logotyp
Login

Oddělení ŠD

Oddělení školní družiny ve školním roce 2021/2022

1.oddělení  M.Pozníčková       1.C a část 1.B

2.oddělení  J.Marková            2.B a část 2.A

3.oddělení  L.Tintěrová          1.A a část 1.B

4.oddělení  H.Pašková           3.B a část 2.A

5.oddělení  L.Opočenská        3.A a 4.tř.


 

                                     Školní družina při ZŠ Nad Přehradou
                                 CELOROČNÍ DRUŽINOVÁ HRA 2021/2022
                                         INDIÁNSKÝ ROK
                            ANEB KDO BUDE INDIÁNSKÝ NÁČELNÍK KMENE? 
Hlavním cílem celoroční hry je seznamování dětí se způsobem života jiných kultur, rozvoj řečových dovedností, komunikativních dovedností a tvořivosti, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, posilování smyslového vnímání, utváření pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi. Vytvářet správný vztah k přírodě, udržovat přátelskou atmosféru a zlepšovat fyzickou kondici.
MOTTO: ŽIVOT JE PLNÝ PŘEKÁŽEK, ALE JEN TEN, KDO SE PŘI PRVNÍM NEÚSPĚCHU NEVZDÁVÁ A NEUSTÁLE NA SOBĚ PRACUJE, NĚČEHO DOSÁHNE.

ZÁŘÍ - Měsíc lovu
„UČ SE OVLÁDAT SVÁ SLOVA A CHOVÁNÍ, ABY NIKOHO NEZRANILY.
VYŘČENÉ SLOVO A VYSTŘELENÝ ŠÍP NELZE VRÁTIT.”
Seznámení s novými žáky - orientace v budově školy a v jídelně
Chování ve škole,v družině a v jídelně - dodržování zásad správného stolování
Pohybové hry - seznámení dětí s prostředím ŠD, s pravidly bezpečnosti při pobytu a činnostech                      ve  školní družině, na školním hřišti nebo na vycházkách
Rekreační pobyty na školním hřišti, v okolí školy a lesoparku - míčové hry, postřehové hry,
                    hry 
s nářadím - švihadla, obruče, atd.
Dopravní výchova - bezpečná cesta do školy a zpět, chůze v útvaru
Zahájení celodružinové hry - výroba herního plánu, seznámení s hodnocením
Zahájení pravidelného čtení ,,Celé Česko čte dětem“
ŘÍJEN - Měsíc padajícího listí
„POŘÁDNĚ SE DÍVAT STAČÍ, ABYS POZNAL, CO ZNAK ZNAČÍ.”
Barevný podzim - stromy, listy, plody
Dopravní výchova -  dopravní značky
Příroda na podzim - práce s přírodninami
Pohybové hry - překážkový běh, běh na čas
Místo, kde bydlím - orientace v okolí školy a svého bydliště
Indiánský křest - celodružinová hra 
Výroba tradičních ozdob Indiánů
LISTOPAD - Měsíc bláznivý
,,ČLOVĚK JE NEŠŤASTNÝ PROTO, ŽE NEROZUMÍ PŘÍRODĚ.“ 
Pozorování změn v přírodě - vycházky v okolí Hostivařské přehrady
Dramatizace pohádek - výroba papírových loutek
Návštěva divadla S+H - Hurvínkův Mikuláš
Zahrada ŠD - úklid listí 
Pobyt na školní zahradě a školním hřišti - podle počasí 
Práce s hlínou a modelovací hmotou 
Soutěže, kolektivní hry 
Adventní dekorace 
Výroba indiánských náhrdelníků
PROSINEC -  Měsíc dlouhých nocí
„ODVAHA ZNAMENÁ VÍTĚZSTVÍ, BÁZLIVOST PORÁŽKU.”
Předvánoční čas, advent
Vánoce, vánoční zvyky 
Výroba dárečků a přáníček
Poslech a zpěv vánočních koled
Návštěva divadla S+H -  Štědrý večer u Spejblů
Moje oblíbená pohádka -  společné čtení
Zimní radovánky -  zvýšená bezpečnost  při hrách na sněhu
LEDEN -  Měsíc sněhu
„OPRAVDOVOST, TO JE TAJEMSTVÍ  SVĚTA  A  ŽIVOTA.“
Zimní dovádění v přírodě
Ptáci a zvířata v zimě - sledujeme zvířecí stopy ve sněhu               
                       - vyrábíme sádrové odlitky stop zvířat
Do-re-mi - pěvecká soutěž 
Relaxační a taneční hry 
Sportovní vyžití v přírodě, otužovací vycházky, závody, soutěže .
Rozhovory o vysvědčení - obavy, úspěchy, neúspěchy 
Péče o zdraví, otužování, hygiena, prevence
Šamanské kouzlení - kouzelnická show   
Výroba modelu indiánské vesnice
ÚNOR - Měsíc hladu
„PŘÍRODA JE DÍLNA, V NÍŽ JE ČLOVĚK POUHÝM DĚLNÍKEM.”
Zdraví, zdravá výživa - beseda
Týden bystrých hlaviček - kvízy a luštění, soutěže
Akce a soutěže zábavného charakteru 
Práce s papírem, kresba - kouzlo zimní krajiny, zimní sporty 
Pobyt venku - vycházky, sáňkování, stavby ze sněhu, hry a soutěže na sněhu  
Četba indiánských pohádek
Indiánský karneval - indiánské tance, soutěž o nejkrásnější indiánskou čelenku
BŘEZEN - Měsíc vran
„LÉKAŘ LÉČÍ, PŘÍRODA UZDRAVUJE.”
Dětská kniha - poznáváme autory a ilustrátory
Výroba záložky do knížky 
Přichází jaro - první jarní květiny
Zdravověda - zdravá strava, vitamíny,cvičení 
Jarní výzdoba oddělení ŠD
Úklid na zahradě ŠD a okolí školy - dodržení hygieny a bezpečnosti při práci
DUBEN - Měsíc trávy
„VODA - ZÁKLAD ŽIVOTA - JE DRAHOCENNÁ A PRO ČLOVĚKA NIČÍM NENAHRADITELNÁ.”
Den Země - poznávání jarní rostlin, výroba herbáře
Domácí zvířata  a mazlíčci - vypravování
Místo, kde bydlím - historie Prahy a Horních Měcholup
Velikonoční zvyky - pletení pomlázky, pašijový týden   
Slet čarodějnic, čarovná kouzla 
Sportovní vyžití na školním hřišti a zahradě
Přírodovědné vycházky s tělovýchovnými prvky 
Pracovní a výtvarné činnosti 
Indiánská zkouška zručnosti - tvořivá dílna - celodružinová akce
KVĚTEN - Měsíc sazenic
„NEVĚŘTE SLOVŮM, VĚŘTE SKUTKŮM.”
Maminka má svátek - Svátek matek, dárečky, přáníčka 
Příroda, stromy, rostliny - program Lesů ČR
Zdravověda - poznávání lidského těla, základy první pomoci
Dopravní výchova -bezpečně na kole, výbava jízdního kola
Olympiáda trochu jinak - zábavné sportovní disciplíny 
Hrady a zámky v ČR - orientace na mapě, typy výletů 
Sázení a setí rostlin ve školním skleníku
ČERVEN - Měsíc růží
„ŠLECHETNÝ ČLOVĚK SE NEŽENE DO ŘEČÍ, NÝBRŽ DO PRÁCE.”
Míčové hry a jiné sportovní dovednosti 
Sportovní a pohybové rekreační hry na dětském hřišti  
Hurá, je tu léto - bezpečnost o prázdninách
Návštěva Policie ČR - pořad o výcviku psů
Indiánská zkouška zručnosti - zábavné odpoledne
Hodnocení celoroční hry ŠD - vyhlášení náčelníka kmene 

 

Vypracovaly vychovatelky: Miloslava Pozníčková, Jitka Marková, Lenka Tintěrová,
                                            Hana Pašková, Lenka Opočenská

 

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy