logotyp
Login

Matematika

Organizace distanční výuky matematiky

Pracujeme v Google Classroom dle běžného rozvrhu.
Vždy na začátku a na konci hodiny se sejdeme na Meetu k uvedení do tématu a následně jeho shrnutí, dotazům a zpětné vazbě.
Poměr synchronní a asynchronní online výuky je přibližně 1:1.
Střídají se hodiny výkladové (za podpory vhodných videí) a procvičovací (zadání příkladů a kontrola, resp. oprava).
Žáci nahrávají foto sešitů se zápisky z výkladových hodin pro ověření jejich správného provedení.
Jednou týdně je zpravidla zadán kontrolní test, kontrolována a hodnocena jsou i nahraná řešení.
Jednou týdně je zpravidla zadáván domácí úkol z učebnice.
K celkovému hodnocení přispívá plnění všech úkolů, práce v hodinách a nadstandardní aktivita.
Dle potřeby jsou zařazována extra doučování.

M – týden 43. – https://1url.cz/pzaLr

---------------------------------------------------------------------------------------------

M – týden 42. – celotýdenní projekt https://1url.cz/3zRra

---------------------------------------------------------------------------------------------

M – T41H1 Úvod do statistiky – https://1url.cz/Vzlbl

M – T41H2 Rozdělení četností - https://1url.cz/mzlbR

M – T41H3 Grafy - https://1url.cz/JzlbT

M – T41H4 Aritmetický průměr, medián a modus https://1url.cz/BzlbI

---------------------------------------------------------------------------------------------

M – T40H1 Opakování – co je algebra https://1url.cz/dzluG

M – T40H2 Opakování – řešení lineárních rovnic https://1url.cz/jzlua

M – T40H3 Opakování – rovnice k procvičení https://1url.cz/7zlu4

M – T40H4 Opakování – bonus pro pilné https://1url.cz/GzluZ 

---------------------------------------------------------------------------------------------

M – T39H1 Opakování –  hranol https://1url.cz/8zGtZ

M – T39H2 Opakování – válec https://1url.cz/GzGtb

M – T39H3 Opakování – výrazy I. https://1url.cz/VzGMe

M – T39H4 Bonus – výrazy II. https://1url.cz/8zGMB

---------------------------------------------------------------------------------------------

M – T38H1 Zpětná vazba, řešené úlohy https://1url.cz/YzpBS 

M – T38H2 Opakování – Poloha kružnic, kružnice a přímky https://1url.cz/YzpNK
M – T38H3 Opakování – Obsah a obvod kruhu https://1url.cz/azpNP

M – T38H4 Opakování – Části kružnice a kruhu https://1url.cz/ezpHK

---------------------------------------------------------------------------------------------

M – T37H1 Opakování – Pythagorova věta  https://1url.cz/kzB1C

M – T37H2 Opakování – Pythagorova věta v úlohách https://1url.cz/SzB1m

M – T37H3 Opakování – Thaletova věta https://1url.cz/PzBJB

M – T37H4 Bonus – Pythagoriáda https://1url.cz/PzBJa

---------------------------------------------------------------------------------------------

M – T36H1 Zpětná vazba – řešené úlohy https://1url.cz/BzEMT

M – T36H2 Opakování – mocniny https://1url.cz/hzEMC

M – T36H3 Opakování – odmocniny https://1url.cz/LzEMx

M – T36H4 Bonus – matematické hádanky https://1url.cz/vzqmN

---------------------------------------------------------------------------------------------

M – T35H1 Zpětná vazba – řešené úlohy https://1url.cz/Oz26c

M – T35H2 Opakování – poměr https://1url.cz/Ez28r

M – T35H3 Opakování – procenta https://1url.cz/jz28E

M – T35H4 Spojení poměr-procenta-trojčlenka-rovnice https://1url.cz/5z28V

--------------------------------------------------------------------------------------------

M – T34H1 Opakování – záporná čísla I. https://1url.cz/gzHyq

M – T34H2 Opakování – záporní čísla II. https://1url.cz/czHyp

M – T34H3 Opakování – záporná čísla III. https://1url.cz/dzHya

M – T34H4 Kreativní geometrie https://1url.cz/wz2LO

--------------------------------------------------------------------------------------------

M – T33H1 Vyjádření neznámé ze vzorce https://1url.cz/rzNvf

M – T33H2 Vyjádření neznámé... II. https://1url.cz/CzNvS

M – T33H3 Obráceně – tvoříme vzorce https://1url.cz/ezNvx

(Hodina 4. nezadána z důvodu Velikonoc – státního svátku.)

--------------------------------------------------------------------------------------------

T32H1 Kolik může mít rovnice řešení? https://1url.cz/zzoB1

T32H2 Slovní úlohy řešené rovnicí I. https://1url.cz/EzoBi

T32H3 Slovní úlohy řešené rovnicí II. https://1url.cz/GzoBN

Kvíz za T32H3: https://forms.gle/tAg8SNzkX1QiiXuu8

---------------------------------------------------------------------------------------------

T31H1 Lineární rovnice – procvičování https://1url.cz/gzwJs
(kvíz https://forms.gle/auykvyDi1rc7ubc97)


T32H2 Lineární rovnice se zlomky – procvičování https://1url.cz/OzweQ
(kvíz https://forms.gle/z79F1fzoPY7JLzmx6)


T31H3 Procvičování výrazů https://1url.cz/izweI


T31H4 Tvořivá hodina – jednobodová perspektiva https://1url.cz/1zwJd


---------------------------------------------------------------------------------------------

T30H1 – Lineární rovnice – procvičení https://1url.cz/YziHi

T30H2 – Lineární rovnice se zlomky https://1url.cz/GziHC

T30H3 – Lineární rovnice se zlomky 2 https://1url.cz/BziHO

T30H4 – Kreativní hodina https://1url.cz/KziHY

---------------------------------------------------------------------------------------------

T29H1 Lineární rovnice - úvod
učivo  https://1url.cz/kzWwQ
test https://forms.gle/3ymon2fZi8FTjwrP7

T29H2 Lineární rovnice - první počty
učivo https://1url.cz/uzWwh
test https://forms.gle/UxuYtPp94UWkYm1G6 

T29H3 Lineární rovnice - procvičování
učivo https://1url.cz/7zWor
test https://forms.gle/H6w7g3CnCnPmvSLh9

T29H4 Odpočinková hodina s rýsováním
učivo i úkol https://1url.cz/zzWol

---------------------------------------------------------------------------------------------

T28H3 Opakování - trojčlenka https://1url.cz/kzQ2P

T28H4 Opakování - výrazy https://1url.cz/2zQqW

Podrobnější informace k výuce předmětu paní učitelky Paškové (Google Classroom, hodnocení, doporučení) viz stránka třídy 6.A.


email: miroslava.paskova@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy