logotyp
Login

Řád školní družiny

Vítězný obrázek kouzelníka ,,Přehraďáka" - autorka Magdalena Fráňová

Vítězný obrázek kouzelníka ,,Přehraďáka

             KOUZELNÁ ŠKOLA

V letošním roce oslaví naše škola 30. výročí svého vzniku. Budeme společně kouzlit – přispívat všemi našimi dovednostmi k tomu, aby byla doopravdy kouzelná a byla místem, kam se těšíme a kam se rádi vracíme.Průvodcem celoroční hry je smyšlená postava kouzelníka „Přehraďáka“, jehož podobu, zvyky a kouzelné moci budeme postupně odhalovat. Na závěr nalezneme začarovaný poklad a snad se nám ukáže i sám pan kouzelník.

Tematický plán je rozdělen do 10 školních měsíců, kdy obsah a školní výstupy vychází dle struktury činností „4 pilířů vzdělávání UNESCO“, které jsou součástí ŠVPZV ŠD. K jednotlivým měsícům pak vybíráme příklady k námětům pro různorodé činnosti v oblasti výtvarné, rukodělné, sportovní a pohybové, hudební, dramatické, vědomostní, hry a soutěže atd.

 UČÍME SE BÝT
    - Kdo jsem a jaká je má kouzelná moc – v čem vynikám?

    - Práce s myšlenkovou mapou – sebepoznání.
    - Odkud pocházím? Rodina, známá místa, znalost bydliště a okolí.
    - Jakou si vyčaruji budoucnost – kým chci být?

UČÍME SE POZNÁVAT
    - V čem je kouzlo přátelství a proč je důležité nebýt sám?

    - Objevujeme přírodní krásy a zákonitosti.
    - Seznamujeme se blíže s naší čtvrtí a školou, s jejich historií.
    - Poznáváme svět kouzel prostřednictvím literatury a umění.

UČÍME SE JEDNAT
    - Orientujeme se dobře ve škole a v okolí svého bydliště.

    - Známe základní dopravní pravidla a dopravní značky.
    - Věnujeme se správné výslovnosti dramatizací, recitací, hrou.
    - Realizujeme vlastní tvorbu – výtvarnou, pracovní, literární, pěveckou,              hudebně – dramatickou, technickou, uměleckou aj.
    - Pomáháme si navzájem.

UČÍME SE ŽÍT SPOLEČNĚ
    - Známe zásady společenského chování.

    - Předvedeme své dovednosti ostatním, vystupujeme pro veřejnost.
    - Hodnotíme následky svého jednání prostřednictvím pohádek.
    - Seznamujeme se s lidovými zvyky a tradicemi.
      -  Snažíme se o vzájemnou toleranci a respektujeme původ či odlišnost              druhých.

Kouzelným proutkem čaruji, mávnu s ním nahoru a dolů.
Děti se všechny hned radují, máme tu ,,KOUZELNOU ŠKOLU".

ZÁŘÍ - Království plné čar a kouzel
- Já školák, seznámení s novými žáky, orientace v ŠD a jídelně
- Chování ve škole, v družině, v jídelně, v tělocvičně, na školním hřišti
- Dodržování zásad správného stolování
- Pohybové hry, seznámení dětí s prostředím školy, s pravidly bezpečnosti
   při pobytu  a činnostech ve školní družině
- Ovoce, zelenina – kreslení, malování, modelování, mozaika, koláž
- Pohádkové odpoledne
- Výrobky z přírodního materiálu – prostorové práce
- Rekreační pobyty venku – míčové a postřehové hry, hry s nářadím,                                                  švihadla, obruče
- Dopravní výchova – bezpečná cesta do školy a zpět – dopravní značky
                                                                       v okolí školy

ŘÍJEN - Království plné barev a překvapení
- Barevný podzim, stromy, listy a plody
- Podzim ve městě, zapouštění barev
- Hrátky s přírodninami
- Příroda na podzim – znaky podzimu
- Pohybové hry, didaktické hry, sebepoznání
- Halloween – zábavné odpoledne -,, Soutěž o nejobludnější obludu”

LISTOPAD - Vodní království
- Příprava na vánoční jarmark
- Příprava vánočního programu ve školní družině – koledy, říkanky, pranostiky,
  vánoční besídka s předáváním dárků kamarádům
- Pozorování změn v přírodě – objasnění významu slov jinovatka, námraza,
                                            skupenství vody
- Pozorování změn na hladině rybníka - soutěž – přírodovědný kvíz

PROSINEC - Ledové království
- Předvánoční čas – advent
- Vánoce – vánoční zvyky, výroba dárečků a přáníček pro své nejbližší
- Poslech vánočních koled, recept na vánoční cukroví – ochutnávka
- Moje nejoblíbenější pohádka
- Mikuláš – zábavné odpoledne „S čerty nejsou žerty“
- Zimní radovánky na sněhu (pokud nějaký bude)

LEDEN - Hvězdné království
- Ptáci a zvířata v zimě - návštěva krmelce v lese
- Výroba dárečků k zápisu prvňáčků
- DO-RE-MI – pěvecká soutěž
- Co mi připomíná večerní obloha - proč se střídá den a noc
- Kresba – rozvoj fantazie
- Popis, vyprávění – můj nejoblíbenější pohádkový hrdina
- Soutěž o nejzajímavější sněhovou vločku

ÚNOR - Království veselých příšerek
- Masopust - výroba karnevalových masek,karneval
- Týden bystrých hlaviček – kvízy, hádanky
- Zdraví, zdravá výživa – ochutnávka ovoce a zeleniny, sestavení zdravého                                           jídelníčku
- Poznáváme hudební nástroje – družinový orchestr ,písničky,tajemné zvuky
- Hra na reportéry – zjišťování zajímavých informací o našem městě

BŘEZEN - Království přírody
- Poslouchání zvuků v přírodě, poznávání ptáků
- Znaky jara - první jarní květiny, poznávání - herbář, výzdoba školní družiny
- Velikonoční zvyky - pletení pomlázky,kraslice, přáníčka
- Moje oblíbená kniha, výroba záložky do knihy 
- Svět kolem nás – pozorování okolí školy a domova
- Domácí zvířátka a naši mazlíčci

DUBEN - Království čarodějů a čarodějnic
- Dopravní výchova - výbava jízdního kola, dopravní značky, chůze v útvaru
- Den Země - úklid okolí školy, sázení rostlin ve školním skleníku
- Slet čarodějnic – rej v kostýmech, čarodějnické recepty a lektvary
- Místo, kde bydlím - mapa našeho sídliště - popisujeme důležitá místa v obci
- Návštěva hasičské zbrojnice

KVĚTEN - Království princů a princezen
- Maminka má svátek – výroba dárků, přáníček
- Pozorování změn v přírodě, kvetoucí stromy, rostliny
- Hrady a zámky v ČR - práce s mapou - hledáme místa, která jsme již                                                                       navštívili
- Princezna a princ – české pohádky, skupinová práce, plakát k MDD
- Olympiáda – zábavné sportovní disciplíny

ČERVEN - Království plné her a soutěží
- Den dětí – soutěže na školním hřišti
- Letní sporty - pravidla, závody na čas, hra fair-play
- Zdravověda - základy první pomoci, obvazování
- Hurá, je tu léto – bezpečnost o prázdninách

TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2022/23

   Vychovatelky: Lenka Tintěrová, Lenka Tománková,

      Natálie Uhlířová, Jitka Marková, Hana Pašková                               
KONKRÉTNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

     - rozvoj potřeby dítěte učit se, poznávat, objevovat
     - vývoj vnímání porozumění sobě sama i svému okolí
     - utváření odolného pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě                     saménu
     - získávání samostatnosti a schopnosti vyhodnotit a řešit problém
     - utváření schopnosti komunikačních dovednost
     - rozvoj vědomostí týkajících se duševního zdraví, sociálně                         patologických jevů ve vnitřním i vnějším okolí dítěte a škodlivých               způsobů chování
     - schopnost sebereflexe a zapojení do inscenačního tvaru skupiny
     - rozvoj schopnosti zvládání interpersonálních vazeb s kolektivem
       i jednotlivci
MÍSTA VYCHÁZEK
     - lesopark Hostivař, dětská hřiště v dosahu školy, okolí Hostivařské              přehrady, areál školy, sídliště Horní Měcholupy, Petrovice, Hostivař
PRACOVNY ŠD
      Činnost družiny je provozována v těchto prostorách: oddělení ŠD,              herní kouty, pracovny keramiky, cvičná kuchyňka, tělocvičny,                    školní knihovna, skleník.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠD
      V tomto školním roce nabízí vychovatelky školní družiny tyto                       kroužky: Kouzelná vařečka (vaření), L. Tománková    
                    Kouzelná flétna (hra na zobc. flétnu), L. Tintěrová
                    Kouzelné ruce (keramika), J. Marková, N. Uhlířová
                    Čtenářské chvilky v knihovně - všichni

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy