logotyp
Login

Chemie

Výuka v červnu

Výuka v červnuV červnu probíhá výuka pravidelně v dohodnutých časech on-line na Skype.

IT


Chemické názvosloví

Chemické názvoslovíNázvosloví dvouprvkových sloučenin
  1. halogenidy
  2. oxidy
  3. sulfidy

Nelekejte se, jednotlivé skupiny sloučenin a jejich názvosloví budeme probírat postupně. 
K úspěšnému zvládnutí další látky budete potřebovat dobrou znalost značek prvků a jejich názvů, dále budeme potřebovat základní orientaci v PSP a základní povědomí o struktuře atomu a chemické vazbě. Navíc se budeme pohybovat na rozhraní chemie a českého jazyka, tak jazykový cit bude také určitou výhodou.

Abychom látku zvládli co nejlépe probrat, tak se budeme scházet online na Skype 2x týdně, vždy ve čtvrtek od 8:30 hodin bude konzultace a ve čtvrtek od 15 hodin výuka.

Link do skupiny CH8B je https://join.skype.com/iZSycZPulzJW

Na skypování si připravte učebnici, šs a psací potřeby, periodickou tabulku a případně kalkulačku. Pokud budete mít nějaké dotazy, tak mi je můžete posílat i na email předem, nebo se jim budeme věnovat v průběhu skypování.

Mějte se dobře, učitel IT

Chemické prvky, kovy a nekovy v domácnosti


Úkol 1

Napište co nejvíce kovů, polokovů a nekovů, které máte doma (v bytě, v kuchyni, v dílně atd.). Prvky mohou být čisté nebo ve směsi (např. slitiny).

Napište ke každému prvku:
  1. Název
  2. Český
  3. Latinský
  4. Značku
  5. Konkrétní použití
  6. Fyzikální a chemické vlastnosti, pro které je k danému účelu používán

Vyhledejte na Internetu bezpečnostní list (bezpečnostní informace) daného prvku a vypište si možná nebezpečí a pokyny pro bezpečné zacházení s tímto prvkem.

Práci proveďte do školního sešitu. Až ji budete mít hotovou, tak mi o tom pošlete zprávu na email. Práci mi neposílejte, pošlete mi na email pouze informaci, že máte hotovo. Můžete jako doklad přiložit např. fotografii, ale není to podmínka. Na vaše dotazy budu samozřejmě reagovat, budete-li mít nějakou nejasnost, tak pište na můj email.
Zprávu o dokončení této práce očekávám do 17.4.2020. Potom budeme pokračovat další kapitolou. Vaše znalosti budu ještě průběžně ověřovat v krátkých testech na virtualni-škola.cz (viz. Úkol 2)

K vypracování úkolu používejte všechny dostupné zdroje, ale základní informace najdete v učebnici str. 46-60.

Úkol 2

Přihlaste se na stránkách virtualni-škola.cz

Jméno (login): první písmeno vašeho jména a celé příjmení bez diakritiky (jako přihlášení na počítačích ve škole)

Heslo je třída (8B) a pořadové číslo ve třídě (např. třetí žák ve třídě má heslo 8B003, dvanáctý žák má heslo 8B012).

Příklad: Jíří Malý, který má číslo ve třídě 13 se přihásí loginem jmaly a heslem 8B013.

Po přihlášení můžete hned pracovat na prvním jednoduchém testu. Tento test můžete vícekrát opakovat, výsledky testů budou součástí hodnocení. O dalších testech vás budu průběžně informovat.

Pracujte na sobě a držte se ;-)
učitel IT


Chemické prvky

Zopakovat podle učebnice s.46-47, připomenout PSP
Prohlédnout si video

Vodík

Prostudovat
 a zapsat str. 48
Prohlédnout dokumentární video

Pokud chcete mít o této události lepší představu, můžete se podívat na celý film.

Znalosti z této a dříve probrané látky budou postupně ověřovány elektronicky po 18.3. Podrobnosti a způsob zde budou uvedeny.

učitel IT, email pro komunikaci: ivan.tomes@zsnpr.cz

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy