logotyp
Login

Dějepis

Pokyny na období 15.-19.6.

Česká kultura na počátku novověku

Pokyny na období 25.5-12.6.

Evropa na počátku novověku II

Pokyny na období 18.-22.5.

Evropa na počátku novověku

Pokyny na období 4.-14.5.

Milí žáci,
úkoly zasílejte na email: stepan.kanov@zsnpr.cz
Další kontakty pro dotazy:

Messenger: Štěpán Kanov, Skype: Štěpán Kanov

Podívejte se na materiál k tématu Třicetiletá válka. Své odpovědi zašlete do 14.5.

Děkuji.
Štěpán Kanov

Pokyny na období 23. - 29. 4. 2020


Milí žáci,

každý týden si přidáme nějaká nová témata. Můžete také využít možnosti, že na programu Seznam.cz TV dávají  v podstatě každý den ráno (od 7 hod.) a navečer (od 19:30 hod.) kreslený, francouzský, historický seriál "Byl jednou jeden... člověk", kde se střídají témata (ráno starší, navečer novější období) vhodná i pro námi probíranou látku. Dále, kdo má možnost práce na internetu, tak vřele doporučuji www.ctedu.cz. Najdete zde ke všem čas. obdobím stovky zajímavých videí. Jsou tam ale zastoupeny i další předměty, takže to můžete využít i v dalších oborech

Zopakujte si látku o prvních Habsburcích na českém trůně (viz učebnice s. 98-100) a dále pokračujte stavovským povstání, vládou Friedricha Falckého a počátkem vlády Ferdinanda II. (s.100-102). Udělejte si z nové látky stručné výpisky (jen to zvýrazněné). Ze zadu si doplňte do sešitu odpovědi na otázky č. 1 až 6. ze str. 121.

Přehled o plnění zadávaných úkolů formou fotky či scanu přísl. stránky sešitu posílejte na moji školní adresu jaroslav.petrus@zsnpr.cz.

Pokud byste vy či rodiče něco potřebovali zkonzultovat (k tématu výuky), tak mi můžete psát na školní adresu. Využít můžete i mé, školou nastavené konzultační hodiny na pondělí od 13-14h. Závěrem děkuji všem, kteří mi poslali splněný úkol z minula. Zdraví a pohodu přeje J. PetrusPokyny na období 14. - 22. dubna 2020

Zopakujte si látku o náboženské reformaci a protestantských církvích (viz učebnice s. 95) a dále pokračujte nástupem Habsburků na český trůn (s. 98-100). Opište si a správně doplňte do sešitu věty z 2.poloviny str. 100.

Tyto splněné úkoly posílejte na adresu jaroslav.petrus@zsnpr.cz (neposílejte už pí Dražanové).

Podrobnější informace mohu poskytnout na výše uvedeném mailu a během školou stanovených konzultačních hodin.


Práce na období  30. 3. – 5. 4.

Milí žáci,

děkuji za dosud zaslané práce. Prosím jen, abyste případné další vypracované přílohy vždy označili svým příjmení. Originály si uchovávejte (zápisy v sešitech, volné listy, dokumenty WORD, vytištěné maily aj.)
Další z probraných celků, který je možné si opakovat, bylo téma Zámořské objevy. Nabízím návodný materiál, jenž by mohl být průvodcem při opakování a kdo by měl zájem může vytvořit koláž obrázků (vlastních, vytištěných) a textů, nalepit vše na papír (např. A3) a po nástupu do školy odevzdat. Koláž by obsahovala informace, jež si připomenete při níže uvedeném opakování.

Objevné cesty a jejich důsledky pro Evropu- opakování

raný novověk

1.Dohledat odpověď

Kteří Evropané kolem 10. století dosáhli břehů Ameriky ?

Jaké země podporovaly objevné plavby ?

Jaké národnosti byl Kolumbus a ve službách jaké země vyplul ?

Co chtěl Kolumbus objevit ?

Co byly karavely ?

Do Indie doplul da Gama nebo Díaz ?

O jaké zboží ze zámoří byl v Evropě zájem ?

Kdo byli konquistadoři ?

Co je Machu Picchu?

Kde se nacházela říše Aztéků ?

2. Práce s mapou

1. Poloostrov, ze kterého vyplul Kolumbus.

2. Mys Dobré naděje

3. Říše Inků

4. Přední Indie

5. Magalhaesův průliv

6. Filipíny

7.
Apeninský poloostrov

8.
Skandinávský poloostrov

9.
Britské souostroví

10.
Černé moře

11.
Egypt

12.
Atlantský oceán

13.
Arabský poloostrov

14.
Řecko

15.
Malá Asie - Turecko

3. Umět vysvětlit

  • příčiny zámořských objevných cest
  • výdobytky vědy a techniky
  • představy o podobě Země
  • význam námořních velmocí
  • osobnosti mořeplavců
  • přínos cest pro Evropany
  • indiánské civilizace
  • hospodářské a společenské změny v Evropě 15. a 16. století

Práci si rozdělte na dvě části, stejně jako máte v týdnu dvě vyučovací hodiny.

Hodně úspěchů.
K. DražanováRenesance, reformace
- dobrovolná opakovací a procvičovací práce (případně poslat jako vyřešenou samostatnou přílohu k mailu katerina.drazanova@zsnpr.cz, v příloze uvést příjmení žáka a třídu), případně si do sešitu udělat poznámky z toho, co žák nevěděl a musel dohledat v příslušné kapitole v učebnici a dohledávat na internetu (je to práce do konce března). S učivem vpřed nemusíme, je důležité, aby probrané učivo žáci ovládali a dalo se později rozvíjet.

Dobrovolná opakovací a procvičovací práce


Habsburkové na českém trůně, kolonie (myšleno po zámořských objevech)

K opakování využijte tzv. „doplňovačky“ za jednotlivými kapitolami, správné řešení naleznete vždy v učivu příslušné kapitoly, jež doplňovačce předchází, dále si znalosti ověřte na s. 119 – 120 v učebnici, odpovědi na otázky můžete elektronicky zaslat na mailovou adresu třídního učitele.

V atlasech (dějepisných mapách na webu) si prohlédněte velikost území habsburské monarchie v době nástupu Habsburků na český trůn, můžete si číst o rozvoji města Prahy v době vlády Rudolfa II.

Sledujte pořady veřejnoprávní televize a rozhlasu a doporučené stránky např. elektronická učebnice Fraus, www.dejepis.com.


Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy