logotyp
Login

Zeměpis

Zemědělství ČR

Přečti si:
https://www.ucseonline.cz/zemepis/hospodarstvi-cr/

Česko - města
- klikací mapa města ČR

Odkazy:
https://edu.ceskatelevize.cz/hospodarsky-versus-prirozeny-les-5e441f44d76ace2c451de323

https://edu.ceskatelevize.cz/kurovcove-kalamity-na-sumave-5e4424fc2773dc4ee4139ffe

Kdo chce a baví ho to, tak poslední hádanka: Jak se jmenuje zřícenina hradu?

Indicie: film Radúz a Mahulena, největší zřícenina v ČR, Půta Švihovský, Plzeňský kraj.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hospodářství ČR – průmysl

Učebnice str. 94 – 99 /využij odkazu, internetu, přečti si, udělejte si zápisky do sešitu.
Odpověz na otázky do sešitu:

1) Mezi jaké státy řadíme ČR?
2) Kde se vyrábí automobily?
3) Výroba nákladních automobilů, autobusů, tramvají, motocyklů?)
4) Výrobky značky ETA, kde má firma sídlo?)
5) Významná místa zpracování ropy /chemický průmysl/.
6) Sídlo firmy Baťa a jeho výrobky.
7) Pivovary

Hádanka: Co je na obrázku, jak se jmenuje a kde ho najdeme?
Indicie: pokrývka hlavy, pasák ovcí z kamene, Středočeský kraj, přírodní nosič energie.


Odkazy:

https://www.ucseonline.cz/zemepis/hospodarstvi-cr/

https://edu.ceskatelevize.cz/menhiry-v-ceske-krajine-5e441a1ef2ae77328d0a68d7

https://edu.ceskatelevize.cz/vyroba-zeleza-ve-vysoke-peci-5e4424eb2773dc4ee4139f60

https://edu.ceskatelevize.cz/vyroba-ocelovych-kolejnic-5e4424eb2773dc4ee4139f63

https://edu.ceskatelevize.cz/zlinsky-kraj-5e441eabd76ace2c451ddd2f

---------------------------------------------------------------------------------------------

Obyvatelstvo, sídla - učebnice strana 89 - 93, atlas strana 30. ucseonline.cz

Pomocí atlasu a internetu odpověz na otázky.

1. co je to aglomerace

2. urbanizace

3. náboženství ČR

4. nářečí uveď příklad, oblast

5. národnostní složení ČR

6. města nad 100 tisíc obyvatel

7. největší město a nejmenší město ČR

Podívej se na videa:
Vnitřní migrace v České republice
Sídla: Satelitní město

Hádanka: nejvyšší umělý bod v ČR, Altvater, Slezský ledovec, Olomoucký kraj.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Obyvatelstvo ČR

Odpověz a vysvětli pomocí učebnice /str. 86-89/, atlasu, odkazů (edu.ceskatelevize.cz, ucseonline.cz), internetu na dané otázky.

1. počet obyvatel ČR

2. jaká je hustota v ČR

3. předproduktivní, produktivní, poproduktivní věk

4. přirozená měna obyvatelstva

5. věková pyramida

6. porodnost, úmrtnost

7. národnost

8. migrace, emigrace, imigrace

Hádanka2: Jaký vrchol hory jsem navštívila? Indicie: bývalý zakázaný vojenský prostor, pozorovatelna německé armády, Schwarzkopt, Chodové.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Česko - podnebné oblasti

Zopakuj si pojmy: podnebí, počasí, inverze, synoptická mapa, tlakové útvary na Zemi, skleníkový efekt,

Videa ti pomůžou odpovědět na otázky:

https://www.youtube.com/watch?v=jrHOsWaMmZ0
https://www.youtube.com/watch?v=gsAMmp88g3g

Pomocí atlasu strana 8 - 9, zapiš do sešitu 4 nejchladnější oblasti a 2 nejteplejší oblasti ČR.
Zjisti na internetu nejdeštivější, nejchladnější, nejteplejší místo v ČR.

Nová hádanka: Co je na obrázku? Indicie: Olomoucký kraj, přečerpávací elektrárna, nejdelší sjezd na koloběžce v ČR, nejvyšší pohoří na Moravě.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Opakování: Národní parky, CHKO - vyplň testík a nezapomeň poslat ofocený výsledek. Podívej se na vzdělávací pořad Soos a Hranická propast a vyznač do mapky CHKO. Nově hádanka. Jak se jmenuje místo na fotce? Indicie: čedič, Pyšná princezna, varhany, Národní přírodní památka, panorama Českého středohoří.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace

Chráněná krajinná oblast, biosférická rezervace / atlas str. 11 mapka je již neúplná, nové CHKO a biosférické rezervace najdeš v odkazech/

Chráněné krajinné oblasti České republiky
Biosférická rezervace v Česku
CHKO

Vysvětli pojmy CHKO a  biosférická rezervace a zapiš do sešitu.

Obkresli mapku ČR, doplň do ní pod čísly CHKO,  písmeny vyznač 6 biosférických rezervací a barevně vyznač a popiš Národní parky. Ofocené pošli ke kontrole, ať vím, že pracujete. /někteří se doposud ani jednou neozvali/

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrana krajiny a přírody

Národní parky ČR  /učebnice str. 84/ napište do sešitu a ofocené  pošlete:
1. vysvětli pojem národní park /NP/
2. kolik je v ČR NP a vyjmenuj  je
3. napiš  5 bodů, které charakterizují každý NP /najdi informace na internetu/

Stále pokračuje soutěž: slepá mapa - státy a zatím nejlepší čas je 0:45, bude někdo lepší?
https://online.seterra.com/cs/vgp/3022

---------------------------------------------------------------------------------------------

Surovinové zdroje na našem území / učebnice str. 82 - 83 , atlas str. 15/

Do slepé mapky vyznač oblasti těžby nerostných surovin, významné elektrárny /ofocenou pošli/

1.    černé uhlí
2.    hnědé uhlí
3.    kaolin
4.    uran
5.    vápenec
6.    ropa
7.    rašelina
8.    2 jaderné elektrárny
9.    3 tepelné elektrárny
10.  4 vodní elektrárny
11.  1 větrnou a 1 solární
12.  kde je naleziště českého granátu a vltavínů /použij internet/

Soutěžíme se 7.B, slepá mapa státy, zahraj si a pošli ofocený nejlepší výsledek /zatím je 100%  1 : 11. Překonáte je někdo?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Opakování vodstvo, hory, pohoří ČR / použij atlas, učebnice téma: Přírodní poměry ČR/

Odpověz na otázky a pošli odpovědi

1.  Jak se jmenuje nejvyšší hora a jaká je její výška?

2.  Jak se jmenuje nejdelší vodní tok na naše území?

3.  Jaká je jeho délka?

4.  Jak se jmenuje naše největší řeka?

5.  Jak se jmenuje naše největší jezero?

6.  Jakého je původu?

7.  V jakém pohoří leží?

8.  Jaká je plocha jeho hladiny?

9.  Největší český rybník?

10. Kde leží?

11. Jaká je plocha jeho hladiny?

12. Název největší přehrady co do plochy vodní hladiny?

13 Na jaké řece leží?

14. Jak se jmenuje největší přehrada co do objemu zadržované vody?

15. Na jaké řece leží?

16. Kolik vody se do ní vejde?

Kdo nezvládl těžkou „klikací“ mapu z minulého týdne, vyzkoušejte tuto lehkou (viz níže).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vodstvo - jezera, přehrady, rybníky ( atlas str. 7 )

Zopakuj si co je to jezero, přehrada, rybník.

Vyznač do mapky tyto přehrady: Orlík, Slapy, Lipno, Hracholusky, Švihov, Vranov, Nové Mlýny, Dlouhé Stráně, Slezská Harta, Hostivař.

Zjisti u nich podle atlasu převládající účel vodní nádrže a zapiš do sešitu.

1) Napiš 2 největší rybníkářské oblasti v ČR.

2) Jaký je jiný název Máchova jezera?

3) Jak se jmenuje největší rybník v ČR?

4) Kde se nachází nejvíce jezer v ČR.

5) Vyjmenuj alespoň 3 z nich ( atlas str. 46 ).

Soutěž: Hory ČR - grafický test - vyfoť nejlepší výsledek a pošli. Budu se těšit i na nové soutěžící.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vodstvo ČR

Atlas str. 7

1. Zopakuj si pojmy: povodí, rozvodí, úmoří, meandr, ústí, soutok řek.

2. Pomocí atlasu a mapky doplň řeky, které 3 řeky jsou nejdelší na území ČR, ke kterým úmořím patří ČR.

3. Na Testi.cz - vyplň test (řeky - slepá mapa), není to nejlehčí, ale pokus se, pošli ofocený výsledek testu.

Budu se těšit na Vaše výsledky.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Geomorfologie ČR 

Školní atlas ČR a Evropa str. 4 - 5.

Do mapky z minulého týdne doplň další pojmy: Západní Karpaty - Vněkarpatské sníženiny číslo: 73, 74, 75, 76, 77.

Slovensko-moravské Karpaty 84, 85, Západní Beskydy 89, Západopanonská pánev 93.

Zapiš do mapky pod písmenem A Sněžka, B Klínovec, C Smrk, D Luž, E Milešovka, F Čerchov, G Plechý, H Tok, CH Velká Deštná, I Praděd, J Lysá hora.

Chválím 4 žáky z 8.B a 1 žákyni z 8.A. Doufám, že se přidáte i další. Zdraví Iva Ouběchová

---------------------------------------------------------------------------------------------

Česko - geomorfologické členění povrchu   

Česká vysočina / pracuj s atlasem Česká republika a Evropa /

Atlas str. str. 4 - 5 / obkresli obrys mapky /

Zapiš do sešitu podsoustavy a vyznač do slepé mapy pouze daná čísla / pohoří /

  • Šumavská podsoustava 1, 4, 6
  • Česko-moravská p. 11, 13, 16, 23
  • Krušnohorská p. 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32
  • Krkonošsko-jesenická p. 35, 36, 39, 40, 43, 49, 52, 53
  • Poberounská p. 60
  • Česká tabule
  • Středoevropská nížina

 Slepou mapku stačí ofotit a poslat, ráda se podívám, jak jste si s tím poradili (iva.oubechova@zsnpr.cz).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Česko v Evropě, Vývoj státního zřízení
učebnice str. 70-73

Odpověz na otázky a vypracuj do sešitu:

1. Napiš sousedící státy ČR.
2. Ke kterému moři má ČR nejblíže.
3. Součástí kterých organizací je ČR.

Vývoj státního území: školní atlas ČR a Evropy str. 25.

1. rok 1918 - 1938 napiš název
2. rok 1938 - 1945 napiš název
3. rok 1945 - 1992 napiš název
4. rok 1993 napiš název

Úkol pro zvídavé: učebnice str. 72  otázky a úkoly ?/ modrý otazník/

Česko - přírodní poměry
učebnice str. 74- 76

opakovat: na straně modře uč. str 74 Vysvětli vznik vrásy. Jak se nazývá děj, při kterém vzniká.Jaký je rozdíl mezi horninou a minerálem.

odpověz do sešitu na dané otázky:

1. na jaké 2 geologické části se dělí ČR
2. Hercinské vrásnění uveď příklady
3. Alpinské vrásnění uveď příklady
4. Sopečná činnost v ČR uveď příklady
5. ústně otázky a úkoly str. 1,2,3.

Působení ledovce v ČR str. 76, zapiš do sešitu:

1. najdi na mapě ČR ledovcová jezera v ČR
2. Ve kterém pohoří se nachází
3. vyjmenuj 5 jezer ledovcového původu

využij k prohloubení znalostí pořadu ČT1, Déčko odpolední pořad Učitelka

 email: iva.oubechova@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy