logotyp
Login

Dějepis

Důležitá informace k výuce dějepisu

Od 29.4. je pan učitel Petrus v pracovní neschopnosti. Vyučujícím dějepisu pro období jeho pracovní neschopnosti je pověřen v 6.B pan učitel Barták. Vypracované úkoly tedy posílejte pověřenému vyučujícímu a s ním také konzultujte veškeré otázky ke studiu a k výuce dějepisu.

třídní učitel Ivan Tomeš

Pokyny na období 23. - 29. 4. 2020


Milí žáci,

každý týden si přidáme nějaká nová témata. Můžete také využít možnosti, že na programu Seznam.cz TV dávají  v podstatě každý den ráno (od 7 hod.) a navečer (od 19:30 hod.) kreslený, francouzský, historický seriál "Byl jednou jeden... člověk", kde se střídají témata (ráno starší, navečer novější období) vhodná i pro námi probíranou látku. Dále, kdo má možnost práce na internetu, tak vřele doporučuji www.ctedu.cz. Najdete zde ke všem čas. obdobím stovky zajímavých videí. Jsou tam ale zastoupeny i další předměty, takže to můžete využít i v dalších oborech.

Zopakujte si látku Králové na římském trůně (viz učebnice s. 90-91) a pokračujte počátky římské republiky (s. 92-93). Do sešitu kromě stručných výpisků (jen to zvýrazněné) si zase opište a správně doplňte věty před koncem s. 93.

Přehled o plnění zadávaných úkolů formou fotky či scanu přísl. stránky sešitu posílejte na moji školní adresu jaroslav.petrus@zsnpr.cz.

Pokud byste vy či rodiče něco potřebovali zkonzultovat (k tématu výuky), tak mi můžete psát na školní adresu. Využít můžete i mé, školou nastavené konzultační hodiny na pondělí od 13-14h. Závěrem děkuji všem, kteří mi poslali splněný úkol z minula. Zdraví a pohodu přeje J. Petrus


Pokyny na období 14. - 22. dubna 2020

Zopakujte si látku o počátcích starověkého Říma (viz učebnice s. 88-90) a pokračujte životem za vlády králů (s. 91). Do sešitu si opište a správně doplňte Doba královská - opakování na konci s. 91.

Tyto splněné úkoly posílejte na adresu jaroslav.petrus@zsnpr.cz (neposílejte už pí Dražanové).

Podrobnější informace mohu poskytnout na výše uvedeném mailu a během školou stanovených konzultačních hodin.


Práce na období  30. 3. – 5. 4.

Milí žáci,

děkuji za dosud zaslané práce. Prosím jen, abyste přílohy vždy označili svým příjmení. Originály si uchovávejte (zápisy v sešitech, volné listy, dokumenty WORD, vytištěné maily aj.)
Během výše uvedeného týdne si otevřete odkazy a vyzkoušejte si své dovednosti i znalosti. Pokud už se zabýváte tématem Starověký Řím a využili jste mé výpisky, tak se seznamte s pověstí o založení Říma  (text je dostupný na internetu), dále se pokuste porozumět pojmům patricij a plebej (viz učebnice s. 91) a nakonec si písemně vyřešte doplňovačku nad žlutým textem ze strany 93.

Můžete si vyzkoušet (z nakladatelství Fraus, na výsledné hodnocení neberte příliš zřetel, spíš pro zábavu)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4134

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4135

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4136

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4141

Práci si rozdělte na dvě části, stejně jako máte v týdnu dvě vyučovací hodiny.

Hodně úspěchů.

K. Dražanová

Práce od 23. 3. 2020

Učivo zadává pí Dražanová

Antické Řecko
- dobrovolná opakovací a procvičovací práce (případně poslat jako vyřešenou samostatnou přílohu k mailu katerina.drazanova@zsnpr.cz, v příloze uvést příjmení žáka a třídu), Statověký Řím - zpracované předpřipravené základní poznámky/výpisky, které pí učitelka posílá, k nim si pročítat příslušnou kapitolu v učebnici a dohledávat na internetu (je to práce minimálně na dva týdny).

Dobrovolná opakovací a procvičovací práce


Starověké Řecko – divadlo a olympijské hry

K opakování celého celku Starověké Řecko si žáci mohou zpracovat odpovědi na otázky

z učebnice s. 87 cv. 4 a, b,c, g, h, j, l, n, o, p, s

Kdo úkol vypracuje a má možnost ho elektronicky zaslat, pošle ho na mailovou adresu svého třídního učitele.

Postupně se na webových stránkách objeví pokyny k náhledu do nového celku Starověký Řím.

Sledujte pořady veřejnoprávní televize a rozhlasu a doporučené stránky např. elektronická učebnice Fraus, www.dejepis.com.

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy