logotyp
Login

Výchovy

Občanská výchova


Týden 20. 4. - 25. 4. 2020

PENÍZE NEROSTOU NA STROMECH str. 53 - 55

Zápis do sešitu:

Člověk a jeho potřeba peněz -  bydlení, vzdělání, móda (Napište tři další oblasti k čemu potřebujeme peníze a srovnejte podle důležitosti)

Práce jako hlavní zdroj příjmů většiny obyvatel.

Trh práce – nabídka pracovních příležitostí podle jejich společenské a ekonomické důležitosti.

Optimální situace – jsou uspokojeni všichni se zájmem o práci – neexistuje!


Fungování trhu

Trh – místo, kde se střetává prodávající s kupujícím, kde vzniká nabídka a poptávka a kde se tvoří cena zboží.

Předpoklady fungování trhu -  soukromé vlastnictví, volná tvorba cen, konkurence.

Poptávka - množství zboží, které jsou kupující ochotni při určité ceně nakoupit, vztah mezi cenou a množstvím požadovaného zboží.

Nabídka - množství zboží, které jsou prodávající ochotni při určité ceně prodat, vztah mezi cenou a množstvím nabízeného zboží.

Mzdy – odměna za vykonanou práci, za kterou je pracující schopen uspokojit své potřeby.

Role státu na trhu – vytvořit právní prostředí, spravovat veřejné statky (obrana, policie, sociální otázky, zdravotnictví).

Úkol:

Zkuste založit vlastní firmu – můžete podnikat dříve, než budete mít 18?
Zjistěte rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou.

---------------------------------------------------------------------------------------------


Týden 6. 4. - 17. 4. 2020

BEZ PENĚZ DO OBCHODU NELEZ

STR. 49 – 52

ZAPIŠ DO SEŠITU:

INFORMACE O ČNB (ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA).
JEJÍ FUNKCE, KDO JI ŘÍDÍ, KDE SÍDLÍ.
OBCHODNÍ BANKY – PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY.
NAPIŠ ROZDÍL A JEJICH FUNKCE.

PLATEBNÍ MOŽNOSTI DNEŠNÍ DOBY:

PENÍZE JAKO OBĚŽIVO (VYSVĚTLI), PLATEBNÍ KARTY - UMÍŠ S NIMI NAKLÁDAT – JAK JSOU ZABEZPEČENY? CO DĚLAT PŘI ODCIZENÍ?

VYSVĚTLI POJEM KREDITNÍ A DEBETNÍ KARTY.

CENA

ZA VŠECHNO JE NUTNO ZAPLATIT – ZA SLUŽBY, ZBOŽÍ.
CO VŠE MUSÍ OBSAHOVAT CENA, ZA KTEROU NAKUPUJEME – VLASTNÍMI SLOVY.
SLEVA – DNEŠNÍ FENOMEN NA ZÁKLADĚ REKLAMY – VYPLATÍ SE OVŠEM VŽDY JI VYUŽÍT?
CO SE SKRÝVÁ ZA DESÍTKAMI % SNÍŽENÍ CENY – ZBOŽÍ PŘED KONCEM ZÁRUČNÍ DOBY, SEZONNÍ ZBOŽÍ, STARŠÍ TYPY ZBOŽÍ, KTERÉ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI VÝROBKY.

PROCES TVORBY CENY

STŘET MEZI KUPUJÍCÍM A PRODÁVAJÍCÍM – VELKÝ A PODSTATNÝ ROZDÍL POSTAVENÍ.

PRVNÍ MŮŽE KOUPIT – DRUHÝ MUSÍ PRODAT, COŽ ZNAMENÁ, ŽE PRODÁVAJÍCÍ JE NUCEN VYUŽÍT DOSTUPNÉ PROSTŘEDKY, ABY KUPUJÍCÍHO PŘESVĚDČIL – REKLAMA, DŮRAZ NA KVALITU, VYBUDOVÁNÍ ZNAČKY ZNÁMÉ NA TRHU, SYSTÉM SLEV NAPŘ. VĚRNÝM ZÁKAZNÍKŮM APOD.

ÚKOLY NEPOVINNÉ:

NAKRESLI VŠECHNY GRAFY (STR. 52) DO SEŠITU A NA ZÁKLADĚ JEJICH PROSTUDOVÁNÍ.
URČI JAKÁ JE TRŽNÍ CENA A OBVYKLÁ TRŽNÍ CENA U NEMOVITOSTI.

---------------------------------------------------------------------------------------------


Týden 30. 3. - 3. 4. 2020


UČEBNICE str. 47- 49

Zapsat do sešitu:

Maslowova pyramida potřeb – (Americký psycholog Abraham Harold Maslow)

- vyjadřuje motivaci k našemu jednání a chování

- nejdůležitější pro vlastní život – základní potřeby – první 3 články

Proč? Zkuste vyhledat, popřemýšlet a zapsat do sešitu

- životní nadstavba – poslední 2 články

Proč? Zkuste vyhledat, popřemýšlet a zapsat do sešitu

Úkol: str. 47 - Zařaď do pyramidy následující potřeby

Poslat na mail zdenek.bartak@zsnpr.cz včetně vysvětlení – téma k diskuzi

Potřeby – neomezené, možnosti k jejich uspokojení – omezené

Potřeby – vše, co potřebujeme a hlavně nepotřebujeme ke klidnému životu

K jejich naplnění slouží statky a služby – podoby činností, za kterých vznikají – jednotlivá odvětví

Odvětví  – výrobní, nevýrobní (přiřaď činnosti ze str. 48 pod odvětví)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Týden 23. 3. – 27. 3. 2020

Zápis do sešitu!

HOSPODAŘENÍ (Učebnice str. 45 – 47)

Naše základní potřeby – vše, co potřebujeme k životu.
(Potraviny, oblečení, bydlení, cestování) = statky a služby

Statky a služby

Statky = produkty práce nebo přírody
Služby = určité cizí činnosti

Životní úroveň – míra uspokojení našich potřeb – zdrojem jsou PENÍZE

Peníze jsou odměnou za práci – práce je dnes vysoce specializovaná – odbornost

Dělba práce – viz str. 45, 46 (Učebnice)

Výroba – pro její naplnění potřebujeme

Vstup = výrobní faktory – přírodní zdroje, kapitál, práce
Výstup = výrobek

Otázka: Jaký vstup odpovídá jednotlivým výrobním faktorům?   (str. 46)

Odpovědi zapsat do sešitu.


---------------------------------------------------------------------------------------------


Učebnice str. 42 - 44 - prostudovat.

Co je konflikt?

Napsat vlastními slovy – do 10 vět – poslat na adresu zdenek.bartak@zsnpr.cz

(Příklad: Nejen mezi lidmi, ve třídě, ale i konflikt mezi státy, národy atd.)

email: zdenek.bartak@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy