logotyp
Login

Matematika

Zadání domácí přípravy 1. 6. - 26. 6. 2020

Období 1. 6. – 5. 6. věnováno přípravě na přijímací zkoušky – opakování a procvičování učiva – doplňování testů.

11. 6. – seznámení s rozšiřujícím učivem – goniometrické funkce, dále výuka formou online

Zadání domácí přípravy 25. 5. – 28. 5. 2020

Procvičování učiva – příprava na přijímací zkoušky.

Vypracované odešlete ke kontrole nejpozději 28. 5. 2020.

Zadání domácí přípravy (4.5. – 12.5.2020)

Příprava na přijímací zkoušky – zadání testu (rovnice, nerovnice)

Pokrčování v on-line výuce ( Skype – pondělí 10-11 hodin)


Domácí příprava 24.4. – 30.4. 2020

Příprava na přijímací zkoušky – úhly, rovinné obrazce (procvičování)

1/ práce poslána žákům emailem

2/ on-line výuka matematiky – pondělí 10–11 hod.


Zadání domácí přípravy z matematiky (15.4. – 22.4.2020)

1/ procvičování úloh z geometrie (zadání a pokyny zaslány žákům emailem)

2/ on-line výuka: pondělí (10–11 hod.)

- žáci si připraví učebnici, sešit, tabulky

 


1/ opakování a procvičování učiva – příprava na přijímací zkoušky (kdo se připravuje na přijímací zkoušky, zašle všechny příklady, ostatní žáci zpracují př. 1–8)

2/ práce zaslána žákům emailem, vypracovanou domácí přípravu žáci zašlou do 15.4.2020

Vyhledat Taktik e-learning (v současné době zdarma)

Téma: Tělesa (jehlan – odvození objemu a povrchu)

1/ objem – opakování učiva

2/ zapsat do sešitu povrch jehlanu a porovnat s učebnicí str. 156

3/ využít testy k procvičení, které jsou v nabídce

 

Zadání domácí práce: 30.3. – 2.4. 2020:

Téma: Výrazy, slovní úlohy ( procvičování probraného učiva)

a/ Zadání domácí přípravy rozesláno žákům na emaily.

b/ Žáci individuálně zašlou práci na email: anna.behunkova@zsnpr.cz

c/ Žákům zadán dobrovolný úkol.

 

Zadaná práce: 24.3. – 26.3. 2020

Téma: Jehlan

a)       Procvičování objemu těles

b)      Individuálně zaslat zadanou práci na e-mail: anna.behunkova@zsnpr.cz

 

 

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy