logotyp
Login

Výchovy

Občanská výchova


Týden 20. 4. - 25. 4. 2020

PENÍZE NEROSTOU NA STROMECH str. 53 - 55

Zápis do sešitu:

Člověk a jeho potřeba peněz -  bydlení, vzdělání, móda (Napište tři další oblasti k čemu potřebujeme peníze a srovnejte podle důležitosti)

Práce jako hlavní zdroj příjmů většiny obyvatel.

Trh práce – nabídka pracovních příležitostí podle jejich společenské a ekonomické důležitosti.

Optimální situace – jsou uspokojeni všichni se zájmem o práci – neexistuje!


Fungování trhu

Trh – místo, kde se střetává prodávající s kupujícím, kde vzniká nabídka a poptávka a kde se tvoří cena zboží.

Předpoklady fungování trhu -  soukromé vlastnictví, volná tvorba cen, konkurence.

Poptávka - množství zboží, které jsou kupující ochotni při určité ceně nakoupit, vztah mezi cenou a množstvím požadovaného zboží.

Nabídka - množství zboží, které jsou prodávající ochotni při určité ceně prodat, vztah mezi cenou a množstvím nabízeného zboží.

Mzdy – odměna za vykonanou práci, za kterou je pracující schopen uspokojit své potřeby.

Role státu na trhu – vytvořit právní prostředí, spravovat veřejné statky (obrana, policie, sociální otázky, zdravotnictví).

Úkol:

Zkuste založit vlastní firmu – můžete podnikat dříve, než budete mít 18?
Zjistěte rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou.

---------------------------------------------------------------------------------------------


Týden 6. 4. - 17. 4. 2020

BEZ PENĚZ DO OBCHODU NELEZ

STR. 49 – 52

ZAPIŠ DO SEŠITU:

INFORMACE O ČNB (ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA).
JEJÍ FUNKCE, KDO JI ŘÍDÍ, KDE SÍDLÍ.
OBCHODNÍ BANKY – PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY.
NAPIŠ ROZDÍL A JEJICH FUNKCE.

PLATEBNÍ MOŽNOSTI DNEŠNÍ DOBY:

PENÍZE JAKO OBĚŽIVO (VYSVĚTLI), PLATEBNÍ KARTY - UMÍŠ S NIMI NAKLÁDAT – JAK JSOU ZABEZPEČENY? CO DĚLAT PŘI ODCIZENÍ?

VYSVĚTLI POJEM KREDITNÍ A DEBETNÍ KARTY.

CENA

ZA VŠECHNO JE NUTNO ZAPLATIT – ZA SLUŽBY, ZBOŽÍ.
CO VŠE MUSÍ OBSAHOVAT CENA, ZA KTEROU NAKUPUJEME – VLASTNÍMI SLOVY.
SLEVA – DNEŠNÍ FENOMEN NA ZÁKLADĚ REKLAMY – VYPLATÍ SE OVŠEM VŽDY JI VYUŽÍT?
CO SE SKRÝVÁ ZA DESÍTKAMI % SNÍŽENÍ CENY – ZBOŽÍ PŘED KONCEM ZÁRUČNÍ DOBY, SEZONNÍ ZBOŽÍ, STARŠÍ TYPY ZBOŽÍ, KTERÉ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI VÝROBKY.

PROCES TVORBY CENY

STŘET MEZI KUPUJÍCÍM A PRODÁVAJÍCÍM – VELKÝ A PODSTATNÝ ROZDÍL POSTAVENÍ.

PRVNÍ MŮŽE KOUPIT – DRUHÝ MUSÍ PRODAT, COŽ ZNAMENÁ, ŽE PRODÁVAJÍCÍ JE NUCEN VYUŽÍT DOSTUPNÉ PROSTŘEDKY, ABY KUPUJÍCÍHO PŘESVĚDČIL – REKLAMA, DŮRAZ NA KVALITU, VYBUDOVÁNÍ ZNAČKY ZNÁMÉ NA TRHU, SYSTÉM SLEV NAPŘ. VĚRNÝM ZÁKAZNÍKŮM APOD.

ÚKOLY NEPOVINNÉ:

NAKRESLI VŠECHNY GRAFY (STR. 52) DO SEŠITU A NA ZÁKLADĚ JEJICH PROSTUDOVÁNÍ.
URČI JAKÁ JE TRŽNÍ CENA A OBVYKLÁ TRŽNÍ CENA U NEMOVITOSTI.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Týden 30. 3. - 3. 4. 2020

UČEBNICE str. 47- 49

Zapsat do sešitu:

Maslowova pyramida potřeb – (Americký psycholog Abraham Harold Maslow)

- vyjadřuje motivaci k našemu jednání a chování

- nejdůležitější pro vlastní život – základní potřeby – první 3 články

Proč? Zkuste vyhledat, popřemýšlet a zapsat do sešitu

- životní nadstavba – poslední 2 články

Proč? Zkuste vyhledat, popřemýšlet a zapsat do sešitu

Úkol: str. 47 - Zařaď do pyramidy následující potřeby

Poslat na mail zdenek.bartak@zsnpr.cz včetně vysvětlení – téma k diskuzi

Potřeby – neomezené, možnosti k jejich uspokojení – omezené

Potřeby – vše, co potřebujeme a hlavně nepotřebujeme ke klidnému životu

K jejich naplnění slouží statky a služby – podoby činností, za kterých vznikají – jednotlivá odvětví

Odvětví  – výrobní, nevýrobní (přiřaď činnosti ze str. 48 pod odvětví)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Týden 23. 3. – 27. 3. 2020

Zápis do sešitu!

HOSPODAŘENÍ (Učebnice str. 45 – 47)

Naše základní potřeby – vše, co potřebujeme k životu.
(Potraviny, oblečení, bydlení, cestování) = statky a služby

Statky a služby

Statky = produkty práce nebo přírody
Služby = určité cizí činnosti

Životní úroveň – míra uspokojení našich potřeb – zdrojem jsou PENÍZE

Peníze jsou odměnou za práci – práce je dnes vysoce specializovaná – odbornost

Dělba práce – viz str. 45, 46 (Učebnice)

Výroba – pro její naplnění potřebujeme

Vstup = výrobní faktory – přírodní zdroje, kapitál, práce
Výstup = výrobek

Otázka: Jaký vstup odpovídá jednotlivým výrobním faktorům?   (str. 46)

Odpovědi zapsat do sešitu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Učebnice str. 42 - 44 - prostudovat.

Co je konflikt?

Napsat vlastními slovy – do 10 vět – poslat na adresu zdenek.bartak@zsnpr.cz

(Příklad: Nejen mezi lidmi, ve třídě, ale i konflikt mezi státy, národy atd.)

email: zdenek.bartak@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy