logotyp
Login

Přírodopis

Přírodopis - Zadání práce (19.5. – 26.5.2020)


Voda a prameny
Odpovězte na otázky podle učebnice nebo internetu:
1) Vysvětlete rozdíl mezi průlinovou a puklinovou vodou.
2) Které horniny nejlépe propouštějí vodu?
3) Jakou vodu označujeme jako minerální?
4) Do sešitu nakreslete: vrstevnatý pramen, pramen přetékavý, artéský
pramen, zlomový vzestupný pramen.


Zadání práce (11.5. – 18.5. 2020)

Odpovězte dle učebnice nebo internetu

1) Co znamená termín ron?
2) Jaký je rozdíl mezi horním a dolním tokem řeky z hlediska eroze?
3) Co to jsou skalní města?
4) Co označujeme jako kras?
5) Jaké jsou povrchové a podzemní krasové útvary?
6) Jak vznikají krápníky?
7) Jaká je rušivá činnost mořské vody?
8) Co znamenají termíny firn, kar a moréna?
9) Jak vzniká ledovcové jezero?

 

Zadaná práce – 27.4. – 4.5.2020

Zvětrávání
vypracujte podle učebnice nebo internetu
1) Vysvětlete termín zvětrávání.
2) Co jsou činidla chemického zvětrávání?
3) Jak gravitace ovlivňuje proces zvětrávání?
4) Jak v přírodě dochází ke splachu půdy?
5) Popište tvořivou a rušivou činnost vodního tokuČtvrtohory

zhlédnout video:
https://www.youtube.com/watch?v=s0WhvdWM03A

odpovědět na otázky:
Jak se vyvíjelo klima ve čtvrtohorách?
Co je to glaciální relikt?
Napište příklady živočichů a rostlin, žijících ve čtvrtohorách.

Náhled videa na YouTube V sevření ledu: Čtvrtohory

V sevření ledu: ČtvrtohoryPřírodopis (14.4 – 21.4.2020)
 

Třetihory
učebnice str. 72
1) Které rostliny rostly ve střední Evropě?
2) Popište třetihorní faunu.

zhlédnout dokument:
https://www.youtube.com/watch?v=pVyXJ41rBSw

 

Pole pro přílohy

Náhled videa na YouTube Krajina sopek, močálů a jezer: Třetihory

 

 

Krajina sopek, močálů a jezer: Třetihory
Téma: Opakování prvohory + druhohory:

shlédnout videa

https://www.youtube.com/watch?v=06iMu-cGqtM

https://www.youtube.com/watch?v=avH_GECarRI

https://www.youtube.com/watch?v=WtqyNwYudtM

https://www.youtube.com/watch?v=sSOUXbqRFHk

https://www.youtube.com/watch?v=n-RLOuttCRA

 Studijní materiál 23.3.-27.3. 2020
Druhohory

vypracovat do sešitu otázky, učebnice str. 70 - 73

Která třída živočichů dominovala na Zemi v druhohorách?

Napište alespoň jednoho zástupce bezobratlých, žijícího v druhohorách.

Jak změnili v druhohorách polohu kontinenty?

Které rostliny převládaly?

Co je Archeopteryx?

Které vrásnění začalo koncem křídy?

Vyjmenuj dinosaury, které si pamatuješ. (bez použití knihy)

Kdy dinosauři vymřeli a proč?

 

Pro zvídavé:

Dokument

https://uloz.to/file/qCd3iS9YzlTh/david-attenborough-a-obri-dinosaurus-dokument-mp4

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy