logotyp
Login

Německý jazyk

Zadání domácí přípravy 5. 5. - 12. 5. 2020

Max ist wieder da!

Přečtěte si text a na volný list papíru napište, která místa (města) navštívil.
Vypracujte odpovědi na otázky v závěru článku.
Doplněné úkoly odešlete nejpozději 12. 5. 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zadání domácí přípravy 20. 4. – 28. 4. 2020

V minulém zadání jsme opakovali tvary sloves sehen, fahren doplněné o volně zvolené věty. Domácí přípravě se věnuje jen část žáků.

Níže najdete texty na doplnění, jsou to úlohy na probrané učivo z lekce 7 a opakování učiva.

Překlad cv. 3a/ napiš na volný list

Vypracovaná zadání pošli do 28. 4. 2020 na mail anna.behunkova@zsnpr.cz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zadání domácí přípravy – 3. 4. – 15. 4.

Chválím zaslané prezentace tématu Unsere Stadt Prag.

Opakování a procvičování učiva: doplnění cvičení z pracovního sešitu str. 40 – 41.

Nejprve vyhledej v sešitě nebo učebnici časování sloves. Pro ty, kteří mají PS ve škole, máte cvičení v příloze.

1) str. 40, cv. 11 - Wer kommt wann nach Prag? ( doplnit podle vzoru slovesa fahren, kommen )

2) str. 40, cv. 12 - Gitti ist da! ( doplňte sloveso sehen )

3) str. 40, cv. 13a - Wer kommt? ( doplňte správné odpovědi )

4) str. 41, cv, 13b - Und du? ( doplňte odpovědi na otázku )

5) str. 41, cv. 14 - Wie ist das richtig? ( napište správně věty - sloveso vždy na druhém místě ve větě oznamovací )

Doplněné zašlete nejpozději do 15. 4.

Přání k  Velikonočním svátkům         Schöne Ostern!         

-----------------------------------------------------------------------------------------------                   

Zadaná práce: 24.3. – 26.3.2020

Mgr. Anna Běhunková

Do 31.3.2020 zaslat na e-mail: anna.behunkova@zsnpr.cz práci na téma „Unsere Stadt Prag" (práce ve dvojicích), zpracovat na A4

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy