logotyp
Login

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Jan Amos Komenský

Operační program Jan Amos Komenský
OP JAK 1 pro ZŠ Nad Přehradou


Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Operační program Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK") vychází z dokumentů definujících národní politiku v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje a navazuje na úspěšný Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV"). Zkušenosti z OP VVV, jím podpořené oblasti a vytvořené mechanismy jsou základem navazujícího OP JAK, který dále prohloubí a posílí pozitivní dopady již realizovaných intervencí a změn v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Náš projekt je zaměřen v letech 2023 - 2025 na kombinaci následujících témat:

 • personální podpora
 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
 • inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání
 • spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0008000

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pro roky 2019 – 2021


Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0013198
Název projektu: Šablony 2 pro ZŠ Nad Přehradou

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na kombinace následujících témat: personální podpora, osobnostní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči, spolupráce s veřejností.

Přípravný a realizační tým projektu Šablony 2

Mgr. Anna Běhunková
Mgr. Kateřina Dražanová
Mgr. Ivan Tomeš


V období školního roku 2019/2020 již probíhají, nebo proběhnou šablony:

  • 2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů (2x)
  • 2.II/15 Zapojení ICT technika do výuky
  • 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání (3x)
  • 2.II/17 Badatelský klub pro žáky (4x)
  • 2.II/18 Doučování žáků (11x)
  • 2.II/20 Projektový den mimo školu (11x)

Na období 2020/2021 plánujeme realizaci nebo dokončení následujících šablon:

  • 2.II/15 Zapojení ICT technika do výuky
  • 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání (3x)
  • 2.II/18 Doučování žáků (4x)
  • 2.II/20 Projektový den mimo školu (11x)

V průběhu období 2019-2021 absolvují vyučující v rámci dalšího vzdělávání semináře:

  • 2.II/6 DVPP ICT (20x) - realizováno (srpen 2019)
  • 2.II/6 DVPP v oblasti osobnostně sociálního rozvoje (15x)
  • 2.II/6 DVPP Polytechnická výchova (10x)

Pro rodiče opět plánujeme v rámci Šablon 2 odborné semináře:

 • 2.II/21 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči

Inspiraci pro náplň seminářů a tematických setkávání bychom rádi čerpali i od Vás od rodičů. Náměty a typy na odborníky a na témata která Vás zajímají nám můžete sdělovat průběžně telefonicky, osobně nebo emailem.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Za realizační tým Ivan Tomeš


---------------------------------------------------------

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2017 – 2019

Realizační tým
 • Mgr. Anna Běhunková
 • Mgr. Kateřina Dražanová
 • Mgr. Ivan Tomeš

V období 2.pololetí školního roku 2016/2017 proběhly šablony:

 • doučování žáků 3 skupiny
 • DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) – čtenářská gramotnost

V průběhu školního roku 2017/2018 a 1. pololetí školního roku 2018/2019 realizujeme šablony:

 • čtenářský klub - čtyři skupiny
 • deskové hry - dvě skupiny
 • doučování žáků - čtyři skupiny
 • vzájemná spolupráce pedagogů školy
 • vzájemná spolupráce pedagogů dvou škol
 • přednášky a besedy pro rodiče
 • DVVP matematická gramotnost
 • DVVP inkluze

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy