logotyp
Login

Matematika

Organizace distanční výuky matematiky

Pracujeme v Google Classroom dle běžného rozvrhu.
Vždy na začátku a na konci hodiny se sejdeme na Meetu k uvedení do tématu a následně jeho shrnutí, dotazům a zpětné vazbě.
Poměr synchronní a asynchronní online výuky je přibližně 1:1.
Střídají se hodiny výkladové (za podpory vhodných videí) a procvičovací (zadání příkladů a kontrola, resp. oprava).
Žáci nahrávají foto sešitů se zápisky z výkladových hodin pro ověření jejich správného provedení.
Jednou týdně je zpravidla zadán kontrolní test, kontrolována a hodnocena jsou i nahraná řešení.
Jednou týdně je zpravidla zadáván domácí úkol z učebnice.
K celkovému hodnocení přispívá plnění všech úkolů, práce v hodinách a nadstandardní aktivita.
Dle potřeby jsou zařazována extra doučování.

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy