logotyp
Login

Řád školní družiny

                              Režim školní družiny

Ranní družina otevírá v 6:30 hod.
Přihlásit děti lze i pouze do ranní ŠD.
V 7:40 hod - neurčí-li situace jinak, odvádí vychovatel/ka děti
do jednotlivých tříd.

Po skončení vyučování přivádí děti do jednotlivých oddělení
vyučující nebo pověřený dozor.
V 11:40 hod. končí vyučování 1. tříd a 3x týdně 2. tříd.
Ve 12:35 hod končí vyučování 3. tříd a 2x týdně 2. tříd.

Na oběd žáci ŠD přecházejí nejméně 15 minut po skončení vyučování. Po uvítání a osobní hygieně odchází společně se svým oddělením do školní jídelny.
Po 4. vyučovací hodině jsou děti po obědě cca ve 12:35 hod.
Po 5. vyučovací hodině jsou děti po obědě cca ve 13:30 hod.
Má-li být dítě naobědváno dříve, např. mimořádný odchod k lékaři apod., omlouvá je zákonný zástupce písemně vychovatelce ŠD s upřesněním času odchodu.

Odpočinková činnost, během níž se předčítá z knih, kreslí, hrají se stolní hry a děti si volně hrají, trvá přibližně půl hodiny. Pak už je třeba začít se zájmovou činností, která se může protáhnout až
do 15:30 hod. nebo se přeruší vycházkou. Ta je v našem pojetí výchovy dětí ke zdraví velmi důležitou součástí každodenního programu ŠD.
V době 14:00 - 15:30 hod. (čtvrtek 13:30 - 16:00 hod) probíhá program ŠD k plnění ŠVP a tematického plánu.
Děti nelze vyzvedávat.

Držitelé čipu s přístupovým kódem mohou děti vyzvedávat
                     do 14:00 hodin.
Následně pak až od 15:30 hodin (ve čtvrtek v 16:00 hod).

Zákonní zástupci jsou povinni informovat ŠD o přihlášení dětí
do
zájmových kroužků pořádaných v prostorách školní budovy. Vedoucí lektoři přebírají děti z oddělení osobně, společně
s odpovědností za jejich bezpečí. Po ukončení kroužku je předávají zpět do oddělení ŠD.

Samostatné odchody dětí budou probíhat pod dohledem vychovatelů/lektorů podle toho, jak uvedou zákonní zástupci
v přihlášce do ŠD nebo oznámí vychovatelce formou zprávy
v systému, případně na vyzvedávacím lístku.

Školní družina zavírá každý den v 17:30 hodin.Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy