logotyp
Login

Fyzika

Skype hodina fyziky se ve středu 10. 6. 2020 nekoná.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Skype hodina v úterý 2. 6. 2020 od 10:00 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Počasí kolem nás

Prohlédnout si prezentaci: Počasí a meteorologie

Zhlédnout video: Skoro jasno

Zápis do sešitu: Meteorologie

Mateorologie - věda, která se zabývá počasím.

Základní meteorologické prvky jsou: tlak vzduchu, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, proudění vzduchu (vítr), sluneční svit, oblačnost, vypařování vody na povrchu Země a srážky.

Průměrné hodnoty základních meteorologických prvků, získané mnohaletým sledováním, jsou významné pro určitou oblast nabo území. Určují průměrný ráz podnebí neboli klima.


Atmosféra Země a její složení

Země je obklopena vzduchovým obalem, který se nazývá atmosfére Země a sahá přibližně do  výšky 1000 km.

Vrstvy atmosféry:
EXOSFÉRA (500 - 900 km)
- prakticky bez plynů
- nejřidší vrstva
- přechází plynule do meziplanetárního prostoru

TERMOSFÉRA (80 - 500 km)
- teplota na vrchní části této sféry až 1700 °C

MEZOSFÉRA (50 - 80 km)
- se stoupající výškou teplota klesá (-70 °C až - 90 °C)
- meteority zda začínají hořet

STRATOSFÉRA (cca 16 - 50 km)
- zde je vrstva ozonu, který pohlcuje ultrafialové paprsky
- prakticky vždy je zde hezké počasí

TROPOSFÉRA (0 - 16 km)
- teplota klesá s výškou
- vytváří se zde počasí (vítr, oblaky, deště, sníh, prach, vodní páry apod.)

---------------------------------------------------------------------------------------------

1) Prohlédnout si prezentaci Odraz zvuku a vypsat do sešitu výpisky (žlutý rámeček).

2) Ochrana před nadměrným hlukem - prostudovat z učebnice str. 178.

Zápis do sešitu: Ochrana před nadměrným hlukem
Hladina zvuku - fyzikální veličina, jednotky bel [B], decibel [dB]
Práh slyšení - 0 dB
Šepot - 30 dB
Hlasitý hovor ve vzdálenosti 1 m - 50 dB
Hlasitá hudba - 80 dB
Sbíječka - 100 dB
Práh bolesti - 130 dB

Při hladinách zvuku přes 80 dB je ohrožen sluch.
Ochrana uší: sluchátka, chrániče uší, špunty do uší, vrstva vaty ve zvukovodu

Zhlédnout video:
https://www.youtube.com/watch?v=lVNdbQK6P4o

---------------------------------------------------------------------------------------------

1) Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (tučný text) z učebnice strana 172 – 173. Nakreslit do sešitu obrázek ucha.

2) Prohlédnout si prezentaci Nucené chvění, rezonance a vypsat do sešitu výpisky (žlutý rámeček).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zhlédnout videa: Jak se tvoří zvuk,   Vznik zvuku,   Rychlost zvuku

1)
Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice (prezentace) strana 169.

Prohlédnout si prezentaci Šíření zvukového rozruchu prostředím.

Příklad na procvičení do sešitu: Z prezentace příklad č. 1.

2) Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice (prezentace) strana 170 – 171.

Prohlédnout si prezentaci Tón. Výška tónu.

Zvukové jevy - opakování v Google Classroom.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1) Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice (prezentace) strana 161 – 163.

Prohlédnout si prezentaci Výkon elektrického proudu (projít jen prvních 8 snímků prezentace).

Příklad na procvičení do sešitu: Z prezentace příklad č. 1.

2) Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice (prezentace) strana 166 – 168.

Prohlédnout si prezentaci Zvukové jevy, zvukový rozruch.

Příklad na procvičení do sešitu:
Z prezentace příklad č. 1.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Google Classroom

Milí žáci,

pro všechny, kteří již mají účet na Googlu, nebo si jej mohou založit, jsem v Google Classroom vytvořil kurz Fyzika 8. ročník. Prosím, zapište se do kurzu. Heslo pro vstup zní: h7htknx. Nyní jsem tam umístil první opakovací cvičení (Ohmův zákon, termín odevzdání: 12. 4.) Věřím, že to zvládnete. Mějte se hezky. Jan Nosek

email: jan.nosek@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

1) Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice strana 154 – 156.

Prohlédnout si prezentaci Reostat. Dělič napětí (potenciometr).

2) Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice strana 158 – 160.

Prohlédnout si prezentaci Elektrická práce. Elektrická energie.

Příklad na procvičení:
Z učebnice str. 160/U1.   (345 W . h)

---------------------------------------------------------------------------------------------

1) Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice strana 146 – 147.

Prohlédnout si prezentaci Výsledný odpor spotřebičů řazených za sebou.

Příklad na procvičení: Z prezentace vypočítej do sešitu příklad 1)/a), c).

2) Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice strana 150 – 152.

Prohlédnout si prezentaci Výsledný odpor spotřebičů řazených vedle sebe.

Příklad na procvičení:
Z prezentace vypočítej do sešitu příklad 1).

---------------------------------------------------------------------------------------------

1)   Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice strana 137 – 140.

Ohmův zákon – animace

Příklady na procvičení:

  • Měřením jsme zjistili, že rezistorem prochází proud 1,5A při napětí 60 V mezi svorkami rezistoru. Určete odpor rezistoru.          ( 40 Ω)
  • Pro člověka má smrtelné účinky proud 0,1 A. Jaké napětí je životu nebezpečné, je-li odpor lidského těla 5000 Ω?       (500 V)

2)   Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice strana 143 – 145.

Vypracuj do sešitu odpovědi na otázky z učebnice strana 145/ otázky 1, 2.

Pro zvídavé: Vypracuj do sešitu odpovědi na otázky z učebnice strana 145/ otázky 3, 4.

Opakování – studujte látku elektrický obvod.

email: jan.nosek@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy