logotyp
Login

Matematika

Pokyny k distanční výuce

Všechny hodiny probíhají podle rozvrhu přes Meet (přihlásíte se kliknutím na odkaz v záhlaví kurzu).

Všechny výukové materiály, odkazy i zadanou práci najdete na Google Classroom, kam budete zároveň odevzdávat hotovou práci (požadovaný formát i termín odevzdání vždy najdete u konkrétního úkolu).

U úkolů v kurzu najdete vždy bodové ohodnocení, někdy je doplněno i komentáři. Na hodnocení se prosím vždy podívejte, abyste měli představu, jak Vám daná látka jde a co byste se případně měli doučit. Orientačně můžete k bodovému ohodnocení přiřadit známky podle tohoto klíče:
9 - 10 bodů: jednička
7 - 8,5 bodu: dvojka
5 - 6,5 bodu: trojka
3 - 4,5 bodu: čtyřka
0 - 2,5 bodu: pětka
Pokud úkol nesplníte (to znamená i odevzdaný úkol bez přílohy), dostanete za něj 0 bodů.
Snažte se odevzdávat úkoly včas. Ale pokud to nestihnete, určitě je lepší úkol odevzdat pozdě než ho nesplnit vůbec.

Pokud budete potřebovat s čímkoli pomoci, neváhejte mě kontaktovat na e-mailu karolina.vavrova@zsnpr.cz nebo přímo pomocí zprávy z Google Classroom.


Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy