logotyp
Login

Přírodopis

Zhlédnout další dva díly Když musíš, tak musíš.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Protidrogová prevence

Prosím podívejte se na další dva díly: Když musíš, tak musíš.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Protidrogová prevence

Podívat se na první dva díly dokumentu: Když musíš, tak musíš.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zhlédnout videa:

https://www.youtube.com/watch?v=5w1N9FnuAe0

https://www.youtube.com/watch?v=xgBjEz_hSCA

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zdraví člověka

 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Skype hodina přírodopisu ve středu 12:15 - 13:00 hod.
https://join.skype.com/nL4LNzx8YoNO

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zhlédnout videa:
https://www.youtube.com/watch?v=GEaZ9ngOuPE
https://www.youtube.com/watch?v=aCm6gXlua48

Odpovědět na otázky dle učebnice (str. 68) nebo internetu.
Co je podmínkou růstu organismů?
Vysvětlete termín mitóza a popište její průběh.
Vypracujte do sešitu schémata  obr. 83 a 84 na str. 68.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dějiny genetiky, termíny:

zhlédnout dokument: https://www.youtube.com/watch?v=giaQ8tiGpuI

Odpovězte do sešitu na otázky:

1) Na jakých organismech prováděl Johann Gregor Mendel svoje výzkumy?

2) Vysvětlete pojmy: evoluce, gen, dědičnost, genetika, DNA, chromozom.

3) Jak se u člověka liší počet chromozomů u tělní a pohlavní buňky?

4) Kde se chromozomy nalézají?

5) Liší se počet chromozomů u různých organismů?

---------------------------------------------------------------------------------------------

První pomoc

Zhlédnout video
https://www.youtube.com/watch?v=TPv438LkVBY

Odpovědět na otázky: (naleznete ve videu)
1) Jaké je číslo na zdravotnickou záchrannou službu?
2) Jak poskytnete pomoc při podezření na:   infarkt
                                                               mrtvici
3) Co je stabilizovaná poloha?
4) Co je Heimlichův manévr?
5) Jak budete poskytovat pomoc při epileptickém záchvatu?
6) Jak se provádí resuscitace a je rozdíl v provádění u dospělých a dětí?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Opakování: pohlavně přenosné choroby - zhlédnout video

https://www.youtube.com/watch?v=2Bl1CC_2mCM

Odpovědět na otázky:

Která z pohlavně přenášených chorob není léčitelná?

Jaká je prevence nakažení pohl. přenášených chorob?

Tušíte, kterou chorobou trpěli Bedřich Smetana, Klement Gottwald a Albrecht z Valdštejna?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Připravte si referát, téma je libovolná choroba přenášená pohlavní cestou.

Prosím zaslat referát na mail stepankanov@email.cz, nebo messenger (Štěpán Kanov)

Rozsah: 1 x A4

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vývin lidského jedince (23. - 27. 3. 2020)

Učebnice str. 62 - 65 - do sešitu odpovědět na následující otázky:

Proč mají spermie i vajíčko poloviční sadu chromozomů?
Jakým termínem označujeme oplodněné vajíčko?
Kde probíhá vývoj plodu?
Co je placenta a k čemu slouží?
V čem se liší plod a zárodek?
Jaké jsou tři fáze porodu?
Zpracujte do sešitu tabulku na str. 65

Pro zvídavé:
Jak mohou vzniknout dvojčata a jaký je rozdíl mezi jednovaječnými a dvouvaječnými dvojčaty?

---------------------------------------------------------------------------------------------


Pohlavní ústrojí muž, žena

Vypsat do sešitu stavbu a funkci pohl. orgánů muže. str. 62.
Vypsat do sešitu stavbu a funkci pohl. orgánů ženy. str. 63.

Pro zvídavé:
Proč je evolučně výhodnější pohlavní rozmnožování než nepohlavní.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=HP0RxqAmIc4

Kontakt: stepankanov@email.cz, Messenger, Skype: Štěpán Kanov

email: stepan.kanov@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy