logotyp
Login

Přírodopis

Zhlédnout další dva díly Když musíš, tak musíš.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Protidrogová prevence

Prosím podívejte se na další dva díly: Když musíš, tak musíš.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Protidrogová prevence

Podívat se na první dva díly dokumentu: Když musíš, tak musíš.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zhlédnout videa:

https://www.youtube.com/watch?v=5w1N9FnuAe0

https://www.youtube.com/watch?v=xgBjEz_hSCA

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zdraví člověka

 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Skype hodina přírodopisu ve středu 12:15 - 13:00 hod.
https://join.skype.com/nL4LNzx8YoNO

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zhlédnout videa:
https://www.youtube.com/watch?v=GEaZ9ngOuPE
https://www.youtube.com/watch?v=aCm6gXlua48

Odpovědět na otázky dle učebnice (str. 68) nebo internetu.
Co je podmínkou růstu organismů?
Vysvětlete termín mitóza a popište její průběh.
Vypracujte do sešitu schémata  obr. 83 a 84 na str. 68.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dějiny genetiky, termíny:

zhlédnout dokument: https://www.youtube.com/watch?v=giaQ8tiGpuI

Odpovězte do sešitu na otázky:

1) Na jakých organismech prováděl Johann Gregor Mendel svoje výzkumy?

2) Vysvětlete pojmy: evoluce, gen, dědičnost, genetika, DNA, chromozom.

3) Jak se u člověka liší počet chromozomů u tělní a pohlavní buňky?

4) Kde se chromozomy nalézají?

5) Liší se počet chromozomů u různých organismů?

---------------------------------------------------------------------------------------------

První pomoc

Zhlédnout video
https://www.youtube.com/watch?v=TPv438LkVBY

Odpovědět na otázky: (naleznete ve videu)
1) Jaké je číslo na zdravotnickou záchrannou službu?
2) Jak poskytnete pomoc při podezření na:   infarkt
                                                               mrtvici
3) Co je stabilizovaná poloha?
4) Co je Heimlichův manévr?
5) Jak budete poskytovat pomoc při epileptickém záchvatu?
6) Jak se provádí resuscitace a je rozdíl v provádění u dospělých a dětí?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Opakování: pohlavně přenosné choroby - zhlédnout video

https://www.youtube.com/watch?v=2Bl1CC_2mCM

Odpovědět na otázky:

Která z pohlavně přenášených chorob není léčitelná?

Jaká je prevence nakažení pohl. přenášených chorob?

Tušíte, kterou chorobou trpěli Bedřich Smetana, Klement Gottwald a Albrecht z Valdštejna?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Připravte si referát, téma je libovolná choroba přenášená pohlavní cestou.

Prosím zaslat referát na mail stepankanov@email.cz, nebo messenger (Štěpán Kanov)

Rozsah: 1 x A4

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vývin lidského jedince (23. - 27. 3. 2020)

Učebnice str. 62 - 65 - do sešitu odpovědět na následující otázky:

Proč mají spermie i vajíčko poloviční sadu chromozomů?
Jakým termínem označujeme oplodněné vajíčko?
Kde probíhá vývoj plodu?
Co je placenta a k čemu slouží?
V čem se liší plod a zárodek?
Jaké jsou tři fáze porodu?
Zpracujte do sešitu tabulku na str. 65

Pro zvídavé:
Jak mohou vzniknout dvojčata a jaký je rozdíl mezi jednovaječnými a dvouvaječnými dvojčaty?

---------------------------------------------------------------------------------------------


Pohlavní ústrojí muž, žena

Vypsat do sešitu stavbu a funkci pohl. orgánů muže. str. 62.
Vypsat do sešitu stavbu a funkci pohl. orgánů ženy. str. 63.

Pro zvídavé:
Proč je evolučně výhodnější pohlavní rozmnožování než nepohlavní.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=HP0RxqAmIc4

Kontakt: stepankanov@email.cz, Messenger, Skype: Štěpán Kanov

email: stepan.kanov@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy