logotyp
Login

Pokyny pro stravování
Platba obědů v naší jídelně probíhá zálohově (tzn. vždy na měsíc dopředu) a je prováděná bezhotovostním platebním stykem, proto je potřeba mít přidělený VS a mít zavedený účet u jakéhokoli bankovního ústavu pro zadání trvalého příkazu  na placení obědů.

1.Typ platby :
Bank. převodem: Trvalý příkaz
Je potřeba si zařídit trvalý příkaz ve prospěch našeho čísla účtu: 2000894349/0800, na který budete posílat danou platbu podle dané skupiny strávníků. Trvalý příkaz prosím zadejte k 20. dni v měsíci (na měsíc následující). Převody mezi jednotlivými peněžními ústavy trvají déle a Vaše platba by měla být připsána nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci.

Přeplatky stravného se vrací nejpozději v červenci po vyúčtování. Při písemném požadavku lze zpracovat kdykoli během školního roku.

2. Sazby stravného: na základě vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování se mění skupiny strávníků podle věku dítěte. Děti, které ve školním roce dovrší 7,11 a 15 let budou počítány v následující skupině již od začátku daného školního roku.

Cena obědů:

  1. skupina (7 – 10 let)               37,- Kč    (814,- Kč / měsíc)

  2. skupina (11 – 14 let)             39,- Kč    (858,- Kč / měsíc)

  3. skupina ( 15 a více)              41,- Kč    (902,- Kč / měsíc)

Cena je vypočítána pouze z nákladů na potraviny. Na dotovaný oběd, tj. jen za cenu potravin má nárok pouze žák, který je přítomen ve škole.

Za cenu 107,- Kč si oběd může koupit kdokoli. Je potřeba ho pouze předem objednat a zaplatit min. 1 den dopředu.

3. Objednávání obědů probíhá formou automatizovaného systému pomocí čipů. Každý strávník má přidělený identifikační čip, který slouží po celou školní docházku (1. až 9. třída) . Tento čip je nevratný a bude Vám prodán za 150,- Kč v kanceláři ŠJ. Čip je určen pro identifikaci strávníka, kontrolu odběru oběda a pro objednání jídla na další dny. Dětem při výběru a objednání jídla pomáhá pedagogický dozor. Pokud si strávník oběd neodhlásí a neprovede ani výběr menu č. 2, má automaticky objednaný oběd na další den s volbou menu č.1. (v případě, že má obědy uhrazené, v opačném případě je oběd odhlášen). Před a po prázdninách VÝJIMEČNĚ dle pokynů ŠJ. Když si strávník čip zapomene, musí to nahlásit paní kuchařce a zapsat se na seznam, oběd dostane, ale bez možnosti volby. Volba menu č. 2 na následující den je možná nejpozději předchozí den ve škole do 14 hod. na školním terminále v ŠJ, popř. 2 stravné dny předem na portále: www.e-jidelnicek.cz
(Tzn., že např. na pondělí je možné si zvolit menu č.2 nejpozději ve čtvrtek  do 14 hod.)

Č i p  j e   n e p ř e n o s n ý  a patří pouze žákovi, kterému byl vydán. Ztrátu čipu je nutné okamžitě ohlásit do školní jídelny, aby mohl být zablokován a nedocházelo k jeho zneužití jiným strávníkem.

P o z o r - při ztrátě je nutné si zakoupit čip nový!

4. Odhlašování obědů:

Pokud chcete strávníka odhlásit natrvalo ze školní jídelny, učiňte tak prosím výhradně písemně. Opět je potřeba čip zablokovat, aby nedocházelo k jeho zneužití jiným strávníkem.

Odhlašování obědů je ukončeno ve 14 hod. předchozího dne. Při náhlém onemocnění je možné si 1. den nemoci pro oběd samozřejmě přijít. Odhlásit oběd lze přes aplikaci e-jídelníček nebo na telefonu: 226 806 003, na tomto čísle je záznamník, kde zanecháte vzkaz: a to jméno žáka, třídu a termín odhlášky, popř. můžete použít i e-mail: sj@zsnpr.cz

- vyjímečně před a po prázdninách končí odhlašování 3 - 5 dnů předem (kromě letních prázdnin - tam platí specifické podmínky) - informace jsou vždy s časovým předstihem na www stránkách, popř. hromadnou zprávou přes aplikaci e-jidelnicek

5. Obědy pro nemocné děti se rodičům vydávají  p o u z e   p r v n í   d e n  nemoci dítěte, a to a od 11:25 hod do 11:40 hod., viz. Řád ŠJ. Obědy pro nemocné děti budou vydány proti předložení čipu. Nelze si v době nemoci dotované obědy vyzvedávat po celou dobu nepřítomnosti.
Je však možnost si nedotovaný oběd nahlásit v kanceláři ŠJ, popř. u p. kuchařky, zaplatit za něj 107,- Kč a odnést si jej domů.

Pokud Vám bude něco nejasného ohledně školního stravování a jídelny, informace Vám ráda podá vedoucí školní jídelny, paní Kadelová na tel. č.: 226 806 003 nebo na mailu: sj@zsnpr.cz
 

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy