logotyp
Login

Dějepis

Důležitá informace k výuce dějepisu

Od 29.4. je pan učitel Petrus v pracovní neschopnosti. Vyučujícím dějepisu pro období jeho pracovní neschopnosti je pověřen v 6.B pan učitel Barták. Vypracované úkoly tedy posílejte pověřenému vyučujícímu a s ním také konzultujte veškeré otázky ke studiu a k výuce dějepisu.

třídní učitel Ivan Tomeš

Pokyny na období 23. - 29. 4. 2020


Milí žáci,

každý týden si přidáme nějaká nová témata. Můžete také využít možnosti, že na programu Seznam.cz TV dávají  v podstatě každý den ráno (od 7 hod.) a navečer (od 19:30 hod.) kreslený, francouzský, historický seriál "Byl jednou jeden... člověk", kde se střídají témata (ráno starší, navečer novější období) vhodná i pro námi probíranou látku. Dále, kdo má možnost práce na internetu, tak vřele doporučuji www.ctedu.cz. Najdete zde ke všem čas. obdobím stovky zajímavých videí. Jsou tam ale zastoupeny i další předměty, takže to můžete využít i v dalších oborech.

Zopakujte si látku Králové na římském trůně (viz učebnice s. 90-91) a pokračujte počátky římské republiky (s. 92-93). Do sešitu kromě stručných výpisků (jen to zvýrazněné) si zase opište a správně doplňte věty před koncem s. 93.

Přehled o plnění zadávaných úkolů formou fotky či scanu přísl. stránky sešitu posílejte na moji školní adresu jaroslav.petrus@zsnpr.cz.

Pokud byste vy či rodiče něco potřebovali zkonzultovat (k tématu výuky), tak mi můžete psát na školní adresu. Využít můžete i mé, školou nastavené konzultační hodiny na pondělí od 13-14h. Závěrem děkuji všem, kteří mi poslali splněný úkol z minula. Zdraví a pohodu přeje J. Petrus


Pokyny na období 14. - 22. dubna 2020

Zopakujte si látku o počátcích starověkého Říma (viz učebnice s. 88-90) a pokračujte životem za vlády králů (s. 91). Do sešitu si opište a správně doplňte Doba královská - opakování na konci s. 91.

Tyto splněné úkoly posílejte na adresu jaroslav.petrus@zsnpr.cz (neposílejte už pí Dražanové).

Podrobnější informace mohu poskytnout na výše uvedeném mailu a během školou stanovených konzultačních hodin.


Práce na období  30. 3. – 5. 4.

Milí žáci,

děkuji za dosud zaslané práce. Prosím jen, abyste přílohy vždy označili svým příjmení. Originály si uchovávejte (zápisy v sešitech, volné listy, dokumenty WORD, vytištěné maily aj.)
Během výše uvedeného týdne si otevřete odkazy a vyzkoušejte si své dovednosti i znalosti. Pokud už se zabýváte tématem Starověký Řím a využili jste mé výpisky, tak se seznamte s pověstí o založení Říma  (text je dostupný na internetu), dále se pokuste porozumět pojmům patricij a plebej (viz učebnice s. 91) a nakonec si písemně vyřešte doplňovačku nad žlutým textem ze strany 93.

Můžete si vyzkoušet (z nakladatelství Fraus, na výsledné hodnocení neberte příliš zřetel, spíš pro zábavu)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4134

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4135

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4136

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4141

Práci si rozdělte na dvě části, stejně jako máte v týdnu dvě vyučovací hodiny.

Hodně úspěchů.

K. Dražanová

Práce od 23. 3. 2020

Učivo zadává pí Dražanová

Antické Řecko
- dobrovolná opakovací a procvičovací práce (případně poslat jako vyřešenou samostatnou přílohu k mailu katerina.drazanova@zsnpr.cz, v příloze uvést příjmení žáka a třídu), Statověký Řím - zpracované předpřipravené základní poznámky/výpisky, které pí učitelka posílá, k nim si pročítat příslušnou kapitolu v učebnici a dohledávat na internetu (je to práce minimálně na dva týdny).

Dobrovolná opakovací a procvičovací práce


Starověké Řecko – divadlo a olympijské hry

K opakování celého celku Starověké Řecko si žáci mohou zpracovat odpovědi na otázky

z učebnice s. 87 cv. 4 a, b,c, g, h, j, l, n, o, p, s

Kdo úkol vypracuje a má možnost ho elektronicky zaslat, pošle ho na mailovou adresu svého třídního učitele.

Postupně se na webových stránkách objeví pokyny k náhledu do nového celku Starověký Řím.

Sledujte pořady veřejnoprávní televize a rozhlasu a doporučené stránky např. elektronická učebnice Fraus, www.dejepis.com.

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy