logotyp
Login

Přírodopis

Přírodopis - Zadání práce (19.5. – 26.5.2020)


Voda a prameny
Odpovězte na otázky podle učebnice nebo internetu:
1) Vysvětlete rozdíl mezi průlinovou a puklinovou vodou.
2) Které horniny nejlépe propouštějí vodu?
3) Jakou vodu označujeme jako minerální?
4) Do sešitu nakreslete: vrstevnatý pramen, pramen přetékavý, artéský
pramen, zlomový vzestupný pramen.


Zadání práce (11.5. – 18.5. 2020)

Odpovězte dle učebnice nebo internetu

1) Co znamená termín ron?
2) Jaký je rozdíl mezi horním a dolním tokem řeky z hlediska eroze?
3) Co to jsou skalní města?
4) Co označujeme jako kras?
5) Jaké jsou povrchové a podzemní krasové útvary?
6) Jak vznikají krápníky?
7) Jaká je rušivá činnost mořské vody?
8) Co znamenají termíny firn, kar a moréna?
9) Jak vzniká ledovcové jezero?

 

Zadaná práce – 27.4. – 4.5.2020

Zvětrávání
vypracujte podle učebnice nebo internetu
1) Vysvětlete termín zvětrávání.
2) Co jsou činidla chemického zvětrávání?
3) Jak gravitace ovlivňuje proces zvětrávání?
4) Jak v přírodě dochází ke splachu půdy?
5) Popište tvořivou a rušivou činnost vodního tokuČtvrtohory

zhlédnout video:
https://www.youtube.com/watch?v=s0WhvdWM03A

odpovědět na otázky:
Jak se vyvíjelo klima ve čtvrtohorách?
Co je to glaciální relikt?
Napište příklady živočichů a rostlin, žijících ve čtvrtohorách.

Náhled videa na YouTube V sevření ledu: Čtvrtohory

V sevření ledu: ČtvrtohoryPřírodopis (14.4 – 21.4.2020)
 

Třetihory
učebnice str. 72
1) Které rostliny rostly ve střední Evropě?
2) Popište třetihorní faunu.

zhlédnout dokument:
https://www.youtube.com/watch?v=pVyXJ41rBSw

 

Pole pro přílohy

Náhled videa na YouTube Krajina sopek, močálů a jezer: Třetihory

 

 

Krajina sopek, močálů a jezer: Třetihory
Téma: Opakování prvohory + druhohory:

shlédnout videa

https://www.youtube.com/watch?v=06iMu-cGqtM

https://www.youtube.com/watch?v=avH_GECarRI

https://www.youtube.com/watch?v=WtqyNwYudtM

https://www.youtube.com/watch?v=sSOUXbqRFHk

https://www.youtube.com/watch?v=n-RLOuttCRA

 Studijní materiál 23.3.-27.3. 2020
Druhohory

vypracovat do sešitu otázky, učebnice str. 70 - 73

Která třída živočichů dominovala na Zemi v druhohorách?

Napište alespoň jednoho zástupce bezobratlých, žijícího v druhohorách.

Jak změnili v druhohorách polohu kontinenty?

Které rostliny převládaly?

Co je Archeopteryx?

Které vrásnění začalo koncem křídy?

Vyjmenuj dinosaury, které si pamatuješ. (bez použití knihy)

Kdy dinosauři vymřeli a proč?

 

Pro zvídavé:

Dokument

https://uloz.to/file/qCd3iS9YzlTh/david-attenborough-a-obri-dinosaurus-dokument-mp4

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy