logotyp
Login

Dějepis

Pokyny na období 23. - 29. 4. 2020Milí žáci,
úkoly zasílejte na email: stepan.kanov@zsnpr.cz, další kontakt pro dotazy
Messenger: Štěpán Kanov, Skype: Štěpán Kanov
Děkuji.
Štěpán Kanov

Česká kultura na počátku novověku.

 

1) Co je Klementinum? Zjistěte, kde se nachází a k čemu dnes slouží.

 

2) Uměla většina lidí na venkově v 16. století číst a psát?

 

3) Která společenská vrstva si mohla vzdělání dovolit?

 

4) Utvořte správné dvojice Johannes Kepler - přírodovědec, Tadeáš Hájek z Hájku - lékař, Jan Jesenius -  astronom

 

5) Co je alchymie?

 

6) Najděte na mapě Velké Losiny, co mají společného se slovem inkvizice? Toto město se také proslavilo svou papírnou, nastuduj si o tom více informací.

 

7)  Jistě znáte pověst o golemovi. Jak se jmenoval jeho stvořitel? Model golema najdeš i ve sklepení Werichovy vily, proč právě tam, kde se tato budova nachází a k čemu je využívána nyní?Evropa na počátku novověku

 

Francie

 

1) V 16. stol. probíhal ve Francii střet dvou náboženských skupin. O které šlo a jak tento konflikt skončil?

 

2) Kdo byli hugenoti (výslovnost ygenoti)?

 

3) Co byla bartolomějská noc?

 

 

 

Život v našich zemích

 

1) Jak se podepsala třicetiletá válka na počtu obyvatel?

 

2) Jakým způsobem se snažila šlechta zabránit poddaným v odchodu do měst?

 

3) Co znamená termín rebelie?

 

4) Ve kterých oblastech podnikala šlechta?

 

5) Kdo byl Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan?

 

6) Kde se u nás těžilo stříbro?

 

7) Proč docházelo k velkým úbytkům lesů?

 

8) Na mapě vyhledejte rybníky: Rožmberk, Svět.

 

Dějepis:

Kapitola Evropa na počátku novověku.

Španělsko

1) Proč bylo Španělsko v 16. stol. nejmocnější zemí Evropy?

2) V jakém vztahu bylo Španělsko a Nizozemsko.

Anglie

1) Co označujeme pojmem alžbětinská doba?

2) Jak dopadla vojenská konfrontace Anglie a Španělska v 16. stol.?

3) Král Karel I. Stuart se v 17. stol. pokusil získat neomezenou moc na úkor parlamentu. Spory panovníka a parlamentu vyústili v občanskou válku. Jak se jmenoval vůdce opozice proti králi?

4) Jak občanská válka skončila a jak se změnil systém vlády v zemi?

5) Za jakých okolností se vrátil k vládě rod Stuartovců?

 

 

1) Co znamenalo, jaký důsledek mělo pro Čechy a Moravu Obnovené zřízení zemské?
2) Pokuste se vysvětlit, proč musel Jan Amos Komenský odejít do
emigrace.
3) Třicetiletá válka byl konflikt, který měl jednak politickou rovinou,
v níž se některé evropské státy (např. Švédsko) snažily zabránit
Habsburkům ovládnutí západní a střední Evropy, ale měl i náboženskou
rovinu. Které dva směry křesťanství proti sobě stanuly?
4) Které další státy kromě Švédska bojovaly ve třicetileté válce proti
Habsburkům?
5) Kdo byl Albrecht z Valdštejna?
6) Jak ovlivnila třicetiletá válka na obě válčící strany?
7) Kdy byla válka ukončena a proč se tomuto aktu říká Vestfálský mír.
8) Popište, jaký byl výsledek třicetileté války pro Habsburky a
také pro Francii a Švédsko.
9) Jak se po třicetileté válce změnily náboženské poměry (např. k jakému směru křesťanství se hlásila většina obyvatel) ve střední Evropě?

Zašlete prosím do 14.5.


Pokyny na období 14. - 22. dubna 2020

Zopakujte si látku o náboženské reformaci a protestantských církvích (viz učebnice s. 95) a dále pokračujte nástupem Habsburků na český trůn (s. 98-100). Opište si a správně doplňte do sešitu věty z 2.poloviny str. 100.

Tyto splněné úkoly posílejte na adresu jaroslav.petrus@zsnpr.cz (neposílejte už pí Dražanové).

Podrobnější informace mohu poskytnout na výše uvedeném mailu a během školou stanovených konzultačních hodin.


Práce na období  30. 3. – 5. 4.

Milí žáci,

děkuji za dosud zaslané práce. Prosím jen, abyste případné další vypracované přílohy vždy označili svým příjmení. Originály si uchovávejte (zápisy v sešitech, volné listy, dokumenty WORD, vytištěné maily aj.)
Další z probraných celků, který je možné si opakovat, bylo téma Zámořské objevy. Nabízím návodný materiál, jenž by mohl být průvodcem při opakování a kdo by měl zájem může vytvořit koláž obrázků (vlastních, vytištěných) a textů, nalepit vše na papír (např. A3) a po nástupu do školy odevzdat. Koláž by obsahovala informace, jež si připomenete při níže uvedeném opakování.

Objevné cesty a jejich důsledky pro Evropu- opakování

raný novověk

1.Dohledat odpověď

Kteří Evropané kolem 10. století dosáhli břehů Ameriky ?

Jaké země podporovaly objevné plavby ?

Jaké národnosti byl Kolumbus a ve službách jaké země vyplul ?

Co chtěl Kolumbus objevit ?

Co byly karavely ?

Do Indie doplul da Gama nebo Díaz ?

O jaké zboží ze zámoří byl v Evropě zájem ?

Kdo byli konquistadoři ?

Co je Machu Picchu?

Kde se nacházela říše Aztéků ?

2. Práce s mapou

1. Poloostrov, ze kterého vyplul Kolumbus.

2. Mys Dobré naděje

3. Říše Inků

4. Přední Indie

5. Magalhaesův průliv

6. Filipíny

7.
Apeninský poloostrov

8.
Skandinávský poloostrov

9.
Britské souostroví

10.
Černé moře

11.
Egypt

12.
Atlantský oceán

13.
Arabský poloostrov

14.
Řecko

15.
Malá Asie - Turecko

3. Umět vysvětlit

  • příčiny zámořských objevných cest
  • výdobytky vědy a techniky
  • představy o podobě Země
  • význam námořních velmocí
  • osobnosti mořeplavců
  • přínos cest pro Evropany
  • indiánské civilizace
  • hospodářské a společenské změny v Evropě 15. a 16. století

Práci si rozdělte na dvě části, stejně jako máte v týdnu dvě vyučovací hodiny.

Hodně úspěchů.
K. Dražanová

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy