logotyp
Login

Pokyny pro stravování
Platba obědů v naší jídelně probíhá zálohově (tzn. vždy na měsíc dopředu) a je prováděná bezhotovostním platebním stykem, proto je potřeba mít zavedený účet u jakéhokoli bankovního ústavu a zadat trvalý příkaz  na placení obědů.

1.Typ platby :
Bank. převodem: Trvalý příkaz
Je potřeba si zařídit trvalý příkaz ve prospěch našeho čísla účtu: 2000894349/0800, na který budete posílat danou platbu podle dané skupiny strávníků. Trvalý příkaz prosím zadejte k 20. dni v měsíci (na měsíc následující). Převody mezi jednotlivými peněžními ústavy trvají déle a Vaše platba by měla být připsána nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci.

Přeplatky stravného se vrací v červenci po vyúčtování.

2. Sazby stravného: na základě vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování se mění skupiny strávníků podle věku dítěte. Děti, které ve školním roce dovrší 7,11 a 15 let budou počítány v následující skupině již od začátku daného školního roku.

Cena obědů:

  1. skupina (7 – 10 let)               30,- Kč    (660,- Kč / měsíc)

  2. skupina (11 – 14 let)             31,- Kč    (682,- Kč / měsíc)

  3. skupina ( 15 a více)              32,- Kč    (704,- Kč / měsíc)

Cena je vypočítána pouze z nákladů na potraviny. Na dotovaný oběd, tj. jen za cenu potravin má nárok pouze žák, který je přítomen ve škole.

Za cenu 69,- Kč si oběd může koupit kdokoli. je potřeba ho objednat a zaplatit min. 1 den dopředu.

3. Objednávání obědů probíhá formou automatizovaného systému pomocí čipů. Každý strávník má přidělený identifikační čip, který slouží po celou školní docházku (1. až 9. třída) . Tento čip je nevratný a bude Vám prodán za 150,- Kč v kanceláři ŠJ. Čip je určen pro identifikaci strávníka, kontrolu odběru oběda a pro objednání jídla na další dny. Dětem při výběru a objednání jídla pomáhá pedagogický dozor. Pokud si strávník oběd neodhlásí a neprovede ani výběr menu č. 2, má automaticky objednaný oběd na další den s volbou menu č.1. Když si strávník čip zapomene, musí to nahlásit paní kuchařce a zapsat se na seznam, oběd dostane, ale bez možnosti volby. Volba menu č. 2 na následující den je možná nejpozději předchozí den ve škole do 14 hod. na školním terminále v ŠJ,
popř. 2 stravné dny předem na portále: www.e-jidelnicek.cz
(Tzn., že např. na pondělí je možné si zvolit menu č.2 nejpozději ve čtvrtek  do 14 hod.)

Č i p  j e   n e p ř e n o s n ý  a patří pouze žákovi, kterému byl vydán. Ztrátu čipu je nutné okamžitě ohlásit do školní jídelny, aby mohl být zablokován a nedocházelo k jeho zneužití jiným strávníkem.

P o z o r - při ztrátě je nutné si zakoupit čip nový!

4. Odhlašování obědů:

Pokud chcete strávníka odhlásit natrvalo ze školní jídelny, učiňte tak prosím výhradně písemně. Opět je potřeba čip zablokovat, aby nedocházelo k jeho zneužití jiným strávníkem.

Odhlašování obědů je ukončeno ve 14 hod. předchozího dne. Při náhlém onemocnění je možné si 1. den nemoci pro oběd samozřejmě přijít. Odhlásit oběd lze přes e-jídelníček nebo na telefonu: 226 806 003, na tomto čísle je záznamník, kde zanecháte vzkaz: a to jméno žáka, třídu a termín odhlášky, popř. můžete použít i e-mail: sj@zsnpr.cz

- vyjímečně před a po prázdninách končí odhlašování 3 - 5 dnů předem (kromě letních prázdnin - tam platí specifické podmínky) - informace jsou vždy na www stránkách.

5. Obědy pro nemocné děti se rodičům vydávají  p o u z e   p r v n í   d e n  nemoci dítěte, a to aktuálně od 11:00 hod do 14:00 hod., viz. Řád ŠJ. Obědy pro nemocné děti budou vydány proti předložení čipu. Nelze si v době nemoci dotované obědy vyzvedávat po celou dobu nepřítomnosti.
Je však možnost si nedotovaný oběd nahlásit v kanceláři ŠJ, popř. u p. kuchařky, zaplatit za něj 69,- Kč a odnést si jej domů.

Pokud Vám bude něco nejasného ohledně školního stravování a jídelny, informace Vám ráda podá vedoucí školní jídelny, paní Kadelová na tel. č.: 226 806 003.
 

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy