logotyp
Login

Matematika

Organizace distanční výuky matematiky

Pracujeme v Google Classroom dle běžného rozvrhu.
Vždy na začátku a na konci hodiny se sejdeme na Meetu k uvedení do tématu a následně jeho shrnutí, dotazům a zpětné vazbě.
Poměr synchronní a asynchronní online výuky je přibližně 1:1.
Střídají se hodiny výkladové (za podpory vhodných videí) a procvičovací (zadání příkladů a kontrola, resp. oprava).
Žáci nahrávají foto sešitů se zápisky z výkladových hodin pro ověření jejich správného provedení.
Jednou týdně je zpravidla zadán kontrolní test, kontrolována a hodnocena jsou i nahraná řešení.
Jednou týdně je zpravidla zadáván domácí úkol z učebnice.
K celkovému hodnocení přispívá plnění všech úkolů, práce v hodinách a nadstandardní aktivita.
Dle potřeby jsou zařazována extra doučování.

M – týden 43. – https://1url.cz/pzaLr

---------------------------------------------------------------------------------------------

M – týden 42. – celotýdenní projekt https://1url.cz/3zRra

---------------------------------------------------------------------------------------------

M – T41H1 Úvod do statistiky – https://1url.cz/Vzlbl

M – T41H2 Rozdělení četností - https://1url.cz/mzlbR

M – T41H3 Grafy - https://1url.cz/JzlbT

M – T41H4 Aritmetický průměr, medián a modus https://1url.cz/BzlbI

---------------------------------------------------------------------------------------------

M – T40H1 Opakování – co je algebra https://1url.cz/dzluG

M – T40H2 Opakování – řešení lineárních rovnic https://1url.cz/jzlua

M – T40H3 Opakování – rovnice k procvičení https://1url.cz/7zlu4

M – T40H4 Opakování – bonus pro pilné https://1url.cz/GzluZ 

---------------------------------------------------------------------------------------------

M – T39H1 Opakování –  hranol https://1url.cz/8zGtZ

M – T39H2 Opakování – válec https://1url.cz/GzGtb

M – T39H3 Opakování – výrazy I. https://1url.cz/VzGMe

M – T39H4 Bonus – výrazy II. https://1url.cz/8zGMB

---------------------------------------------------------------------------------------------

M – T38H1 Zpětná vazba, řešené úlohy https://1url.cz/YzpBS 

M – T38H2 Opakování – Poloha kružnic, kružnice a přímky https://1url.cz/YzpNK
M – T38H3 Opakování – Obsah a obvod kruhu https://1url.cz/azpNP

M – T38H4 Opakování – Části kružnice a kruhu https://1url.cz/ezpHK

---------------------------------------------------------------------------------------------

M – T37H1 Opakování – Pythagorova věta  https://1url.cz/kzB1C

M – T37H2 Opakování – Pythagorova věta v úlohách https://1url.cz/SzB1m

M – T37H3 Opakování – Thaletova věta https://1url.cz/PzBJB

M – T37H4 Bonus – Pythagoriáda https://1url.cz/PzBJa

---------------------------------------------------------------------------------------------

M – T36H1 Zpětná vazba – řešené úlohy https://1url.cz/BzEMT

M – T36H2 Opakování – mocniny https://1url.cz/hzEMC

M – T36H3 Opakování – odmocniny https://1url.cz/LzEMx

M – T36H4 Bonus – matematické hádanky https://1url.cz/vzqmN

---------------------------------------------------------------------------------------------

M – T35H1 Zpětná vazba – řešené úlohy https://1url.cz/Oz26c

M – T35H2 Opakování – poměr https://1url.cz/Ez28r

M – T35H3 Opakování – procenta https://1url.cz/jz28E

M – T35H4 Spojení poměr-procenta-trojčlenka-rovnice https://1url.cz/5z28V

--------------------------------------------------------------------------------------------

M – T34H1 Opakování – záporná čísla I. https://1url.cz/gzHyq

M – T34H2 Opakování – záporní čísla II. https://1url.cz/czHyp

M – T34H3 Opakování – záporná čísla III. https://1url.cz/dzHya

M – T34H4 Kreativní geometrie https://1url.cz/wz2LO

--------------------------------------------------------------------------------------------

M – T33H1 Vyjádření neznámé ze vzorce https://1url.cz/rzNvf

M – T33H2 Vyjádření neznámé... II. https://1url.cz/CzNvS

M – T33H3 Obráceně – tvoříme vzorce https://1url.cz/ezNvx

(Hodina 4. nezadána z důvodu Velikonoc – státního svátku.)

--------------------------------------------------------------------------------------------

T32H1 Kolik může mít rovnice řešení? https://1url.cz/zzoB1

T32H2 Slovní úlohy řešené rovnicí I. https://1url.cz/EzoBi

T32H3 Slovní úlohy řešené rovnicí II. https://1url.cz/GzoBN

Kvíz za T32H3: https://forms.gle/tAg8SNzkX1QiiXuu8

---------------------------------------------------------------------------------------------

T31H1 Lineární rovnice – procvičování https://1url.cz/gzwJs
(kvíz https://forms.gle/auykvyDi1rc7ubc97)


T32H2 Lineární rovnice se zlomky – procvičování https://1url.cz/OzweQ
(kvíz https://forms.gle/z79F1fzoPY7JLzmx6)


T31H3 Procvičování výrazů https://1url.cz/izweI


T31H4 Tvořivá hodina – jednobodová perspektiva https://1url.cz/1zwJd


---------------------------------------------------------------------------------------------

T30H1 – Lineární rovnice – procvičení https://1url.cz/YziHi

T30H2 – Lineární rovnice se zlomky https://1url.cz/GziHC

T30H3 – Lineární rovnice se zlomky 2 https://1url.cz/BziHO

T30H4 – Kreativní hodina https://1url.cz/KziHY

---------------------------------------------------------------------------------------------

T29H1 Lineární rovnice - úvod
učivo  https://1url.cz/kzWwQ
test https://forms.gle/3ymon2fZi8FTjwrP7

T29H2 Lineární rovnice - první počty
učivo https://1url.cz/uzWwh
test https://forms.gle/UxuYtPp94UWkYm1G6 

T29H3 Lineární rovnice - procvičování
učivo https://1url.cz/7zWor
test https://forms.gle/H6w7g3CnCnPmvSLh9

T29H4 Odpočinková hodina s rýsováním
učivo i úkol https://1url.cz/zzWol

---------------------------------------------------------------------------------------------

T28H3 Opakování - trojčlenka https://1url.cz/kzQ2P

T28H4 Opakování - výrazy https://1url.cz/2zQqW

Podrobnější informace k výuce předmětu paní učitelky Paškové (Google Classroom, hodnocení, doporučení) viz stránka třídy 6.A.


email: miroslava.paskova@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy