logotyp
Login

Dokumenty a formuláře

         

          TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023/2024

                    Vychovatelky: Lenka Tintěrová, Lenka Tománková, Natálie Uhlířová,
                               Jitka Marková, 
Ivana Jacklová, Marie Tintěrová

           Konkrétní vychovně vzdělávací cíle:

 - rozvoj potřeby dítěte učit se, poznávat, objevovat
 - vývoj vnímání porozumění sobě sama i svému okolí
 - utváření odolného pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě saménu
 - získávání samostatnosti a schopnosti vyhodnotit a řešit problém
 - utváření schopnosti komunikačních dovedností
 - rozvoj vědomostí týkajících se duševního zdraví, sociálně patologických jevů
             ve vnitřním i vnějším okolí dítěte a škodlivých způsobů chování
 - schopnost sebereflexe a zapojení do inscenačního tvaru skupiny
 - rozvoj schopnosti zvládání interpersonálních vazeb s kolektivem i jednotlivci

M
ísta vycházek : 
        - lesopark Hostivař, dětská hřiště v dosahu školy, okolí Hostivařské přehrady,
            areál školy, sídliště Horní Měcholupy, Petrovice a Hostivař.
 
      Pracovny ŠD
       Činnost družiny je provozována v těchto prostorách: oddělení ŠD, herní kouty,
     pracovny keramiky, cvičná kuchyňka, tělocvičny, školní knihovna, skleník.
         

                                 ROK MEZI STROMY

Smyslem letošní celoroční hry je přiblížit dětem svět přírody, pochopit její zákonitosti, poznat obyvatele lesa z říše rostlin i živočichů, přivést je k uvědomění si její důležitosti
pro náš život, pečovat o ni a trávit v ní co nejvíce času.
Inspirací k tvorbě tematického plánu nám byla kniha Vladimíry Ottomanské „Rok stromů“, jejíž náměty jsme upravili potřebám dětí školního věku.
Tematický plán je rozdělen do 10 školních měsíců, kdy obsah a školní výstupy vychází dle struktury činností „4 pilířů vzdělávání UNESCO“, které jsou součástí ŠVPZV ŠD. K jednotlivým měsícům pak vybíráme příklady k námětům pro různorodé činnosti v oblasti výtvarné, rukodělné, sportovní, pohybové, hudební, dramatické, vědomostní atd.

UČÍME SE BÝT
       - Kdo jsem a v čem vynikám?
- Práce s myšlenkovou mapou – sebepoznání.
- Odkud pocházím? Rodina, známá místa, znalost bydliště a okolí.
- Kým chci jednou být.
UČÍME SE POZNÁVAT
- V čem je kouzlo přátelství a proč je důležité nebýt sám?
- Objevujeme přírodní krásy a zákonitosti. Trávíme čas v přírodě.
- Dovedeme určit názvy některých stromů, pronikáme do života lesa.
- Seznamujeme se blíže s naší čtvrtí a školou, s jejich historií.
- Poznáváme svět prostřednictvím literatury a umění.
UČÍME SE JEDNAT
- Orientujeme se dobře ve škole, v okolí svého bydliště i v přírodě.
- Známe základní dopravní pravidla a dopravní značky.
- Věnujeme se správné výslovnosti dramatizací, recitací, hrou.
- Realizujeme vlastní tvorbu – výtvarnou, pracovní, literární, pěveckou,
     hudebně-dramatickou, technickou, uměleckou aj.
- Pečujeme o přírodu a chráníme ji. Sázíme, pěstujeme, sklízíme.
- Pomáháme si navzájem.
 UČÍME SE ŽÍT SPOLEČNĚ
      - Známe zásady společenského chování.
      - Předvedeme své dovednosti ostatním, vystupujeme pro veřejnost.
      - Hodnotíme následky svého jednání prostřednictvím pohádek.
      - Seznamujeme se s lidovými zvyky a tradicemi.
      - Snažíme se o vzájemnou toleranci a respektujeme původ či odlišnost druhých.
      - Uvědomujeme si důležitost přírody a její ochrany. Jsme její součástí.
 

                            Září - Dubový měsíc
               Dub je symbolem síly, mohutnosti a dlouhověkosti.

- Seznámíme se s pravidly školní družiny, poučíme se o dodržování hygieny a to nejen
  před jídlem.
- Obeznámíme se s pravidly bezpečného chování v budově školy, během vycházek
  a 
při dopravě MHD.
- Seznámíme se s novým prostředím a s novými kamarády.
- Věnujeme se hrám a činnostem k hlubšímu poznání přírody. Jednotlivé části
  stromu, jeho listy a plody.
- Stejně jako strom i naše rodina má své kořeny. Dovedeme pojmenovat členy rodiny.
- Vytvoříme si vlastní strom - základ pro myšlenkovou mapu.
Předpokládané akce: Výlet do Miličovské zoofarmy, Výlet kolem Hostivařské přehrady,
                                  Výlet naučnou stezkou v Dubči.

                          Říjen - Kaštanový měsíc
               Kaštanovník jedlý je symbolem odolnosti, sebevědomí a síly.

- Pečujeme o své zdraví, víme, co je zdravý životní styl.
- Seznámíme se s keltským stromovým horoskopem.
- Podzim je tu - pozorujeme změny v přírodě.
- Věnujeme se hrám a činnostem v přírodě. Sbíráme přírodniny a tvoříme.
- Připravíme si zdravou svačinu. Ochutnáme jedlé kaštany.
- Vyrobíme si dušičkové jardinky z chvojí a sušených rostlin.
- Zasejeme semínka stromů ve skleníku.
Předpokládané akce: Pouštění draků, Výlet na Vyšehrad, Do lesa s lesníkem,
            Lampionový průvod se Spolkem přátel školy, 20. 10. Den stromů.

                           Listopad - Lískový měsíc
               Líska je symbolem moudrosti, poezie, tajemství.

- Co skrývají tři oříšky? Vstoupíme do světa fantazie.
- V každém z nás se skrývá umělec. Věnujeme se tvorbě příběhů a poezie.
- Příroda se připravuje na zimu - stromy se proměňují, zvířátka shání potravu.
- Věnujeme se práci s textilem - drháme, pleteme, vyšíváme. Navrhneme si oděv
  a 
uspořádáme módní přehlídku.
Předpokládané akce: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Hebká ouška a měkké tlapky,
                                  Družina hledá talent, Výlet do Divoké zahrady.

                           Prosinec - Jedlový měsíc
                Jedle je symbolem stálosti, trpělivosti a síly.

- Adventní čas, příchod Mikuláše.
- Seznámíme se s vánočními tradicemi u nás a v jiných zemích.
- Vyrábíme vánoční dekorace a překvapení, pečeme perníčky, zdobíme vánoční
  stromeček.
- Odpočíváme, relaxujeme, vyprávíme si. Pomáháme si navzájem.
- Zpíváme vánoční koledy. Nacvičujeme na vánoční vystoupení.
Předpokládané akce:  Vánoční dílny se SPŠ, Čertovský rej, Vánoční besídka
   s nadělováním, účast na Adventním podvečeru, Divadlo Spejbla a Hurvínka.

                            Leden - Modřínový měsíc
                Modřín je symbolem obnovy, naděje a lásky.

- Vítáme nový rok, vytyčíme si nějaká předsevzetí a přání, co bychom chtěli zažít.
- Vyrobíme krmítka pro ptáčky.
- Užijeme si zimních radovánek ve sněhu.
- Uvaříme si chutný čaj a poslechneme si krásnou hudbu k odpočinku.
- Modřínové dřevo je vhodné k výrobě hudebních nástrojů, také si vyrobíme bubínek,
  rolničky anebo trubku.
Předpokládané akce: Muzeum hudby, Neviditelná výstava, Hudební pořad.

                            Únor - Jasanový měsíc
               Jasan je symbolem rozhodnosti, síly a vůle.

- Jasan se nejvíce využívá k výrobě sportovního náčiní, také si nějaké vyrobíme.
- Věnujeme se sportování. K čemu je sport dobrý. Jaké sporty známe.
- Jak se na sportování oblékat. Co k různým sportům potřebujeme. Kde se sport
  odehrává. Co jsou olympijské hry.
- Co je to fair play. Jaké známe sportovce, co dokázali.
- Zavedeme si sportovní deník.
- Připomeneme si svátky sv. Valentýna, sv. Patrika, Masopust
Předpokládané akce: Zimní olympiáda, Karneval, Národní muzeum,
                                  Zemědělské muzeum.

                            Březen - Vrbový měsíc
              Vrba je symbolem smutku, víry a znovuzrození.

- Vítáme příchod jara, příroda se probouzí.
- Blíží se Velikonoce - oslavy jara. Připomínáme si zvyky a tradice.
- Vyrábíme velikonoční dekorace a přání.
- Zpíváme jarní písničky a velikonoční koledy.
- Bavíme se zkoumáním vody a jejich obyvatelů, podnikáme pokusy.
- Připravujeme zahrádku k prvnímu setí. Ve skleníku zasejeme první semínka.
- Uspřádáme si Literární čajovnu, kde představíme svou oblíbenou knihu.
Předpokládané akce: Jarní tvoření s rodiči, 22. 3. Den vody, Divadlo ve škole,
                                  Městská knihovna, 18. 3. Ukliďme si svět.

                            Duben - Březový měsíc
               Bříza je symbolem světla, čistoty, svěžesti a naděje.

- Příroda se zelená. Pozorujeme změny v ní. Rodí se mláďata.
- Pečujeme o své tělo a zevnějšek. Oceňujeme také vnitřní krásu.
- Vyrobíme si bylinkovou mast a voňavé mýdlo.
- Co jsou parazité - i ti na stromech.
- Uvijeme věnečky z březových větviček.
- Zopakujeme si význam dopravních značek a dopravní pravidla.
Předpokládané akce: 22. 4. Den Země, Čarodějnický rej, Výlet do Počernického parku,
                                  Vystoupení kouzelníka, Velká dopravní hra.

                            Květen - Javorový měsíc
               Javor je symbolem harmonie, síly, otevřenosti a poctivosti.

- Příroda hraje všemi barvami, všude samá mláďátka.
- Tvoříme s květinami, výtvarně je ztvárňujeme.
- Uvidíme, co se dělo přes zimu v našem kompostu, přeházíme jej.
- Poctivé ručičky aneb jaká známe řemesla a proč jsou důležitá.
- Vytvoříme si dům snů. Vyzkoušíme práci se dřevem.
- Připravíme dobroty s javorovým sirupem.
- Vyrobíme přáníčka pro maminky.
Předpokládané akce: Výlet do parku Grébovka, Botanická zahrada, Po stopách
                                  lesní zvěře, Orientační závod.

                            Červen - Lipový měsíc
               Lípa je symbolem ochrany, přívětivosti, laskavosti a smíření.

- Lípa je náš národní strom. Jaké národní stromy jsou v ostatních zemích.
- Povídáme si o cizích státech. Kde už jsme byli, co nového jsme poznali.
- Známe některá cizí slovíčka. Známe dobře naši řeč. Dbáme na správnou výslovnost.
- Všechno má svůj začátek i konec. Povídáme si o tom, co jsme s kamarády zažili.
- Napíšeme dopis nebo pohlednici.
- Tvoříme, malujeme a zpíváme pro radost.
- Připravíme pochoutky s lipovým medem.
- Sklidíme, co se nám urodilo. Připravíme pochoutky.
- Zasadíme svůj vypěstovaný strom.
Předpokládané akce: Závěrečná hra Mezi stromy - hodnocení, Sportovně soutěžní odpoledne k MDD, Vodní hrátky v Gutovce, Družinové rozloučení - program pro rodiče
a přátele.

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy