logotyp
Login

Dějepis

Upozornění

Od 29. 4. je pan učitel Petrus v pracovní neschopnosti a vyučujícím dějepisu pro období PN je určena pí Dražanová. Žáci mají posílat vypracované úkoly pí Dražanové a případně s ní výuku konzultovat.

třídní učitel Jan Nosek

Pokyny na období 20. 5. - 27. 5.
Předvečer světové války. Koalice, poměr sil ve světě. Role osobnosti v dějinách. Práce s historickou mapou.
Podle kapitol v učebnici. Zadání úkolu na Classroomu po odevzdání řešení předchozích úkolů. Na Google Classroom máte studijní materiály a prezentaci.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny na období 11. 5. - 19. 5.
Konec 19.století. Silná impéria a využívání kolonií. Seskupování států do koalic. Průmyslový rozvoj R-U.
Problémové úkoly příčina - důsledek. Konkrétní zadání na Classroomu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Období od 5. 5. do 12. 5.
Na Classroomu je zadána práce, práce s textem učebnice. Řešení a dotazy posílejte přímo přes Classroom (případně přes email katerina.drazanova@zsnpr.cz). Zadanou práci od 5. 5. neposílejte panu učiteli Petrusovi.
Info pro ty, kdo zapomněl, jak se přihlásit: Pro všechny, kteří již mají účet/email od googlu, nebo si jej mohou založit. Po registraci se Vám v pravém horním rohu zobrazí několik ikon k Vašemu účtu (gmail, disk, fotky, CLASSROOM/UČEBNA - toto zvolíte). Následně by se mělo objevit dialogové okno požadující přístupové heslo do kurzu. Heslo zní: 7jfywyn. Po zadání hesla byste měli být vpuštěni dovnitř. Zbylé info k materiálům se jim zobrazí po zapsání do kurzu. Nyní jsem tam umístila první cvičný materiál. Prosím, zapište se do kurzu. Věřím, že to zvládnete. Kateřina Dražanová

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny na období  23. 4. - 30. 4. 2020

Milí žáci,

každý týden si přidáme nějaká nová témata. Můžete také využít možnosti, že na programu Seznam.cz TV dávají  v podstatě každý den ráno (od 7 hod.) a navečer (od 19:30 hod.) kreslený, francouzský, historický seriál "Byl jednou jeden... člověk", kde se střídají témata (ráno starší, navečer novější období) vhodná i pro námi probíranou látku. Dále, kdo má možnost práce na internetu, tak vřele doporučuji www.ctedu.cz. Najdete zde ke všem čas. obdobím stovky zajímavých videí. Jsou tam ale zastoupeny i další předměty, takže to můžete využít i v dalších oborech.

Zopakujte si látku naposledy zadanou Mgr. Dražanovou a nově si do sešitu vypište jako jednotlivé položky (pro přehlednost vždy na nový řádek) objevy a vynálezy z doby prům. revoluce (viz str. 77-79).

Přehled o plnění zadávaných úkolů formou fotky či scanu přísl. stránky sešitu posílejte na moji školní adresu jaroslav.petrus@zsnpr.cz.

Pokud byste vy či rodiče něco potřebovali zkonzultovat (k tématu výuky), tak mi můžete psát na školní adresu. Využít můžete i mé, školou nastavené konzultační hodiny na pondělí od 13-14h. Závěrem děkuji všem, kteří mi poslali splněný úkol z minula. Zdraví a pohodu přeje J. Petrus

---------------------------------------------------------------------------------------------

Práci zadanou přes Google Classroom odešlete pí Dražanové (pokud jste tak již neučili) a dále vyčkejte na zadání práce od pana učitele Petruse.

Následně jím zadané a Vámi splněné úkoly posílejte na adresu jaroslav.petrus@zsnpr.cz (neposílejte už pí Dražanové)

Podrobnější informace poskytne pan učitel  na výše uvedeném mailu a během školou stanovených konzultačních hodin.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny na období  14.4. - 21.4.
Pokyny opět na classroomu. Posunuli jsme se k závěru století. Tentokrát se přenesete Prahy konce 19.století, čeká Vás velká výstava a možnost jako hoteliér pozvat známé osobnosti do svého podniku.
K. Dražanová (pokud Vám práci zadá p.uč. Petrus, vypracujete jeho zadání a moje přestane platit)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Milí žáci,

děkuji za dosud zaslané práce. Prosím jen, abyste přílohy vždy označili svým příjmení. Originály si uchovávejte (zápisy v sešitech, volné listy, dokumenty WORD, vytištěné maily aj.)
Na Classroom do kurzu 8.A jsem zadala práci. Je to prezentace s úkoly a materiál určený k nastudování. Pokud máte problém v Classroomu pracovat, požádejte někoho z béčka o zadání a řešení mi pošlete přes školní mail.

Hodně úspěchů.

K. Dražanová

---------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo k samostudiu

Z učebnice:

  • kapitola Evropa se mění – zopakovat ,procvičit, mít výpisky, využít i atlasu Novověk II
  • kapitola Také ostatní svět se mění – pročíst, ze stránky www.dejepis.com doplnit informace o občanské válce v USA

Postupně si písemně na samostatný list papíru (do složky v počítači) vypracovávejte odpovědi ze str. 109 – 112, ověřujte si na stranách učebnice správné řešení.

Kontakt na vyučující: katerina.drazanova@zsnpr.cz (slouží pro kontakt se zákonným zástupcem i se žákem, pokud má žák problém s pochopením konkrétního učiva a k zaslání vypracovaného úkolu)

Zatím je práce zadána na dny do 19.3.2020. Podle aktuální situace budou pokyny další.

Pro všechny, kteří již mají účet/email od googlu, nebo si jej mohou založit. Po registraci se Vám v pravém horním rohu zobrazí několik ikon k Vašemu účtu (gmail, disk, fotky, CLASSROOM/UČEBNA - toto zvolíte). Následně by se mělo objevit dialogové okno požadující přístupové heslo do kurzu. Heslo zní: 7jfywyn. Po zadání hesla byste měli být vpuštěni dovnitř. Zbylé info k materiálům se jim zobrazí po zapsání do kurzu. Nyní jsem tam umístila první cvičný materiál. Prosím, zapište se do kurzu. Věřím, že to zvládnete. Kateřina Dražanová


email: katerina.drazanova@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy