logotyp
Login

Provozní informace ŠD


UPOZORNĚNÍ

Kroužek keramiky pro starší děti, pod vedením pí.vychovatelky Uhlířové, se od března 2024
bude konat opět každou středu, ale již od 14,00 do 15,30 hodin.


Vážení zákonní zástupci,
byli jsme informováni vedením školy o požadavku zadávání informací ŠD ohledně změn v kroužcích a v ŠD. Po domluvě budou všechny informace
ŠD podávány přes KOMENS v Bakalářích a nadále také na webových stránkách školy - Školní družina - Provozní informace. 
V případě náhlých změn však nemůžeme z organizačních a časových důvodů reagovat okamžitě.
Informace týkající se výletů a akcí budou mít děti vždy v notýsku ŠD
nebo v Žákovském průkazu.


                              Režim školní družiny 

Ranní družina otevírá v 6:30 hod. Přihlásit děti lze i pouze do ranní ŠD.
V 7:40 hod - neurčí-li situace jinak, odvádí vychovatel/ka děti do tříd.

Po skončení vyučování přivádí do jednotlivých oddělení děti vyučující
nebo pověřený dozor.

V 11:40 hod. končí vyučování 1. tříd a 3x týdně 2. tříd.
Ve 12:35 hod končí vyučování 3. tříd a 2x týdně 2. tříd.

Na oběd žáci ŠD přecházejí nejméně 15 minut po skončení vyučování.
Po uvítánía osobní hygieně odchází děti společně se svým oddělením
do školní jídelny.

Po 4. vyučovací hodině jsou děti po obědě cca ve 12:35 hod.
Po 5. vyučovací hodině jsou děti po obědě cca ve 13:30 hod.

Má-li být dítě naobědváno dříve, např. mimořádný odchod k lékaři apod., omlouvá je zákonný zástupce písemně vychovatelce ŠD s upřesněním času odchodu.

Odpočinková činnost, během níž se předčítá z knih, kreslí, hrají se stolní hry nebo si děti volně tvoří, trvá přibližně půl hodiny. Pak už je třeba začít
se zájmovou činností, která se může protáhnout až do 15:30 hod. nebo
se přeruší vycházkou. Ta je v našem pojetí výchovy dětí ke zdraví velmi důležitou součástí každodenního programu ŠD. 
V době 14:00 - 15:30 hod. (čtvrtek 13:30 - 16:00 hod) probíhá program ŠD k plnění ŠVP a tematického plánu. 
Děti nelze vyzvedávat.

Držitelé čipu s přístupovým kódem mohou děti vyzvedávat do 14:00 hodin, následně pak až od 15:30 hodin.
POZOR ! Ve čtvrtek do 13:30 hod, pak od 16:00 hodin.

Zákonní zástupci jsou povinni informovat ŠD o přihlášení dětí do zájmových kroužků pořádaných v prostorách školní budovy. Vedoucí lektoři přebírají děti z oddělení ŠD osobně, společně s odpovědností za jejich bezpečí.
Po ukončení kroužku je předávají zpět do oddělení.

Samostatné odchody dětí budou probíhat pod dohledem vychovatelů
a lektorů podle toho, jak uvedou zákonní zástupci v přihlášce do ŠD nebo oznámí vychovatelce formou zprávy v systému, případně na lístečku.

Školní družina končí každý den v 17:30 hodin.                            KROUŽEK VAŘENÍ
Vážení rodiče,
na kroužek kuchtění se opět přihlásilo hodně dětí.
Z důvodu bezpečnosti se tedy musí rozdělit na 2 skupiny:

1.skupina – děti 2.A – každý lichý školní týden – začínají 6.10.2023

2.skupina – děti 2.B – každý sudý školní týden – začínají 13.10.2023

Děkujeme za pochopení

  KERAMICKÝ KROUŽEK – 1.třídy
Pro velký zájem dětí byly vytvořeny 2 skupiny, které se budou střídat:

třída 1.A – sudý týden / začíná v úterý 3.10.2023        
třída 1.B – lichý týden / začíná v úterý 10.10.2023
Další informace mají přihlášené děti v družinovém notýsku.

Děkujeme za pochopení.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠD 2023/2024

PO - Flétna (pokročilí)       15,30-16,30    vych.Tintěrová

ÚT - Keramika (1.roč.)      15,30-16,30    vych.Marková

ST - Flétna (začátečníci)    15,30-16,30    vych.Tintěrová

ST - Keramika (2. a 3.roč.) 15,00-16,00    vych.Uhlířová

PÁ - Sportovní hry            15,30-16,30    vych.Uhlířová

- Vaření ( 2.roč.)          14,00-16,30    vych.Tománková

Kroužky budou začínat od 2.října 2023.PLATBA ŠD
Vážení rodiče,
platbu za školní družinu v částce 2000,-Kč/1.pololetí šk.roku 2023/24 proveďte do konce měsíce října  pod stejným variabilním symbolem jako
v loňském roce. Bankovní spojení na účet 019-2000887309/0800...
Specifický symbol pro šk.družinu je číslo 1.
_________________________________________________


 

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy