logotyp
Login

Řád školní jídelnyAktuální výdejní doba je od 11:00 hod do 14:00 hodin

Způsob placení: bankovní převod

Termíny placení: vždy do posledního dne v aktuálním měsíci požadujeme zálohovou platbu na následující měsíc.

Odhlašování obědů je min. 1 den předem do 14 hod. Při náhlém onemocnění je možné si pro oběd přijít. Odhlásit oběd lze dle pravidel ŠJ přes e-jidelnicek, popř. na záznamník telefonu 226 806 003 nebo přes email: sj@zsnpr.cz

Přihlašování nových strávníků do školní jídelny v kanceláři školní jídelny po vyplnění přihlášky. Úplné odhlášení z obědů je platné pouze písemnou formou.

Při nedodržení platebních podmínek bude strávník vyloučen ze stravování až do zaplacení dlužné částky.

Strávníci si před výdejním okýnkem připraví přidělené čipy, pokud si ho zapomenou, zapíší se na seznam u výdeje a jejich volba menu v tu chvíli nehraje roli - mají nárok oběd!

Zařadí se do fronty a přistoupí k výdejnímu pultu s tácem, přiloží čip a obdrží oběd.

Po konzumaci odnesou strávníci tác s nádobím k umývárně, kde odloží použité nádobí na pult. Příbor do nádoby s vodou, prázdný tác dají na místo k tomu určené.

Strávníci jsou povinni řídit se pokyny učitelského dozoru v prostorách jídelny a pokyny vedoucí kuchařky.

Musí se chovat ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování.

Jakékoli závady - technického nebo hygienického charakteru okamžitě hlásit vedoucí školní jídelny, popř. paní kuchařce u výdeje.

Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru v jídelně.

Výdej obědů v době nemoci: rodiče si oběd vyzvednou pouze první den nemoci, oběd jim bude vydán do přinesených nádob u postranního vchodu do školní jídelny aktuálně v době od 11.00 hod do 14.00 hod. Tuto výdejní dobu je nutné dodržovat, aby nedocházelo ke křížení nádobí pro nemocné a zdravé strávníky (pokyn OHES). Pro informaci rodičů je jídelní lístek vyvěšen v prostorách vchodu (z venku) do školní jídelny.

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy