logotyp
Login

Aktivity ŠD

ČERVEN
Oslavili jsme s dětmi Den dětí soutěžením. Sluníčko hodně hřálo a proto jsme si chodili hrát a sportovat do stínu lesoparku nebo pod stromy na školním pozemku. Dětem jsme chladili vzduch vodou z hadice. Vodní osvěžování se jim velmi líbilo. S blížícím koncem školního roku ukončily svou činnost také kroužky ŠD. Děti si odnesly své výrobky z keramiky, zapískaly si naposledy
na flétničky. Kuchtíci z kroužku vaření přichystali pro sebe a své rodiče malé pohoštění na rozloučenou. Všichni jsme si popřáli hezké prázdniny a už se těšíme, až se opět setkáme v novém školním roce.  

KVĚTEN
Využili jsme pěkného počasí a uspořádali jsme celodružinový výlet
do Milíčovského zookoutku za zvířátky. Byla to pěkná procházka. Odpoledne jsme si všichni hezky užili. Bylo velké teplo, tak jsme se zpátky raději svezli autobusem. Během celého měsíce děti nacvičovaly taneční vystoupení
a pomáhaly s výzdobou k oslavám výročí naší školy. Na konci května jsme se
šli s dětmi podívat na sportovní akci ,,Den s basketbalem”. Děti si mohly vyzkoušet svoji sportovní zdatnost a zahrály si pod vedením trenérů různé
míčové hry. Foto z výletů najdete také ve fotogalerii naší školy.

DUBEN
V tomto měsíci si děti užily velikonoční prázdniny. Pečovaly dále o rostliny
ve skleníku i na pozemku školní zahrady. Nezapomněli jsme také
na Den Země. Odpolední vycházky jsme prožívali často v přírodě, v lesoparku
a v okolí naší Hostivařské přehrady. Zaměřili jsme se při hrách na orientaci
v terénu. Děti také začaly vyrábět dárečky pro maminky ke Dni matek.

BŘEZEN
Ještě než nastal březen, přijel za dětmi do družiny skutečný pan kouzelník Burda. Jeho vystoupení bylo vtipné a velmi zajímavé. Děti mu s čarováním rádi pomáhaly. Na závěr dostaly jako dárek kouzelnické hůlky. Ve škole máme také školní knihovnu, kterou si některé děti ze školní družiny oblíbily. Už i žáčkové z 1.tříd se stávají malými čtenáři. Na vycházkách jsme viděli první jarní květinky. Děti je potom malovaly nebo vystřihovaly z barevných papírů. Připravily tak pěknou výzdobu školy. Ve školním skleníku jsme zasadili první semínka. Chodíme je zalévat a pozorovat jak nám rostou.
JARO UŽ JE TADY!!

ÚNOR
Pořádné sněhové nadílky jsme se letos v Praze bohužel nedočkali. V únoru jsme si vyráběli různá přáníčka ke svátku svatého Valentýna. Děti se těšily
na jarní prázdniny, aby si mohly zalyžovat a užít sníh alespoň na horách.
Na konci měsíce jsme měli družinový,,Kouzelný karneval". Děti si připravily hezké masky. Taneční rejdovánky i soutěže se všem líbily.

LEDEN
Sešli jsme se opět po zimních prázdninách. Děti dále navštěvovaly družinové kroužky, soutěžily ve skládání puzzle nebo tvořily nové výrobky a obrázky. S dětmi jsme si také povídali o správné hygieně a otužování.
I když venku nebyl žádný sníh, uspořádali jsme naší náhradní zimní ,,Švandalympiádu"v prostorách školy. Děti soutěžily v párovém lyžování,
v hodu koulí na cíl, snowboardu nebo v krasobruslení.
Podívejte se na jejich krásné piruety nebo holubičky. Za své úspěchy
si všichni odnesli malé odměny a medaile z perníku.
PROSINEC
Nastal adventní čas. Celá škola se  vánočně vyzdobila. Za dětmi přišel Mikuláš s andělem a čerty. Zpívali jsme koledy, zdobili perníčky, vyráběli přáníčka. Děti se už těšily na vánoční prázdniny. U stromečku nám děti zahrály na flétničky, 
rozdali jsme si dárky. Do každého oddělení jsme dostali nové zajímavé hry.
Při odpoledních,,Čertohrátkách"s občerstvením si děti zatančily, zasoutěžily
a společně připily bublinkami.
Přejeme vám všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2023!!
LISTOPAD
Venku už opadalo poslední listí a děti nedočkavě očekávaly první sníh. Děti
v kroužku vaření pekly samé dobroty. Připravily také perníčky na adventní večer naší školy, kde si je s rodiči přišli nazdobit. Jeli jsme také do Divadla Spejbla a Hurvínka. Když konečně napadnul první sníh, vyrazili jsme všichni na blízké kopce, abychom si užili zimních radovánek. 
ŘÍJEN
V tomto měsíci začaly děti navštěvovat různé zájmové kroužky. Ve školní družině vaříme, pískáme na flétničky nebo tvoříme v keramickém kroužku. Počasí bylo i v říjnu pěkné, tak jsme si mohli dál užívat sluníčko, sbírat barevné listy, přírodniny nebo sportovat na školním hřišti a v lesoparku až do podzimních prázdnin. Podle plánu jsme navštívili místní hasičskou stanici. Dětem se akce líbila. Namalovaly o tom pěkné obrázky.
ZÁŘÍ
Začal nám nový školní rok. Děti se setkaly se svými kamarády a poznaly i nové spolužáky. V letošním roce máme připravený plán pro školní družinu
s názvem ,,Kouzelná škola". V září nám přálo počasí, bylo teplo a svítilo sluníčko. Naše vycházky směřovaly často do lesoparku nebo do okolí Hostivařské přehrady. Děti malovaly podle své fantazie kouzelníka,,Přehraďáka". 

     NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023    

                            HURÁ NA PRÁZDNINY
ČERVEN
V posledním měsíci školního roku družina ukončila činnost svých kroužků.
Děti dostaly diplomy, odnesly si své výrobky. Děvčata z tanečního kroužku
IN DANCE si pro nás připravila krátké vystoupení.
Na vycházkách si děti užívaly sportovní a pohybově rekreační hry na dětských hřištích v okolí školy a v lesoparku.
Připravovaly se na zábavné indiánské odpoledne. Trénovaly různé dovednosti, například střelbu z luku, hod oštěpem,
chůzi na chůdách. Stavěli jsme také indiánské tepee na školní zahradě.
Děti si k tomu barvily a zdobily trička a čelenky. Indiánskou zkoušku zručnosti jsme si všichni užili, celý den nám svítilo sluníčko.
Obrázky najdete ve fotogalerii školy.

DUBEN A KVĚTEN 
V dubnu děti vyráběly a kreslily velikonoční výzdobu. Vyprávěli jsme si
o velikonočních zvycích nebo jak se pletou pomlázky. Na vycházkách
do přírody si některé děti sbíraly luční květiny do svých herbářů. Také jsme pravidelně navštěvovali školní knihovnu. Děti mají o četbu knih velký zájem.
 Připomněli jsme si 22.duben - Den Země. Děti pomáhaly se sbíráním papírů a podobných odpadků v okolí školy nebo lesoparku. Při práci dbaly
na hygienu a používaly rukavice. Za plnění všech úkolů opět dostávaly peříčka na své indiánské masky. Nezapomněli jsme ani na slet čarodějnic. Děti si vyrobily papírové čarodějky k výzdobě svých pokojíčků.
V květnu jsme dále pečovali o sazeničky květin a rajčat ve školním skleníku. Vypěstované rostlinky děti nabízely na školním jarmarku, který uspořádal Spolek přátel školy. Děti se také pochlubily hrou na flétnu.
 Maminkám, k jejich svátku, jsme vyrobili různá přáníčka, dárečky a papírové květiny. V dopravní výchově jsme si povídali o správné výbavě jízdního kola a především
o bezpečném chování při jízdě na silnici.
 Děti si také zkusily vyrobit jednoduché lapače snů, aby jim pomohly zahnat špatné sny. 

BŘEZEN

V březnu jsme se těšili na jarní prázdniny a také na příchod jara. Děti si vysázely ve školním skleníku hrášek nebo jiné různé rostlinky. Ve škole jsme měli výstavku,,Robotů”, které děti vyrobily z různých materiálů. Soutěžilo se
o nejzajímavější exponát. V přízemí školy také probíhala putovní výstava Ligy proti rakovině s názvem,,Každý svého zdraví strůjcem”. Oblast zdravovědy máme v obsahu tematického plánu ŠD. Děti se mohly seznámit s novými termíny z oblasti životosprávy, povídaly jsme si o zdravém stravování
a významu pohybu pro náš život. Menší děti si o tématu hlavně vyprávěly, starší odpovídaly na otázky třeba formou testu. Vyhledávaly si odpovědi
na panelech a vzájemně se doplňovaly.
V odděleních ŠD děti vyráběly jarní a velikonoční výzdobu. Začali jsme s dětmi navštěvovat školní knihovnu. Na vycházkách jsme pozorovali jarní květiny
a práci na zahrádkách v okolí školy.

ÚNOR
V tomto měsíci probíhaly zimní Olympijské hry. S dětmi jsme si povídali
o různých zimních sportech a známých sportovcích. Děti k tomu malovaly obrázky, také vyráběly přáníčka k Valentýnovi. Indiánský karneval jsme bohužel neměli. Děti si aspoň namalovaly veselé klauny a vyzdobily si oddělení. Besedovali jsme také o zdravé výživě a o utužování dobrého zdraví v zimních měsících. Probíhaly soutěže pro bystré hlavičky, luštili jsme různé kvízy a křížovky. Zimních radovánek jsme si moc neužili, sněhu bylo velmi málo.

PŘEJEME VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE 2022. 

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy