvnice, sloh, literatura).

1.MLUVNICE

Téma: Opakování probraného učiva (pravopis, tvarosloví, skladba)

a/pravopis

uč. str. 49/cv.3, 4, 5

uč. str.45/cv.11

b/ tvarosloví

uč. str. 47/cv.4, str.35/cv.2

c/ skladba

uč. str. 73/cv.4, str.75/cv.7, str.80/cv.6 a, b

2. SLOH

Téma: Opakování slohových útvarů

a/ vybrat si slohový útvar (vypravování, charakteristika, popis osoby, subjektivně zabarvený popis, úvaha)

b/ zpracovat vybraný slohový útvar na libovolné téma (nezapomenout na název a osnovu)

3.LITERATURA

a/ dodělat práci z minulého období (K.H. Mácha – Máj)

b/ přečíst si oblíbenou knihu a zapsat do literárního sešitu (autor-stručné informace, doba, místo děje, hlavní postava/y – velmi stručná charakteristika, stručně děj, vlastní názor na knihu)

Přeji Vám hodně optimismu a krásné Velikonoce.

Iveta Pitelová

---------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučená práce na období (24. 3. – 31. 3. 2020)

Ahoj třído,

děkuji Všem za práci v tomto složitém období. Doufám, že všechno společně zvládneme.

Podtržená cvičení zašlete do 31. 3. 2020 na email iveta.pitelova@gmail.com (práci zpracujte ve Wordu, popřípadě napište do emailu). Ostatní zadanou práci zpracujte do jednotlivých sešitů (mluvnice, literatura, sloh).

1.Mluvnice

Téma: Souvětí souřadné, podřadné (JR), opakování pravopisu

a/ pravopis: str.43/cv.7, str.46/cv.3

b/ JR: str.88/cv7

c/ souvětí souřadné, podřadné (znovu si zopakovat základní pojmy – souvětí podřadné, souřadné, spojovací výrazy, druhy VV, významové poměry mezi HV)

str.78/cv.1 a, b

str.79/cv.4

- pro aktivní žáky: str.79/cv.5 a, b

2.Sloh

Téma: Úvaha

Vybrat si aforismus (str.125-6,), citát (str.6b) – napsat do sešitu úvahu (zopakovat si str.125 - tabulka)

3.Literatura

Téma: Romantismus, K. H. Mácha

1/ Romantismus (světoví a čeští představitelé)

2/ K. H. Mácha (život, dílo)

3/ K. H. Mácha – Máj (literatura str.140)

a/ přečíst ukázku

b/ napsat, o jaký literární útvar se jedná

c/ stručně napsat děj

d/ str.140 – naučit se část Máje …první dvě sloky

- příště budeme pokračovat v rozboru


Přeji Vám hlavně hodně zdraví a dobrou náladu.

Iveta Pitelová

---------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučená práce na období 12.3. – 24.3.2020

- zadané úkoly žáci mohou vypracovat do sešitu( mluvnice, literatura, sloh)
- v případě dotazů mě kontaktujte na email iveta.pitelova@zsnpr.cz
- práce bude zkontrolována po nástupu žáků do školy


1. Mluvnice

Téma: Složitější souvětí, interpunkce, opakování pravopisu

Práce s učebnicí

a/ opakování základních pojmů (souvětí souřadné, podřadné, spojovací výrazy)

b/ str.73/cv.4, str.76/cv.10 a,b,c,d

c/ str. 47/cv.5, str. 47/ str.6

Webové stránky nakladatelství Fraus; www.pravopisne.cz

2. Sloh

Téma: Úvaha

Práce s učebnicí

a/ nastudovat si slohový útvar úvaha

b/ napsat úvahu Rodiče a já

3. Literatura

a/ romantismus – světoví a čeští představitelé

b/ K.H. Mácha – život, dílo

c/ opakování literárních pojmů

email: iveta.pitelova@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy