logotyp
Login

Co jsme zažili ve školní družině

DUBEN A KVĚTEN 
V dubnu děti vyráběly a kreslily velikonoční výzdobu. Vyprávěli jsme si
o velikonočních zvycích nebo jak se pletou pomlázky. Na vycházkách
do přírody si některé děti sbíraly luční květiny do svých herbářů. Také jsme pravidelně navštěvovali školní knihovnu. Děti mají o četbu knih velký zájem.
 Připomněli jsme si 22.duben - Den Země. Děti pomáhaly se sbíráním papírů a podobných odpadků v okolí školy nebo lesoparku. Při práci dbaly
na hygienu a používaly rukavice. Za plnění všech úkolů opět dostávaly peříčka na své indiánské masky. Nezapomněli jsme ani na slet čarodějnic. Děti si vyrobily papírové čarodějky k výzdobě svých pokojíčků.
V květnu jsme dále pečovali o sazeničky květin a rajčat ve školním skleníku. Vypěstované rostlinky děti nabízely na školním jarmarku, který uspořádal Spolek přátel školy. Děti se také pochlubily hrou na flétnu.
 Maminkám, k jejich svátku, jsme vyrobili různá přáníčka, dárečky a papírové květiny. V dopravní výchově jsme si povídali o správné výbavě jízdního kola a především
o bezpečném chování při jízdě na silnici.
 Děti si také zkusily vyrobit jednoduché lapače snů, aby jim pomohly zahnat špatné sny. 

BŘEZEN

V březnu jsme se těšili na jarní prázdniny a také na příchod jara. Děti si vysázely ve školním skleníku hrášek nebo jiné různé rostlinky. Ve škole jsme měli výstavku,,Robotů”, které děti vyrobily z různých materiálů. Soutěžilo se
o nejzajímavější exponát. V přízemí školy také probíhala putovní výstava Ligy proti rakovině s názvem,,Každý svého zdraví strůjcem”. Oblast zdravovědy máme v obsahu tematického plánu ŠD. Děti se mohly seznámit s novými termíny z oblasti životosprávy, povídaly jsme si o zdravém stravování
a významu pohybu pro náš život. Menší děti si o tématu hlavně vyprávěly, starší odpovídaly na otázky třeba formou testu. Vyhledávaly si odpovědi
na panelech a vzájemně se doplňovaly.
V odděleních ŠD děti vyráběly jarní a velikonoční výzdobu. Začali jsme s dětmi navštěvovat školní knihovnu. Na vycházkách jsme pozorovali jarní květiny
a práci na zahrádkách v okolí školy.

ÚNOR
V tomto měsíci probíhaly zimní Olympijské hry. S dětmi jsme si povídali
o různých zimních sportech a známých sportovcích. Děti k tomu malovaly obrázky, také vyráběly přáníčka k Valentýnovi. Indiánský karneval jsme bohužel neměli. Děti si aspoň namalovaly veselé klauny a vyzdobily si oddělení. Besedovali jsme také o zdravé výživě a o utužování dobrého zdraví v zimních měsících. Probíhaly soutěže pro bystré hlavičky, luštili jsme různé kvízy a křížovky. Zimních radovánek jsme si moc neužili, sněhu bylo velmi málo.

LEDEN
Po vánočních prázdninách si děti s kamarády vyprávěly o zážitcích z Vánoc. Také ve školní družině nám Ježíšek nechal nějaké dárky. Děti měly radost
z nových her a stavebnic. Dále se soutěžilo o pírka do indiánských masek plněním různých úkolů.
Často jsme chodili do přírody, sledovali zvířecí stopy ve sněhu, sportovali
a otužovali jsme se na vycházkách. Děti ze 3.oddělení šly na výpravu
do Divoké zahrady. Za účast získaly na památku pěkný diplom a sladkost.
Také nás nadále trápilo onemocnění covidem. Třídy se střídaly v karanténě,
a tak jsme ani nemohli pozvat kouzelníka na ,,Šamanské kouzlení.
Na konci měsíce čekalo děti pololetní vysvědčení.

PŘEJEME VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE 2022. 

PROSINEC
V tomto měsíci školu navštívil Mikuláš se svou nadílkou. V družině jsme malovali uhlem obrázky čertů nebo vyráběli papírové mikulášské postavičky. Tvořili jsme různá přáníčka k vánočním svátkům. Sněhu bylo velmi málo, tak jsme si zatím příliš neužili zimních radovánek. Některé třídy musely také zůstat v karanténě. Děti dále navštěvovaly družinové kroužky.
Všichni jsme se těšili na vánoční prázdniny.

LISTOPAD
Po podzimních prázdninách  jsme stále ještě mohli pobývat v blízké přírodě. Počasí nám přálo. Bylo proměnlivé, ale sněhu jsme se na sv. Martina nedočkali. Děti ze 3.oddělení vyráběly na vycházkách z listí tzv. podzimníčky. V družině jsme připravovali a vyráběli vánoční dekorace k výzdobě školy. Děti v 5.oddělení si zase vytvořily papírové makety indiánských vesniček, které můžete vidět na fotografiích. Bohužel jsme nemohli navštívit naplánované představení v divadle S+H. Snad se nám to podáří v příštím pololetí školního roku.

stranka-skolni-druzina-39stranka-skolni-druzina-39
ŘÍJEN
V měsíci říjnu začaly pracovat kroužky školní družiny. Děti si také užívaly barevného podzimu. Chodili jsme často do lesa na procházky sledovat zvířátka (ptáčky,veverky) a také pozorovat změny v přírodě, jak se krásně barvily koruny stromů podzimním listím. Děti pracovaly s přírodninami, které si cestou nasbíraly. Sestavovaly např. zvířátka nebo panáčky z kaštanů.
V 5.oddělení si vyrobily maňáskovou rodinku duchů z látky. Na školním hřišti děti sportovaly, hrály různé míčové hry nebo běhaly na čas, skákaly přes švihadla. V družině malovaly obrázky k podzimní výzdobě nebo si vybarvily
a sestavily papírový totem. 
Čas rychle ubíhal, děti se těšily na podzimní prázdniny.


ZÁŘÍ
Letní prázdniny nám uběhly jako voda a opět jsme se setkali se svými kamarády a poznali nové spolužáky. Máme nový celoroční plán školní družiny s názvem ,,Indiánský rok“. Během září jsme hodně sportovali  a hráli si na školním hřišti nebo v blízkém lesoparku. Prozkoumali jsme jako správní ,,indiáni“ okolí naší školy a učili jsme se současně správně a bezpečně  pohybovat ve škole i na ulici. Děti si vyrobily papírové indiánské masky, kam si do čelenky budou dávat  papírová peříčka za splněné úkoly.

12

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy