logotyp
Login

Oddělení ŠD


1.oddělení   Miloslava Pozníčková      1.B, část 2.A      

2.oddělení   Jitka Marková                2.B, 3.B       

3.oddělení   Lenka Tintěrová             1.A, část 2.A  

4.oddělení   Jitka Hašplová                3.A, 4.A, 4.B    

         Tematický plán školní družiny  -   školní rok 2020/2021 

                   VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

Cíle naší školní družiny :
 - formou hry umožnit žákům osvojit si strategie učení a schopnost spolupráce 
 - podněcovat logické a tvořivé myšlení, fantazii 
 - vést děti k otevřené komunikaci, ohleduplnosti a toleranci 
 - motivovat je k aktivnímu rozvoji vlastní osobnosti 
 - naučit je smysluplnému využívání volného času 
 - umožnit jim seberealizaci ve skupině 
 - respektovat výsledky práce a názory druhých 
 - poukázat na rozlišování práv a povinností 
 - vést k zodpovědnému chování k ostatním, sobě samému, přírodě 
 - rozvíjet a uplatňovat hygienické návyky
V letošním školním roce se v tematickém plánu ŠD chceme kromě klasických podtémat hlavně zaměřit na zdravovědu, zdravý životní styl, zlepšování fyzické aktivity dětí, na osvětu duševní kondice a relaxace těla, na správnou hygienu. Plán je rozdělen do jednotlivý školních měsíců,
ke kterým vybíráme náměty pro různorodé tvůrčí činnosti s přihlédnutím k ročnímu období.
 
Pravidelné měsíční činnosti : 
 - poučení dětí o bezpečnosti před každou činností a akcí ŠD 
 - dodržování správné hygieny při stolování a při celém pobytu v ŠD 
 - didaktické hry, křížovky, rébusy,stolní společenské hry, stavebnice 
 - hudebně – pohybové hry 
 - výtvarné a rukodělné činnosti 
 - čtenářská okénka – práce s knihou, návštěva školní knihovny, dětské časopisy 
 - využívání tělocvičny a školního hřiště ve vyhrazených hodinách 
 - pravidelný pobyt venku – sportovní,turistická a přírodovědná činnost v lesoparku

 Zájmové kroužky školní družiny
    - pískání na flétnu 
    - dramatický kroužek 
    - vaření 
    - keramické tvoření

 ZÁŘÍ – Ovoce a zelenina

   Jenda sedí pod jabloní, jablíčko až k němu voní.
   Jedno spadlo, hned je zvedl. To je pěkné, jemine. 
   Ještě první nedojedl a už má chuť na jiné. 

       - seznámení dětí s novým prostředím, s novými kamarády, s pravidly v ŠD 
       - provoz školní jídelny – hygiena, pravidla stolování 
       - cesta do školy – přechody, dopravní značky, semafory 
       - poznávání školy a jejího okolí, bezpečnost v dopravě 
       - podzimní sklizeň – význam ovoce pro naše zdraví 
       - tvoření na téma ,,Ovoce a zeleniny“- modelujeme, kreslíme atd. 
       - pohybem ke zdraví – sportujeme na školním hřišti a v lesoparku

 ŘÍJEN – Barevný podzim

    V hlubokém a temném lese, veverka si šišku nese. 
    Nese si ji do pelíšku, raduje se, že má šišku. 
    Dá si hlavu na šišku, spinká ve svém pelíšku. 

       - sledování podzimních barev a změn v přírodě při procházkách 
       - stavby domečků z přírodnin v lesoparku 
       - tvoření s přírodním materiálem – sběr listů, žaludů, koláže 
       - tiskátka z brambor, podzimní počasí 
       - zdravé a nezdravé svačinky – společné vypravování 
       -,,Fotbal to je hra“ - sportujeme venku – soutěž oddělení ŠD ve fotbalu 
       -,,Halloween"– výroba masek a dekorací

LISTOPAD – Zamykáme přírodu

    Listopad, listopad – lísteček mi na dlaň spad. 
    Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.

      - vycházky podzimní přírodou – vypravování o ukládání lesní zvěře k zimnímu spánku
        nebo o ptácích, kteří odlétají do teplých krajin 
      - překážkový běh lesem podle značek – orientace v terénu 
      - sbírání a tvorba z barevných listů – koláže, věnečky, růžička 
      -,,Drakiáda" - výroba veselých dráčků, pouštění draka 
      -,,Klid a nohy v teple“ – můj vysněný pokojíček (tvorba dle fantazie) 
      - předcházení podzimnímu nachlazení – bylinkové čaje 
      - učíme se relaxačním a dechovým cvičením 
      - vypravujeme si o zdravém spánku a odpočinku

PROSINEC – Kouzlo Vánoc

   Zima, zima už je tady, sníh zasypal kus zahrady. 
    Mráz za nehty zaleze, jen za dveře nevleze.

     -,,Čert a Mikuláš" – čertovský rej v odděleních 
      - měsíc ve znamení vánočních svátků, tradic a přání 
      -,,Ježíškova pošta“ -  píšeme dopis Ježíškovi 
      - tvoření pro radost a hlavně srdcem – přáníčka, výzdoba třídy 
      - pozorování přírody – procházky zimní přírodou, vytrvalostní chůze do kopce,
        krmení ptactva 
      - hrajeme hry k rozvíjení našich smyslů 
      - zpíváme vánoční koledy

LEDEN – Paní Zima

    Leden, leden, přikryl vodu ledem. 
     A kde včera byly louže, tam to dneska pěkně klouže.

     - vítáme nový rok – výroba kalendáře 
      - sledujeme zimní přírodu v lesoparku – stopy ve sněhu, změny na vodní hladině blízké                Hostivařské přehrady, vyrábíme krmítka pro ptáky 
      - malujeme paní Zimu a sněhuláky 
      - lidská kostra - poznáváme svoje tělo – kosti, svaly 
      - cvičení – zahřívací a protahovací cviky pro relaxaci těla 
      - zimní hrátky na sněhu – stavění sněhuláků, koulovačky 
      - druhy zimních sportů – vypravujeme si, kreslíme 
      -,,Puzzliáda" – soutěž v jednotlivých odděleních

ÚNOR – Ve zdravém těle, zdravý duch

    Únor bílý, pole sílí, říká staré přísloví. 
    Sníh však není, slunce pálí, kde je bílo? Kdo to ví?

     - zimní měsíc ve znamení plesů a karnevalů 
      - poznáváme léčivé bylinky a jejich význam pro naše zdraví 
      - povídání o otužování těla během zimních měsíců, jak se správně oblékat 
      - zubní hygiena – základ zdravých zubů 
      - dramatizace pohádky – nestydím se, spolupracuji s kolektivem 
      - výroba masek na karneval 
      - ,,Masopust" – co to znamená ,,se postít" 
      - připravujeme jarní a velikonoční výzdobu třídy

BŘEZEN – Odemykáme přírodu

    Táta včera na venku, našel první sněženku. 
     Vedle petrklíč, zima už je pryč.

      - měsíc jarního probouzení a čekání na jaro
      - jarní procházky přírodou, hledání prvních jarních kytiček 
      - ,,Měsíc knihy" – návštěva školní knihovny a skřítka Knihovníčka 
      - vypravování o knihách, které jsem četl 
      - ,,Den vody" – pozorování flory a fauny v okolí přehrady 
      - učíme se plést pomlázku 
      - ,,Zdravá 5" – přednáška, příprava zdravé kuchyně, správné stolování 
      - pěvecká soutěž DO – RE - MI

DUBEN – Den Země

    Měsíc duben, popad buben, bouří na časy. 
     Zase jednou nad rozhlednou blázní počasí.

     - úklid okolí školy, ochrana přírody - beseda 
      - jarní únava a očista našeho těla – pravidelné cvičení, rozcvičky 
      - akce ŠD – zásady první pomoci a Canisterapie – pes, přítel člověka 
      - jak správně třídit odpad, šetřit vodu a elektřinu – vypravování 
      - pracujeme ve skleníku – sázíme semínka 
      - co jsou vitamíny a kde je hledat 
      - dopravní výchova – učíme se základní dopravní značky v okolí naší školy,
        zdokonalujeme chůzi v útvaru 
      -,,Čarodějnice“ – ztvárnění volným způsobem

KVĚTEN – Moje rodina

    V květnu tvoje maminka, svátek Matek slaví. 
     Sladká pusa od srdíčka, dáreček je pravý.

      - vyrábíme přáníčka k svátku našich maminek 
       - vypravujeme o rodině – vyrábíme ,,Strom života" 
       - hrajeme si na herce – představujeme povolání svých rodičů 
       - navštěvujeme školní skleník – pozorujeme klíčení semínek 
       - sportovní aktivity k regeneraci a fyzické zdatnosti těla – míčové hry, přeskoky, honičky,             běh na čas, turistický výlet 
       - požární ochrana – návštěva u dobrovolných hasičů v místní hasičské zbrojnici

ČERVEN – Všechno známe, umíme, na léto se balíme

     Do lesa dnes půjdeme, potichoučku budeme. 
     Rozhlédnem se do všech stran, stromy všechny dobře znám. 
     Borovice, smrček, jedle – šiška na mě spadla hnedle. 
     Shodila ji veverka, je to pěkná čiperka.

      -,,Den dětí" – soutěžě na školní zahradě 
       - vycházky do okolí školy – vím, kde bydlím 
       - cvičení v přírodě – využití dětských hřišť v blízkém lesoparku 
       - bezpečnost o prázdninách (na kole, u vody atd.) 
       - spolupráce s policií – ukázka výcviku policejních psů 
       - důležitá telefonní čísla první pomoci (150, 155, 158)
       - návštěva minigolfu ve sportovním areálu 
       - akce ŠD –,,Indiánská sportovní olympiáda"

Nazdar děti,

I když se ve školní družině nesetkáváme, stále na vás myslíme.
Říkáme si, jak se máte a co děláte…
Venku už je hezky. Domácí povinnosti nebo přípravy do školy už máte určitě hotové
a lesopark je skoro za domem.

Možná se před procházkou do lesa stavíte pro ,,cuc na kládě v čokoládě" nebo jinou zmrzlou pochutinu v LIDLU.
A kousek od něj s krajem lesa začíná naše ,,objevná cesta za hledáním vzkazníků" po cestách a cestičkách lesoparku. Nebojte se, žádné plánované nebezpečí na vás nikde nečíhá. Jen dva ,,vzkazníky" se těší na objevení
a obohacení o vaše příspěvky. Po cestě můžete ještě hledat krmítka.

Jestli se vám chce, tady máte mapu, stačí vyrazit….

KVĚTEN
Čas rychle utíká, v kalendáři jsme otočili další list a máme tu nový měsíc. ,,Květen - lásky čas“, to se tak říká. Venku kvetou stromy a voní šeříky, sluníčko nás více hřeje. Mnozí z vás určitě chodí na procházky do přírody nebo třeba jezdí na kole. Možná se zas potkáváte se svými kamarády, které jste dlouho neviděli. V květnu slavíme několik důležitých svátků. Letos si připomínáme 75.výročí konce druhé světové války. A vždy druhou květnovou neděli mají svátek všechny maminky. To je ,,Svátek matek“. Nezapomeňte proto svým maminkám hezky popřát, určitě si to zaslouží. Pokud budete chtít posíláme vám opět několik jednoduchých nápadů, co můžete maminkám vyrobit, čím je potěšit. Kdyby vám náhodou tvoření nevyšlo, nebuďte smutní. Každou maminku určitě potěší, když jí budete pomáhat a dáte jí pěknou,,štípanou“pusu.

Ahoj děti!
Jak se máte? Dařilo se vám velikonoční tvoření? Určitě ano. Nezapomeňte si schovávat vaše obrázky nebo výrobky. Čas rychle ubíhá, další měsíc pomalu končí. Čarodějnice si už chystají košťátka na svůj den (30.duben), aby si zaskotačily. Vy tolik rejdit nemůžete, protože stále trvají různá omezení. Abyste nebyly smutní, mám pro vás alespoň návod na stolní hru, kterou si vyrobíte podle vlastní fantazie. Může se jmenovat např.,,Strašidelný les“. Budete potřebovat čtvrtku nebo nějaký tvrdší karton  a pastelky. Pomocí koleček si namalujete plánek vaší hry. S vymýšlením vám mohou pomoci také rodiče. Přimalujte různé překážky a úkoly, např.černé kolečko - jedno kolo stát, zelené kolečko – o 3 pole vpřed atd. Na obrázku je hra s duchy. Vy si můžete vymyslet třeba čarodějnice, černého kocoura, pavouky, pavučiny a podobně. Pravidla hry si zvolíte podle sebe. Potřebovat budete ještě hrací kostku a figurky. Vyhrává ten, kdo zvládne všechny léčky a dojde do cíle jako první. Až se zase sejdeme, můžete si svou hru zahrát ve školní družině se svými kamarády.
Tak hodně štěstí a zábavy!
Kdo by nechtěl vymýšlet hru, může si namalovat nebo vytvořit svou čarodějnici. Posílám vám pár nápadů.

Zvířátka z kynutého těsta
Milí kuchtíci, pojďme si letos namísto tradičního velikonočního mazance upéci zvířátka! S přípravou kynutého těsta vám určitě rád pomůže některý  z dospěláků. Doporučuji zvířátka modelovat na kousku papíru, lépe se přenášejí na pečící plech. A také je lepší protentokrát nedávat pod těsto mouku- neklouže, když tvarujeme válečky. Těsto rozdělíme na několik kousků velikosti dlaně a uhněteme z nich hladké bochánky.

Zajíc
Z bochánku vyválíme hada, dlouhého na půl ruky a rozdělíme jej nejprve
na dvě poloviny, druhou polovinu ještě napůl a nezapomeneme ještě ždibíček
na ocásek. Z nejdelšího kusu umotáme spirálu, z jednoho kratšího kousku uválíme ouška a z posledního uválíme kuličku na hlavičku, tu lehce uplácneme. Všechny části k sobě spojíme, jako očičko zapíchneme rozinku.

Ovečka
Z bochánku vyválíme hada, ze kterého oddělíme jeden kus šířky dlaně
na hlavičku, dva maličké kousky na nožičky a zbytek rozdělíme na menší kousky. Z těch opět uválíme menší válečky, které rozplácneme a svineme
do spirálek. Hlavu vytvoříme z uhnětené kouličky, ouška na ní prsty vytáhneme a zakroutíme. Všechny části k sobě naskládáme, není třeba je nijak slepovat, v troubě se k sobě spečou.

Ptáček
Ptáčka vytvoříme z vyváleného hada, kterého na jednom konci zavineme
do spirálky, druhou část přeložíme zpět ke krku a ven, konec rozstříháme nůžkami na perutě. Zobáček vytvarujeme pořádným štípnutím a přidáme hrozinkové očičko. Nakonec všechna zvířátka potřeme rozšlehaným vejcem.

Pečeme ve vyhřáté troubě na 170 stupňů asi 20 minut.

Náměty na velikonoční tvoření

Věneček z ruliček

Protože jsme si oblíbili tvoření z ruliček od toaletních papírů, zde je pár tipů, jak si takový věneček sestavit. Jednotlivé lupínky vzniknou tak, že ruličku zmáčkneme, aby byla plochá, a nastříháme ji na 1,5 cm široké proužky (to je přibližně šířka prstu). V prvním vzorku si nejprve utvoříme vnitřní kruh
a ve vnějším přilepíme lupínky v protisměru. 
Druhý věneček je sestavený z jednotlivých kytiček o pěti lupínkách.Věnečky si nazdobíme podle vlastního vkusu. Můžeme je také nabarvit, ale i přirozené vypadají také velmi pěkně.

Chlebíčky s kuřátkem
Náš velikonoční stůl jistě ještě více rozveselí toto roztomilé pohoštění. Nejprve dáme vařit vejce natvrdo a mezitím si připravíme nádivku, kterou budeme potřebovat k naplnění. Může to být pomazánka z taveného sýra se šunkou, pažitkou, žampiony nebo postačí paštika – každému podle chuti, také podle toho co se doma najde. Dále se nám bude hodit listový salát nebo jiná zelená zelenina, k tomu ještě tenký proužek mrkve či červené papriky na hřebínek
a zobáček.
Uvařené vejce zlehýnka vprostředku dokola nařízneme tak, aby se rozpůlil pouze bílek. Žloutek opatrně vyjmeme. Jednu polovinu bílku ještě přepůlíme.Chlebík namažeme máslem, pokryjeme listem salátu nebo jiným zeleným. Do půlky bílku dáme náplň, kterou jsme si připravili a položíme ji
na chlebíček. Může to být i veka, toust či rozkrojená houska. 
Nyní s velkou opatrností připevníme párátkem žloutek k bílku a chlebu. Nakonec přiděláme zobáček a hřebínek z kousku mrkve či červené papriky a na očička použijeme kuličky pepře nebo nového koření.

Zahrádka v pokojíčku
Chcete si oživit pokojíček, ale doma se nenajde jediné semínko, natož pak květináč? Pak si na další vycházku po sídlišti vezměte s sebou příborový nůž a sáček. Vyhlédněte si hezký, menší drn trávy, nožem jej nejdříve dokola obřezejte, vydloubněte zhluboka i s kořeny a uložte do sáčku. Pozor! Abychom nebyli ničiteli životního prostředí, je velmi prospěšné vybrat si trs trávy tam, kde růst nemá. Třeba mezi betonovými dlaždicemi nebo na okraji chodníků. Potřebnou trošku hlíny si můžete nabrat pod stromem. Jako květináč vám dobře poslouží kelímek od jogurtu, plechovka, rozbitý hrneček, ale klidně také stará bota a jiné vychytávky. Svou zahrádku pak ozdobte vytvořenými květinkami či zvířátky. A aby byl váš květináč ještě pěknější, můžete jej polepit vlastní kresbou.

Živá větvička
Na vycházkách přírodou si můžeme opatrně nalámat pár větviček z keřů a stromů, tím jim neublížíme, naopak i prospějeme pro jejich zesílení. To platí zejména u kroucené vrby, která nejenže je pro jarní výzdobu moc hezká, ale ještě má tu výhodu, že po delším pobytu ve vodě brzy pustí kořínky, tudíž ji můžeme zasadit také do země.My si větévky ve váze nejprve krásně naaranžujeme a poté se pustíme do výroby ptáčků, které na ně zavěsíme. Nakonec přidáme ještě malovaná vajíčka a máme jaro doma.
- místo čtvrtky a barevných papírů můžeme použít barevné stránky
  časopisů 
a karton z krabic
- při výrobě šablony ptáčka vycházíme z kruhu, obkresli něco kulatého
- jako očičko provrtáme dírku, doprostřed tělíčka prostřihneme otvor
  pro křidélka
- ptáčka vybarvíme, lze vylepšit i potištěnou stranu kartonu
- složíme harmoniku na křidélka, protáhneme ji prostřiženým otvorem
  
a načechráme
- doprostřed vrchní části těla protáhneme nit a nakonec zavěsímena větvičku

DUBEN
Milé děti, posíláme vám moc a moc pozdravů! Už  je  to  skoro  měsíc, co jste doma a nemůžete jít do školy ani za svými kamarády. Určitě se vám po nich stýská. Nám po vás také, chlapci a děvčata! Držíme vám i vašim rodičům palečky, abyste zvládli tohle nepříjemné období. Nebuďte smutní, nenechte si pokazit náladu, když se vám zrovna něco nezdaří. Blíží se velikonoční svátky, tak si třeba namalujte nějaký veselý obrázek, pomozte  doma  maminkám  s úklidem a jarní  výzdobou  nebo
si vyrobte něco pěkného. Jste moc šikovné děti.
Přejeme vám všem hodně zdraví!          Ahóój…vaše vychovatelky ŠD

Nápady na tvoření

BŘEZEN
Sešli jsme se po jarních prázdninách,
vyprávěli jsme si s kamarády svoje nové zážitky. Těšili jsme se na pokračování našeho putování po dalších krajích na mapě České republiky. Pozvaly jsme také do naší družinky další divadélko s,,Velikonoční pohádkou“. Bohužel se v naší zemi objevil ošklivý koronavirus a bezpečnostní rada země se rozhodla uzavřít všechny školy. Bylo to pro nás nepříjemné překvapení. Naší poslední akcí byla exkurze v Hasičské zbrojnici. Dětem se velmi líbila. Foto najdete také ve fotogalerii naší školy pod názvem ,,Akce školní družiny".

ŠD v Hasičské zbrojnici

Obrázků: 1-2 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

ÚNOR
,,Na kouzelném koberci přistáváme v Liberci“.
Dostali jsme se do dalšího kraje naší země, tentokrát na severu Čech. Také zde můžeme navštívit zajímavá města, např. s výrobou bižuterie a sklárnami nebo zoologickou zahradu s bílými tygry. Do Krkonoš jezdí mnozí z nás za sportem. S družinou jsme si naplánovali soutěže ve sněhu v blízkém lesoparku, ale počasí nám nepřálo. Pořádné sněhové nadílky jsme se letos v Praze bohužel nedočkali. Paní vychovatelky pro družinové děti připravily,,maškarní rejdivé odpoledne“s tanečky a soutěžemi. Fotky najdete opět ve fotogalerii naší školy.Děti se těšily na jarní prázdniny!

Karnevalové odpoledne

LEDEN
V tomto měsíci jsme se toulali na mapě po Karlovarském a Ústeckém kraji. Jsou zde města s elektrárnami, třeba Ústí Nad Labem nebo města, kde se můžete příjemně zrekreovat, načerpat energii z léčivých přírodních pramenů, například Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně. Najdete zde také Krušné Hory, kam si můžete vyrazit za sportem a relaxací. S dětmi jsme si také povídali o správné hygieně v,,chřipkovém období“. Pozvali jsme k nám do školní družiny lektorku s programem,,Zdravá pětka“, který byl zaměřen na výchovu ke zdravému životnímu stylu.
Probíhal formou hry ve skupinkách,děti si zasoutěžily a dozvěděly se zajímavé informace o zdravém stravování.


PROSINEC
Nastal adventní čas. Třídy i celá škola se  vánočně vyzdobila. Za dětmi přišel Mikuláš s andělem a čerty. V družině jsme si povídali o dalším z našich krajů, tentokrát o kraji plzeňském. Mluvili jsme o dopravních prostředcích, se kterými můžeme cestovat po naší zemi - autem, autobusem, vlakem. Děti navštívily v Praze interaktivní výstavu Království železnic. Na adventním večeru naší školy se vyprávělo o vánočních zvycích, zpívali jsme koledy, zdobili perníčky, vyráběli přáníčka nebo ozdoby na stromeček. Děti se už těšily na vánoční prázdniny. Ještě než jsme se před koncem roku rozloučili, přijel k nám do školní družiny pan kouzelník se svou iluzionistickou show.  Předvedl dětem svá kouzla. Dětem se čarování líbilo. Každý dostal jako dárek svou kouzelnickou hůlku a mohl si vyčarovat krásné vánoční svátky.
Obrázky z akce najdete ve fotogalerii naší školy.
Přejeme vám všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2020!!


LISTOPAD
Tento měsíc nám rychle ubíhal. Měli jsme hodně práce s přípravami na adventní večer. Kuchtíci na kroužku třeba pekli perníčky, ozdobili jsme vánoční stromeček, malovali jsme obrázky na výzdobu naší školy. Byli na nich například kapříci, o kterých jsme si povídali při putování jihočeským krajem. Venku už opadalo poslední listí a děti nedočkavě očekávaly první sníh.


ŘÍJEN
V tomto měsíci začaly děti navštěvovat různé zájmové kroužky. Ve školní družině vaříme, pískáme na flétničky nebo hrajeme divadlo v dramatickém kroužku. Opravdoví herci k nám přijeli z ,,Divadla pod kloboukem" s humorným představením o Ezopovi. Pořad se dětem líbil. Obrázky najdete ve fotogalerii školy. Také jsme pokračovali v našem putování. Tentokrát to byl středočeský kraj, který dobře známe. Počasí bylo i v říjnu pěkné, tak jsme si mohli dál užívat sluníčko, sbírat barevné listy, přírodniny nebo sportovat na školním hřišti a v lesoparku až do podzimních prázdnin.

ZÁŘÍ
Začal nám nový školní rok. Opět jsme se setkali se svými kamarády a poznali i nové spolužáky. V letošním roce máme také připravený plán pro školní družinu s názvem ,,Poznáváme naši zem s kamarádem Krtečkem". Každý měsíc si budeme vyprávět o některém z krajů České republiky. Začali jsme naším hlavním městem Prahou, jaká místa nebo pamětihodnosti známe. V září nám přálo počasí, bylo teplo a svítilo sluníčko. Proto naše vycházky vedly často do lesoparku, kde si děti třeba stavěly domečky z přírodnin.


Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy